MALAKİ

BÖLÜM 1

Mal.1: 1 RAB'bin Malaki*fa* aracılığıyla İsrail halkına bildirisi.D Not 1:1 "Malaki": "Habercim" anlamına gelir.

Rab İsrail'i Seviyor

Mal.1: 2 RAB, "Sizi sevdim" diyor. "Oysa siz, 'Bizi nasıl sevdin?' diye soruyorsunuz." RAB, "Esav Yakup'un ağabeyi değil mi?" diye karşılık veriyor,"Ben Yakup'u sevdim,

Mal.1: 3 Esav'dan ise nefret ettim*fb*. Dağlarını viraneye çevirdim,yurdunu kırın çakallarına verdim."D Not 1:2-3 "Ben Yakup'u sevdim, Esav'dan ise nefret ettim": "Esav yerine Yakup'u yeğledim" anlamına gelir.

Mal.1: 4 Edomlular, "Biz ezildik, ama yıkıntıları yeniden kuracağız"deseler de, Her Şeye Egemen RAB şu karşılığı verecek: "Onlarkurabilirler, ama ben yıkacağım. Ülkeleri kötülük ülkesi,kendileri de RAB'bin her zaman lanetlediği halk olarak tanınacak.

Mal.1: 5 Bunu gözlerinizle görünce, 'RAB İsrail sınırının ötesindede büyüktür!' diyeceksiniz."

Rab Kâhinleri Uyarıyor

Mal.1: 6 Her Şeye Egemen RAB, adını küçümseyen siz kâhinlere*, "Oğul babasına, kul efendisine saygı gösterir" diyor, "Eğer ben babaysam, hani bana saygınız? Eğer efendiysem, hani benden korkunuz?"Oysa siz, 'Adını nasıl küçümsedik?' diye soruyorsunuz.

Mal.1: 7 "Hem sunağıma murdar* yiyecek getiriyor, hem de,'Yiyeceği*fc* nasıl murdar ettik?' diye soruyorsunuz.D Not 1:7 Olası metin "Yiyeceği" (bkz. Septuaginta), Masoretik metin "Seni"."'RAB'bin sofrası*fç* küçümsenir' demenizle.

Mal.1: 8 Kör hayvan kurban etmek kötü değil mi? Topal ya da hastahayvan kurban etmek kötü değil mi? Böyle bir hayvanı kendi valinesun bakalım! Senden hoşnut kalır mı, ya da seni kabul eder mi?"Böyle diyor Her Şeye Egemen RAB.D Not 1:7,12 "RAB'bin sofrası", yani "RAB'be sunulan kurbanlarla sunuların tümü" ya da "RAB'bin sunağı".

Mal.1: 9 "Şimdi bize lütfetmesi için Tanrı'ya yalvarın. Siz böylesunular sunarken hiç sizi kabul eder mi?" Böyle diyor Her Şeye Egemen RAB.

Mal.1: 10 "Ne olurdu, sunağımda boşuna ateş yakmayasınız diyearanızda tapınağın kapılarını kapatan biri olsaydı! Ben sizdenhoşnut değilim" diyor Her Şeye Egemen RAB, "Getireceğinizsunuları da kabul etmeyeceğim.

Mal.1: 11 Doğudan batıya kadar uluslar arasında adım büyük olacak!Her yerde adıma buhur yakılacak, temiz sunular sunulacak. Çünküuluslar arasında adım büyük olacak!" diyor Her Şeye Egemen RAB.

Mal.1: 12 "'Rab'bin sofrası*fç* murdardır, yemeği de küçümsenir'diyerek adımı bayağılaştırıyorsunuz.

Mal.1: 13 Üstelik, 'Ne yorucu!' diyerek bana burun kıvırıyorsunuz."Böyle diyor Her Şeye Egemen RAB."Kurban olarak çalıntıyı, topalı, hastayı getirdiğinizde,elinizden kabul mu edeyim?" diye soruyor RAB.

Mal.1: 14 "Sürüsünden adadığı erkek hayvan yerine Rab'be kusurluhayvan kurban eden aldatıcıya lanet olsun! Çünkü ben büyük birkralım" diyor Her Şeye Egemen RAB, "Ve uluslar adımdan korku duyacak."

BÖLÜM 2

Mal.2: 1 "Şimdi, ey kâhinler, bu buyruk sizin içindir.

Mal.2: 2 Her Şeye Egemen RAB diyor ki, söz dinlemez, adımı onurlandırmaya istekli olmazsanız, üzerinize lanet yağdırıp hayırdualarınızı lanete çevireceğim. Lanetledim bile. Çünkü beni onurlandırmaya istekli değilsiniz.

