ŞERİATÇI MISINIZ YOKSA LAİK MİSİNİZ ?

 

   
    Şimdi olaya önce iki yönlü bakmak gerekir;

1-Şeriat ; dindeki şartlar demektir. Yani İslam dininin şartları. Eğer bu anlamda algılıyorsak olayı, Müslüman'ım diyen herkes şeriatçıdır. Çünkü Müslüman'ım diyen herkes İslam şartlarına uymak zorundadır.

Ne var ki; günümüzde şeriat kelimesi çok farklı anlamlarda kullanılmaktadır. Amerika tarafından İslami terör diye bir tanım uydurulmuştur ve bu tanım şeriat ile özdeşleştirilmiştir.

Bugün C.I.A. ülke genelinde iletişimleri hatta cep telefonlarını dinlemektedir. Ve konuşmalar içinde; şeriat, İslam, Allah gibi İslami kelimeler geçen konuşmaları özenle banda kaydetmektedirler. Daha ilginci; pasaportunuzda Müslüman yazan kişiler havaalanlarında daha özenle aranmaktadırlar. Bu amerikanın Müslümanlara sürmek istediği bir karadır. Oysa terörün; dini, dili,milleti, ırkı olmaz. Kaldı ki ki terör İslamiyet'le bağdaşmaz.

Konuya bu açıdan baktığınızda hiç kimse bu yakıştırmayı kabul etmez.

2-Gelelim laiklik kavramına; laiklik din ve devlet işlerinin birbirinden ayrı tutulmasıdır.

Çünkü; din politikayı içerir ama... Politika dini içeremez,...içermemelidir de... Politika kurtlar sofrasıdır. Yalan dolan ve her türlü menfaat çıkar ve entrikanın hak olduğu bir ortamdır. Bu yüzden asla İslam ile bağdaşmaz. Ama maalesef dini politikaya alet edip, Allah'ı referans göstererek oy toplayan insanlar vardır. Ve bu insanlar sonra çıkıp herkesten daha fazla laik olduklarını utanmadan söylerler.

Sonuç şudur;

Müslüman'ım diyen herkes, aslında şeriatçıdır. Çünkü İslam'ın şartlarına uymak zorundadır.

Türküm diyen herkes de laik olmalıdır. Çünkü laiklik demokrasinin olmazsa olmaz bir ilkesidir.

Allah yar ve yoldaşınız olsun

(Akın Örsmen 9.4.2005)

YOL GÖSTERİCİ

www.yolgosterici.com

 

 

   
         
   

GERİ DÖN