OVADYA

BÖLÜM 1

Rab Edom'u Cezalandıracak(Yer.49:7-22)

Ova.1: 1 Ovadya'nın görümü.Egemen RAB'bin Edom için söyledikleri:RAB'den bir haber aldık:Uluslara gönderdiği haberci,"Gelin, Edom'la savaşalım!" diyor.

Ova.1: 2 Edom'a, "Bak, seni uluslar arasında küçük düşüreceğim,Herkes seni hor görecek" diyor.

Ova.1: 3 "Kaya*fa* kovuklarında yaşayan,Evini yükseklerde kuran sen!Yüreğindeki gurur seni aldattı.İçinden, 'Beni kim yere indirebilir?' diyorsun.D Not 3 "Kaya": İbranice "Sela". "Kaya" anlamına gelen Sela, Edom'un başkentinin adıydı.

Ova.1: 4 Kartal gibi yükselsen de,Yuvanı yıldızlar arasında kursan da,Oradan indireceğim seni" diyor RAB.

Ova.1: 5 "Hırsızlar ya da haydutlar gece sana gelselerdi,Yalnızca gereksindiklerini çalmazlar mıydı?Üzüm toplayanlar bağına girseydi,Birkaç salkım bırakmazlar mıydı?Ama seni ne felaketler bekliyor;

Ova.1: 6 Esav'ın her şeyi yağmalanacak,Gizli hazineleri ortaya çıkarılacak.

Ova.1: 7 Seninle antlaşma yapanların hepsiSeni toprağından sürecek.Güvendiğin insanlarSeni aldatıp yenilgiye uğratacak,Ekmeğini yiyenler sana tuzak kuracakVe sen farkına varmayacaksın bile."

Ova.1: 8 RAB diyor ki,"O gün Edom'un bilge adamlarını,Esav'ın dağlarındaki bilgiçleri yok edeceğim.

Ova.1: 9 Ey Teman*fb*, yiğitlerin öyle bir korkuya kapılacak ki,Esav'ın dağlarında bulunanların hepsiKıyıma uğrayıp yok olacak.D Not 9 "Teman": Edom'un önemli kentlerinden biriydi.

Ova.1: 10 "Yakup soyundan gelen kardeşlerineYaptığın zorbalıktan ötürü utanca boğulacakVe sonsuza dek yok olacaksın.

Ova.1: 11 Çünkü yabancılar onların malını mülkünü yağmaladıkları günUzakta durup seyrettin.Öteki uluslar kapılarından içeri giripYeruşalim için kura çektiklerindeSen de onlardan biri gibi davrandın.

Ova.1: 12 Yahudalı kardeşlerinin o kötü günündenZevk almamalıydın.Başlarına gelen yıkıma sevinmemeli,Sıkıntılı günlerinde onlarla alay etmemeliydin.

Ova.1: 13 Halkım felakete uğradığı günKente girmemeliydin,O gün halkımın uğradığı kötülükten zevk almamalı,Malını mülkünü ele geçirmeye kalkmamalıydın.

Ova.1: 14 Kaçmaya çalışanları öldürmek içinYol ağzında durmamalı,O sıkıntılı günde kurtulanlarıDüşmana teslim etmemeliydin."

Tanrı Ulusları Yargılayacak

Ova.1: 15 "RAB'bin bütün ulusları yargılayacağı gün yaklaştı.Ey Edom, ne yaptıysan sana da aynısı yapılacak.Yaptıkların kendi başına gelecek.

Ova.1: 16 Ey Yahudalılar, kutsal dağımda nasıl içtiyseniz,Bütün uluslar da öyle içecekler.İçip içip yok olacaklar,Hiç var olmamış gibi." İsrail'in Zaferi

Ova.1: 17 "Ama kurtulanlar Siyon Dağı'nda toplanacakVe orası kutsal olacak.Yakup soyu da mirasına kavuşacak.

Ova.1: 18 Yakup soyu ateş,Yusuf soyu alev,Esav soyu anız olacak.Onları yakıp yok edecekler.Esav soyundan kurtulan olmayacak."RAB böyle diyor.

Ova.1: 19 Yahudalılar'dan Negev halkı Esav'ın dağlarını; Şefela halkıFilist bölgesini; Yahudalılar'ın tümü Efrayim ve Samiriyetopraklarını; Benyaminliler Gilat'ı mülk edinecekler.

Ova.1: 20 Kenan'dan sürülmüş olan İsrailli savaşçılar Sarefat'a kadaruzanan toprakları, Sefarat'taki Yeruşalimli sürgünler deNegev'deki kentleri mülk edinecekler.

Ova.1: 21 Halkı kurtaranlar Esav'ın dağlarını yönetimleri altınaalmak için Siyon Dağı'na çıkacaklar ve egemenlik RAB'bin olacak.