TEVRAT (ESKİ AHİT)  
     
     
 
01-YARADILIŞ KİTABI 11-I.KRALLAR 21-ÖZDEYİŞLER 31-AMOS
02-MISIRDAN ÇIKIŞ 12-II.KRALLAR 22-VAİZ 32-OVADYA
03-LEVİLİLER 13-I.TARİHLER 23-EZGİLER EZGİSİ 33-YUNUS
04-ÇÖLDE SAYIM 14-II.TARİHLER 24-YEŞAYA 34-MİKA
05-YASANIN TEKRARI 15-EZRA 25-YEREMYA 35-NAHUM
06-YEŞU 16-NEHEMYA 26-AĞITLAR 36-HABAKKUK
07-HAKİMLER 17-ESTER 27-HEZEKİEL 37-SEFENYA
08-RUT 18-EYÜP 28-DANİEL 38-HAGAY
09-I.SAMUEL 19-MEZMURLAR 29-HOŞEA 39-ZEKERİYA
10-II.SAMUEL 20-MEZMURLAR DEVAMI 30-YOEL 40-MALAKİ

 

 

ANASAYFA