MİKA

BÖLÜM 1

Mik.1: 1 Yahuda kralları Yotam, Ahaz ve Hizkiya zamanında RAB Moreşetli Mika'ya, Samiriye ve Yeruşalim'le ilgili olarak bir görümde şunu bildirdi:

Mik.1: 2 Ey halklar, hepiniz duyun; Ey dünya ve bütün içindekiler, dinleyin. Egemen RAB kendi kutsal tapınağından size karşı tanıklık edecek.

Samiriye ve Yeruşalim'in Yargılanması

Mik.1: 3 İşte, RAB yerinden çıkıp gelecek, Yeryüzüne inip dağ doruklarında yürüyecek.

Mik.1: 4 Dağlar O'nun önünde ateş karşısında eriyen balmumu gibieriyecek, Vadiler, bayır aşağı akan sular gibi yarılacak.

Mik.1: 5 Bütün bunlar Yakupoğulları'nın isyanı Ve İsrail halkının günahları yüzünden olacak. Yakupoğulları'nın isyanından kim sorumlu? Samiriye değil mi? Yahuda'daki putperestlikten kim sorumlu? Yeruşalim değil mi?

Mik.1: 6 Bu yüzden RAB, "Samiriye'yi kırdaki taş yığınına, Bağ dikilecek yere çevireceğim" diyor, "Taşlarını vadiye döküp temellerini açacağım.

Mik.1: 7 Bütün putları paramparça edilecek, Tapınaklarındaki fahişelere verilen armağanlar yakılacak. Samiriye'nin bütün putlarını yok edeceğim. Fahişelerin ücretiyle topladığı armağanlar Yine fahişelere ücret olacak."

Mik.1: 8 Ben Mika, bundan ötürü ağlayıp ağıt yakacağım, Çırçıplak, yalınayak dolaşacağım. Çakal gibi uluyup baykuş gibi öteceğim.

Mik.1: 9 Çünkü Samiriye'nin yaraları onmaz. Yahuda da aynı sona uğramak üzere. Halkımın yaşadığı Yeruşalim'in kapılarına dayandı yıkım.

Düşman Yeruşalim'e Yaklaşıyor

Mik.1: 10 Bunu Gat'a*fa* duyurmayın, Ağlamayın sakın! Beytofra'da*fb* toz toprak içinde yuvarlanın.D Not 1:10 "Gat": "Duyurmak" sözcüğünü çağrıştırır. 1:10 "Beytofra": "Toz evi" anlamına gelir.

Mik.1: 11 Ey Şafir halkı, Çıplak ve utanç içinde geçip git. Saanan'da*fc* yaşayanlar kentlerinden çıkamayacaklar, Beytesel halkı yas tutacak. Kesecek sizden yardımını.D Not 1:11 "Saanan": "Çıkmak" sözcüğünü çağrıştırır.

Mik.1: 12 Marot'ta yaşayanlar kurtulmayı sabırsızlıkla bekliyor. Çünkü RAB'bin gönderdiği felaket Yeruşalim'in kapılarına dayandı.

Mik.1: 13 Ey Lakiş'te*fç* oturanlar, atları koşun arabalara. Siyon Kenti'ni günaha ilk düşüren siz oldunuz. Çünkü İsrail'in isyanını örnek aldınız.D Not 1:13 "Lakiş": "At takımı" anlamına gelir.

Mik.1: 14 Bundan ötürü Moreşet-Gat'a*fd* veda armağanları*fe*vereceksiniz. İsrail kralları Akziv*ff* Kenti'nden boşuna yardım bekleyecek.D Not 1:14 "Moreşet": "Nişanlı" sözcüğünü çağrıştırır. 1:14 "Veda armağanları": Burada geline verilen veda armağanlarından söz ediliyor. 1:14 "Akziv": "Aldatıcı" anlamına gelir.

Mik.1: 15 Ey Mareşa'da*fg* yaşayanlar, RAB kentinizi ele geçirecek olanı üzerinize gönderecek. İsrail'in yüce önderleri Adullam'daki mağaraya sığınacak.D Not 1:15 "Mareşa": "Ele geçiren" sözcüğünü çağrıştırır.

