YARATMA SANATI

   
   

 

Yüce rabbimizin yaratma sanatını anlayabilmek için ilk önce madde ve enerji bağlantısını iyi idrak edebilmek gerekir.

 

Enerji nedir ?....

 

Enerji hareket eden ve hareketi sağlayan şeydir. Kısacası enerji, harekettir….

 

Kainatta çeşitli enerjiler mevcuttur. Elektrik enerjisi,…su enerjisi…. Rüzgar enerjisi,…güneş enerjisi,…nükleer enerji… v.s.

 

Fakat öncelikle enerji  iki ana grupta toplanabilir;

 

Potansiyel enerji; yada durağan enerji….bu ilk bakışta yokmuş gibi görünen enerjidir…. Mesela yükseğe asılı bir top,… potansiyel enerji taşır… yerçekiminin etkisi ile düştüğünde kinetik enerjiye yani hareket halindeki enerjiye dönüşür….

 

Kinetik enerji ise, hareket halindeki enerjidir…durağan değildir….. Aslına bakarsanız potansiyel enerji de her an kinetik enerjiye dönüşebilecek bir yapıdadır… için için hareket halindedir.

 

Şimdi diyeceksiniz ki; bunun yaradılış ile ne ilgisi var ?

 

Yaradılış, yani maddenin yaradılışı tamamıyla enerjinin maddeye dönüşmesi ile bağlantılıdır….

 

Einstein’ın enerjinin korunumu kanununa göre; enerji, yoktan var olmaz ve varken de yok olmaz….ancak madde enerjiye dönüşebilir ve enerji de maddeye dönüşebilir…ve enerji hep vardır….

 

Başlangıçta, madde yoktu…. Cenab-ı Hak,… büyük bir patlama (bigbang) ile mevcut olan bu enerjiyi maddeye dönüştürdü….ve kainat oluştu… gezegenler, yıldızlar,…giga yıldızlar,…süpernovalar….. Hepsi yapılarındaki bu enerji ile kendi etraflarında dönmektedirler…. Ve bu enerjileri bitip tükendiğinde, patlayıp dağılarak madde yapıları toz haline gelmekte ve ortaya muazzam bir enerji açığa çıkmaktadır…..

 

İşte açığa çıkan bu enerji hızla dönerek bir enerji girdabı meydana getirir….

Bu girdap ise süpernova patlamalarında, kara delikleri oluşturmaktadır….bu yüzdendir ki, kara delikler büyük bir çekim gücüne sahiptirler ve çevresine yaklaşan her cismi, büyüklüğü ne olursa olsun kendilerine çekip yutarlar.

 

Enerji hep vardır…. Madde haline dönüştüğünde ise maddenin atom yapısında küçücük bir zerreciğin içine saklanmıştır, yüce Allah tarafından…. Ve atom çekirdeği parçalandığında ortaya çıkan bu enerji tahmin edilemeyecek kadar büyük ve öldürücüdür…. Ve ilginç olan rabbimizin bu güçteki bir enerjiyi bir zerreciğin içine sıkıştırmış olmasıdır….

 

Yeryüzünde bakıp gördüğümüz her şey Allah’ın takdir ettiği bir enerji ile yüklüdür. Ve her şey için bir ömür belirlemiştir.

 

Bakıp ta gördüğümüz dağlar aslında enerji yüklüdür….

 

Sen dağlara bakar da onları donuk-durgun görürsün. Oysaki onlar, bulutların dolaştığı gibi dolaşmaktadır. Herşeyi güzel ve mükemmel yapan Allah'ın sanatıdır bu. Yaptıklarınızdan gereğince haberdardır O. NEML SURESI 88.

 

Gökyüzünde gezinip duran bulutlar,….

 

Size, hem korku hem ümit olsun diye şimşeği gösteren O'dur. Yüklü yüklü bulutları da O oluşturuyor. RA’D SURESİ 12.

 

Sonra buhar/duman halindeki göğe yöneldi de ona ve yerküreye şöyle seslendi: "İsteyerek veya istemeyerek gelin!" Onlar şöyle dediler: "İsteyerek geldik!"

FUSSİLET SURESI 11.

 

Ve işte o bulutlar kendilerini yaratana  kayıtsız şartsız ‘’isteyerek geldik’’ diyerek minnetlerini ve şükürlerini bildirirler.

 

Aslında rabbimizin bir enerji vererek yarattığı her şey onu zikir eder…..

 

Görmedin mi göklerdeki kimseler, yerdeki kimseler, Güneş, Ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, hayvanlar ve insanlardan birçoğu hep Allah'a secde ediyor. Birçoğunun da üzerine azap hak olmuştur. Allah'ın hakir kıldığına ikramda bulunan olmaz. Allah, dilediğini yapar.

