DANİEL

Daniel Babil'de Eğitiliyor

BÖLÜM 1

Dan.1: 1 Yahuda Kralı Yehoyakim'in krallığının üçüncü yılında Babil Kralı Nebukadnessar Yeruşalim'in üzerine yürüyüp kenti kuşattı.

Dan.1: 2 Rab, Yahuda Kralı Yehoyakim'i ve Tanrı'nın Tapınağı'ndaki bazı eşyaları Nebukadnessar'ın eline teslim etti. Nebukadnessar bunları Şinar*fa* ülkesine götürüp kendi ilahının tapınağının hazinesine yerleştirdi.D Not 1:2 "Şinar", yani "Babil".

Dan.1: 3-4 Kral İsrailliler arasından kral soyundan gelme ya da soylu bazı gençlerin seçilip saraya getirilmesi için saray görevlilerinin yöneticisi Aşpenaz'a buyruk verdi. Bu gençler kusursuz, yakışıklı, her konuda bilge, bilgili, öğrenmeyeyetenekli, sarayda görev almaya uygun nitelikte kişiler olmalıydı. Aşpenaz onlara Kildaniler'in* dilini ve yazısını öğretecekti.

Dan.1: 5 Kral bu gençler için kendi sofrasından gündelik yiyecek ve şarap ayırdı. Üç yıl eğitildikten sonra gençler kralın önüne çıkarılacaklardı.

Dan.1: 6 Seçilen gençler arasında Yahudalılar'dan Daniel, Hananya, Mişael ve Azarya da vardı.

Dan.1: 7 Saray görevlilerinin yöneticisi onlara yeni adlar koydu. Daniel'e Belteşassar, Hananya'ya Şadrak, Mişael'e Meşak, Azarya'ya Abed-Nego adını verdi.

Dan.1: 8 Daniel dinsel açıdan kendini kirletmemek için kralın onlaraayırdığı yemeklerden yemeyi de şaraptan içmeyi de istemedi. Bu yoldan kendini kirletmemek için saray görevlilerinin yöneticisine ricada bulundu.

Dan.1: 9 Tanrı saray görevlileri yöneticisinin Daniel'e sevgiyle,sevecenlikle davranmasını sağladı.

Dan.1: 10 Adam Daniel'e, "Yiyecek içecek payınızı ayıran efendimiz kraldan korkarım" dedi, "Eğer yüzünüzü yaşıtınız olan öbür gençlerin yüzünden daha solgun görürse, başımı tehlikeye sokmuş olursunuz."

Dan.1: 11-12 Daniel, saray görevlileri yöneticisinin Hananya, Mişael,Azarya ve kendisinin başına koyduğu gözeticiye gidip, "Lütfenkullarınıza on gün olanak tanıyın" dedi, "Bu on gün içinde bizeyemek için sebze, içmek için de su verilsin.

Dan.1: 13 Sonra yüzlerimizi kralın yemeklerini yiyen öbür gençlerinyüzleriyle kıyaslayın ve kullarınıza gördüğünüze göre davranın."

Dan.1: 14 Gözetici bu isteği kabul etti ve onlara on gün deneme fırsatı verdi.

Dan.1: 15 On gün sonra dört genç kralın yemeklerini yiyen öbür gençlerin hepsinden daha sağlıklı, daha iyi beslenmiş görünüyordu.

Dan.1: 16 Böylece gözetici o günden sonra kralın gençler içinayırdığı yemekle şarabı kaldırdı ve onlara sebze vermeyi sürdürdü.

Dan.1: 17 Tanrı bu dört gence her konuda bilgi, beceri, bilgelikverdi. Daniel her çeşit görümü ve düşü yorumlayabiliyordu.

Dan.1: 18 Kralın belirlediği süre tamamlanınca, saray görevlileriyöneticisi gençleri Nebukadnessar'a götürdü.

Dan.1: 19 Kral onlarla görüştü; içlerinde Daniel, Hananya, Mişael,Azarya gibisi yoktu. Bu yüzden kralın hizmetine onlar atandı.