Mik.1: 16 Sevgili çocuklarınız için saçlarınızı yolup kazıyın. Akbabalar gibi kafalarınızın keli görünsün. Çünkü çocuklarınız sizden alınıp sürgüne götürülecek. Halkı Sömürenlerin Cezalandırılması

BÖLÜM 2

Mik.2: 1 Yatarken fesat ve kötülük tasarlayanların vay haline! Ortalık ağarınca tasarladıklarını yaparlar. Çünkü güçleri buna yeter.

Mik.2: 2 Göz diktikleri tarlaları zorla alır, evlere el koyarlar. Birini evinden, bir başkasını mirasından ederler.

Mik.2: 3 Bu nedenle RAB bu halka şöyle diyor: "Bakın, size öyle bir bela hazırlıyorum ki, Bundan yakanızı kurtaramayacaksınız. Öyle amansız bir zaman gelecek ki, Başınız dik yürüyemeyeceksiniz.

Mik.2: 4 O gün sizinle alay edecekler. Sizin için şu acıklı ezgiyi söyleyecekler: 'Büsbütün mahvolduk! RAB halkımızın varını yoğunu başkalarına bölüştürüyor, Topraklarımızı hainlere dağıtıyor.'"

Mik.2: 5 Bu nedenle, ülkeyi kurayla bölüştürme zamanı gelince RAB'bin topluluğunda sizden kimse bulunmayacak.

Mik.2: 6 İnsanlar, "Peygamberlik etmeyin" diyorlar, "Bu konularda peygamberlik etmemeli. Utandırılmayacağız."

Mik.2: 7 Ey Yakupoğulları, böyle konuşulur mu? "RAB'bin sabrı mı tükendi acaba? O böyle şeyler yapar mı? Benim sözlerim doğru yolda yürüyenin yararına değil mi?" diyor RAB,

Mik.2: 8 "Daha dün halkım düşman gibi ayaklandı. Savaştan dönenlerin, kaygısızca önünüzden geçenlerin Sırtından Güzel giysilerini sıyırıp alırsınız.

Mik.2: 9 Halkımın kadınlarını rahat evlerinden kovar, Çocuklarını yüce huzurumdan yoksun bırakırsınız.

Mik.2: 10 Kalkıp gidin, dinlenme yeriniz değil burası! Murdarlığınız* yüzünden bu yer korkunç biçimde yıkılacak.

Mik.2: 11 Yalancı, aldatıcı biri gelip, 'Size şarap ve içkiden söz edeyim' dese, Bu halk onu peygamber kabul edecek."

Kurtuluş Müjdesi

Mik.2: 12 "Ey Yakupoğulları, Elbette hepinizi bir araya getireceğim. İsrail'in geride kalanlarını elbette toplayacağım. Ağıldaki davar gibi, Otlaktaki sürü gibi bir araya getireceğim sizleri. Topraklarınız insanlarla dolacak."

Mik.2: 13 Tanrı yolu açıp halkın önünden gidecek. Kent kapılarını kırıp dışarı çıkacaklar. Kralları olan RAB önlerinden gidecek. Önderlerin ve Peygamberlerin Suçu BÖLÜM 3

Mik.3: 1 Dedim ki, "Ey Yakupoğulları'nın önderleri, İsrail halkının yöneticileri, Dinleyin! Adil olmanız gerekmez mi?

Mik.3: 2 Siz ki iyiden nefret eder, kötüyü seversiniz. Halkımın derisini yüzer, etini kemiğinden sıyırırsınız.

Mik.3: 3 Halkımın derisini yüzer, etini yersiniz. Kemiklerini kırar, Tencerede, kazanda haşlanacak et gibi doğrarsınız."

Mik.3: 4 Gün gelecek RAB'be yakaracaklar. Ama O yanıtlamayacak, Yüzünü onlardan gizleyecek. Çünkü kötülük yaptılar.