HAC SURESİ 18.

 

Çimen/yıldız ve ağaç secde ediyorlar. RAHMAN SURESİ 6.

 

Gezegenlerin dönmesi, onların zikridir…..çünkü Cenab-ı Hak onlara bu görevi vermiştir….

 

Güneşin bizi ısıtması,… onun zikridir…..

 

Ayın geceleri bizi aydınlatması,… onun zikridir…..

 

Böylece onları, iki günde yedi gök halinde takdir edip her göğe kendi iş ve oluşunu vahyetti. Ve biz, arza en yakın göğü kandillerle ve bir korumayla donattık. İşler bunlar Azîz ve Alîm olanın takdiridir.

FUSSİLET SURESİ 12.

 

"Görmediniz mi, Allah yedi göğü ahenkli bir bütün olarak nasıl yarattı?"

"Ve Ay'ı, bunlar içinde bir nur yaptı ve Güneş'i bir kandil haline getirdi."

"Ve Allah sizi bir bitki olarak yerden bitirdi."

"Sonra sizi yere geri gönderiyor ve sonra bir çıkarışla tekrar çıkarıyor."

"Allah size yeryüzünü bir yaygı yaptı,

Ki ondan geniş yollar edinip de yürüyesiniz." NUH SURESİ (15-16-17-18-19-20)

 

Peki ne için ?......

 

Cevap basit; biz insanlar için……

 

Biz insanlar için tüm bu yarattıklarını bize boyun eğdirdi…

 

Hatta meleklerini bile bize secde ettirdi……

 

Tüm bu lütuflara karşılık olarak insan ne yaptı ?....

 

Nankörlük !....

 

Kahrolası insan, ne kadar da nankördür! ABESE SURESİ  17.

 

O sonsuz sabrın sahibi yüce Allah’ı bile insana kahrettirecek kadar nankörlük !.....

 

Şimdi bir de çok farklı bir enerjiden bahsedelim;

 

Yani akıllı enerjiden,… düşünebilen, öğrenebilen enerjiden….

 

Günümüzde bilim adamları biyoenerji konusunda çeşitli araştırmalar yapmış ve canlıların çevrelerine biyoenerji dalgaları yaydıkları termal kameralar ile saptanmıştır….

 

Yani cansız varlıkların yapısında olduğu gibi canlı varlıklarında yapısında enerji mevcuttur. Fakat bu enerji farklıdır. Bu enerji düşünebilir….muhakeme yapabilir….iyi ve kötüyü ayırt edebilir….

 

İşte bu enerji insan ruhudur….

 

İnsandaki bu enerji diğer canlılardan yani hayvanlardan yada bitkilerden farklı olarak içgüdüsel hareket etmez….muhakeme yeteneğine sahiptir….

 

Bir sarmaşık, bir ağaca sarılmayı akıl edemez…. Bunu Allah’ın kendisine ilham ettiği şekilde yani içgüdüsel olarak yapar….

 

Bir aslan öldürmenin vahşice bir şey olduğunu düşünmez,…düşünemez…. Öldürdüğü ceylan için de oturup ağlamaz…. O da bunu rabbinin kendisine verdiği ilham ile içgüdüsel olarak yapar….

 

Ama insan ?....

 

İnsan iyi ve kötü kavramlarını algılayabilecek bir enerji ile donatılmıştır…..muhakeme ve seçim yapabilir….

 

Bu seçim iyi de olabilir…. Kötü de…..

 

İşte bu yüzdendir ki, insan bu dünyada sınava tabidir….

 

O, odur ki, gökleri ve yeri altı günde yaratmıştır. O'nun arşı da su üzerinde idi. Böyle yapması, iş ve davranış yönünden hanginizin daha güzel olduğunu belirlemek için sizi denemeye yöneliktir. HÛD SURESİ 7.

 

Aslında tüm bu enerjilerin orijini aynidir.

 

O da alemlerin rabbi olan yüce Allah tır.….

 

Onun kusursuz yaratma sanatı işte budur…..

 

De ki: "Ey insanlar! Ben sizin üstünüze Allah'ın resulüyüm. Göklerin ve yerin mülkü o Allah'ındır. İlah yoktur O'ndan başka. O diriltir, O öldürür. O halde Allah'a ve resulüne iman edin; Allah'a ve onun sözlerine inanan o ümmi peygambere iman edip uyun ki, doğruya ve güzele ulaşabilesiniz."

A'RAF SURESI 158.

 

ALLAH YAR VE YOLDAŞINIZ OLSUN

 

(Akın Örsmen 30.8.2005)

YOL GÖSTERİCİ

www.yolgosterici.com

 
   
         
   

GERİ DÖN