SECDE

 

Cenab-ı Allah Hz. Adem’i yarattıktan sonra meleklere Adem’e secde etmesini emretmiştir. Ve tüm melekler bu emre itaat etmişlerdir. İblis ise bu emre karşı çıkmıştır ve Adem’e secde etmemiştir. İblis’in Allah’ın bu emrine karşı çıkmasının  ardında

üç neden vardır.

 

Birincisi, iblis kibir içinde kendini Ademden daha üstün olduğunu ileri sürerek bu emre karşı gelmiştir. İkincisi, Cenab-ı Allah’ın Hz. Adem’e daha fazla değer verdiğini düşünerek onu kıskanmış ve itaat etmemiştir. Üçüncü neden ise, Allahtan başka bir varlığa secde etmek ona anlamsız geldiği için Hz. Adem’e secde etmeyi reddetmiştir. Oysa Cenab-ı Allah’ın emri anlamsız bile gelse o emrin ardında derin anlamlar vardır.

 

Bir zamanlar Rabbin meleklere: "Ben, yeryüzünde bir halife atayacağım." demişti de onlar şöyle konuşmuşlardı: "Orada bozgunculuk etmekte olan, kan döken birini mi atayacaksın? Oysaki bizler, seni hamd ile tespih ediyoruz; seni kutsayıp yüceltiyoruz." Allah şöyle dedi: "Şu bir gerçek ki ben, sizin bilmediklerinizi bilmekteyim."

BAKARA SURESİ 30.

 

Peki acaba Allah niye meleklerine Hz. Adem’e secde etmelerini emretmiştir ?

 

Hani, Rabbin meleklere şöyle demişti: "Ben çamurdan bir insan yaratacağım."

"Onu kıvama erdirip içine ruhumdan üflediğimde, önünde secde ederek eğilin!"

Bunun üzerine meleklerin hepsi toptan secde etmişlerdi. İblis etmemişti. O, kibre sapmış ve inkârcılardan olmuştu. Allah dedi: "Ey İblis, iki elimle yarattığıma secde etmekten seni alıkoyan neydi? Burnu büyüklük mü ettin, yoksa yücelenlerden mi oldun?" İblis dedi: "Ben ondan hayırlıyım! Beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın." Buyurdu: "Hadi, çık oradan! Sen kovulmuş birisin." "Din gününe kadar lanetim üzerinedir." SAD SURESİ (71-78)

 

Aslında Cenab-ı Allah meleklerine verdiği emir Adem’in bedenine secde etme emri değildir.

 

Allah Adem’in bedenine ruhundan üflediği vakit secde etmelerini emretmiştir. Yani, burada meleklerin secde etmesini istediği aslında Cenab-ı Allah’ın nefesidir, sonsuz ilim ve yaratma sanatının inceliğidir, onun zat-ı şahanesidir. İşte Allah’ın meleklerine verdiği ‘’Adem’e secde edin’’ emri, aslında Cenab-ı Allah’ın mükemmelliği karşısında saygı ile eğilme emridir.

 

Oysa iblis kibri ve kıskançlığı yüzünden Allah’ın ilmi karşısında secde edeceğini düşünememişti. İşte bu iblis’in sınav sorusu idi. Ve iblis, kibir gözlerini kör ettiği için bu emrin altındaki derin anlamı görememiş, bu soruya yanlış cevap vermişti.

 

Secdesiz kılınan tek namaz, cenaze namazıdır.

 

Peki meleklere bile insana secde etmek emredildiği halde, neden cenaze namazında secde edilmez, hiç düşündünüz mü ?

 

Çünkü artık orada yatan insanın içinde ruh yoktur. Yani Allah’ın nefesi artık onun içinden çıkmıştır ve o artık yalnızca bir bedendir. İşte bu yüzden, cenaze namazı secde edilmeden kılınan tek namazdır.

 

Günümüzde ise insanlar artık menfaatleri uğruna birbirlerine secde eder olmuşlardır.

 

Bazen secde eden, bir çalışan, secde edilen ise, işyerinin patronu olur. Bazen de secde eden bir parti üyesi, secde edilen ise parti başkanıdır.

 

Hasılı, insanlar günümüzde çıkarları uğruna birbirlerine secde etmektedirler.

 

Oysa secde yalnızca Cenab-ı Allah’a ve onun zat-ı şahanelerine yapılır.

 

Gün gelecek, yer üzerinde bulunan herkes yok olacaktır. Sadece o bağış ve celal sahibi Rabbinin yüzü kalacaktır. RAHMAN SURESİ (26-27)

 

ALLAH YAR VE YOLDAŞINIZ OLSUN

 

(Akın Örsmen 1.4.2009)

YOL GÖSTERİCİ

www.yolgosterici.com

 
   
         
   

GERİ DÖN