Mik.3: 5 RAB diyor ki, "Ey halkımı saptıran peygamberler, Sizi doyuranlara esenlik diler, Doyurmayanlara savaş açarsınız.

Mik.3: 6 Bu nedenle üzerinize görümsüz geceler çökecek. Karanlıktan fal bakamayacaksınız. Ey peygamberler, güneşiniz batacak, gününüz kararacak.

Mik.3: 7 Biliciler* utandırılacak. Rezil olacak falcılar. Utançtan yüzlerini örtecekler. Çünkü Tanrı'dan yanıt gelmeyecek."

Mik.3: 8 Ama Yakupoğulları'na isyanlarını, İsrail halkına günahlarını bildirmek için Ben RAB'bin Ruhu'yla, güçle, Adalet ve cesaretle donatıldım.

Mik.3: 9 Adaletten nefret eden, Doğruları çarpıtan ey Yakupoğulları'nın önderleri Ve İsrail halkının yöneticileri, iyi dinleyin:

Mik.3: 10 Siyon'u kan dökerek, Yeruşalim'i zorbalıkla bina ediyorsunuz.

Mik.3: 11 Önderleri rüşvetle yönetir, Kâhinleri* ücretle öğretir, Peygamberleri para için falcılık eder. Sonra da, "RAB bizimle birlikte değil mi? Başımıza bir şey gelmez" diyerek RAB'be dayanmaya kalkışırlar.

Mik.3: 12 Siyon tarla gibi sürülecek sizin yüzünüzden. Taş yığınına dönecek Yeruşalim. Tapınağın kurulduğu dağ Çalılarla kaplanacak.

Rab'bin Dağı (Yşa.2:1-4) BÖLÜM 4

Mik.4: 1 RAB'bin Tapınağı'nın kurulduğu dağ, Son günlerde dağların en yücesi, Tepelerin en yükseği olacak. Oraya akın edecek halklar.

Mik.4: 2 Birçok ulus gelecek, "Haydi, RAB'bin Dağı'na, Yakup'un Tanrısı'nın Tapınağı'na çıkalım" diyecekler, "O bize kendi yolunu öğretsin, Biz de O'nun yolundan gidelim. Çünkü yasa Siyon'dan, RAB'bin sözü Yeruşalim'den çıkacak."

Mik.4: 3 RAB halklar arasında yargıçlık edecek, Uzaklardaki güçlü ulusların anlaşmazlıklarını çözecek. İnsanlar kılıçlarını çekiçle dövüp saban demiri, Mızraklarını bağcı bıçağı yapacaklar. Ulus ulusa kılıç kaldırmayacak, Savaş eğitimi yapmayacaklar artık.

Mik.4: 4 Herkes kendi asmasının, incir ağacının altında oturacak. Kimse kimseyi korkutmayacak. Bunu söyleyen, Her Şeye Egemen RAB'dir.

Mik.4: 5 Bütün halklar ilahlarının izinden gitse bile, Biz sonsuza dek Tanrımız RAB'bin izinden gideceğiz. Yeruşalim Halkı Sürgünden Dönecek

Mik.4: 6 "Gün gelecek, düşkünü, sürgüne gönderip ezdiğim halkı Bir araya getireceğim" diyor RAB,

Mik.4: 7 "Düşkünü yaşatacak, Uzaklara sürülenleri güçlü bir ulus yapacağım. Onları Siyon Dağı'nda bugünden sonsuza dek ben yöneteceğim."

Mik.4: 8 Ve sen, sürünün gözcü kulesi olan ey Siyon Kenti'nin doruğu, Eski egemenliğine kavuşacaksın. Ey Yeruşalim, krallığını yeniden elde edeceksin.

Mik.4: 9 Neden öyle hıçkıra hıçkıra ağlıyorsun şimdi? Doğuran kadın gibi neden acı çekiyorsun? Kralın olmadığı için mi, Öğütçün öldüğü için mi?

