AMOS

BÖLÜM 1

Amo.1: 1 Tekoalı koyun yetiştiricilerinden Amos'un sözleri. Uzziya'nın Yahuda, Yehoaş oğlu Yarovam'ın İsrail Kralı olduğu günlerde, depremden iki yıl önce Amos İsrail'le ilgili görümler gördü.

Amo.1: 2 Şöyle dedi: "RAB Siyon'dan kükrüyor, Yeruşalim'den gürlüyor. Yas tutuyor çobanların otlakları, Karmel Dağı'nın dorukları kuruyor."

Rab İsrail'in Komşularını Cezalandırıyor

Amo.1: 3 RAB şöyle diyor: "Şamlılar'ın cezasını kaldırmayacağım. Çünkü günah üstüne günah işlediler, Demir düvenlerle Gilat halkını dövdüler.

Amo.1: 4 Bu yüzden Hazael'in evine ateş yağdıracağım, Yakıp yok edecek Ben-Hadat'ın saraylarını.

Amo.1: 5 Şam'ın kapı sürgüsünü kıracağım, Söküp atacağım Aven Vadisi'nde oturanı, Beyteden'de elinde asayla dolaşanı; Kîr'e sürgün edilecek Aram halkı." RAB diyor.

Amo.1: 6 RAB şöyle diyor: "Gazzeliler'in cezasını kaldırmayacağım. Çünkü günah üstüne günah işlediler, Edomlular'a teslim etmek için Bütün halkı sürgün ettiler.

Amo.1: 7 Bu yüzden Gazze surlarına ateş yağdıracağım, Yakıp yok edecek saraylarını.

Amo.1: 8 Söküp atacağım Aşdot'ta oturanı, Aşkelon'da elinde asayla dolaşanı, Elimin tersini göstereceğim Ekron'a, Yok olacak Filistliler'in sağ kalanları!" Egemen RAB böyle diyor.

Amo.1: 9 RAB şöyle diyor: "Surlular'ın cezasını kaldırmayacağım. Çünkü günah üstüne günah işlediler, Bütün halkı Edomlular'a teslim edip sürdüler, Dostluk antlaşmasını anımsamadılar.

Amo.1: 10 Bu yüzden Sur Kenti'nin surlarına ateş yağdıracağım, Yakıp yok edecek saraylarını."

Amo.1: 11 RAB şöyle diyor: "Edomlular'ın cezasını kaldırmayacağım. Çünkü günah üstüne günah işlediler, Kılıçla kovaladılar kardeşlerini, Acıma nedir bilmediler; Hep yırtıcıydı öfkeleri, Sonsuza dek sürdü gazapları.

Amo.1: 12 Bu yüzden Teman'a ateş yağdıracağım, Yakıp yok edecek Bosra saraylarını."

Amo.1: 13 RAB şöyle diyor: "Ammonlular'ın cezasını kaldırmayacağım. Çünkü günah üstüne günah işlediler, Sınırlarını genişletmek için Gilatlı gebe kadınların karınlarını yardılar.

Amo.1: 14 Bu yüzden Rabba surlarını tutuşturacağım, Savaş günü çığlıklarla, Kasırga günü fırtınayla Ateş yakıp yok edecek saraylarını.

Amo.1: 15 Krallarıyla görevlileri, Hepsi sürgüne gidecek." RAB böyle diyor.

BÖLÜM 2

Amo.2: 1 RAB şöyle diyor:

Amo.2: 2 "Moavlılar'ın cezasını kaldırmayacağım. Çünkü günah üstüne günah işlediler, Edom Kralı'nın kemiklerini Kireçleşinceye dek yaktılar. Bu yüzden Moav'a ateş yağdıracağım, Yakıp yok edecek Keriyot saraylarını. Kargaşa, savaş naraları, Boru sesleri arasında ölecek Moav halkı.

Amo.2: 3 Söküp atacağım içinden yöneticisini, Öldüreceğim onunla bütün görevlilerini." RAB böyle diyor.

