ZEKERİYA

Rab Halkını Kendisine Dönmeye Çağırıyor

BÖLÜM 1

Zek.1: 1 Darius'un krallığının ikinci yılının sekizinci ayında* RABİddo oğlu Berekya oğlu Peygamber Zekeriya aracılığıyla şöyle seslendi:

Zek.1: 2 "RAB atalarınıza çok öfkelendi.

Zek.1: 3 Bu nedenle halka de ki, 'Her Şeye Egemen RAB, bana dönün,ben de size dönerim diyor.

Zek.1: 4 Atalarınız gibi davranmayın! Önceki peygamberler, Her ŞeyeEgemen RAB kötü yollarınızdan ve kötü uygulamalarınızdan dönündiyor, diyerek onları uyardılar. Ne var ki, onlar dinlemediler,bana aldırış etmediler. Böyle diyor RAB.

Zek.1: 5 Hani atalarınız nerede? Peygamberler de sonsuza kadar mı yaşar?

Zek.1: 6 Peygamber kullarıma buyurduğum sözler ve kurallaratalarınıza ulaşmadı mı?'"Onlar da dönüp, 'Her Şeye Egemen RAB yollarımıza veuygulamalarımıza bakarak bizim için ne düşündüyse aynen yaptı' dediler."

Birinci Görüm: Atlı

Zek.1: 7 Darius'un krallığının ikinci yılında, on birinci ay* olanŞevat ayının yirmi dördüncü günü RAB İddo oğlu Berekya oğluPeygamber Zekeriya'ya görümlerle seslendi.

Zek.1: 8 Gece vadideki mersin ağaçlarının arasında kızıl ata binmişbir adam gördüm. Arkasında kızıl, kula ve beyaz atlar vardı.

Zek.1: 9 "Efendim, bunlar ne?" diye sordum.Benimle konuşan melek, "Bunların ne olduğunu sana göstereceğim"diye yanıtladı.

Zek.1: 10 Mersin ağaçları arasında duran adam da, "Bunlar dünyayıdolaşmak için RAB'bin gönderdikleridir" diye açıkladı.

Zek.1: 11 Mersin ağaçları arasında duran RAB'bin meleğine, "Dünyayıdolaştık" dediler, "İşte bütün dünya esenlik ve güvenlik içinde!"

Zek.1: 12 Bunun üzerine RAB'bin meleği, "Ey Her Şeye Egemen RAB,yetmiş yıldır öfkelendiğin Yeruşalim'den ve Yahuda kentlerindensevecenliğini ne zamana dek esirgeyeceksin?" dedi.

Zek.1: 13 RAB benimle konuşan meleği tatlı, avutucu sözlerle yanıtladı.

Zek.1: 14 Bunun üzerine benimle konuşan melek, "Şunu duyur!" dedi,"Her Şeye Egemen RAB, 'Yeruşalim ve Siyon için büyük kıskançlık duyuyorum' diyor,

Zek.1: 15 'Tasasız uluslara ise çok öfkeliyim; çünkü ben birazöfkelenmiştim, onlarsa kötülüğe kötülük kattılar.'

Zek.1: 16 "Onun için RAB, 'Yeruşalim'e sevecenlikle döneceğim' diyor,'Tapınağım orada yeniden kurulacak ve Yeruşalim üzerine ölçü ipiçekilecek!' Böyle diyor Her Şeye Egemen RAB.

Zek.1: 17 "Şunu da duyur: Her Şeye Egemen RAB, 'Kentlerim yinebollukla dolup taşacak' diyor, 'Ben RAB, Siyon'u yine avutacağım,Yeruşalim'i yine seçeceğim.'"

İkinci Görüm: Dört Boynuzla Dört Usta

Zek.1: 18 Sonra gözlerimi kaldırıp baktım, dört boynuz vardı.

Zek.1: 19 Benimle konuşan meleğe, "Bunlar ne?" diye sordum.Melek, "Bunlar Yahuda, İsrail ve Yeruşalim halkını dağıtmış olanboynuzlardır" diye karşılık verdi.

Zek.1: 20 Sonra RAB bana dört usta gösterdi.

Zek.1: 21 "Bunlar ne yapmaya geliyor?" diye sordum. Melek, "Şu boynuzlar Yahuda halkını öyle dağıttı ki, kimse başınıkaldıramadı" dedi, "Bu ustalar da Yahuda halkını dağıtmak içinboynuz kaldıran ulusları yıldırıp boynuzlarını yere çalmaya geldiler."

Üçüncü Görüm: Ölçü İpi

BÖLÜM 2

Zek.2: 1 Sonra gözlerimi kaldırıp baktım, elinde ölçü ipi tutan bir adam vardı.

Zek.2: 2 "Nereye gidiyorsun?" diye sordum. Adam, "Yeruşalim'i ölçmeye, genişliğinin, uzunluğunun ne kadarolduğunu öğrenmeye gidiyorum" diye yanıtladı.

Zek.2: 3 Benimle konuşan melek yanımdan ayrılınca başka bir melek onukarşılamaya çıktı.

Zek.2: 4 Önceki meleğe şöyle dedi: "Koş, o gence de ki, içindebarınacak sayısız insan ve hayvandan ötürü Yeruşalim sursuz bir kent olacak.

Zek.2: 5 RAB, 'Ben kendim onun çevresinde ateşten sur ve içindekigörkem olacağım' diyor."

Zek.2: 6 RAB, "Haydi! Haydi! Kuzey ülkesinden kaçın!" diyor, "Çünküsizi göğün dört bucağına dağıttım." Böyle diyor RAB.

Zek.2: 7 "Babil'de oturan Siyon halkı, haydi kaçıp kurtul!"

