BİLİM NEDİR ?

   
   

 

Bilim yada ilim nedir ?

 

Bilim’in tanımını yapabilir misiniz ?

 

Bilim insanların yarattığı bir şey mi ?

 

Yani iki melokül hidrojen ile bir melokül oksijenin birleşerek suyu oluşturması kuralını insanlar mı koymuştur ?  Tabi ki hayır.

 

Bilim, Allahın kainatı yaratırken koymuş olduğu kurallar silsilesidir.

Biz insanlar ise, bu kuralları zaman içinde öğreniyoruz ve bunun adına bilim diyoruz.

 

Gerçek olan şu ki, sizin ilahınız kendisinden başka hiçbir tanrı olmayan Allah'tır. O, ilim bakımından herşeyi çepeçevre kuşatmıştır. TÂHÂ SURESİ 98.

Bundan yüz sene önce bir insana gelecekte televizyon diye bir şeyin icat edileceğini, insanları evinizdeymiş göreceğini söyleseydiniz… inanmazdı ve size gülüp geçerdi. Bugün Allah’ın koymuş olduğu kurallar çerçevesinde teknoloji ilerledi. Ve bir zamanlar hayal ürünü olarak yorumladığımız şeyler atık gerçeğe dönüşmeye başladı….

Evet, kuralları koyan biz değiliz.... Biz sadece onun koymuş olduğu kurallar çerçevesinde bazı şeyleri yapabiliyoruz.

Tüp bebek olayına gelelim;...

Erkek ve dişi hücreleri belli şartlar altında birleşerek ancak bir cenin oluşturulabilir. Vücut dışında zigot oluşturulabilir fakat zigotun gelişmesi için (şu anki bilgiler çerçevesinde) ana rahmi gereklidir. Çünkü o ortam yapay olarak şimdilik yapılamıyor.

Fotosentez;

Asla ve asla laboratuar ortamında suni ışıkta fotosentez gerçekleştiremezsiniz. Çünkü fotosentez için güneş ışığı kuralını koymuştur yüce Allah...

Yağmur yağdırmak;

İnsan bulutları elektrik ile yükleyerek yağmur yağdırabilir. Ama eksi yüklü bulutların artı yüklü bulutlar ile aşılanması koşulu ile. Eksi yüklü bulutları eksi elektrik yükü ile yükleyin bakalım yağmur yağıyor mu ? Çünkü bu Allahın koyduğu bir kuraldır. Ve bu kuralın dışına çıkamazsınız.

Kısacası biz insanlar onun ilmini, onun koymuş olduğu kuralları kullanarak bazı şeyler yapabiliyoruz.kendimiz kural koyamıyoruz.

Ama bazı kendini bilmez insanlar; yağmur yağdırıyorum yada tüp bebek oluşturuyorum, insan kopyalıyorum diyerek kendilerini (haşa) Allah sanıyor ve kibirleniyorlar.

Elinle ağzını ve burnunu kapatın bakalım. Kaç saniye nefessiz kalabileceksiniz ?

İşte o yüce Allaha bir anlık nefes kadar muhtacız.

Peki biz bilimin neresindeyiz ? Ne kadarını biliyoruz ?

 

Dediler ki: "Yücedir şanın senin. Bize öğretmiş olduğunun dışında bilgimiz yok bizim. Sen, yalnız sen Alîm'sin, herşeyi en iyi şekilde bilirsin; Hakîm'sin, herşeyin bütün hikmetlerine sahipsin."  BAKARA SURESİ 32.

 

Allah’ın bilmemizi istediği şeylerin dışında bilgimiz yoktur.

 

Bilim dalları vardır... Sadece tahminden öteye gidemediğimiz.

 

Hava tahmini yapıyoruz ama bazen tutmuyor,  deprem tahmini yapıyoruz ama yer ve zaman konusunda emin değiliz.

 

Geleceği bilemiyoruz. Cinler bile bilmiyorlar,

 

Sonunda, Süleyman için ölüm hükmünü verdiğimizde, onun ölümünü, değneğini yiyen dâbbetül arzdan/ağaç kurtçuğundan başkası onlara göstermedi. Süleyman yere yığılınca, açıkça anlaşıldı ki, eğer cinler gaybı bilmiş olsalardı, o alçaltıcı azap içinde bekleyip durmazlardı. SEBE’ SURESİ 14.

 

Ama bazı insanlar bazı bilinmeyenleri öğrenmek için cinlerden medet ummuşlardır. Hatta daha da ileri giderek cinlere tapanlar bile olmuştur.

 

Doğrusu şu ki, onlar cinlere tapıyorlardı. Onların çoğu cinlere iman etmekteydi." SEBE’ SURESİ 41.