Dan.1: 20 Kral bilgelik ve anlayışla ilgili konularda onları sınadıve dört genci ülkesindeki bütün sihirbazlardan, falcılardan on kat üstün buldu.

Dan.1: 21 Kral Koreş'in krallığının birinci yılına dek Daniel sarayda kaldı.

Nebukadnessar'ın Gördüğü Düş

BÖLÜM 2

Dan.2: 1 Krallığının ikinci yılında Nebukadnessar bir düş gördü. Ruhuüzüntüyle sarsıldı, uykusu kaçtı.

Dan.2: 2 Düşünün ne olduğunu söylesinler diye sihirbazları, falcıları, büyücüleri, yıldızbilimcileri çağırttı. Hepsi gelip kralın önünde durdular.

Dan.2: 3 Kral, "Beni üzüntüyle sarsan bir düş gördüm. Ne anlamageldiğini öğrenmek istiyorum" dedi.

Dan.2: 4 Yıldızbilimciler Aramice*fb*, "Ey kral, sen çok yaşa!"dediler, "Düşünü bu kullarına anlat ki, ne anlama geldiğini söyleyelim."D Not 2:4 2:4-7:28 ayetleri Babil'de o dönemin resmi dili Aramice yazılmıştır.

Dan.2: 5 Kral, "Gördüğüm düşü ve ne anlama geldiğini banaaçıklamazsanız, kararım kesin, paramparça edileceksiniz" diyekarşılık verdi, "Evleriniz de çöplüğe çevrilecek.

Dan.2: 6 Ama düşü ve ne anlama geldiğini açıklayabilirseniz, sizibüyük armağanlarla ödüllendirip onurlandıracağım. Onun için banadüşü ve ne anlama geldiğini açıklayın."

Dan.2: 7 Onlar yine, "Ey kral, düşü bu kullarına anlat ki, ne anlamageldiğini söyleyelim" dediler.

Dan.2: 8 Bunun üzerine kral, "Kararımın kesin olduğunu bildiğiniziçin zaman kazanmak istediğinizi anlıyorum" dedi,

Dan.2: 9 "Ama düşün ne olduğunu bana açıklamazsanız, sizin için tek ceza vardır. Durumun değişeceğini umarak bana yalan yanlış şeyler söylemek için aranızda anlaşmışsınız. Şimdi bana düşün ne olduğunu söyleyin ki, ne anlama geldiğini açıklayabileceğinizi anlayayım."

Dan.2: 10 Yıldızbilimciler, "Yeryüzünde senin bu isteğini yerinegetirecek tek kişi yoktur" diye yanıtladılar, "Kaldı ki, büyük,güçlü hiçbir kral bir sihirbazdan, falcıdan ya dayıldızbilimciden böyle bir şey istememiştir.

Dan.2: 11 Kralın isteğini yerine getirmek güçtür. İnsanlar arasındayaşamayan ilahlardan başka krala bunu açıklayabilecek kimse yoktur."

Dan.2: 12 Buna çok öfkelenen kral, Babil'deki bütün bilgelerin öldürülmesini buyurdu.

Dan.2: 13 Böylece hepsinin öldürülmesi için buyruk çıktı. Daniel'learkadaşlarının öldürülmesi için de adamlar gönderildi.

Dan.2: 14 Daniel Babil'in bilgelerini öldürmeye giden kralın muhafızbirliği komutanı Aryok'la bilgece, akıllıca konuştu.

Dan.2: 15 Aryok'a, "Kralın buyruğu neden bu denli sert?" diye sordu.Aryok durumu Daniel'e anlattı.

Dan.2: 16 Bunun üzerine Daniel krala gidip düşünün ne anlamageldiğini söyleyebilmesi için zaman istedi.

Dan.2: 17 Sonra evine dönüp olup bitenleri arkadaşları Hananya'ya,Mişael'e, Azarya'ya anlattı.

Dan.2: 18 Göklerin Tanrısı'na yakarmalarını istedi; öyle ki, Tanrıonlara lütfedip bu gizi açıklasın ve kendisiyle arkadaşlarıBabil'in öbür bilgeleriyle birlikte öldürülmesinler.

