Bu Bölümde yer alan ''VE TANRI SEVİNİZ DEDİ...''

isimli roman'ın bütün telif hakları Akın Örsmen'e aittir.

(1974-2006)

 

 
 

 
 

          

 

            GİRİŞ :

           

Başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı. Yer boştu, yeryüzü şekilleri yoktu; engin karanlıklarla kaplıydı.

Tanrı, «Işık olsun» diye buyurdu ve ışık oldu. Işığa «Gündüz», karanlığa «Gece» adını verdi.

Tanrı, «Suların ortasında bir kubbe olsun, suları birbirinden ayırsın» diye buyurdu. Tanrı gök kubbeyi yarattı. Kubbenin altındaki suları üstündeki sulardan ayırdı.  Kubbeye «Gök» adını verdi.

Tanrı, «Göğün altındaki sular bir yere toplansın, kuru toprak görünsün» diye buyurdu ve öyle oldu. Kuru alana «Kara», toplanan sulara «Deniz» adını verdi.

Tanrı, «Yeryüzü bitkiler, tohum veren otlar, türüne göre tohumu meyvesinde bulunan meyve ağaçları üretsin» Akşam oldu, sabah oldu ve üçüncü gün oluştu.

Tanrı şöyle buyurdu: «Gök kubbede gündüzü geceden ayıracak, yeryüzünü aydınlatacak ışıklar olsun. Belirtileri, mevsimleri, günleri, yılları göstersin.» Ve öyle oldu.

Tanrı, «Sular canlı yaratıklarla dolup taşsın, yeryüzünün üzerinde, gökte kuşlar uçuşsun» diye buyurdu. Tanrı, «Verimli olun, çoğalın, denizleri doldurun, yeryüzünde kuşlar çoğalsın» diyerek onları kutsadı. Akşam oldu, sabah oldu ve beşinci gün oluştu.

Tanrı, «Yeryüzü çeşit çeşit canlı yaratık, evcil ve yabanıl hayvan, sürüngen türetsin» diye buyurdu. Ve öyle oldu.

Tanrı, «İnsanı kendi suretimizde, kendimize benzer yaratalım» dedi, «Denizdeki balıklara, gökteki kuşlara, evcil hayvanlara, sürüngenlere, yeryüzünün tümüne egemen olsun.»

Tanrı insanı kendi suretinde yarattı. Böylece insan Tanrı suretinde yaratılmış oldu. İnsanları erkek ve dişi olarak yarattı. Onları kutsayarak, «Verimli olun, çoğalın» dedi, «Yeryüzünü doldurun ve denetiminize alın; denizdeki balıklara, gökteki kuşlara, yeryüzünde yaşayan bütün canlılara egemen olun. »

 

Ve Tanrı onlara "Seviniz" dedi.

 

 

                                                                                              ( Tekvin Bap 1. ) Genesis

                                                                                              Yaradılış Bölümü