MİKADO'NUN ÇÖPLERİ

 

 

Uzun yıllar önce, eski Yunanistan da Mikado adında bir kral varmış….oldukça yaşlıymış….fakat ilerlemiş yaşına rağmen,halkını birlik, beraberlik ve düzenli bir toplum içinde tutmayı ve çevresindeki krallıklara karşı güçlü olmayı başarmış….

 

Kendisine bunun sırrı sorulduğunda, yaverlerini ve ileri gelenlerini bir araya toplamış…..başyaverine birkaç tane kibrit çöpü kalınlığında tahta çubuk getirtmesini emretmiş….getirilen çöplerin önce bir tanesini kırmasını istemiş yaverinden…tabi kolayca kırılmış tek bir çöp….sonra iki tanesini birleştirerek kırmasını istemiş….bu kez yaver, kırmakta zorlanmış….bu sefer kral, çöplerin hepsini bir araya toplamış ve o şekilde kırmasını istemiş….tabi ki hepsi bir araya geldiği için çöpleri kırmak mümkün olmamış….bunun üzerine kral orada bulunanlara şöyle demiş;

 

Bir toplumu yok etmek için en kolay yol; bölmektir….gördüğünüz gibi çöpleri tek tek kolayca kırabiliyorsunuz….oysa hepsi bir araya geldiğinde kırmak mümkün olmuyor…çünkü birlikten kuvvet doğar….bir toplumu ayakta tutan şey birliktir….işte o yüzden birleşin ve birliğinizin devamını sağlayın…..

 

Tarihi inceleyin, en büyük imparatorlukların yok olmasının nedeni birlik içinde olmayışlarıydı….Roma imparatorluğu önce doğu ve batı olarak ikiye bölündü ve sonra yıkılıp gitti….Göktürkler de yine ayni neden yüzünden yok olup gitmişlerdir…..ve bunlar gibi sayısız örnekler vardır tarihte…

 

İnsanların fikir ve düşünceleri farklı olabilir….ama bir toplumu birleştiren ortak değerler vardır….bayrak gibi,….milli marş gibi…bunlar insanlarda manevi duygular yaratan ve birliği sağlayan ortak değerlerdir….

 

Bir dilim ekmeği olduğu gibi yutmaya kalkışırsanız, boğulursunuz. Onu yutmak için lokmalara bölmeniz gerekir.

 

Bir toplumu yok etmek için de onu farklı gruplara bölmeniz gerekir. Bölmeniz gereken konunun hiç bir önemi yok. Çünkü insanlar, daima farklı görüşler içinde birbirleri ile tartışmaya, hizipleşmeye hazırdırlar. Bu konu; sağ, sol olabilir, din olabilir, etnik farklılık olabilir, futbol olabilir. Sonuçta insanlar birbirleri ile hemen her konuda farklı görüşler içersinde, birbirleri ile tartışmaya girebilirler. Ve tartışma ile meşgul olan bu insanlar, ayni mikado’nun çöpleri oyununda olduğu gibi birer birer çekilip alınır, yok edilir ve oyun bu şekilde biter.

 

Olayın kısaca özeti; ben’in bizden sessizce çekilip alınmasıdır. Ve sonunda ne ben kalır nede biz…

 

Peki, bir toplumun birlik ve beraberlik içinde olması kimlerin işine gelmez?

 

Tabi ki dünyaya hâkim olmayı amaçlayan süper güç devletlerin…

 

Amerika birleşik devletleri, askeri, siyasal ve ekonomik alanda tüm dünyaya hâkim olabilmek için, kendisine tehdit olarak gördüğü az gelişmiş ülkelerdeki cahil toplumları sinsice görüş ayrılıkları içersine çekmektedir.

 

Bir dönem sağcı ve solcu olarak bölünmeye çalışılan Türkiye, bugün dinci ve laik kesim olarak bölünmüştür. Şimdi ise Türk Kürt olarak bölünmek istenmektedir. Çünkü toplum birbiri ile hizipleşme içerisinde birbirini yerken, yönetimin illegal uygulamalarını kimse göremez, eleştiremez, asıl tehlikeyi fark edemez.

 

Gerek inanç, gerek etnik köken olsun insanları bölmekteki amaç hep aynidir; yok etmek…

 

Oysa bir toplumun içine fitne fesat sokup, onları fırkalara bölmek, Allah katında çok büyük bir suçtur.

 

Bu, kuranda şu ayet ile ifade edilir;

 

Fitne/baskı ve bozgunculuk, öldürmekten daha kötüdür. BAKARA SURESİ 191.

 

Ve bu süper güçler, gerçek amaçlarını gizleyebilmek için farklı bir ifade sergilerler;

 

Onlara, "Yeryüzünde bozgun çıkarmayın" dendiğinde, "Tam tersine, bizler barış ve esenlik getirenleriz" demişlerdir. Dikkat edin, gerçekte onlar, bozgun getirenlerin ta kendileridir de bunun bilincinde olmuyorlar. BAKARA SURESİ 11-12

 

 

ALLAH YAR VE YOLDAŞINIZ OLSUN

 

(Akın Örsmen 6.11.2005)  

YOL GÖSTERİCİ

www.yolgosterici.com

 
   
         
   

GERİ DÖN