Amo.2: 4 RAB şöyle diyor: "Yahudalılar'ın cezasını kaldırmayacağım. Çünkü günah üstüne günah işlediler, Reddettiler yasamı, Kurallarıma uymadılar; Yalancı putlar saptırdı onları, Atalarının da izlediği putlar.

Amo.2: 5 Bu yüzden Yahuda'ya ateş yağdıracağım, Yakıp yok edecek Yeruşalim saraylarını."

Rab İsrail'i Cezalandırıyor

Amo.2: 6 RAB şöyle diyor: "İsrailliler'in cezasını kaldırmayacağım, Çünkü günah üstüne günah işlediler, Doğruyu para için, Yoksulu bir çift çarık için sattılar.

Amo.2: 7 Onlar ki, Yoksulun başını toz toprak içinde çiğner Ve mazlumun hakkını bir yana iterler. Baba oğul aynı kızla yatarak Kutsal adımı kirletirler.

Amo.2: 8 Her sunağın yanına, Rehin alınan giysilerin üzerine uzanır, Tanrıları'nın Tapınağı'nda Ceza karşılığı alınan şarabı içerler.

Amo.2: 9 Ama ben onların önünde Amorlular'ı yok ettim; Sedir ağaçları kadar boylu, Meşe kadar güçlü olsa da, Yukarıdan meyvesini, Aşağıdan kökünü kuruttum.

Amo.2: 10 Sizi Mısır'dan ben çıkardım, Amor topraklarını sahiplenesiniz diye Çölde kırk yıl size yol gösterdim.

Amo.2: 11 Oğullarınızdan peygamberler, Gençlerinizden bana adanmış* kişiler atadım. Doğru değil mi, ey İsrailliler?" RAB böyle diyor.

Amo.2: 12 "Sizse bana adanmış kişilere şarap içirdiniz Ve peygamberlere, `Peygamberlik etmeyin!' Diye buyruk verdiniz.

Amo.2: 13 "Tahıl yüklü araba toprağı nasıl ezerse, İşte ben de sizi öyle ezeceğim.

Amo.2: 14 Hızlı koşan kaçamayacak, Güçlü gücünü gösteremeyecek, Yiğit canını kurtaramayacak,

Amo.2: 15 Okçu yerini koruyamayacak, Ayağı tez olan uzaklaşamayacak, Atlı canını kurtaramayacak,

Amo.2: 16 En yürekli yiğitler bile O gün silahlarını bırakıp kaçacak." RAB böyle diyor.

BÖLÜM 3

Amo.3: 1 Ey İsrailliler, kulak verin RAB'bin size, Mısır'dan çıkardığıhalka söylediği şu sözlere:

Amo.3: 2 "Yeryüzündeki bütün halklar arasından yalnız sizi tanıdım, Bu yüzden suçlarınızı karşılıksız bırakmayacağım." Tanrı Konuşursa, Peygamber Susamaz

Amo.3: 3 İki kişi anlaşmadan birlikte yürür mü?

Amo.3: 4 Avı olmayan aslan ormanda kükrer mi? Bir şey yakalamadıkça genç aslan ininde homurdanır mı?

Amo.3: 5 Tuzak kurulmamışsa, Yerdeki kapana kuş düşer mi? İçine bir şey düşmedikçe Kapan yerden fırlar mı?

Amo.3: 6 Kentte boru çalınır da halk korkmaz mı? RAB'bin onayı olmadan bir kentin başına felaket gelir mi?

Amo.3: 7 Gerçek şu ki, Egemen RAB kulu peygamberlere Sırrını açmadıkça bir şey yapmaz.

Amo.3: 8 Aslan kükrer de kim korkmaz? Egemen RAB söyler de kim peygamberlik etmez?

Amo.3: 9 Aşdot ve Mısır saraylarına duyurun: "Samiriye dağlarında toplanın" deyin, "Kentin ortasındaki büyük kargaşayı, İçindeki baskıyı görün."

