BİR YAPRAK DÜŞTÜ

Derler ki cennette bir ağaç varmış,
Her yaprağı birer insanmış...
O yapraklar kopuver ipte dalından,
Düşerse yere,
Ait olduğu insanlar göğe uçarmış...
Düşerken bir yaprak ağır ağır,
Sürtünüverirse bir başka yaprağa eğer,
Ölümün soğuk eli değmişçesine,
İnsan titrermiş...
Ürperdim...
Yanımdaki dallardan birinden,
Bir yaprak düştü...
Belli ki...
Bir insan öldü...

Akın Örsmen

YOL GÖSTERİCİ

www.yolgosterici.com

 

 
 

 

GERİ DÖN