Mik.4: 10 Doğuran kadın gibi ağrı çek, acıyla kıvran, ey Siyon halkı. Şimdi kentten çıkıp kırlarda konaklayacaksın. Babil'e gidecek, Orada özgürlüğe kavuşacaksın. RAB seni orada kurtaracak düşmanlarının elinden.

Mik.4: 11 Ama şimdi birçok ulus sana karşı birleşti. "Siyon murdar* olsun, Başına gelenleri gözlerimizle görelim" diyorlar.

Mik.4: 12 Ne var ki, RAB'bin ne düşündüğünü bilmiyorlar, O'nun tasarılarını anlamıyorlar. RAB onları harman yerinde dövülen buğday demetleri gibi Cezalandırmak için topladı.

Mik.4: 13 RAB şöyle diyor: "Ey Siyon halkı, kalk ve harmanı döv. Çünkü seni demir boynuzlu, Tunç* tırnaklı boğalar kadar güçlü kılacağım. Birçok halkı ezip geçecek, Zorbalıkla elde ettikleri serveti, zenginlikleri bana, Yeryüzünün sahibi olan Rab'be adayacaksın."

BÖLÜM 5

Mik.5: 1 Ey ordular kenti, şimdi ordularını topla. Çevremizi sardılar, İsrail'i yönetenin yanağına değnekle vuracaklar. Kurtarıcı Beytlehem'den Çıkacak

Mik.5: 2 Ama sen, ey Beytlehem Efrata, Yahuda boyları arasında önemsiz olduğun halde, İsrail'i benim adıma yönetecek olan senden çıkacak. Onun kökeni öncesizliğe, zamanın başlangıcına dayanır.

Mik.5: 3 Bu yüzden onu doğuracak olan kadın doğurana dek RAB İsrailliler'i düşmanlarına teslim edecek. Sonra öbür soydaşları İsrailliler'e katılacak.

Mik.5: 4 O gelince, halkını RAB'den aldığı güçle Tanrısı RAB'bin görkemli adına yönetecek. Halk güvenlik içinde yaşayacak. Çünkü bütün dünya onun büyüklüğünü kabul edecek.

Mik.5: 5 Halkına esenlik getirecek.Kurtuluş ve Yıkım Asurlular ülkemize saldırıp Kalelerimizi ele geçirince, Onlara karşı çok sayıda önder*fh* çıkaracağız.D Not 5:5 "Çok sayıda önder": İbranice "Yedi çoban ve sekiz önder".

Mik.5: 6 Asur topraklarını kılıçla, Nemrut'un topraklarını yalın kılıçla yönetecekler. Ülkemize saldırıp sınırlarımızdan içeri girecek olan Asurlular'dan Bizi bu önderler kurtaracak.

Mik.5: 7 Yakup'un soyundan geride kalanlar, Birçok halkın arasında RAB'bin gönderdiği çiy gibi, Kimseye dayanmadan, kimsenin onayını beklemeden Otları sulayan sağanak yağmurları gibi olacaklar.

Mik.5: 8 Orman hayvanları arasında aslan ne ise, Davar sürülerini paralayıp dağıtan, kurtulma fırsatı vermeyen genç aslan ne ise, Yakup'un soyundan geride kalanlar da uluslar arasında, Halkların ortasında öyle olacaklar.

Mik.5: 9 Ey İsrailliler, düşmanlarınızı yeneceksiniz. Karşıtlarınızın hepsi ortadan kalkacak.

Mik.5: 10 RAB diyor ki, "O gün atlarınızı elinizden alacak, Savaş arabalarınızı yok edeceğim.

Mik.5: 11 Ülkenizdeki kentleri yıkacak, Bütün kalelerinizi yerle bir edeceğim.

Mik.5: 12 Büyü yapma gücünüzü kıracağım, Aranızda falcı kalmayacak.

Mik.5: 13 Putlarınızı, dikili taşlarınızı kaldırıp atacağım. Ellerinizle yaptığınız putlara artık tapmayacaksınız.

Mik.5: 14 Aşera* putlarınızı söküp atacağım, Yerle bir edeceğim kentlerinizi.