Amo.3: 10 RAB, "Onlar doğruluk nedir bilmiyorlar" diyor, "Saraylarına zorbalık ve çapul yığmışlar."

Amo.3: 11 Bu yüzden Egemen RAB diyor ki, "Düşman kuşatmakta ülkenizi, Saraylarınızı yağmalayacak, güçsüz kılacak sizi."

Amo.3: 12 RAB şöyle diyor: "Bir çoban aslanın ağzındaki hayvanın iki bacağını Ya da kulağının parçasını nasıl kaparsa, Samiriye'de sedir köşelerine, Divan yastıklarına Kurulan İsrailliler de öyle kurtarılacak.

Amo.3: 13 Dinleyin ve Yakup soyunu uyarın." Egemen RAB, Her Şeye Egemen Tanrı konuşuyor:

Amo.3: 14 "İsyanlarından ötürü İsrail'i cezalandırdığım gün, Beytel'in sunaklarını da yok edeceğim. Kesilip yere düşecek sunağın boynuzları.

Amo.3: 15 Hem kışlık hem yazlık evi vuracağım, Yok olacak fildişi evler, Sonu gelecek büyük evlerin." RAB böyle diyor.

İsrail Rab'be Dönmüyor BÖLÜM 4

Amo.4: 1 Ey sizler, Samiriye Dağı'ndaki Başan inekleri*fa*, Yoksula baskı yapan, Mazlumu ezen, Beylerine, "Getir de içelim!" diyen hanımlar! Kulak verin şu sözlere:D Not 4:1 Başan inekleri semizlikleriyle ünlüydü.

Amo.4: 2 Egemen RAB kutsallığı üstüne ant içerek şöyle dedi: "İşte geliyor o günler; Sizi et kancalarıyla, En son kalanlarınızı balık çengelleriyle götürecekleri günler.

Amo.4: 3 Her biriniz karşınızdaki gedikten çıkacak, Harmon'a atılacaksınız." RAB böyle diyor.

Amo.4: 4 "Beytel'e gelip günah işleyin, Gilgal'a gelip daha da günah işleyin! Her sabah kurbanlarınızı, Üç günde bir de ondalıklarınızı getirin.

Amo.4: 5 Şükran sunusu olarak mayalı ekmek yakın, Gönülden verdiğiniz sunuları açıklayıp duyurun! Çünkü bundan hoşlanıyorsunuz, ey İsrailliler." Egemen RAB böyle diyor.

Amo.4: 6 "Bütün kentlerinizde açlıktan nefesiniz koktu*fb*, Bulunduğunuz her yerde size kıtlık verdim, Yine de bana dönmediniz." RAB böyle diyor.D Not 4:6 "Açlıktan nefesiniz koktu": İbranice "Size diş temizliği verdim".

Amo.4: 7 "Hasat mevsimine daha üç ay varken, Sizden yağmuru da esirgedim. Bir kente yağmur yağdırdım, Öbürüne yağdırmadım. Bir tarla yağmur aldı, Öteki almayıp kurudu.

Amo.4: 8 Su bulmak için Kent kent sersemce dolaştınız; Suya doyamadınız, Yine de bana dönmediniz." RAB böyle diyor.

Amo.4: 9 "Samyeli ve küfle sizi cezalandırdım, Mahvettim*fc* bağlarınızı, bahçelerinizi, İncir ve zeytin ağaçlarınızı çekirge yedi, Yine de bana dönmediniz." RAB böyle diyor.D Not 4:9 "Mahvettim" ya da "Çok kez".

Amo.4: 10 "Mısır'da olduğu gibi Aranıza salgın hastalık gönderdim, Kılıçtan geçirdim yiğitlerinizi, Atlarınızı düşmanlarınıza verdim, Ordugahınızın pis kokusunu burunlarınıza doldurdum; Yine de bana dönmediniz." RAB böyle diyor.

Amo.4: 11 "Sodom ve Gomora'yı altüst ettiğim gibi, Altüst ettim içinizden bazılarını. Ateşten kurtarılan yanık odun parçasına döndünüz, Yine de yönelmediniz bana." RAB böyle diyor.

