MUCİZE NEDİR ?

 

   
   

İki çeşit mucize vardır;

 

1-   Görülen mucizeler; (Hz.Musanın suları ikiye yarması, Hz. İsa’nın ölüleri diriltmesi gibi    v.s.)

2-   Görülmeyen mucizeler; (sürekli gördüğümüz için, görmeye alıştığımız bu yüzden mucize olduğunu fark etmediğimiz mucizelerdir.)

                       

İnsanlar mucizeyi, yıldızların veya bir devenin gökten yere inmesi, suyun şaraba çevrilmesi, ölülerin diriltilmesi gibi açık seçik ayetler olarak algılıyorlar.

 

Halbuki, kainatın tamamı bir mucizedir. Bizim yaradılışımız başlı başına bir mucizedir. Fakat bunlar görülmez mucizelerdir. Yani görmeye alıştığımız şeyler....Bu yüzden doğa olayı olarak yorumladığımız mucizelerdir. Mesela; Güneşin doğması, Yağmurun yağması gibi.

 

(Göklerde ve yerde nice mucizeler var ki, yanlarından geçerler de dönüp bakmazlar bile. YÛSUF SURESi 105.)

 

Bir de Görünür mucizeler vardır. Suların ortadan ikiye yarılması, ölülerin dirilesi yada suyun şaraba dönüşmesi gibi... Böyle olayları her zaman görmediğimiz için korkarız. Düşün bir kez; Boğazın suları ortadan ikiye yarılsa çoğu insan korkudan delirir öyle değil mi ?

 

(Bizi, mucizeler göstermekten alıkoyan, daha öncekilerin onları yalanlamış olmasından başka bir şey değildir. Semûd kavmine o dişi deveyi açık bir mucize olarak verdik de onunla kendilerine zulmettiler. Biz, mucizeleri yalnız korkutup sindirmek için göndeririz. İSRA SURESi 59.)

 

İşte bu yüzden günümüzde böyle mucizeler görmüyoruz.

 

Hz.Peygambere indirilen mucize ise belki farkında değilsiniz ama en büyük mucizedir.

Çünkü Kuran-ı Kerim ilk önce Okumayı emreder. Akıl ve Bilimi ön planda tutar.

Niçin okuyorsunuz ? Eğer okumazsanız, iyi bir meslek sahibi olup, kariyer yapabilir misiniz ?

 

Bilim ve teknolojinin ilerlemesinde ki en büyük faktör OKUMAK, BİLİM SAHİBİ OLMAK ile olur. İşte en büyük mucize budur.

 

Mucize, bir arının balında,

Mucize, bir ağacın dalında,

Mucize, bir kuşun kanadında,

Boşuna beklemeyin ondan mucize,

Bunların hepsi birer mucize…

 

ALLAH YAR VE YOLDAŞINIZ OLSUN

(AKIN ÖRSMEN 4.3.2005)

 

YOL GÖSTERİCİ

www.yolgosterici.com

 

   
         
   

GERİ DÖN