Mik.5: 15 Söz dinlemeyen ulusları öfke ve gazapla cezalandıracağım."

Rab'bin Yargısı

BÖLÜM 6

Mik.6: 1 RAB'bin söylediğine kulak verin: Kalkın, davanızı dağların önünde dile getirin. Tepeler duysun sesinizi.

Mik.6: 2 Ey dağlar ve yeryüzünün sarsılmaz temelleri, RAB'bin suçlamasını dinleyin. Çünkü RAB halkından davacı, İsrail'den şikâyetçi.

Mik.6: 3 "Ey halkım, sana ne yaptım?" diyor RAB, "Sana nasıl yük oldum, yanıtla.

Mik.6: 4 Seni Mısır'dan ben çıkardım, Ben kurtardım seni kölelik diyarından. Sana öncülük etsinler diye Musa'yı, Harun'u, Miryam'ı ben gönderdim.

Mik.6: 5 Ey halkım, Moav Kralı Balak'ın neler öğütlediğini, Beor oğlu Balam'ın onu nasıl yanıtladığını anımsa. Şittim'den Gilgal'a dek olup biteni an. Sizleri nasıl kurtardığımı o zaman anlayacaksın."

Mik.6: 6 RAB'bin önüne ne ile çıkayım, Yüce Tanrı'ya nasıl tapınayım? O'nun önüne yakmalık sunuyla* mı, Bir yaşında danayla mı çıkayım?

Mik.6: 7 Binlerce koç sunsam, Zeytinyağından on binlerce dere akıtsam, RAB hoşnut kalır mı? Suçuma karşılık ilk oğlumu, İşlediğim günah için bedenimin ürününü versem olur mu?

Mik.6: 8 Ey insanlar, RAB iyi olanı size bildirdi; Adil davranmanızdan, sadakati sevmenizden Ve alçakgönüllülükle yolunda yürümenizden başka Tanrınız RAB sizden ne istedi?

Yeruşalim'in Suçu ve Cezası

Mik.6: 9 Dinleyin! RAB kente sesleniyor. O'nun adından korkmak bilgeliktir. Diyor ki, "Ey halk ve kent meclisi, dinleyin*fı*.D Not 6:9 Olası metin "Ey halk ve kent meclisi, dinleyin", Masoretik metin "Ey halk, dinle ve onu kim atadı?"

Mik.6: 10 Kötü adamların evleri Haksızca kazanılmış servetlerle dolu, Bilmiyor muyum sanıyorsunuz? Eksik ölçek lanetlidir.

Mik.6: 11 Hileli terazi kullanan, Torbasında eksik ağırlıklar olan adamı nasıl aklayayım?

Mik.6: 12 Kentin zenginleri zorba, Halkı da yalancıdır. Dillerinden aldatıcı sözler dökülür.

Mik.6: 13 Günahlarınızdan ötürü yıkımınızı, Mahvınızı hazırladım bile.

Mik.6: 14 Yiyecek, ama doymayacaksınız. Aç kalacak karnınız, Biriktireceksiniz, ama saklayamayacaksınız. Koruyabildiğinizi kılıçla yok edeceğim.

Mik.6: 15 Ekecek, ama biçemeyeceksiniz. Zeytin ezecek, ama yağını sürünemeyeceksiniz. Üzümü sıkacak, ama şarabını içemeyeceksiniz.

Mik.6: 16 Kral Omri'nin buyruklarına, Ahav soyunun kötü adetlerine uyduğunuz, Onların törelerini izlediğiniz için sizi utanca boğacağım, yıkıma uğratacağım. Halkım olarak aşağılanmaya dayanmak zorunda kalacaksınız." Mika'nın Ağıtı

BÖLÜM 7

Mik.7: 1 Vay halime benim! Yazın meyve toplandıktan Ve bağbozumundan artakalan üzümler alındıktan sonra

Mik.7: 2 Tek bir salkım bulamayan adam gibiyim. Canım turfanda inciri nasıl da çekiyor! Ülkede Tanrı'ya sadık kul kalmadı. İnsanlar arasında dürüst kimse yok. Herkes kan dökmek için pusuda. Kardeş kardeşe tuzak kuruyor.