Amo.4: 12 "Bu yüzden sana şunu yapacağım, ey İsrail. Yapacaklarım için Tanrın'ı karşılamaya hazırlan, ey İsrail!"

Amo.4: 13 Çünkü dağlara biçim veren, Rüzgarı yaratan, düşüncelerini insana bildiren, Şafağı karanlığa çeviren, Dünyanın yüksek yerlerine ayak basan işte O'dur, O'nun adı RAB, Her Şeye Egemen Tanrı'dır.

Tövbeye Çağrı

BÖLÜM 5

Amo.5: 1 Ey İsrail halkı, kulak ver,

Amo.5: 2 Üzerine yakacağım ağıtın sözlerine: "Düştü erden kız İsrail, Bir daha kalkamaz, Serilmiş kendi toprağına, Kaldıran yok."

Amo.5: 3 Bu yüzden Egemen RAB şöyle diyor: "Bin kişiyle savaşa çıkan kentin Yüz adamı sağ kalacak, Yüz kişiyle çıkanın On adamı kalacak İsrail halkına."

Amo.5: 4 Bu yüzden RAB İsrail halkına şöyle diyor: "Bana yönelin, yaşarsınız;

Amo.5: 5 Beytel'e gitmeyin, Gilgal'a girmeyin, Beer-Şeva'ya geçmeyin, Çünkü Gilgal halkı kesinlikle sürgün edilecek, Beytel bir hiç*fç* olacak."D Not 5:5 "Hiç": İbranice "Aven". Bu sözcük "Hiç" ya da "Kötülük" anlamına gelir. "Beytaven" aşağılamak amacıyla Beytel için kullanılırdı.

Amo.5: 6 RAB'be yönelin, yaşarsınız, Yoksa Yusuf soyunda bir ateş gibi parlar, Beytel'i yakıp yok eder. Yangını söndürecek kimse çıkmaz.

Amo.5: 7 Ey adaleti acı pelinotuna çevirenler, Doğruluğu yere çalanlar!

Amo.5: 8 Ülker ve Oryon takımyıldızlarını yaratan, Zifiri karanlığı sabaha çeviren, Gündüzü geceyle karartan, Deniz sularını çağırıp Yeryüzüne dökenin adı RAB'dir.

Amo.5: 9 Kaleyi ansızın yıkar, Surlu kenti yerle bir eder.

Amo.5: 10 Mahkemede kendilerini azarlayandan nefret ediyor, Doğru konuşandan iğreniyorlar.

Amo.5: 11 Yoksulu ezdiğiniz, Ondan zorla buğday kopardığınız için Yaptığınız yontma taş evlerde oturmayacak, Diktiğiniz güzel bağların şarabını içmeyeceksiniz.

Amo.5: 12 Çünkü isyanlarınızın çok, Günahlarınızın sayısız olduğunu biliyorum, Ey doğru kişiye baskı yapan, Rüşvet alan, Mahkemede mazlumun hakkını yiyenler!

Amo.5: 13 Bu yüzden susmak düşer akıllı insana Böyle bir zamanda,Çünkü zaman kötüdür.

Amo.5: 14 Kötülüğe değil, İyiliğe yönelin ki yaşayasınız; Böylece dediğiniz gibi, RAB, Her Şeye Egemen Tanrı sizinle olur.

Amo.5: 15 Kötülükten nefret edin, İyiliği sevin, Mahkemede adaleti koruyun. Belki RAB, Her Şeye Egemen Tanrı, Yusuf'un soyundan sağ kalanlara lütfeder.

Amo.5: 16 Bu yüzden RAB, Her Şeye Egemen Tanrı Rab şöyle diyor: "Bütün meydanlarda çığlık kopacak, Sokaklarda inim inim inleyecekler; Irgatları yas tutmaya, Ağıtçıları feryat etmeye çağıracaklar.

