MUCİZE

 

 

 
 

Mucize, bir arının balında,

Mucize, bir ağacın dalında,

Mucize, bir kuşun kanadında,

Boşuna beklemeyin ondan mucize,

Bunların hepsi birer mucize…

 

 

Akın Örsmen

YOL GÖSTERİCİ

www.yolgosterici.com

 

 
 

 

 

GERİ DÖN