ŞEYTAN DİYOR Kİ...

   
   

 

Şeytanı hepimiz biliriz ya da bildiğimizi sanırız. Ama aslında bize söylediklerini bilmeyiz. Ya da farkına varmayız.

 

Şeytan size ne der ?

 

Şeytan size; ‘’başkalarına maddi yardımda bulunursan sen muhtaç olursun.’’ der.

 

Şeytan sizi fakirlikle korkutur, size görünür görünmez çirkinliklere sürükler,

BAKARA SURESİ 268.

 

Şeytan size; ‘’o araba seni solladı, sende git onu sıkıştır.’’ der.

Birçok kazadan önce sürücünün aklındaki son düşünce bu olmuştur.

Ve hayatımız boyunca bir daha belki hiç görmeyeceğimiz bir insan ile anlamsız bir öfke yüzünden kapışırız.

 

Onlar bollukta ve darlıkta infak ederler. Öfkelerini yutanlardır onlar, insanları affedenlerdir. Allah, güzel düşünüp güzel davrananları sever. ALİ İMRAN SURESİ 134.

 

Şeytan size; ‘’bu dünyaya bir kez gelinir, onun için ye iç eğlen, gününü gün et gerisini boş ver.’’ Der

 

Şu iğreti dünya hayatı, bir eğlence ve oyundan başka şey değil. Âhiret yurduna gelince, asıl hayat işte odur. Ah, bilebilselerdi! ANKEBUT SURESİ 64.

 

Şeytan size; ‘’sen başbakansın onlar ise basit insanlar, sana saygılı olmalılar, onlara hak ettikleri şekilde hitap et.’’ der.

 

"Kibirlenerek insanlardan yüzünü çevirme, yeryüzünde kasılarak yürüme. Çünkü Allah, kurula-kurula kendini övenlerin hiçbirini sevmez." LUKMAN SURESİ 18.

 

Şeytan sizi Allah ile aldatır. Onun emrindeki bazı insanlar Allah’ın yolunda olduğunu söyleyerek sizi kandırır ve sizlere hükmetmeye başlar.

 

İnsanlardan bazıları vardır, hiçbir ilme sahip olmadan Allah konusunda mücadele eder ve her inatçı-kaypak şeytanın ardı sıra gider. HAC SURESİ 3.

 

Bu şeytanlar onları yoldan saptırırlar. Onlarsa kendilerinin hâlâ hidayet üzere olduklarını sanırlar. ZÜHRUF SURESI 37.

 

Ey insanlar, Allah'ın vaadi haktır! O halde iğreti dünya hayatı sizi sakın aldatmasın! O yaman aldatıcı, o çok gururlu, sizi sakın Allah ile aldatmasın. FÂTIR SURESI 5.

 

Evet şeytan her insana ayrı bir taktik ya da kişilik ile yaklaşır.

 

Kimi zaman Hitler olur ‘’kahrolsun komünistler’’ der

 

Kimi zaman Lenin olur ‘’faşistlere ölüm.’’ der.

 

Kimi zaman Ladin olur ‘’müslüman olmayanın kafasını kesin’’ der.

 

Kimi zaman Apo olur ‘’kürtlere özgürlük’’ der.

 

Ama sonuçta şeytan hep ayni kişidir. Sadece taktığı maskeler farklıdır.

 

Şeytan sizin öfkenizi ortaya çıkartmak ister.

Şeytan sizin şehvetinizi ortaya çıkartmak ister.

Şeytan sizin kibrinizi ortaya çıkartmak ister.

 

Ve bunları yaparken sunduğu şeyleri cazip kılmak için size süslü gösterir.bir reklamcı gibi sunduğu malı ambalajlar. Çünkü sizi rabbinizin karşısında küçük düşürmektir amacı. Bunun için yemim etmiştir.

 

"Onu ve toplumunu, Allah'ı bırakıp Güneş' secde eder buldum. Şeytan onlara, yapıp ettiklerini süslü gösterip onları yoldan saptırmış. Artık doğruyu bulamazlar." NEML SURESI 24.

 

"Zikir/Kur'an bana geldikten sonra, o saptırdı beni ondan. Şeytan, insan için bir rezil edicidir."

FURKAN SURESI 29.

 

Ama aslında şeytanın hilesi zayıftır. Tek yapmanız gereken ona ‘’hayır’’ demektir.

 

Hiç kuşkusuz, şeytanın tuzağı çok zayıftır. NİSA SURESİ 76.

 

Aslında hepimizin içinde bize telkinlerde bulunan bir şeytan vardır;  nefsimiz…. Ve buna karşılık tek bir silah vardır; vicdanımız…çünkü o bize içimizden seslenen Allah’ın sesidir.yeter ki onun sesine kulak verip nefsimize ‘’hayır’’ diyebilelim.

 

Şeytandan bir dürtük seni dürtüklediğinde, Allah'a sığın. Çünkü O, herşeyi işitir, herşeyi bilir.

A'RAF SURESI 200.

 

Unutmayın; iyiliğe açılan her kapı,…şeytanın yüzüne kapanır.

 

ALLAH YAR VE YOLDAŞINIZ OLSUN

 

(Akın Örsmen 19.3.2006)

YOL GÖSTERİCİ

www.yolgosterici.com

 

 
   
         
   

GERİ DÖN