Amo.5: 17 Bütün bağlarda çığlık kopacak, Çünkü ben aranızdan geçeceğim." RAB böyle diyor.

Rab'bin Günü

Amo.5: 18 Vay başına, RAB'bin gününü özlemle bekleyenlerin! Niçin özlüyorsunuz RAB'bin gününü? O gün aydınlık değil, karanlık olacak.

Amo.5: 19 Nasıl ki, biri aslanın önünden kaçar da karşısına ayı çıkar, Evine döner, elini duvara dayar da elini yılan sokar.

Amo.5: 20 RAB'bin günü aydınlık değil, karanlık olmayacak mı? Hem de zifiri karanlık, Bir parıltı bile yok.

Amo.5: 21 RAB şöyle diyor: "İğreniyor, tiksiniyorum bayramlarınızdan, Hoşlanmıyorum dinsel toplantılarınızdan,

Amo.5: 22 Yakmalık ve tahıl sunularınızı* Bana sunsanız bile kabul etmeyeceğim, Besili hayvanlarınızdan sunacağınız Esenlik sunularına* dönüp bakmayacağım.

Amo.5: 23 Uzak tutun benden ezgilerinizin gürültüsünü, Çenklerinizin sesini dinlemeyeceğim.

Amo.5: 24 Bunun yerine adalet su gibi, Doğruluk ırmak gibi sürekli aksın.

Amo.5: 25 "Ey İsrail halkı, çölde kırk yıl boyunca Bana mı kurbanlar, sunular sundunuz?

Amo.5: 26 Gerçekte kralınız Sakkut'u, putunuz Kayvan'ı*fd*, Kendiniz için yaptığınız ilahın yıldızını taşıdınız.D Not 5:26 "Gerçekte kralınız Sakkut'u, putunuz Kayvan'ı" ya da "Gerçekte kralınızın çadırını, putlarınızın kaidesini". Sakkut ve Kayvan İsrail'de tapılan ilahlardı. Asur ilahları olduğu sanılıyor.

Amo.5: 27 Bu yüzden sizi Şam'ın ötesine süreceğim." RAB böyle diyor, O'nun adı Her Şeye Egemen Tanrı'dır.

Vay Başına Kaygısızların

BÖLÜM 6

Amo.6: 1 Vay başına Siyon'daki kaygısızların, Samiriye Dağı'nda kendilerini güvende sananların, İsrail halkının başvurduğu Önder ulusun tanınmış insanlarının!

Amo.6: 2 Kalne Kenti'ne gidin de görün, Oradan büyük Hama'ya geçin, Filistliler'in Gat Kenti'ne inin, Sizin bu krallıklarınızdan daha mı iyiler? Toprakları sizinkinden daha mı geniş?

Amo.6: 3 Ey sizler, kötü günü uzak sanan, Zorbalık tahtını yaklaştıranlar.

Amo.6: 4 Ey sizler, fildişi süslü yataklara uzananlar, Sedirlere serilenler, Seçme kuzular, besili buzağılar yiyenler,

Amo.6: 5 Çenk eşliğinde türkü söyleyenler, Davut gibi beste yapanlar,

Amo.6: 6 Tas tas şarap içenler, Yağların en güzelini sürünenler, Yusuf'un yıkımına kederlenmeyenler!

Amo.6: 7 Bu yüzden şimdi bunlar Sürgüne gideceklerin başını çekecekler; Sona erecek sedire serilenlerin cümbüşü.

Amo.6: 8 Egemen RAB başı üzerine ant içti, Her Şeye Egemen Tanrı RAB şöyle diyor: "Yakup'un gururundan iğreniyor, Saraylarından tiksiniyorum. Bu yüzden içindeki her şeyle kenti Düşmana teslim edeceğim."

Amo.6: 9 Eğer bir evden on kişi kalmışsa, Onlar da ölecek.

Amo.6: 10 Ölünün akrabası yakmak için cesedi evden almaya gelince, Evdekine, "Yanında kimse var mı?" diye soracak, O da, "Hayır!" yanıtını alınca, "Sus!" diyecek, "RAB'bin adı anılmamalı."