Zek.2: 8 Çünkü Her Şeye Egemen RAB beni onurlandırdı ve sizi yağmalamış uluslara şu haberle gönderdi: "Size dokunan gözbebeğime*fa* dokunmuş olur" diyor,D Not 2:8 Olası metin "Gözbebeğime", Masoretik metin "Gözbebeğine".

Zek.2: 9 "Elimi onlara karşı kaldıracağım, köleleri onları yağmalayacak." O zaman siz de beni Her Şeye Egemen RAB'bin gönderdiğini anlayacaksınız.

Zek.2: 10 RAB, "Ey Siyon kızı*, sevinçle bağır! Çünkü aranızda yaşamaya geliyorum" diyor.

Zek.2: 11 O gün birçok ulus RAB'be bağlanacak, O'nun halkı olacak.O zaman RAB aranızda yaşayacak, siz de beni Her Şeye EgemenRAB'bin gönderdiğini anlayacaksınız.

Zek.2: 12 RAB kutsal topraklarda Yahuda'yı kendi payı olarak mirasedinecek ve Yeruşalim'i yine seçecek.

Zek.2: 13 Ey insanlar, RAB'bin önünde sessiz durun! RAB kutsalkonutundan kalkmış geliyor!

Dördüncü Görüm: Başkâhin Yeşu

BÖLÜM 3

Zek.3: 1 RAB, meleğinin önünde duran Başkâhin Yeşu'yu ve onu suçlamakiçin sağında duran Şeytan'ı bana gösterdi.

Zek.3: 2 RAB'bin meleği*fb* Şeytan'a, "RAB seni azarlasın, eyŞeytan!" dedi, "Yeruşalim'i seçen RAB seni azarlasın! Bu adamateşten çıkarılan yarı yanmış odun parçası değil mi?"D Not 3:2 Süryanice "RAB'bin meleği", Masoretik metin "RAB".

Zek.3: 3 Yeşu meleğin önünde çok kirli giysiler içinde duruyordu.

Zek.3: 4 Melek önündeki meleklere, "Üzerinden kirli giysileriçıkarın" dedi. Sonra Yeşu'ya, "Bak, suçunu kaldırdım. Sanabayramlık giysiler giydireceğim" dedi.

Zek.3: 5 Ben de Yeşu'nun başına temiz bir sarık sarmalarını söyledim.Başına temiz bir sarık sarıp onu giydirdiler. RAB'bin meleği deonun yanında duruyordu.

Zek.3: 6 Sonra RAB'bin meleği Yeşu'yu uyardı:

Zek.3: 7 "Her Şeye Egemen RAB diyor ki, 'Eğer yollarımda yürür,verdiğim görevleri yerine getirirsen, tapınağımı sen yönetecek,avlularımı sen koruyacaksın. Sana burada duranların arasınakatılıp huzuruma çıkma ayrıcalığını vereceğim.

Zek.3: 8 "'Ey Başkâhin Yeşu, sen ve önünde oturan kâhin*arkadaşların, dinleyin! Çünkü onlar gelecek olaylarınönbelirtisidir. Dal*fc* adındaki kulumu ortaya çıkarıyorum.D Not 3:8 "Dal": Mesih'in adlarından biri.

Zek.3: 9 Yeşu'nun önüne koyduğum taşa bakın! O tek taşın yedigözü*fç* var; onun üzerine bir yazıt oyacağım' diyor Her ŞeyeEgemen RAB, 'Bir günde bu ülkenin günahını kaldıracağım.D Not 3:9 "Gözü" ya da "Yüzü".

Zek.3: 10 O gün her biriniz komşusunu asmasının, incir ağacınınaltında oturmaya çağıracak.' Böyle diyor Her Şeye Egemen RAB."

Beşinci Görüm: Kandillik ve Zeytin Ağaçları

BÖLÜM 4

Zek.4: 1 Benimle konuşan melek yine geldi ve uykudan uyandırır gibibeni uyandırdı.

Zek.4: 2 "Ne görüyorsun?" diye sordu."Som altın bir kandillik görüyorum" diye yanıtladım, "Tepesindezeytinyağı için bir tas, üzerinde yedi kandil, kandillerde yedişer oluk var.

Zek.4: 3 Ayrıca kandilliğin yanında, biri zeytinyağı tasının sağında,öbürü solunda iki zeytin ağacı da var."

Zek.4: 4 Benimle konuşan meleğe, "Bunların anlamı nedir, efendim?"diye sordum.

Zek.4: 5 Melek, "Bunların anlamını bilmiyor musun?" diye karşılıkverdi."Hayır, efendim" dedim.

Zek.4: 6 Bunun üzerine şöyle dedi: "RAB Zerubbabil'e, 'Güçle kuvvetledeğil, ancak benim Ruhum'la başaracaksın' diyor. Böyle diyor Her Şeye Egemen RAB.

Zek.4: 7 Sen kim oluyorsun, ey ulu dağ? Zerubbabil'in önünde birdüzlük olacaksın! O tapınağın son taşını çıkarırken, halk da, 'Negüzel, ne güzel!' diye bağıracak."

Zek.4: 8 RAB bana yine seslendi:

Zek.4: 9 "Bu tapınağın temelini Zerubbabil'in elleri attı, tapınağıtamamlayacak olan da onun elleridir. O zaman beni size Her ŞeyeEgemen RAB'bin gönderdiğini anlayacaksınız.

