SÜRÜ PSİKOLOJİSİ

 

Hz. İbrahim’e putperestin biri gelir ve kendisine yemek vermesini ister. İbrahim de ona eğer Allah’a inanırsa kendisine yiyecek vereceğini söyler. Putperest buna sinirlenir ve gider.

 

Cenab-ı Allah bu olay üzerine İbrahim’e Cebrail (a.s.) vasıtası ile der ki; ‘’O kişi yıllardır verdiğim rızkı yiyor fakat başka ilahlara şükrediyor olmasına rağmen, ben yine de onun rızkını kesmiyorum. Sen kim oluyorsun? ‘’

 

Bunun üzerine Hz. İbrahim yaptığı hatayı anlar ve o putperestin peşinden koşup; ‘’ben hata ettim, beni affet’’ diyerek onu yemeğe çağırır.

 

Cenab-ı Allah insanlara bir takım hak ve özgürlükler vermiştir.

Hak istemek, özgürlük ise yapabilmektir. Eğer Allah vermek istemeseydi, istemeyi vermezdi.

 

Allah insanlara önce yaşama hakkı vermiştir.

 

Yaratan Rabbinin adıyla oku/çağır! İnsanı, embriyodan/ilişip yapışan bir sudan/sevgi ve ilgiden / husûmetten yarattı. Oku! Rabbin Ekrem'dir/en büyük cömertliğin sahibidir. ALAK SURESİ (1-2-3)

 

Allah sizi annelerinizin karınlarından çıkardı, hiçbir şey bilmiyordunuz; şükredebilesiniz diye size işitme gücü, gözler ve gönüller verdi. NAHL SURESİ 78.

 

Sonra ise en büyük özgürlüğü yani, seçme hakkını, özgür iradeyi vermiştir.

 

Ey iman edenler! "Râina" demeyin, "Unzurna" deyin/"Bizi davar gibi güt!" diye konuşmayın, "Bize bak!" diye konuşun ve dinleyin. BAKARA SURESİ 104.

 

Bir dönem İsrailoğullarından bir kısmı ‘’Raina’’ yani ‘’Rabbim beni davar gibi güt’’ demiştir. Ve onların bu sözü üzerine bu ayet nazil olmuştur.

 

Çünkü insan bir sığır sürüsü değildir. İyiyi ve kötüyü ayırt edebilme yeteneğine sahiptir. Bu yüzden de sorumlulukları vardır. Eğer düşünebilme ve muhakeme yapabilme yeteneğimiz olmasa idi, yaptıklarımızdan mesul tutulamazdık.

Şimdi siz birini öldürüp, tutuklanıp mahkemeye çıkartılsanız ve hakime,

''Hakim bey benim bir suçum yok, Allah benim kaderimde bunu belirlemiş. O yüzden öldürdüm'' deseniz,… size deli derler...

İnsan, akla, mantığa, iradeye ve vicdana sahip olarak yaratılmıştır.

Ve kendisine verilmiş olan aklı ile iyiyi, kötüyü görür idrak eder,

Mantığı ile kıyaslama yapar, vicdanı ile iyi olanı seçer.eğer vicdanı yeterli değilse, kötü olanı seçer.

Bütün bu oluşumda Allah izleyicidir. Müdahale etmez.çünkü insana iyiyi ve kötüyü seçme hakkı tanımıştır.

Yani özgür irade.... 

Ne zaman müdahale eder biliyor musunuz ?

Siz eğer Allah'ı ve onun sana lütfettiklerini hatırlayarak minnetinizi ona ifade ederseniz, size yardım eder, ve o kişiyi öldürmenize mani olur. İşte bunu da vicdanınız aracılığı ile yapar.

Bir tarafta nefsiniz vardır. Size daima yanlışları sunan....öbür tarafta ise, vicdanınız... O size daima doğru olanı tavsiye eder.

Bu yüzden vicdanınızın sesini dinlemelisiniz.

Çünkü o size sizin içinizden seslenen Allah'ın sesidir.....

Hak olmaksızın özgürlüğün, özgürlük olmaksızın demokrasinin bir anlamı kalmaz.

 

Oysa bazı insanlar, Allah’ın insanlara vermiş olduğu hakları ellerinden almak yetkisine sahip olduklarını sanmaktadırlar. Ve insanları kendi istedikleri yaşam biçimine sokarak köleleştirmeye çalışmaktadırlar.

Sürü psikolojisi diye bir şey vardır.  Size şöyle basit bir örnek vereyim;

Bir arkadaşınız ile gidin bir binanın altında durun ve başınızı yukarı doğru kaldırıp sanki en üst katta bir şey varmış gibi bakın. Bir süre sonra etrafınızda fark edilir bir kalabalık birikecek ve onlarda sizin baktığınız yöne bakmaya başlayacaktır. Asansöre bindiğinizde izleyin, herkes ayni yöne döner yüzünü. İşte bu sürü psikolojisidir.

Her sürünün başında bir çoban vardır ve bir de köpeği. Ve çoban köpeğini sürüyü istediği yöne gütmek için eğitmiştir. Ve giderek köpek çobanın görevini üstlenir.

İnsanlar kandırılmaya ve güdülmeye eğilimlidirler. O yüzden tarihler boyunca başka uygarlıkların kölesi olarak yaşamış, biri çıkıp ‘’yeter artık’’ diyene kadar baş kaldırmamışlardır. Zaten devrimlerin birçoğu da bu yüzden olmuştur.

Bir bardağı taşıran asla son damla değildir. O damlaların birikimidir. Ve her insanın sabrının bir taşma sınırı vardır.

Yasaklar insanların huzur içinde yaşayabilmeleri içindir. Lakin yasakların dozunu kaçırırsanız doğacak sonuçlara katlanmak zorunda kalırsınız.

 

ALLAH YAR VE YOLDAŞINIZ OLSUN.

(Akın Örsmen 01.2.2011)

Yol Gösterici

http://www.yolgosterici.com

 
   
         
   

GERİ DÖN