Mik.7: 3 Kötülük yapmakta elleri ne becerikli! Önderler armağan istiyor, yargıçlar rüşvet alıyor. Güçlüler her istediklerini zorla yaptırıyor, Düzen üstüne düzen kuruyorlar.

Mik.7: 4 En iyileri çalı çırpıdan değersiz, En dürüstleri dikenli çitten beterdir. Ama peygamberlerinin*fi* uyardığı gibi, Cezalandırılacakları gün geldi çattı. Şaşkınlık içindeler şimdi.D Not 7:4 "Peygamberlerinin" ya da "Gözcülerinin".

Mik.7: 5 İnanmayın komşunuza, Dostunuza güvenmeyin. Koynunuzda yatan karınızın yanında bile Sıkı tutun ağzınızı.

Mik.7: 6 Çünkü oğul babasına saygısızlık ediyor, Kız annesine, gelin kaynanasına karşı geliyor. İnsanın düşmanı kendi ev halkıdır.

Mik.7: 7 Ama ben umutla RAB'be bakıyor, Kurtarıcım olan Tanrı'yı bekliyorum. Duyacak beni Tanrım.

Kurtuluş Yolu

Mik.7: 8 Halime sevinme, ey düşmanım! Düşsem de kalkarım. Karanlıkta kalsam bile RAB bana ışık olur.

Mik.7: 9 RAB'be karşı günah işlediğim için, O'nun öfkesine dayanmalıyım. Sonunda davamı savunup hakkımı alacak, Beni ışığa çıkaracak, adaletini göreceğim.

Mik.7: 10 Düşmanım da görecek ve utanç içinde kalacak. O düşman ki, "Hani Tanrın RAB nerede?" diye soruyordu bana. Onun düşüşünü gözlerimle göreceğim. Sokaktaki çamur gibi ayak altında çiğnenecek.

Mik.7: 11 Ey Yeruşalim, Surlarının onarılacağı, Sınırlarının genişletileceği gün gelecek.

Mik.7: 12 Halkımızdan olanlar o gün Asur'dan Mısır'a, Mısır'dan Fırat'a kadar uzanan topraklardan, Denizler arasında, dağlar arasında kalan topraklardan sana gelecekler.

Mik.7: 13 Ama ülke, içinde yaşayanların yaptığı kötülükler yüzündenviraneye dönecek.

Dua ve Teşekkür

Mik.7: 14 Ya RAB, mirasın olan Ve Karmel'in ortasındaki ormanda*fj* ayrı yaşayan sürünü, halkını Değneğinle güt. Geçmişte olduğu gibi, Başan'da ve Gilat'ta beslensinler. 7:14 "Karmel'in ortasındaki ormanda" ya da "Ormandaki verimli topraklarda".

Mik.7: 15 Bizi Mısır'dan çıkardığın günlerdeki gibi, Harikalar yarat halkın için.

Mik.7: 16 Uluslar bunu görünce Yaptıkları bunca zorbalıktan utanacaklar. Elleriyle ağızlarını kapayacak, kulaklarını tıkayacaklar.

Mik.7: 17 Yılanlar gibi, sürüngenler* gibi toprak yalayacak, Titreyerek sığınaklarından çıkacaklar. Ey Tanrımız RAB, dehşet içinde sana dönecek Ve senden korkacaklar.

Mik.7: 18 Senin gibi suçları silen, Kendi halkından geride kalanların isyanlarını bağışlayan başka tanrı var mı? Sonsuza dek öfkeli kalmazsın, Çünkü sadık olmaktan hoşlanırsın.

Mik.7: 19 Bize yine acıyacaksın, Çiğneyeceksin suçlarımızı ayak altında. Bütün günahlarımızı denizin dibine atacaksın.

Mik.7: 20 Geçmişte atalarımıza ant içtiğin gibi, Yakup'un ve İbrahim'in torunları olan bizlere de verdiğin sözü tutacak ve sadık kalacaksın.