Zek.4: 10 "Küçük işleri yapma gününü kim küçümsüyor? İnsanlarZerubbabil'in elinde çekülü görünce sevinecekler. -"Bu yedi kandil RAB'bin bütün yeryüzünde dolaşan gözleridir."-

Zek.4: 11 Meleğe, "Kandilliğin sağındaki ve solundaki bu iki zeytinağacı nedir?" diye sordum,

Zek.4: 12 "Altın gibi yağ akıtan iki altın oluğun yanındaki bu ikizeytin dalı nedir?"

Zek.4: 13 "Bunların anlamını bilmiyor musun?" diye karşılık verdi. "Hayır, efendim" dedim.

Zek.4:14 Melek, "Bunlar bütün dünyanın Rabbi'ne hizmet eden,zeytinyağıyla kutsanmış iki kişidir" diye açıkladı.

Altıncı Görüm: Uçan Tomar

BÖLÜM 5

Zek.5: 1 Gözlerimi yine kaldırıp bakınca, uçan bir tomar gördüm.

Zek.5: 2 Melek, "Ne görüyorsun?" diye sordu. "Uçan bir tomar görüyorum. Uzunluğu yirmi*fd*, genişliği on arşın*fe*" diye yanıtladım.D Not 5:2 "Yirmi arşın": Yaklaşık 9 m. 5:2 "On arşın": Yaklaşık 4.5 m.

Zek.5: 3 Melek, "Bütün ülkeye yağacak lanettir bu" dedi, "Tomarın biryanına yazılanlar uyarınca, hırsızlık eden herkes sökülüp atılacak; öbür yanına yazılanlar uyarınca da yalan yere ant içenler kovulacak.

Zek.5: 4 Her Şeye Egemen RAB, 'Lanet yağdıracağım' diyor, 'Hırsızınve benim adımla yalan yere ant içenin evi üzerine lanet yağacak. Ve lanet o evin üzerinde kalacak; kerestesiyle, taşlarıyla birlikte evin tümünü yok edecek.'"

Yedinci Görüm: Ölçü Kabındaki Kadın

Zek.5: 5 Sonra benimle konuşan melek yaklaşıp, "Gözlerini kaldır"dedi, "Ortaya çıkan şu nesnenin ne olduğuna bak."

Zek.5: 6 "Nedir?" diye sordum. "Bir ölçü kabı*ff*" dedi, sonra ekledi: "Bu, bütün ülke halkının suçudur."D Not 5:6 "Ölçü kabı": İbranice "Efa", yaklaşık 22 litrelik bir ölçek.

Zek.5: 7 Derken kurşun kapak kaldırıldı. Kabın içinde bir kadın oturuyordu.

Zek.5: 8 Melek, "İşte bu kötülüktür!" diyerek kadını gerisingeri ölçükabına itip kurşun kapağı yerine koydu.

Zek.5: 9 Gözlerimi kaldırıp bakınca, rüzgarda uçarak yaklaşan ikikadın gördüm. Leylek kanatlarına benzeyen kanatları vardı. Kabıyerle gök arasına kaldırdılar.

Zek.5: 10 Benimle konuşan meleğe, "Kabı nereye götürüyorlar?" diyesordum.

Zek.5: 11 "Kadın için bir ev yapmak üzere Şinar*fg* topraklarına"diye yanıtladı, "Ev hazır olunca kap oraya, yerine konulacak."D Not 5:11 "Şinar", yani "Babil".

Sekizinci Görüm: Dört Savaş Arabası

BÖLÜM 6

Zek.6: 1 Yine gözlerimi kaldırıp baktım, iki tunç* dağın arasındançıkıp gelen dört savaş arabası gördüm.

Zek.6: 2 Birinci savaş arabasının kızıl, ikincisinin siyah,

Zek.6: 3 üçüncüsünün beyaz, dördüncüsünün benekli atları vardı.Atların hepsi güçlüydü.

Zek.6: 4 Benimle konuşan meleğe, "Bunlar ne, efendim?" diye sordum.

Zek.6: 5 Melek şöyle karşılık verdi: "Bunlar bütün dünyanın Rab'binehizmet ettikleri yerden çıkan göğün dört ruhudur*fh*.D Not 6:5 "Ruhudur" ya da "Rüzgarıdır".

Zek.6: 6 Siyah atların çektiği savaş arabası bölgenin kuzeyine, beyazatlarınki batıya, benekli atlarınki de güneye doğru gidiyor."

Zek.6: 7 Yola çıktıklarında güçlü atlar yeryüzünü dolaşmak üzeregitmek istiyorlardı. Melek, "Gidin, yeryüzünü dolaşın!" deyince,gidip yeryüzünü dolaştılar.

Zek.6: 8 Sonra melek bana seslendi: "Bak, bölgenin kuzeyine gidenler,orada öfkemi yatıştırdılar."

Yeşu'ya Verilen Taç

Zek.6: 9 RAB bana şöyle seslendi:

Zek.6: 10 "Armağanları sürgünden dönenlerden -Babil'den gelen Helday,Toviya ve Yedaya'dan- al ve aynı gün Sefanya oğlu Yoşiya'nın evine git.

Zek.6: 11 Aldığın altınla gümüşten bir taç yaparak Yehosadak oğluBaşkâhin Yeşu'nun başına tak.

Zek.6: 12 Ona Her Şeye Egemen RAB şöyle diyor de: 'İşte Dal adındakiadam! Bulunduğu yerde filizlenecek ve RAB'bin Tapınağı'nı kuracak.

Zek.6: 13 Evet, RAB'bin Tapınağı'nı kuracak olan odur. Görkemlekuşanacak, tahtında oturup egemenlik sürecek. Tahtında oturankâhin olacak. İkisi arasında tam bir uyum olacak.'