Mal.2: 3 "Soyunuzu paylayacağım. Bayramlarınızda kurban ettiğinizhayvanların gübresini yüzünüze saçacağım. Sizi önümden atacağım*fd*.D Not 2:3 Septuaginta, Süryanice "Sizi önümden atacağım", Masoretik metin "Sizi ona götürecek".

Mal.2: 4 Levi'yle yaptığım antlaşmanın sürmesi için size bu buyruğugönderdiğimi bilesiniz." Böyle diyor Her Şeye Egemen RAB.

Mal.2: 5 "Onunla yaşam ve esenlik verecek bir antlaşma yaptım ve banasaygı göstersin diye kendisine bunları verdim. Benden korkup adıma saygı gösterdi.

Mal.2: 6 Doğru öğüt ağzındaydı. Dudaklarında hile yoktu. Benimleesenlik ve doğruluk içinde yürüdü. Birçoklarını da suç yolundan döndürdü.

Mal.2: 7 "Kâhinin dudakları bilgiyi korumalı ve insanlar onunağzından öğüt aramalı. Çünkü o Her Şeye Egemen RAB'bin ulağıdır.

Mal.2: 8 Ne var ki, siz yoldan saptınız ve öğrettiklerinizlebirçoklarını suça sürüklediniz; Levi'yle yaptığım antlaşmayıbozdunuz." Böyle diyor Her Şeye Egemen RAB.

Mal.2: 9 "Benim yollarımı izlemediniz, Kutsal Yasa'yla ilgilikonularda adam kayırdınız. Bu yüzden ben de bütün halkın önündesizi aşağılayıp gülünç duruma düşürdüm."

Yahuda Halkının Tanrı'ya İhaneti

Mal.2: 10 Hepimizin babası bir değil mi? Bizi yaratan aynı Tanrıdeğil mi? Öyleyse neden atalarımızın yaptığı antlaşmayı bozarakherkes kardeşine ihanet ediyor?

Mal.2: 11 Yahuda halkı haince davrandı. İsrail'de ve Yeruşalim'deiğrenç şeyler yapıldı: Yahuda yabancı ilaha tapınan kızlaevlenerek RAB'bin sevdiği kutsal yeri kirletti.

Mal.2: 12 Bunu yapan kişi, kim olursa olsun, Her Şeye Egemen RAB'besunular getirse bile RAB onu Yakup'un topluluğundan atsın!

Mal.2: 13 Yaptığınız başka bir şey var: RAB'bin sunağını gözyaşıseline boğuyorsunuz. Ağlayıp sızlanıyorsunuz. Çünkü RAB artıkgetirdiğiniz sunulara ilgi göstermiyor, onları elinizden beğeniyle kabul etmiyor.

Mal.2: 14 "Neden?" diye soruyorsunuz. Çünkü RAB seninle gençkenevlendiğin karın arasında tanıktır. O yoldaşın ve evlilikantlaşmasıyla karın olduğu halde ona ihanet ettin.

Mal.2: 15 Tanrı sizi tek beden ve ruh yapmadı mı? Neden tek? ÇünküO kendisine özgü bir soy arıyordu. Onun için kendinize dikkatedin, hiçbiriniz gençken evlendiği karısına ihanet etmesin.

Mal.2: 16 İsrail'in Tanrısı RAB, "Ben boşanmadan nefret ederim"diyor, "Giysisinin üstüne bir de zorbalığı kuşanan kişiden denefret ederim." Böyle diyor Her Şeye Egemen RAB. Bunun içinkendinize dikkat edin ve ihanet etmeyin.

Yargı Günü Yakındır

Mal.2: 17 Sözlerinizle RAB'bi usandırdınız."O'nu neyle usandırdık?" diye soruyorsunuz."Kötülük yapan herkes RAB'bin gözünde iyidir, O onlardanhoşnuttur" ya da "Hani, adalet sağlayan Tanrı nerede?" diyerek usandırdınız.

BÖLÜM 3

Mal.3: 1 "İşte habercimi gönderiyorum. Önümde yolu hazırlayacak.Aradığınız Rab ansızın tapınağına gelecek; görmeyi özlediğinizantlaşma habercisi gelecek" diyor Her Şeye Egemen RAB.

Mal.3: 2 Ama onun geleceği güne kim dayanabilir? O belirince kimdurabilir? Çünkü o maden arıtıcının ateşi, çamaşırcının kül suyu gibi olacak;

Mal.3: 3 gümüş eritip arıtan gibi davranacak: Levililer'i arındırıp altın, gümüş temizler gibi temizleyecek. Böylece RAB'be doğrulukla sunular sunacaklar.

