NE YAPAYIM ?......

 

 

Ben, dünyanın herhangi bir yerinde,
Senin için atan bir kalbim ben...
Senin için atmayan bir kalbi ne yapayım ?...
Ben, seni düşünen bir beyinim ben...
Seni düşünmeyen bir beyni ne yapayım ?...
Ben, sana açılmış bir çift elim ben...
Sana açılmayan elleri ne yapayım ?....
Ben, senin için yaş döken gözlerim ben...
Senin için yaş dökmeyen gözleri ne yapayım ?...
Seni düşünüyorsam varım,...
Düşünmüyorsam bu hayatı ne yapayım ?....

 

 

Akın Örsmen (2.2.2005)

YOL GÖSTERİCİ

www.yolgosterici.com

 

 

 
 

 

GERİ DÖN