Zek.6: 14 Helday'ın*fı*, Toviya'nın, Yedaya'nın, Sefanya oğluYoşiya'nın*fi* anısına taç RAB'bin Tapınağı'na konulacak.

Zek.6: 15 Uzaktakiler de gelip RAB'bin Tapınağı'nın yapımındaçalışacak. Böylece beni size Her Şeye Egemen RAB'bin gönderdiğinianlayacaksınız. Tanrınız RAB'bin sözüne özenle uyarsanız bütünbunlar gerçekleşecektir."D Not 6:14 Süryanice "Helday" (bkz.6:10), Masoretik metin "Helem". 6:14 Süryanice "Yoşiya" (bkz. 6:10), Masoretik metin "Hen".

Oruç Değil, Adalet ve Sevecenlik

BÖLÜM 7

Zek.7: 1 Kral Darius'un krallığının dördüncü yılının dokuzuncu ayı*olan Kislev ayının dördüncü günü RAB Zekeriya'ya seslendi.

Zek.7: 2-3 Beytel halkı, Her Şeye Egemen RAB'bin Tapınağı'ndakikâhinlerle peygamberlere, "Yıllardır yaptığımız gibi beşinci ayoruç* tutup ağlayalım mı?" diye sormuş ve RAB'be yalvarmalarıiçin Sareser'i, Regem-Melek'i ve adamlarını göndermişti.

Zek.7: 4 Her Şeye Egemen RAB bana dedi ki,

Zek.7: 5 "Bütün ülke halkına ve kâhinlere sor: 'Yetmiş yıldır beşincive yedinci aylarda oruç tutup dövündüğünüzde gerçekten benim içinmi oruç tuttunuz?

Zek.7: 6 Yiyip içerken kendiniz için yiyip içmiyor muydunuz?

Zek.7: 7 Yeruşalim'le çevresindeki kentler gönenç içinde yaşarken,Negev ve Şefela insanlarla doluyken, RAB'bin önceki peygamberleraracılığıyla açıkladığı sözler bunlar değil mi?'"

Zek.7: 8 RAB Zekeriya'ya yine seslendi:

Zek.7: 9 "Her Şeye Egemen RAB diyor ki, 'Gerçek adaletle yargılayın;birbirinize sevgi ve sevecenlik gösterin.

Zek.7: 10 Dul kadına, öksüze, yabancıya, yoksula baskı yapmayın.Yüreğinizde birbirinize karşı kötülük tasarlamayın.'

Zek.7: 11 "Ama atalarımız dinlemek istemediler; inatla sırtlarınıçevirdiler, duymamak için kulaklarını tıkadılar.

Zek.7: 12 Kutsal Yasa'yı ve Her Şeye Egemen RAB'bin kendi Ruhu'ylagönderdiği, önceki peygamberler aracılığıyla ilettiği sözleridinlememek için yüreklerini taş gibi sertleştirdiler. Bu yüzdenHer Şeye Egemen RAB onlara çok öfkelendi.

Zek.7: 13 "'Madem ben çağırınca dinlemediler' diyor Her Şeye EgemenRAB, 'Onlar çağırınca, ben de onları dinlemeyeceğim.

Zek.7: 14 Onları tanımadıkları ulusların arasına fırtına gibidağıttım. Geride bıraktıkları ülke öyle ıssız kaldı ki, orayakimse gidip gelemez oldu. Güzelim ülkeyi viraneye çevirdiler.'"

Rab Yeruşalim'i Kutsayacağına Söz Veriyor

BÖLÜM 8

Zek.8: 1 Her Şeye Egemen RAB bana yine seslendi:

Zek.8: 2 Her Şeye Egemen RAB, "Siyon için büyük kıskançlık duyuyorum"diyor, "Evet, onu şiddetle kıskanıyorum.

Zek.8: 3 Siyon'a dönecek ve Yeruşalim'de oturacağım. Yeruşalim'eSadık Kent, Her Şeye Egemen RAB'bin dağına Kutsal Dağ denecek.

Zek.8: 4-5 "İlerlemiş yaşlarından ötürü ellerinde bastonlarıyla yaşlıerkeklerle kadınlar yine Yeruşalim meydanlarında oturacaklar.Kentin meydanları orada oynayan erkek ve kız çocuklarla dolacak."Böyle diyor Her Şeye Egemen RAB.

Zek.8: 6 Her Şeye Egemen RAB diyor ki, "O günlerde sürgünden dönenhalkın gözünde bu olanaksız olsa da, benim gözümde de böyle mi olmalı?" Böyle diyor Her Şeye Egemen RAB.

Zek.8: 7-8 "Halkımı doğudaki, batıdaki ülkelerden kurtarıp geri getireceğim. Yeruşalim'de yaşayacak, halkım olacaklar; ben de onların sadık ve adil Tanrısı olacağım." Böyle diyor Her Şeye Egemen RAB.

Zek.8: 9 "Her Şeye Egemen RAB'bin Tapınağı'nın kurulması için temelatıldığında orada bulunan peygamberlerin bu günlerde söylediğisözleri duyan sizler yüreklenin!" diyor Her Şeye Egemen RAB,

Zek.8: 10 "O günlerden önce insan ya da hayvan için ücret yoktu.Düşman yüzünden hiç kimse güvenlik içinde gidip gelemiyordu.Çünkü herkesi birbirine düşürmüştüm.

Zek.8: 11 Ama şimdi sürgünden dönen bu halka geçmiş günlerde davrandığım gibi davranmayacağım." Böyle diyor Her Şeye Egemen RAB,

Zek.8: 12 "Ekilen tohum verimli olacak; asma üzüm, toprak ürün,gökler çiy verecek. Bunların tümünü sürgünden dönen bu halka mülkolarak vereceğim.

