YOL

   
   

 

İnsanlar, Allah’ın kendilerine resuller aracılılığı ile bildirmiş olduğu dinlerde fikir ayrılıkları yüzünden yada sempati duydukları, inandıkları kişilerin izledikleri yolu benimseyerek, giderek Allah’ın bildirmiş oldukları dinden uzaklaşmışlardır…

 

Böylece dine adetler girmiş, ve zaman içinde folklor dinin yerini almıştır….

 

Hz. Musa ile ve Hz. İsa ile bildirilmiş din zaman içinde insanların ilaveleri ve çıkartmaları ile aslını yitirmiş, yerini alışkanlıklara terk etmiştir.

 

Allah katından kendilerine, ellerinde bulunanı tasdikleyici bir resul geldiğinde, kitap verilenlerden bir fırka, Allah'ın Kitabı'nı hiç bilmiyorlarmış gibi kaldırıp arkalarına attılar.

BAKARA SURESİ 101.

Evliyalar vardır….onlar ermiş kişilerdir. Onlar Allahın sevgili kullarıdır..

Mesela; Hz. Mevlana gibi, Abdulkadir Geylani hazretleri gibi….

Onlar zaten mertebeyi bulmuş kişilerdir. Doğru ve yanlış oldukları tartışılamaz….çünkü allah onlara kendi ilminden vermiştir….

Hayır, o, kendilerine ilim verilenlerin göğüsleri içinde ayan-beyan ayetlerdir. Bizim ayetlerimizi, zalimlerden başka kimse inkâr etmez. ANKEBUT SURESİ 49.

 

Allah'ın davetçisine uymayan, yeryüzünde hiç kimseyle yarışamaz/hiç kimseyi âciz bırakamaz. Böylesinin, Allah dışında/Allah'ın davetçisi dışında evliyası da olmaz. Böyleleri apaçık bir sapıklık içindedir. AHKAF SURESI 32.

Bir de veliler vardır,..yani şeyhler ve şıhlar…Fetullah Gülen gibi, Ömer Öngüt gibi…. Bunlar kendileri Allah’ın hizmetinde çalışmaya vakfetmiş kişiler olup, doğruları olduğu gibi yanlışları da olabilir…bu insanların da nefisleri vardır, dolaysı ile okuduklarını kendi nefislerinin arzuladığı biçimde yorumlayarak hatalar yapabilirler….. 

Eğer sen, ilimden nasibin sana geldikten sonra onların boş ve iğreti arzularına uyarsan, işte o zaman kesinlikle zalimlerden olursun. BAKARA SURESİ 145. 

Daha da ilginci bu kişilerin fikirlerini beğendiği için, onların özel davranışlarını din olarak yorumlayıp gelenekselleştiren insanlar olabilir. Mesela şeyhi solaksa, sol eli ile yemek yiyorsa onu taklit edebilir. Yada giyinişi ve kıyafetini taklit edebilir….

Rabbinizden size indirilene uyun; O'nun berisinden bir takım velilerin ardına düşmeyin! Siz ne kadar da az öğüt alıyorsunuz!  A'RAF SURESI 3.

İstanbul’u bilir misiniz ?

Beylikdüzünden Kadıköy’e giden dört yol vardır…..tem otoyolu, e5 karayolu,…sahil yolu,  ve deniz otobüsü….

Ama sonuçta hepsi Kadıköy'e varır….ve amaçta zaten Kadıköy'e varmaktır…

İnsanların izledikleri yol değildir önemli olan….. Vardıkları noktadır…..

 eğer,…vardığı noktada insan Allah’a ulaşamıyorsa,…

O yol yanlıştır….

Cevahir dururken pul neye yarar ?...

Kendini bilmeyen kul, neye yarar ?...

Herkes bir yol tutturmuş gidiyor,…

Allah’a gitmeyen yol, neye yarar ?

En doğru yol; Allah’ın ve Resul’ün bildirdiği yoldur…..

 

Şunu da söyle: "Allah'a ve resule itaat edin." Eğer yüz çevirirlerse, Allah küfre sapanları sevmez. ALİ İMRAN SURESİ 32.

 

ALLAH YAR VE YOLDAŞINIZ OLSUN

 

(Akın Örsmen 1.11.2005)

YOL GÖSTERİCİ

www.yolgosterici.com

 
   
         
   

GERİ DÖN