KUL OLMAK

   
   

 

Ey iman edenler! "Râina" demeyin, "Unzurna" deyin/"Bizi davar gibi güt!" diye konuşmayın, "Bize bak!" diye konuşun ve dinleyin.  BAKARA SURESİ 104.

 

Allah insanlara özgür irade vermiştir. Yani karar verebilme, iyiyi ve kötüyü seçme hakkını. Oysa insanlar insanların seçme haklarına daima el koymuşlardır.  

 

Sömürgecilik tarihte en eski uygulamalardan biridir. Başkalarını tahakküm altına almak, onları istedikleri gibi yaşamaya zorlamak…

 

Bunun en güzel örneğini Amerika Birleşik Devletlerinin Irak üzerine yapmış olduğu baskıcı uygulamada görmekteyiz.

 

Ortaçağ feodalitesinde, kendilerini diğer insanlardan üstün gören derebeyleri alt tabakanın yaşam biçimlerini kendileri belirleyerek, onların haklarına el koymuştur.

 

Denizciliğin gelişmesi ve büyük gemilerin yapılması ile İngiltere, İspanya, Portekiz gibi bazı sömürgeci ülkeler dinlerini yaymak adına deniz aşırı ülkelere gitmiş onlara nasıl yaşamaları gerektiğini öğretmeye çalışmışlardır.

 

Misyonerlik gibi görünen haçlı seferlerinde ise gerçekte iki amaç vardır; daha fazla toprak sahibi olabilmek ve gittikleri yerdeki insanları köle olarak kullanmak…

 

Yeni dünyanın keşfi ile sömürgecilik farklı bir boyut kazanmıştır. İnsanlar bulundukları coğrafi bölgede değil, daha farklı bir yerde köle olarak kullanılmış, hakları ellerinden alınmış ve kendi iradelerinin dışında bir yaşama zorlanmışlardır.

 

Garip olan şudur ki; bazı insanlarda kendilerine liderlik eden kişilere kul-köle olmuşlardır.

 

Adolf Hitlerin peşinden milyonlarca insan körü körüne bir inanç ile ölüme gitmişlerdir.

 

Aslan Yürekli Richard insanları din uydurması ile kandırarak haçlı seferini başlatmıştır. İnsanlar da bu emrin Richard’ın toprak ve şöhret edinme tutkusu olduğunu bilmeksizin, Allah’ın emri olduğunu sanarak, Kudüs’ü ele geçirmeye gitmişlerdir.

 

Ne yazık ki, günümüzde de insanlar kendilerini yöneten insanlara kulluk etmektedirler.

 

Gözünüzü açıp kendinize gelin! Arı-duru din yalnız ve yalnız Allah'ındır! O'ndan başkasını veliler edinerek, "biz onlara, bizi Allah'a yaklaştırmaları dışında bir şey için kulluk etmiyoruz." diyenlere gelince, hiç kuşkusuz Allah onlar arasında, tartışıp durdukları konuyla ilgili hükmü verecektir. Şu bir gerçek ki, Allah, yalancı ve nankör kişiyi iyiye ve güzele kılavuzlamaz.

ZÜMER SURESİ 3.

 

Oysa kulluk yalnızca Allah’a yapılır. İnsanın insana kul olması düşünülemez.

 

Başkasına değil, sadece Allah'a kulluk/ibadet et; şükredenlerden ol!

ZÜMER SURESİ 66.

 

Allah yar ve yoldaşınız olsun

 

Akın Örsmen (15.2.2008)

YOL GÖSTERİCİ

www.yolgosterici.com

 

 

   
         
   

GERİ DÖN