İKİ KARAKTER

   
   

Günümüzde sıkça rastlanan iki tip insan vardır..

 

Birincisi; övülmeyi seven insan tipi...

Ona hemen her toplumda rastlamak mümkündür. Bazen müdür olur, bazen politikacı, bazen de sıradan bir vatandaş... Ama yaptığı hep aynıdır..  Övünmeyi sever....kibirlidir çünkü....

 

"Kibirlenerek insanlardan yüzünü çevirme, yeryüzünde kasılarak yürüme. Çünkü Allah, kurula-kurula kendini övenlerin hiçbirini sevmez." LUKMAN SURESİ 18.

 

İkincisi ; övmeyi seven insan tipi...

Eski devirlerde bu tip insanlara dalkavuk tabiri kullanılmıştır.

Hatta dalkavukluk bir meslek halini almıştır giderek. Aynen günümüzde olduğu gibi... Çevrenizde mutlaka bu tip insanlara rastlamışsınızdır. Allahın rızasını kazanmak dururken, insanların rızasını kazanmak için çaba sarf eden hatta bu amaç uğruna arkadaşlarını bile harcamaktan çekinmeyen insanlar mevcuttur. Allah’a kulluk dururken kula kulluk eden bu insanlar ne kadar utanç verici bir iş yapmaktadırlar...

 

Dileseydik onu, o ayetlerle yüceltirdik. Ama o, yere saplandı, iğreti arzularına uydu. Onun durumu şu köpeğin durumuna benzer: Üstüne varsan dilini sarkıtarak solur, kendi haline bıraksan dilini sarkıtarak solur. Ayetlerimizi yalanlayan toplumun örneği işte budur. Bu hikayeyi anlat ki düşünüp taşınabilsinler.

A'RAF SURESI 176.

 

Şükrün ve övgünün yegane sahibi Yüce Allah'tır.

 

Şöyle de: "Hamt, o Allah'a özgüdür ki, çocuk edinmemiştir; mülk ve yönetiminde ortağı yoktur; âcizlik yüzünden dost edinmemiştir." Ve tekbir edip yücelt O'nu!

İSRA SURESI 111.

 

ALLAH YAR VE YOLDAŞINIZ OLSUN.

 

(AKIN ÖRSMEN 17.3.2005)

YOL GÖSTERİCİ

www.yolgosterici.com

 

   
         
   

GERİ DÖN