ALLAH İNSANLARLA NASIL KONUŞUR ?

   
   

Allah, bir insanla ancak vahiy yoluyla yahut perde arkasından konuşur; yahut da bir resul gönderir de kendi izniyle dilediğini vahyeder. Yüceler yücesi O'dur; hüküm ve hikmet sahibi O'dur.  ŞÛRA SURESİ 51.

 

Cenab-ı Allah insanlarla çeşitli şekillerde konuşmaktadır.

 

Cebrail a.s. tarafından gönderdiği vahiylerle....ya da Hz.Musa ile konuştuğu gibi, yanan bir ağacın ardından, yani perde arkasından....ve yahut, peygamberler, elçiler vasıtası ile konuşur.

 

Ve bir de, insanın kendi içinden insana seslenir.

 

Hani bazen bir şeyin olmasını çok şiddetli bir biçimde istersiniz ya...ve sonra o dilediğiniz şey mucizevi bir şekilde gerçekleştiğinde bazılarının ; ‘’şansa bak...’’ bazılarının ise ‘’keşke Allahtan başka bir şey dileseydim...’’ dediği anlar vardır.

işte o anlar Allahın sizinle konuştuğu size cevap verdiği anlardır.

 

Birçok insan bunu fark etmez, umursamaz, şans veya tesadüf der.

 

Çünkü;

 

Allah onların kalpleri, kulakları üzerine mühür basmıştır. Onların kafa gözleri üstünde de bir perde vardır. BAKARA SURESİ 7.

 

Aslında insanın içinde iki ses vardır.

 

Biri size kötülükleri güzel ve çekici göstererek seslenen nefsinizin yani şeytanın sesidir.

 

Diğeri ise, size daima doğruyu, iyiyi ve güzeli tavsiye eden Allah’ın sesidir. yani vicdanınızdır....

 

Hangisine uyacağınız konusunda seçim size kalmıştır.

 

ALLAH YAR VE YOLDAŞINIZ OLSUN.

 

(Akın Örsmen 29.5.2005)

YOL GÖSTERİCİ

www.yolgosterici.com

 

 
   
         
   

GERİ DÖN