BEŞ DUYGU

   
   

 

İnsanlığı zedeleyen, insanı insan olmaktan çıkaran, bizleri kötülüğe yönlendiren beş duygu vardır.

 

1-      Kibir

2-      Bencillik

3-      Hırs

4-      Öfke

5-      Şehvet

 

 

1-      Kibir, şeytanın en çok sevdiği davranıştır.

 

Hani, Rabbin meleklere şöyle demişti: "Ben çamurdan bir insan yaratacağım."

"Onu kıvama erdirip içine ruhumdan üflediğimde, önünde secde ederek eğilin!"

Bunun üzerine meleklerin hepsi toptan secde etmişlerdi.İblis etmemişti. O, kibre sapmış ve inkârcılardan olmuştu.Allah dedi: "Ey İblis, iki elimle yarattığıma secde etmekten seni alıkoyan neydi? Burnu büyüklük mü ettin, yoksa yücelenlerden mi oldun?"İblis dedi: "Ben ondan hayırlıyım! Beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın."Buyurdu: "Hadi, çık oradan! Sen kovulmuş birisin."

"Din gününe kadar lanetim üzerinedir." SAD SURESİ (71-72-73-74-75-76-77-78)

 

Kibirli insan, kendini herkesten, her şeyden üstün görür. Ve dolaysı ile etrafındakileri küçümser. Sonra onlara değer vermez ve zulme başlar.

 

"Kibirlenerek insanlardan yüzünü çevirme, yeryüzünde kasılarak yürüme. Çünkü Allah, kurula-kurula kendini övenlerin hiçbirini sevmez." LUKMAN SURESİ 18.

 

Girin cehennemin kapılarından; sürekli kalacaksınız içeride. Kibirlenenlerin barınağı ne de kötüymüş! MÜMİN SURESİ 76.

 

Tüm günahların başlangıç noktası kibirdir. İşte bu yüzdendir ki iblis kibir'i ve kibirli insanları sever.

 

        2-  Bencillik, ise insanın yalnızca kendini düşünmesi, başkalarının haklarını hiçe saymasıdır.

 

Ki onlar, gayba inananlar, namazı kılanlardır. Ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden, başkalarına pay çıkaranlardır. BAKARA SURESİ 3.

 

İnsanın kendi haklarını koruması, savunması doğaldır. Ne var ki bazı insanlar, kendi haklarını savunmak adı altında yalnızca kendi çıkarlarını düşünmekte ve başkalarının haklarını umursamamaktadırlar.

 

Şu bir gerçek ki Allah; adaleti, iyi ve güzel davranmayı, akrabaya vermeyi emreder. Tüm pisliklerden/edepsizliklerden, kötülükten, azgınlık-doymazlık ve kıskançlıktan yasaklar. Düşünüp ibret alırsınız ümidiyle size öğüt veriyor. NAHL SURESİ 90.

 

İşte böyleleri için kul hakkı yemek çok kolay ve doğal bir şeydir.

 

Yetimlere mallarını verin. Temizi pise değişmeyin. Yetimlerin mallarını kendi mallarınıza katarak yemeyin. Bunu yapmak gerçekten büyük bir vebaldir. NİSA SURESİ 2.

 

Bencilliğin bir kolu ise cimriliktir. Cimrilik üzerine Kuran-ı Kerimde bir sürü ayet bulunmaktadır.

 

Allah'ın, lütfundan kendilerine verdiği şeyde cimrilik edenler, bunun kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar. Tam aksine bu onlar için bir şerdir. O cimrilik konusu yaptıkları şey, kıyamet günü bir tasma gibi boyunlarına dolandırılacaktır. Göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Allah, yapmakta olduklarınızdan haberdardır.  ALİ İMRAN SURESİ 180.

 

Diğer bir kolu ise yalancılıktır. Çünkü bencil insan çıkarları için çok kolay yalan söyler;

 

Kalplerinde bir hastalık vardır da Allah onları hastalık yönünden daha ileri götürmüştür. Ve onlar için, yalancılık etmiş olmaları yüzünden acıklı bir azap öngörülmüştür.

BAKARA SURESİ 10.

 

3-      Hırs; işte günümüz insanının en büyük tutkularından biridir.

Hırs ve onu izleyen tamahkarlık…. İnsanlar, dünya malına tutkulu bir şekilde bağlanmaktadırlar. Bir ev sahibi olan insan, yatırım olsun, yada çocuğum oturur diye bir ev daha alır. Sonra bir yazlık ister.

 

Geçimi için yeterli bir geliri olsa bile daha fazla gelir elde edebilmek için her yolu dener. Bu yol yolsuzluk olsa bile…

 

Belli bir mevkisi olan bir insan, daha yüksek mevkilere çıkmak hırsı içindedir. Bu amaçla yolunun üstündeki tüm insanları bozuk para gibi harcar. İftira atar, yalan söyler.