Amo.6: 11 Çünkü RAB buyuruyor, Büyük ev toza, Küçük ev küle dönecek.

Amo.6: 12 Atlar kaya üzerinde koşar mı? Kimse denizde*fe* öküzle çift sürer mi? Ama siz adaleti zehire, Doğruluk meyvesini pelinotuna çevirdiniz.D Not 6:12 "Denizde" ya da "Orada".

Amo.6: 13 Sizler, Lo-Devar*ff* Kenti'ni aldık diye sevinenler, "Karnayim'i*fg* kendi bileğimizle ele geçirmedik mi?" diyenlersiniz.D Not 6:13 "Lo-Devar": "Bir hiç" anlamına gelir. 6:13 "Karnayim": "Boynuzlar" anlamına gelir. Boynuz gücün simgesidir.

Amo.6: 14 "İşte bu yüzden, ey İsrail halkı, Üzerinize bir ulus göndereceğim" Diyor Her Şeye Egemen Tanrı RAB, "Levo-Hamat'tan Arava Vadisi'ne kadar ezecekler sizi."

Amos'un Görümleri

BÖLÜM 7

Amo.7: 1 Egemen RAB bana şunu gösterdi: Kralın payına düşen otlarbiçilmişti. Otlar yeniden yeşermeye başlarken RAB sürüyle çekirgeyaratıyordu. Amo.7: 2 Çekirgeler ülkedeki yeşil bitkileri yiyip bitirince:"Ey Egemen RAB, lütfen halkını bağışla!" dedim, "Yakup soyu buna nasıl dayanır? Zaten küçük bir halk!"

Amo.7: 3 Bunun üzerine RAB düşüncesini değiştirdi. "Gerçekleşmeyecek bu" dedi.

Amo.7: 4 Egemen RAB bana şunu gösterdi: Baktım, Egemen RAB halkınıcezalandırmak için ateşi çağırdı. Ateş enginleri yakıp tüketti,karayı yakıp tüketmeye başladı.

Amo.7: 5 O zaman, "Ey Egemen RAB, lütfen dur!" dedim, "Yakup soyu buna nasıl dayanır? Zaten küçük bir halk!"

Amo.7: 6 Bunun üzerine RAB düşüncesini değiştirdi. Egemen RAB, "Bu da gerçekleşmeyecek" dedi.

Amo.7: 7 Başka bir görümde şunu gösterdi bana: Baktım, Rab çekülkullanılarak örülmüş dümdüz bir duvarın yanında duruyor; elinde bir çekül var.

Amo.7: 8 RAB, "Ne görüyorsun, Amos?" diye sordu.Ben de, "Bir çekül" dedim.Bunun üzerine Rab, "İşte, halkım İsrail'in ortasına da bir çekülkoyacağım" dedi, "Bir daha onları esirgemeyeceğim.

Amo.7: 9 "Yok olacak İshak soyunun tapınma yerleri, Yıkılacak İsrail'in kutsal yerleri, Kılıçla yürüyeceğim Yarovam soyunun üstüne."

Amos ile Amatsya

Amo.7: 10 Beytel'deki Kâhin* Amatsya, İsrail Kralı Yarovam'a habergönderip şöyle dedi: "Amos İsrail'in göbeğinde sana düzen kurdu.Ülke onun bunca sözünü kaldıramaz.

Amo.7: 11 Çünkü Amos diyor ki,"`Yarovam kılıçla öldürülecek, İsrail halkı kesinlikle ülkesinin dışına, Sürgüne gönderilecek.'"

Amo.7: 12 Bunun üzerine Amatsya Amos'a, "Çek git, ey bilici*!" dedi,"Yahuda'ya kaç. Ekmeğini orada kazan. Orada peygamberlik et.

Amo.7: 13 Bir daha Beytel'de peygamberlik etme. Çünkü burası kralınkutsal yeri, krallık tapınağıdır."