Zek.8: 13 Sizi kurtaracağım, ey Yahuda ve İsrail halkı. Siz uluslararasında nasıl lanet konusu olduysanız, şimdi de bereket kaynağıolacaksınız. Korkmayın, yürekli olun!"

Zek.8: 14 Her Şeye Egemen RAB şöyle diyor: "Atalarınız beniöfkelendirdiğinde başınıza felaket getirmeyi tasarladım vevazgeçmedim" diyor Her Şeye Egemen RAB,

Zek.8: 15 "Şimdi de Yeruşalim ve Yahuda halkına yine iyilik yapmayıtasarladım. Korkmayın!

Zek.8: 16 Yapmanız gerekenler şunlardır: Birbirinize gerçeğisöyleyin, kent kapılarınızda*fj* esenliği sağlayan gerçek adaletle yargılayın,D Not 8:16 "Kent kapılarınızda": Eski zamanlarda mahkeme kent kapısında yapılırdı.

Zek.8: 17 yüreğinizde birbirinize karşı kötülük tasarlamayın, yalan yere ant içmekten tiksinin. Çünkü ben bütün bunlardan nefret ederim." Böyle diyor RAB.

Zek.8: 18 Her Şeye Egemen RAB bana yine seslendi:

Zek.8: 19 Her Şeye Egemen RAB diyor ki, "Dördüncü, beşinci, yedincive onuncu ayların* oruçları* Yahuda halkı için sevinç, coşku dolumutlu bayramlar olacak. Bu nedenle gerçeği ve esenliği sevin."

Zek.8: 20 Her Şeye Egemen RAB diyor ki, "Daha birçok halk, birçokkentte yaşayanlar gelecek.

Zek.8: 21 Bir kentte yaşayanlar başka kente gidip, 'RAB'be yalvarmak,Her Şeye Egemen RAB'be yönelmek için hemen yola çıkalım. Ben degideceğim' diyecekler.

Zek.8: 22 Her Şeye Egemen RAB'be yönelmek, O'na yalvarmak için çoksayıda halkla birçok ulus Yeruşalim'e gelecek."

Zek.8: 23 Her Şeye Egemen RAB diyor ki, "O günlerde her dil veulustan on kişi bir Yahudi'nin eteğinden tutup, 'İzin verin,sizinle gidelim. Çünkü Tanrı'nın sizinle olduğunu duyduk' diyecekler."

İsrail'in Düşmanlarına Yargı

BÖLÜM 9

Zek.9: 1 Bildiri: RAB'bin sözü Hadrak ülkesine ve Şam Kenti'ne yöneliktir.Çünkü insanların, özellikle bütün İsrail oymaklarının gözü RAB'be çevrilidir.

Zek.9: 2 Bu söz Hadrak sınırındaki Hama'ya, Çok becerikli olmasına karşın Sur ve Sayda kentlerine de yöneliktir.

Zek.9: 3 Sur kendine bir kale yaptı; Toprak kadar gümüş Ve sokaktaki çamur kadar altın biriktirdi.

Zek.9: 4 Ama Rab onun mal varlığını alıp götürecek; Denizdeki gücünü yok edecek Ve ateş kenti yiyip bitirecek.

Zek.9: 5 Aşkelon bunu görünce korkacak; Gazze acıdan kıvranacak, Ekron da öyle, çünkü umudu sönecek. Gazze kralını yitirecek, Aşkelon ıssız kalacak.

Zek.9: 6 Aşdot'ta melez bir halk oturacak, Filistliler'in gururunu kıracağım.

Zek.9: 7 Ağızlarından kanı alınmamış eti, Dişlerinin arasından yasak yiyecekleri alacağım. Sağ kalanlar Tanrımız'a bağlanacak Ve Yahuda oymağında bir boy sayılacak. Ekron Yevuslular gibi olacak.

Zek.9: 8 Akın eden ordulara karşı Evimin çevresinde ordugah kuracağım. Hiçbir kıyıcı Bir daha halkımın üzerinden geçmeyecek, Çünkü artık halkımı ben gözetiyorum.

Vaat Edilen Kral

Zek.9: 9 Ey Siyon kızı*, sevinçle coş! Sevinç çığlıkları at, ey Yeruşalim kızı*! İşte kralın! O adil kurtarıcı ve alçakgönüllüdür. Eşeğe, evet, sıpaya, Eşek yavrusuna binmiş sana geliyor!

Zek.9: 10 Savaş arabalarını Efrayim'den, Atları Yeruşalim'den uzaklaştıracağım. Savaş yayları kırılacak. Kralınız uluslara barışı duyuracak, Onun egemenliği bir denizden bir denize, Fırat'tan yeryüzünün uçlarına dek uzanacak.

Zek.9: 11 Size gelince, Sizinle yaptığım kurban kanıyla yürürlüğe girmiş antlaşma uyarınca, Sürgündeki halkınızı Susuz çukurdan çıkarıp özgür kılacağım.

Zek.9: 12 Kalenize dönün, Ey siz, umut sürgünleri! Bugün bildiriyorum ki, Size yitirdiğinizin iki katını vereceğim.

Zek.9: 13 Yahuda'yı yayımı gerer gibi gereceğim Ve Efrayim'i ok gibi ona dolduracağım. Oğullarını Grekler'e karşı uyandıracağım, ey Siyon Ve seni bir savaşçının kılıcı gibi yapacağım.

Rab Gelecek

Zek.9: 14 O zaman RAB halkının üzerinde görünecek, Oku şimşek gibi çakacak. Egemen RAB boru çalacak Ve güney fırtınalarıyla ilerleyecek.