Mal.3: 4 Geçmiş günlerde, geçmiş yıllarda olduğu gibi, RAB Yahuda veYeruşalim'in sunacağı sunulardan hoşnut kalacak.

Mal.3: 5 Her Şeye Egemen RAB, "Yargılamak için size yaklaşacağım"diyor, "Büyücülere, zina edenlere, yalan yere ant içenlere,işçinin, dulun, öksüzün, yabancının hakkını çiğneyenlere -bendenkorkmayanlara- karşı hemen tanık olacağım."

Verilen Ondalıkları Çalmak

Mal.3: 6 "Ben RAB'bim, değişmem. Siz bunun için yok olmadınız, eyYakup soyu!

Mal.3: 7 Atalarınızın günlerinden bu yana kurallarımı çiğnediniz,onlara uymadınız. Bana dönün, ben de size dönerim" diyor Her ŞeyeEgemen RAB."Oysa siz, 'Nasıl döneriz?' diye soruyorsunuz.

Mal.3: 8 "İnsan Tanrı'dan çalar mı? Oysa siz benden çalıyorsunuz."'Senden nasıl çalıyoruz?' diye soruyorsunuz."Ondalıkları, sunuları çalıyorsunuz.

Mal.3: 9 Siz lanete uğradınız. Çünkü bütün ulus benden çalıyorsunuz.

Mal.3: 10 Tapınağımda yiyecek bulunması için bütün ondalıklarınızıambara getirin. Beni bununla sınayın" diyor Her Şeye Egemen RAB."Göreceksiniz ki, göklerin kapaklarını size açacağım, üzerinizedolup taşan bereket yağdıracağım.

Mal.3: 11 Çekirgelerin ekinlerinizi yemesini engelleyeceğim. Tarladaasmanız ürünsüz kalmayacak" diyor Her Şeye Egemen RAB.

Mal.3: 12 "Bütün uluslar ne mutlu size diyecekler. Çünkü ülkenizözlenen bir yer olacak." Böyle diyor Her Şeye Egemen RAB.

Mal.3: 13 "Bana karşı sert sözler söylediniz" diyor RAB."Oysa siz, 'Sana karşı ne söyledik?' diye soruyorsunuz.

Mal.3: 14 "Şunu dediniz: 'Tanrı'ya kulluk etmek yararsızdır. Her ŞeyeEgemen RAB'bin isteklerini yerine getirmek, O'nun önünde yastutar gibi davranmak bize ne kazanç sağlıyor?

Mal.3: 15 Şimdi kendini beğenmişlere mutlu diyoruz. Kötülük edenlerbaşarılı oluyor, Tanrı'yı deneyenler cezadan kurtuluyor.'"

Mal.3: 16 Bunun üzerine RAB'den korkanlar birbirleriyle konuştular.RAB dediklerine kulak verip duydu. RAB'den korkup adını sayanlariçin O'nun önünde bir anma kitabı yazıldı.

Mal.3: 17 Her Şeye Egemen RAB, "Öz halkımı ortaya çıkardığım gün,benim olacaklar" diyor, "Bir baba kendisine hizmet eden oğlununasıl esirgerse ben de onları öyle esirgeyeceğim.

Mal.3: 18 O zaman siz doğru kişiyle kötü kişi, Tanrı'ya kulluk edenleetmeyen arasındaki ayrımı yine göreceksiniz."

Rab'bin Günü

BÖLÜM 4

Mal.4: 1 Her Şeye Egemen RAB diyor ki, "İşte o gün geliyor, fırın gibi yanıyor. Kendini beğenmişlerle kötülük yapanlar samandan farksız olacak; o gün hepsini yakacak. Onlarda ne kök, ne dal bırakılacak.

Mal.4: 2 Ama siz, adıma saygı gösterenler için ışınlarıyla şifagetiren doğruluk güneşi doğacak. Ve çıkıp ahırdan salınmışbuzağılar gibi sıçrayacaksınız.

Mal.4: 3 Kötüleri ezeceksiniz. Çünkü bunları yaptığım gün, ayağınızınaltında kül olacaklar." Böyle diyor Her Şeye Egemen RAB.

Mal.4: 4 "Kulum Musa'nın yasasını, bütün İsrail'e iletmesi için HorevDağı'nda ona verdiğim kuralları, ilkeleri anımsayın.

Mal.4: 5 "RAB'bin büyük ve korkunç günü gelmeden önce size Peygamberİlyas'ı göndereceğim.

Mal.4: 6 O babaların yüreklerini çocuklarına, çocukların yüreklerini babalarına döndürecek. Öyle ki, gelip ülkeyi lanetleyerek yok etmeyeyim."