Amo.7: 14 Amos, "Ben ne peygamberdim ne de peygamber oğluydum" diyekarşılık verdi, "Yalnızca sığır yetiştirirdim. Yabanıl incir ağaçlarına bakardım.

Amo.7: 15 RAB beni sürünün ardından aldı, `Git, halkım İsrail'epeygamberlik et' dedi.

Amo.7: 16 Şimdi kulak ver RAB'bin sözlerine:"`İsrail'e karşı peygamberlik etme, İshak soyuna karşı konuşma!' diyorsun.

Amo.7: 17 Bu yüzden RAB şöyle diyor: `Karın kentte fahişe olacak, Oğulların, kızların kılıçtan geçirilecek. Ölçü ipiyle paylaşılacak toprağın, Sen ise kirli sayılan toprakta can vereceksin. İsrail halkı kesinlikle ülke dışına, Sürgüne gönderilecek.'"

Bir Sepet Meyve

BÖLÜM 8

Amo.8: 1 Egemen RAB bana şunu gösterdi: Baktım bir sepet olgun meyve. Amo.8: 2 Bana, "Ne görüyorsun, Amos?" diye sordu. "Bir sepet olgun*fh* meyve" diye yanıtladım. Bunun üzerine RAB, "Halkım İsrail'in sonu*fh* geldi" dedi, "Birdaha onları esirgemeyeceğim.D Not 8:2 İbranice "Olgun" ve "Son" sözcükleri birbirini çağrıştırıyor.

Amo.8: 3 O gün saraydaki türküler yas çığlıklarına dönecek." EgemenRAB, "Her yer atılmış cesetlerle dolacak, sessizlik hüküm sürecek" diyor.

Amo.8: 4 Dinleyin bunu, ey yoksulu çiğneyenler, Ülkedeki mazlumları yok edenler!

Amo.8: 5 Diyorsunuz ki, "Yeni Ay Töreni geçse de tahılımızı satsak, Şabat Günü* geçse de buğdayımızı satışa çıkarsak. Ölçeği*fı* küçültüp fiyatı*fi* yükseltsek, Hileli tartı kullanıpD Not 8:5 "Ölçek": İbranice "Efa", yaklaşık 22 litrelik bir ölçek. 8:5 "Fiyat": İbranice "Şekel", yaklaşık 11.5 gramlık bir ağırlık taşı.

Amo.8: 6 Yoksulları gümüş, Mazlumları bir çift çarık karşılığında satın alsak. Buğday yerine süprüntüsünü satsak."

Amo.8: 7 Yakup soyunun gurur duyduğu RAB kendi başı üstüne ant içti: "Onların yaptıklarının hiçbirini asla unutmayacağım.

Amo.8: 8 Bu yüzden yer sarsılmayacak mı, Üzerinde yaşayan herkes yas tutmayacak mı? Bütün yer Nil gibi yükselecek, Kabarıp yine inecek Mısır'ın ırmağı gibi."

Amo.8: 9 "O gün" diyor Egemen RAB, "Öğleyin güneşi batıracağım, Güpegündüz yeryüzünü karartacağım.

Amo.8: 10 Bayramlarınızı yasa, Bütün ezgilerinizi ağıta döndüreceğim. Her bele çul kuşattıracağım, Her başın saçını yoldurtacağım. O günü biricik oğulun ardından tutulan yasa çevirecek, Sonunu acı getireceğim.

Amo.8: 11 "İşte günler geliyor, Ülkeye kıtlık göndereceğim" Diyor Egemen RAB,"Ekmek ya da su kıtlığı değil, RAB'bin sözlerine susamışlık göndereceğim.

Amo.8: 12 RAB'bin sözünü bulmak için İnsanlar denizden denize, Kuzeyden doğuya dek dolaşacak, Oraya buraya koşacak, ama bulamayacaklar.

Amo.8: 13 O gün güzel kızlar, Yiğitler susuzluktan bayılacak.