 

Kimi insan ise başka insanlara güzel görünmek, onların sevgisini kazanmak, gözde ve gündemde olmak için elinden geleni yapar. Şöhret onun için bir tutku bir hırstır artık. Başka hiçbir şeyi gözü görmez. Ve umursamaz. Oysaki, insanların sevgisini kazanmaktan daha önemlisi; Allah’ın rızasını kazanmaktır….

 

Kimisi de; erkek evlat sahibi olmayı erkeklik sayar. Kız çocuğu olduğunda çevresine karşı utanç içinde hisseder kendini. Hatta kız çocuk doğuramadı diye eşini dövenler hatta boşayanlar bile vardır. Erkek çocuk sahibi olmak onun için bir hırstır. Tutkudur.

 

Oysa ki;

 

Bilin ki, şu iğreti dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden, bir süsten, aranızda bir övünmeden, mallarda ve evlatlarda çoğalma yarışından başka şey değildir. Bir yağmur misali ki, çıkardığı bitkiler çiftçilerin hoşuna gider. Ama biraz sonra o ot kurur, sapsarı kesildiğini görürsün. Nihayet bir ot ufantısı haline gelir. Âhirette şiddetli bir azap var, Allah'tan bir af ve hoşnutluk da var. Dünya hayatı bir aldanış/gurur aracından başka şey değildir.

HADİD SURESİ 20.

 

4-      Öfkenin ise ne kadar zararlı bir şey olduğunu hepimiz biliriz.

Ama yine de öfkelenmekten geri kalmayız. Ve deriz ki; ‘’ne yapayım elimde değil. ‘’  hâlbuki bizi kızdıracak olayları, biz öfkelensek de, öfkelenmesek de önleyemeyiz. O halde, soğukkanlılıkla, sükûnetle olayları karşılamak hem beden hem de ruh sağlığımız açısından daha iyidir.

 

İnsan öfkelendiğimiz zaman, kan basıncımız yükselir. Tansiyonumuz çıkar, kalp atışlarımız artar. Bu yüzden sinirli insanlarda yüksek tansiyon, kalp ve damar rahatsızlıkları sıkça rastlanır. Bununla birlikte ruhsal dengemiz bozulur. Stresli ve gergin bir ruh hali yaşarız. Bu da bizim etrafımızdaki insanlara dolaylı olarak yansır. Birisine öfkeliysek eğer, sevdiklerimize karşı da kırıcı davranışlar sergileyebiliriz.

 

Hatta öfke geleceğimizi bile değiştirebilir. Hapishaneler bir anlık öfke uğruna katil olan insanlar ile doludur.

 

Onlar bollukta ve darlıkta infak ederler. Öfkelerini yutanlardır onlar, insanları affedenlerdir. Allah, güzel düşünüp güzel davrananları sever. ALİ İMRAN SURESİ 134.

 

5-      Şehvet ise tarihin her döneminde insanların sapıklığa ve    

İnançsızlığa sürüklemiştir. Tarih boyunca bir çok kavim azgınlığı ve şehveti yüzünden helak edilmişlerdir.

 

Hz.Mevlana’nın dediği gibi;

 

‘’Ateşe benzeyen şehvet, yanıp durdukça eksilmez; o, ona dileğini vermemekle eksilir.Bir ateş, odun attıkça hiç söner mi ? Hiç odunu yakmaz mı ?’’

 

Çünkü şehvetin artışı insanı sapıklığa götürür. Erkekleşmiş kadınlar, kadınlaşmış erkekler ortaya çıkar.

 

"Siz, kadınları bırakıp şehvetiniz yüzünden erkeklere gidiyorsunuz. Doğrusu siz sınır tanımayan bir topluluksunuz." A'RAF SURESI 81.

 

 

Kadınlarınızdan eşcinsellik/sevicilik yapanlara karşı içinizden dört tanık getirin; eğer tanıklık ederlerse o kadınları, ölüm canlarını alıncaya ya da Allah kendileri için bir yol açıncaya kadar evlerde tutun. NİSA SURESİ 15.

 

Şehvet insanı zinaya sürükler;

 

Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o iğrenç bir iştir; yol olarak da çok kötüdür. İSRA SURESI 32.

 

İşte bu yüzdendir ki Cenab-ı Allah şehvet konusunda insanları şu ayet ile uyarmaktadır;

 

Allah sizin tövbenizi kabul etmek istiyor. Şehvetlerine uyanlarsa sizin büyük bir sapışla sapmanızı isterler. NİSA SURESİ 27.

 

Allah hepimizi bu kötü duygulardan uzak tutsun.

 

ALLAH YAR VE YOLDAŞINIZ OLSUN.

 

(Akın Örsmen 24.6.2005)

YOL GÖSTERİCİ

www.yolgosterici.com

 
   
         
   

GERİ DÖN