 

Ve Allah yine insanları sınamak için bilinmeyen ilminden bir kısmını Süleyman zamanında melekleri vasıtasıyla yeryüzüne indirmiştir.

 

Süleyman'ın mülk ve saltanatı konusunda onlar, şeytanların okuyup durduklarına uydular. Halbuki Süleyman küfre sapmamıştı. Ancak şeytanlar küfre sapmıştı; insanlara büyüyü öğretiyorlardı. Ve Babil'de Hârût ve Mârût adlı iki melek üzerine indirileni öğretiyorlardı. Oysaki o iki melek, "Biz bir imtihan aracıyız, sakın küfre sapma!" demedikçe hiç kimseye bir şey öğretmiyorlardı. İnsanlar onlardan erkekle eşinin arasını açacakları şeyi öğreniyorlardı. Ne var ki, onlar onunla Allah'ın izni olmadıkça hiç kimseye zarar veremezler. Onlar kendilerine zarar vereni, yarar vermeyeni öğreniyorlardı. Yemin olsun ki, onu satın alanın âhirette hiçbir nasibi olmayacağını açıkça bilmişlerdir. Öz benliklerini sattıkları şey ne kötüdür! Bir bilebilselerdi! BAKARA SURESİ 102.

 

Ve ne yazık ki insanlar bu izni kötüye kullanmışlardır. İşte bu yüzden Allah fal ve büyü ilmini yasaklamıştır.

 

Hayvanların dilini de anlamayız. Halbuki onlar da kendi aralarında bizim anlamadığımız bir dilde konuşmaktadırlar. Hatta Fransa da hidrobiyoloji laboratuarlarında yunusların kendi aralarında konuştuğu ispatlanmış ve halen üzerinde çalışılmaktadır. Oysa Allah Hz. Süleyman’a bu ilmi öğretmiştir.

 

Süleyman, Davûd'a mirasçı oldu ve şöyle dedi: "Ey insanlar, bize kuşların dili öğretildi ve bize herşeyden biraz verildi. Kuşkusuz bu, apaçık lütfun ta kendisidir." NEML SURESI 16.

 

Rüya yorumlamakta onun ilimlerinden biridir;

 

Ana-babasını tahtın üstüne çıkardı. Hepsi, Yûsuf'un önünde secde eder gibi eğildiler. Yûsuf dedi: "Babacığım, işte bu, benim önceden gördüğüm rüyanın yorumudur. Rabbim onu gerçekleştirdi. O, bana çok güzel lütuflarda bulundu, şeytan, benimle kardeşlerim arasına yakumluk soktuktan sonra, O beni zındandan çıkardı. Sizi de çölden getirdi. Rabbim, dilediği şeyde çok ince lütuflar sergiliyor. Alîm olan O'dur, Hakîm olan O'dur." YÛSUF SURESI 100.

 

Allah Hz.Yusuf’a bu ilmi öğretmiştir.

 

Allah'tan başka ilah yok. Hayy'dır O, sürekli diridir; Kayyûm'dur O, kudretin kaynağıdır. Ne gaflet yaklaşır O'na ne kendinden geçme ne de uyku. Göklerde ne var, yerde ne varsa yalnız O'nundur. O'nun huzurunda, bizzat O'nun izni olmadıkça, kim şefaat edebilir! O, insanların önden gönderdiklerini de bilir, arkada bıraktıklarını da!... İnsanlar O'nun bilgisinden, bizzat kendisinin dilediği dışında, hiçbir şeyi kavrayıp kuşatamazlar. O'nun kürsüsü, gökleri ve yeri çepeçevre kuşatmıştır. Göklerin ve yerin korunması O'na hiç de zor gelmez. Aliyy'dir O, yüceliği sınırsızdır; Azim'dir O, büyüklüğü sınırsızdır.

BAKARA SURESİ 255.

 

Görüldüğü gibi bilim Cenab-ı Allah’ın koymuş olduğu kuralların silsilesidir. Ve eğer onun ilmi bir okyanus ise,... Bizler bu okyanusun ancak kıyısında yüzüyoruz.

 

Dedi: "İlim, ancak Allah katındadır. AHKAF SURESI 23.

 

İşte bu yüzden bilim’i dinden ayrı tutamazsınız.

 

Einstein’ın dediği gibi ‘’bilim din olmaksızın topaldır’’

 

ALLAH YAR VE YOLDAŞINIZ OLSUN.

 

(Akın Örsmen 4.5.2005)

YOL GÖSTERİCİ

www.yolgosterici.com

 
   
         
   

GERİ DÖN