Amo.8: 14 Samiriye tanrıçası Aşima*fj* üzerine ant içenler, `Ey Dan, senin ilahının başı üzerine' Ve, `Beer-Şeva ilahının*fk* başı üzerine' diyenler Düşecek ve bir daha kalkmayacak."D Not 8:14 "Samiriye tanrıçası Aşima" ya da "Samiriye rezaleti". 8:14 Septuaginta "İlahının", Masoretik metin "Yolunun".

İsrail Yıkıma Uğruyor

BÖLÜM 9

Amo.9: 1 Rab'bi gördüm, Sunağın yanında duruyordu."Sütun başlıklarına vur, Eşikler sarsılsın" dedi,"Başlıkları insanların başında parala. Sağ kalanları kılıçtan geçireceğim. Kaçan, kurtulan olmayacak,

Amo.9: 2 Ölüler diyarını delip girseler, Elimi uzatıp onları çıkaracağım. Göklere çıksalar, Onları oradan indireceğim.

Amo.9: 3 Karmel Dağı'nın doruklarına gizlenseler, Artlarına düşüp onları yakalayacağım. Gözümün önünden uzağa, denizin dibine girseler, Orada yılana buyruk vereceğim, Onları sokacak.

Amo.9: 4 Düşmanlarınca sürgün edilseler, Orada kılıca buyruk vereceğim, Onları biçecek. Gözümü üzerlerinden ayırmayacağım, Ama iyilik için değil, kötülük için."

Amo.9: 5 Rab, Her Şeye Egemen RAB Yere dokununca yer erir, Üzerinde yaşayan herkes yasa bürünür, Bütün yeryüzü Nil gibi kabarır, Mısır'ın ırmağı gibi yine alçalır.

Amo.9: 6 Yukarı odalarını gökyüzünde yapan, Kubbesini yeryüzünde kuran, Denizin sularını çağırıp yeryüzüne döken O'dur; O'nun adı RAB'dir.

Amo.9: 7 "Ey İsrailliler, Benim için Kûşlular'dan* ne farkınız var?" Diyor RAB."İsrailliler'i Mısır'dan, Filistliler'i Kaftor'dan*fl*, Aramlılar'ı Kîr'den çıkaran ben değil miyim?D Not 9:7 "Kaftor": Bugünkü Girit.

Amo.9: 8 "İşte, Egemen RAB'bin gözleri Bu günahlı krallığın üzerindedir. Onu yeryüzünden söküp atacağım, Ancak Yakup soyunu büsbütün yok etmeyeceğim" Diyor RAB.

Amo.9: 9 "İşte buyruk vereceğim, Bütün uluslar arasından İsrail'i kalburla eler gibi eleyeceğim, Bir çakıl bile yere düşmeyecek.

Amo.9: 10 Halkımın arasındaki bütün günahlılar,`Kötülük bizi bulmaz, bize erişmez' diyenler Kılıçtan geçirilecek."

İsrail'in Rab'be Dönüşü

Amo.9: 11 "O gün Davut'un yıkık çardağını yeniden kuracağım, Gediklerini kapayacak, Yıkık yerlerini onaracağım, Onu eskisi gibi yapacağım,

Amo.9: 12 Öyle ki, Edomlular'ın sağ kalanlarını, Bana ait olan bütün ulusları sahiplensinler." Bunu yapacak olan RAB böyle diyor.

Amo.9: 13 "İşte, günler geliyor" diyor RAB, "Çift süren orakçıya, Üzüm basan ekin ekene erişecek, Dağlardan tatlı şarap damlayacak, Bütün tepelerden akacak.

Amo.9: 14 Sürgün halkım İsrail'i geri getireceğim, Yıkık kentleri onarıp orada yaşayacaklar, Bağlar dikip şarabını içecekler, Bahçeler yapıp meyvesini yiyecekler.

Amo.9: 15 Onları topraklarına dikeceğim, Bir daha sökülmeyecekler Kendilerine verdiğim topraktan." Tanrınız RAB böyle diyor.