Zek.9: 15 Onları Her Şeye Egemen RAB koruyacak. Düşmanlarını yok edecek Ve sapan taşlarıyla yenecekler. Şarap içmiş gibi içip gürleyecek Ve kurban kanı serpmekte kullanılan çanaklar gibi sunağın köşelerine dolacaklar.

Zek.9: 16 O gün Tanrıları RAB Sürüsü olan halkını kurtaracak. O'nun ülkesinde taç mücevherleri gibi parlayacaklar.

Zek.9: 17 Ne yakışıklı ve güzel olacaklar! Delikanlılar tahılla, Genç kızlar yeni şarapla güçlenecek.

Rab Yahuda ve Efrayim'i Kayıracak

BÖLÜM 10

Zek.10: 1 İlkbaharda RAB'den yağmur dileyin. O'dur yağmur bulutlarını oluşturan. İnsanlara yağmur sağanakları Ve herkese tarlada ot verir.

Zek.10: 2 Oysa aile putlarından alınan yanıtlar boştur, Falcılar yalan görümler görür Ve gerçek yanı olmayan düşler anlatarak Boşuna avuturlar. Bu yüzden halk sürü gibi dağınık, Sıkıntı çekiyor, çünkü çoban yok.

Zek.10: 3 RAB şöyle diyor: "Öfkem çobanlara karşı alevlendi, Önderleri*fk* cezalandıracağım. Her Şeye Egemen RAB kendi sürüsünü, Yahuda halkını kayıracak. Görkemli savaş atı gibi yapacak onları.D Not 10:3 "Önderleri": İbranice "Tekeleri".

Zek.10: 4 Köşe taşı, Çadır kazığı, Savaş yayı Ve bütün önderler Yahuda'dan çıkacak.

Zek.10: 5 Savaşta düşmanlarını sokaklardaki çamurda çiğneyen yiğitler gibi olacaklar. RAB onlarla olduğu için Savaşacak ve atlıları utandıracaklar.

Zek.10: 6 "Yahuda halkını güçlendireceğim, Yusuf soyunu kurtarıp Sürgünden geri getireceğim. Çünkü onlara acıyorum. Sanki onları reddetmemişim gibi olacaklar. Çünkü ben onların Tanrısı RAB'bim ve onları yanıtlayacağım.

Zek.10: 7 Efrayimliler yiğitler gibi olacaklar, Şarap içmiş gibi yürekleri coşacak. Çocukları bunu görüp neşelenecek, Yürekleri RAB'de sevinç bulacak.

Zek.10: 8 "Islık çalıp onları toplayacağım, Onları kesinlikle kurtaracağım. Eskiden olduğu gibi Yine çoğalacaklar.

Zek.10: 9 Onları halklar arasına dağıttımsa da, Uzak ülkelerde beni anımsayacaklar; Çocuklarıyla birlikte sağ kalacak ve geri dönecekler.

Zek.10: 10 Onları Mısır'dan geri getirecek, Asur'dan toplayacağım; Gilat'a, Lübnan'a getireceğim. Onlara yeterince yer bulunmayacak.

Zek.10: 11 Sıkıntı denizinden geçecekler, Denizin dalgaları yatışacak, Nil'in bütün derinlikleri kuruyacak. Asur'un gururu alaşağı edilecek, Mısır'ın krallık asası elinden alınacak.

Zek.10: 12 Halkımı kendi gücümle güçlendireceğim, Adıma layık bir yaşam sürdürecekler." Böyle diyor RAB.

BÖLÜM 11

Zek.11: 1 Ey Lübnan, kapılarını aç ki, Ateş sedir ağaçlarını yakıp yok etsin!

Zek.11: 2 Ey çam ağacı, haykır! Sedir ağacı yıkıldı, Ulu ağaçlar yok oldu! Haykırın, ey Başan meşeleri, Gür ormanın ağaçları devrildi!

Zek.11: 3 Çobanların haykırışını duy, Çünkü güzelim otlakları yok oldu! Genç aslanların kükremesini dinle, Çünkü Şeria Irmağı'nın kıyısındaki ağaçlık yok oldu!

İki Çoban

Zek.11: 4 Tanrım RAB, "Kesime ayrılmış sürüyü sen güt" diyor,

Zek.11: 5 "Sürüyü satın alanlar koyunları kesiyor ama cezalarınıçekmiyorlar. Koyunları satanlar da, 'Tanrı'ya övgüler olsun,zengin oldum!' diyorlar. Çobanlar kendi sürülerine acımıyor.

Zek.11: 6 Çünkü ülkede yaşayan halka artık acımayacağım" diyor RAB,"Herkesi kendi komşusunun ve kralının eline teslim edeceğim.Ülkeyi ezecekler, ben de halkı ellerinden kurtarmayacağım."

Zek.11: 7 Bunun üzerine kesime ayrılmış sürünün özellikle ezilenlerinigüttüm. Elime iki değnek aldım; birine "Lütuf", ötekine "Birlik"adını koydum. Böylece sürüyü gütmeye başladım.

Zek.11: 8 Bir ayda üç çobanı başımdan savdım. Çünkü ben sürüdenbıkmıştım, sürü de benden tiksinmişti.

Zek.11: 9 Sürüye, "Artık sizi gütmeyeceğim. Ölen ölsün, kesilenkesilsin, geri kalanlar da birbirinin etini yesin" dedim.

Zek.11: 10 Sonra "Lütuf" adındaki değneğimi aldım ve bütün uluslarlayapmış olduğum antlaşmayı bozmak için kırdım.

