PUZZLE

   
   

 

 

Puzzle’ın ne olduğunu bilirsiniz. Puzzle’ın bir özelliği parçaların birbirine ihtiyaç duymasıdır. Bir diğer özelliği de bir parçanın tek başına bir anlam ihtiva etmemesidir.

 

Vücudumuz çok küçük puzzle parçalarından oluşmuş bir tablodur. Hücrelerimiz başlı başına bir anlam ihtiva etmez ve her bir hücremiz yaşamı için yanındaki hücreye muhtaçtır.

 

Hücrelerimiz birer puzzle parçaları gibi birleşerek, organlarımızı oluştururlar. Ve organlarımızda yine birbirlerine muhtaçtırlar. Bütün organlar kan pompalaması için kalbe, oksijen emüsyonu için akciğerlere muhtaçtır. Kısacası hiç bir organ başına buyruk çalışmaz aksine birbirleri ile uyumlu bir şekilde çalışırlar. Ve böylece biz bir puzzle tablosu oluştururuz..

 

Aslında bizlerde bu kainat tablosunda birer puzzle parçalarından ibaretiz. Anne, babamızla, eşimizle ve çocuklarımızla birlikte aile puzzle’ını oluştururuz. Ailede toplum içinde bir puzzle parçasıdır. Birleşerek toplumları ve yaşamı oluşturur.

 

 

Kainat tablosu yalnızca insanlardan oluşmaz. Yaşamak için toprağa, havaya, suya, bitkilere ve hayvanlara ihtiyacımız vardır. Toprak olmadan bitkiler, bitkiler olmadan hayvanlar olmaz. Hava ve su olmadan hiç biri olmaz. Ve bu tablo giderek büyür.

 

Dünya isimli gezegen, diğer gezegenler ile uyum içindedir. Ve güneş olmadan solar sistem ismini verdiğimiz puzzle tablosu oluşamaz. Ve bu sistemde varlığının devamı için uzay adını verdiğimiz milyarlarca parçadan oluşan bir yapıya ihtiyaç duyar. Kısacası kâinatın tümü çok büyük bir puzzle tablosudur.

 

Peki siz parçaları kendi kendine birleşen bir puzzle tablosu gördünüz mü ? Tabi ki görmediniz… göremezsiniz de…

 

İşte bir biri ile uyumlu parçalardan oluşan bu puzzle’ı yapan âlemlerin Rabbi olan Allah’tır. Ve her bir parça varlığının devamı için ona muhtaçtır.

 

Hayat içindeki olaylarda birer puzzle parçalarıdır. Eğer bağlantıları kurup, parçaları birbirleri ile ilişkilendirebilirseniz, başınıza gelen bir olayın nedenlerini anlayabilir, neden böyle bir olay benim başıma geldi diye sorgulamazsınız.

 

Eğer hayata baktığınızda güzel bir tablo görmek istiyorsanız, biraz geri çekilip tablonun tümüne bakmanız gerekir. Çünkü yaşamın tamamı sizin sahip olduğunuzu sandığınız ufak tefek acı ve üzüntü dolu puzzle parçalarından ibaret değildir. Parçalar başlı başına bir anlam ihtiva etmez. Ancak bir bütün oluşturduğunda anlamlıdır. Eğer tablonun tamamına değil de sadece küçük parçalara bakıyorsanız, yaşam sizin için acı ve mutsuzluk demektir.

 

Biz insanlar hayata baktığımızda, hayatın sadece bize ait olan bölümünü görüp, her şeyin bundan ibaret olduğunu sanırız. Bu da insanın doğasındaki bencillikten kaynaklanmaktadır. Oysa manzarayı görebilmek için, tablonun bütününe bakmak gerekir.

 

Bugün eğer yeryüzünde bitki örtüsü olmasa idi, hayvanlar, her ikisi birden yok olsa idi bizler yaşayamazdık. Yeryüzündeki yaşam en geç birkaç ay içerisinde yok olurdu. Her tür, bir üst türün yaşam zincir halkasıdır.

 

Doğada hiç bir şey gereksiz ve anlamsız değildir. Önemli olan o anlamı anlayabilmektir...

 

Derin düşünün, geniş bakın… Hayatın anlamı sizin hayata bakışınızda gizlidir.

 

 

ALLAH YAR VE YOLDAŞINIZ OLSUN.

 

AKIN ÖRSMEN ( 4.6.2008)

YOL GÖSTERİCİ

www.yolgosterici.com

 

 

 

 
   
         
   

GERİ DÖN