ANLAMSIZ ANLAMLAR

   
   

Türkçemizde kullandığımız bazı deyişler vardır.

 

Mesela;

 

‘’işimiz Allah’a kaldı’’ deyimi, her zaman bana ters gelmiştir.

 

Genelde olması imkansız durumlarda kullanılır bu deyiş.

 

Ne kadar anlamsız bir söz... Halbuki, her şey onun izni ile gerçekleşmektedir. Onun izni olmaksızın bir yaprak bile düşmez.

 

O'nun bilgisi dışında bir yaprak bile düşmez. En'am suresı 59.

 

Onun izni olmaksızın hiçbir dişi gebe kalmaz. Ve onun izni olmaksızın hiç bir şey olmaz.

 

Hal böyle iken, insanoğlu her şeyi kendisinin gerçekleştirdiğini sanmakta ve kendisine bir iş imkansız göründüğünde ise;

 

‘’işimiz Allah’a kaldı’’ gibisinden saçmalamaktadır.

 

Bir de; ‘’Allah versin ‘’ diye bir deyiş vardır.

Genelde insanlar başlarından savmak istedikleri dilencilere söylerler bunu.

 

Be cahil insanoğlu !... Zaten herkesin rızkını Allah vermiyor mu ?

 

Nice hayvanlar var, kendi rızkını taşıyamaz. Allah onları da rızıklandırıyor, sizi de. Semî'dir o, alîm'dir. Ankebut suresi 60.

 

Bir karıncayı da, insanı da rızıklandıran odur. Ama o cahil insan kendisinden sadaka isteyen o dilenciyi sanki kendi rızıklandırıyormuşçasına; ‘’Allah versin’’ der.

 

 

ALLAH YAR VE YOLDAŞINIZ OLSUN

 

(Akın Örsmen 30,5,2005)

YOL GÖSTERİCİ

www.yolgosterici.com

 
   
         
   

GERİ DÖN