Zek.11: 11 Böylece antlaşma o gün bozuldu. Beni gözleyen sürününezilenleri RAB'bin sözünün yerine geldiğini anladılar.

Zek.11: 12 Onlara, "Uygun görürseniz ücretimi ödeyin, yoksa boş verin"dedim. Onlar da ücret olarak bana otuz gümüş verdiler.

Zek.11: 13 RAB bana, "Çömlekçiye*fl* at" dedi. Böylece bana biçtikleriyüksek değerin karşılığı olan otuz gümüşü alıp RAB'binTapınağı'ndaki çömlekçiye*fl* attım.D Not 11:13 Masoretik metin "Çömlekçiye", Süryanice "Hazineye".

Zek.11: 14 Sonra Yahuda ile İsrail arasındaki kardeşliği bozmak için"Birlik" adındaki öteki değneğimi kırdım.

Zek.11: 15 RAB bana, "Sen yine akılsız bir çoban gibi donat kendini" dedi,

Zek.11: 16 "Ülkeye öyle bir çoban atayacağım ki, yitiklere bakmayacak, dağılmışları aramayacak, yaralıları iyileştirmeyecek, sağlamları beslemeyecek. Ancak semiz koyunların etini yiyecek, tırnaklarını koparacak.

Zek.11: 17 "Sürüyü terk eden değersiz çobanın vay haline! Kılıç kolunu ve sağ gözünü vursun! Kolu tamamen kurusun, Sağ gözü kör olsun!"

Yeruşalim'in Düşmanları Yok Oluyor

BÖLÜM 12

Zek.12: 1 Bildiri: İşte RAB'bin İsrail'e ilişkin sözleri. Göklerigeren, yeryüzünün temelini atan, insanın içindeki ruha biçimveren RAB şöyle diyor:

Zek.12: 2 "Yeruşalim'i çevredeki bütün halkları sersemleten bir kâse*yapacağım. Yeruşalim gibi Yahuda da kuşatma altına alınacak.

Zek.12: 3 O gün Yeruşalim'i bütün halklar için ağır bir taş yapacağım.Onu kaldırmaya yeltenen herkes ağır yaralanacak. Yeryüzünün bütünulusları Yeruşalim'e karşı birleşecek.

Zek.12: 4 O gün her atı dehşete düşürecek, her atlıyı çılgınadöndüreceğim. Yahuda halkını gözeteceğim, ama öbür halklarınbütün atlarını kör edeceğim.

Zek.12: 5 O zaman Yahuda önderleri, 'Her Şeye Egemen Tanrısı RAB'begüvenen Yeruşalim halkı güç kaynağımızdır' diye düşünecekler.

Zek.12: 6 "O gün Yahuda önderlerini odunların ortasında yanan birmangal gibi, ekin demetleri arasında alev alev yanan bir meşalegibi yapacağım. Sağda solda, çevredeki bütün halkları yakıp yokedecekler. Yeruşalim ise sapasağlam yerinde duracak.

Zek.12: 7 "Ben RAB önce çadırlarda oturan Yahuda halkını kurtaracağım.Öyle ki, Davut soyuyla Yeruşalim'de oturanlar Yahuda'dan daha çokonura kavuşmasın.

Zek.12: 8 Ben RAB o gün Yeruşalim'de oturanları koruyacağım. Böylecearalarındaki en güçsüz kişi Davut gibi, Davut soyu da Tanrı gibi,kendilerine öncülük eden RAB'bin meleği gibi olacak.

Zek.12: 9 O gün Yeruşalim'e saldıran bütün ulusları yok etmeyebaşlayacağım.

Zek.12: 10 "Davut soyuyla Yeruşalim'de oturanların üzerine lütuf veyakarış ruhunu dökeceğim. Bana, yani deştiklerine bakacaklar;biricik oğlu için yas tutan biri gibi yas tutacak, ilk oğlu içinacı çeken biri gibi acı çekecekler.

Zek.12: 11 O gün Yeruşalim'de tutulan yas, Megiddo Ovası'nda,Hadat-Rimmon'da tutulan yas gibi büyük olacak.

Zek.12: 12-14 Ülkede her boy kendi içinde yas tutacak: Davut, Natan,Levi, Şimi boyundan ve geri kalan boylardan aileler. Her boyunerkekleri ayrı, kadınları ayrı yas tutacak."

Günahtan Arınma

BÖLÜM 13

Zek.13: 1 "O gün Davut soyunu ve Yeruşalim'de yaşayanları günahtan veruhsal kirlilikten arındırmak için bir pınar açılacak.

Zek.13: 2 O gün ülkeden putların adlarını kaldıracağım, bir dahaanılmayacaklar" diyor Her Şeye Egemen RAB, "Sahte peygamberleride, kirli ruhu da ülkeden uzaklaştıracağım.

Zek.13: 3 Biri yine peygamberlik edecek olursa, öz annesiyle babası,'Öleceksin, çünkü RAB'bin adıyla yalan söylüyorsun' diyecekler.Peygamberlik ettiğinde de öz annesi babası onun bedenini deşecekler.

Zek.13: 4 "O gün her peygamber peygamberlik ederken gördüğü görümdenutanacak; insanları aldatmak için çuldan giysi giymeyecek.

Zek.13: 5 'Ben peygamber değilim, çiftçiyim. Gençliğimden beri heptarlada çalıştım*fm*' diyecek.D Not 13:5 Olası metin "Gençliğimden beri hep tarlada çalıştım", Masoretik metin "Çünkü bir adam beni gençliğimde köle olarak satın aldı".

Zek.13: 6 Biri, 'Bağrındaki bu yaralar ne?' diye sorduğunda da,'Bunlar dostlarımın evinde aldığım yaralar' diye yanıtlayacak."

Çoban Vuruluyor

Zek.13: 7 "Uyan, ey kılıç! Çobanıma, yakınıma karşı harekete geç" Diyor Her Şeye Egemen RAB. "Çobanı vur da Koyunlar darmadağın olsun. Ben de elimi küçüklere karşı kaldıracağım.

Zek.13: 8 Bütün ülkede" diyor RAB, "Halkın üçte ikisi vurulup ölecek, Üçte biri sağ kalacak.

Zek.13: 9 Kalan üçte birini ateşten geçireceğim, Onları gümüş gibi arıtacağım, Altın gibi sınayacağım. Bana yakaracaklar, Ben de onlara karşılık vereceğim, 'Bunlar benim halkım' diyeceğim. Onlar da, 'Tanrımız RAB'dir' diyecekler."

Mesih'in Gelişi ve Krallığı

BÖLÜM 14

Zek.14: 1 İşte RAB'bin günü geliyor! Ey Yeruşalim halkı, sendenyağmalanan mal gözlerinin önünde paylaşılacak.

Zek.14: 2 Yeruşalim'e karşı savaşmaları için bütün ulusları bir arayagetireceğim. Kent ele geçirilecek, evler yağmalanacak, kadınlarınırzına geçilecek. Kentte yaşayanların yarısı sürgünegönderilecek, geri kalanlar kentte kalacak.

Zek.14: 3 Sonra RAB, savaş zamanlarında yaptığı gibi, gidip buuluslara karşı savaşacak.

Zek.14: 4 O gün O'nun ayakları Yeruşalim'in doğusundaki ZeytinDağı'nın üzerinde duracak. Zeytin Dağı doğuya ve batıya doğruortadan yarılıp çok büyük bir vadi oluşturacak. Dağın yarısıkuzeye, öbür yarısı güneye çekilecek.

Zek.14: 5 Yarılan dağımın oluşturduğu vadiden kaçacaksınız, çünkü vadiAsal'a dek uzanacak. Yahuda Kralı Uzziya döneminde depremdennasıl kaçtıysanız, öyle kaçacaksınız. O zaman Tanrım RAB bütünkutsallarla birlikte gelecek!

Zek.14: 6 O gün ışık olmayacak, ışık veren cisimler kararacak.

Zek.14: 7 Özel bir gün, yalnız RAB'bin bildiği bir gün olacak. Gecede gündüz de olmayacak. Gece aydınlık olacak.

Zek.14: 8 O gün Yeruşalim'in içinden diri sular akacak. Yaz kışsuların yarısı Lut Gölü'ne, öbür yarısı Akdeniz'e akacak.

Zek.14: 9 RAB bütün dünyanın kralı olacak. O gün yalnız RAB, yalnızO'nun adı kalacak.

Zek.14: 10 Bütün ülke Geva'dan Yeruşalim'in güneyindeki Rimmon'a dekArava Ovası gibi olacak. Ama Yeruşalim yükseltilecek ve BenyaminKapısı'ndan ilk kapıya, Köşe Kapısı'na, Hananel Kulesi'ndenkralın üzüm sıkma çukurlarına dek yerli yerinde duracak.

Zek.14: 11 İnsanlar oraya yerleşip güvenlik içinde yaşayacak.Yeruşalim bir daha yıkıma*fn* uğramayacak.D Not 14:11 "Yıkıma" ya da "Lanete".

Zek.14: 12 Yeruşalim'e karşı savaşan bütün halkları RAB şu belaylacezalandıracak: Daha sağken bedenleri, gözleri, dilleri çürüyecek.

Zek.14: 13 O gün RAB insanları büyük dehşete düşürecek. Herkesyanındakinin elini yakalayacak, birbirlerine saldıracaklar.

Zek.14: 14 Yahudalılar da Yeruşalim'de savaşacak. Çevredeki bütünulusların serveti, çok miktarda altın, gümüş, giysi toplanacak.

Zek.14: 15 Düşman ordugahlarındaki bütün hayvanlar da at, katır,deve, eşek benzer bir belaya çarptırılacak.

Zek.14: 16 Yeruşalim'e saldıran uluslardan sağ kalanların hepsi HerŞeye Egemen RAB olan Kral'a tapınmak ve Çardak Bayramı'nı*kutlamak için yıldan yıla Yeruşalim'e gidecekler.

Zek.14: 17 Yeryüzü halklarından hangisi Her Şeye Egemen RAB olanKral'a tapınmak için Yeruşalim'e gitmezse, ülkesine yağmur yağmayacak.

Zek.14: 18 Mısırlılar bunlara katılıp Yeruşalim'e gitmezlerse, RABonları da Çardak Bayramı'nı kutlamak için Yeruşalim'e gitmeyenbütün ulusların başına getirdiği aynı belayla cezalandıracak.

Zek.14: 19 Mısırlılar'a ve Çardak Bayramı'nı kutlamak için Yeruşalim'egitmeyen bütün uluslara verilecek ceza budur.

Zek.14: 20 O gün atların çıngırakları üzerine, "RAB'be adanmıştır" diye yazılacak. RAB'bin Tapınağı'ndaki kazanlar da sunağın önündeki çanaklar gibi olacak.

Zek.14: 21 Yeruşalim ve Yahuda'da her kazan Her Şeye Egemen RAB'be adanacak. Kurban kesmeye gelenler bu kazanları kurban etini pişirmek için kullanacaklar. O gün Her Şeye Egemen RAB'bin Tapınağı'nda artık tüccar*fo* bulunmayacak.D Not 14:21 "Tüccar" ya da "Kenanlı".