Dan.2: 19 Gece giz bir görümde Daniel'e açıklandı. Bunun üzerineDaniel Göklerin Tanrısı'nı övdü.

Dan.2: 20 Şöyle dedi:"Tanrı'nın adına öncesizlikten sonsuzluğa dek övgüler olsun!Bilgelik ve güç O'na özgüdür.

Dan.2: 21 O'dur zamanları ve mevsimleri değiştiren.Kralları tahttan indirir, tahta çıkarır.Bilgelere bilgelik,Anlayışlılara bilgi verir.

Dan.2: 22 Derin ve gizli şeyleri ortaya çıkarır,Karanlıkta neler olduğunu bilir,Çevresi ışıkla kuşatılmıştır.

Dan.2: 23 Ey atalarımın Tanrısı,Sana şükreder, seni överim.Sen ki, bana bilgelik ve güç verdin,Senden istediklerimizi bana bildirdinVe kralın düşünü bize açıkladın."

Daniel Düşü Yorumluyor

Dan.2: 24 Daniel, kralın Babil'in bilgelerini öldürmeye atadığıAryok'a giderek, "Babil'in bilgelerini yok etme" dedi, "Benikrala götür, düşünün ne anlama geldiğini açıklayacağım."

Dan.2: 25 Aryok onu hemen krala götürdü ve, "Sürgündeki Yahudalılararasında kralın düşünü yorumlayabilecek birini buldum" dedi.

Dan.2: 26 Kral, öbür adı Belteşassar olan Daniel'e, "Gördüğüm düşüve ne anlama geldiğini bana söyleyebilir misin?" diye sordu.

Dan.2: 27 Daniel şöyle yanıtladı: "Kralın açıklanmasını istediği gizine bir bilge, ne falcı, ne de sihirbaz açıklayabilir.

Dan.2: 28 Ama gökte gizleri açıklayan bir Tanrı var. Gelecekte nelerolacağını Kral Nebukadnessar'a O bildirmiştir. Yatağında yatarkengördüğün düş ve görümler şunlardır:

Dan.2: 29 "Sen, ey kral, yatarken gelecekle ilgili düşünceleredaldın, gizleri açan da neler olacağını sana bildirdi.

Dan.2: 30 Bana gelince, ey kral, öbür insanlardan daha bilge olduğumiçin değil, düşünün ne anlama geldiğini bilesin, aklındangeçenleri anlayasın diye bu giz bana açıklandı.

Dan.2: 31 "Ey kral, düşünde önünde duran büyük bir heykel gördün. Çokbüyük ve olağanüstü parlaktı, görünüşü ürkütücüydü.

Dan.2: 32 Başı saf altından, göğsüyle kolları gümüşten, karnıylakalçaları tunçtan*,

Dan.2: 33 bacakları demirden, ayaklarının bir kesimi demirden, birkesimi kildendi.

Dan.2: 34 Sen bakıyordun ki, bir taş insan eli değmeden kesilipheykelin demirden, kilden ayaklarına çarparak onları paramparça etti.

Dan.2: 35 Demir, kil, tunç, gümüş, altın aynı anda parçalandı; yazınharman yerindeki saman çöpleri gibi oldular. Derken bir rüzgarçıktı, hiç iz bırakmadan hepsini alıp götürdü. Heykele çarpantaşsa büyük bir dağ oldu, bütün dünyayı doldurdu.

Dan.2: 36 "Gördüğün düş buydu. Şimdi de ne anlama geldiğini sanaaçıklayalım.

Dan.2: 37 Sen, ey kral, kralların kralısın. Göklerin Tanrısı sanaegemenlik, güç, kudret, yücelik verdi.

Dan.2: 38 İnsanoğullarını, yabanıl hayvanları, gökte uçan kuşlarısenin eline teslim etti. Seni hepsine egemen kıldı. Altından baş sensin.

Dan.2: 39 Senden sonra senden daha aşağı durumda başka bir krallık çıkacak. Sonra bütün dünyada egemenlik sürecek tunçtan üçüncü bir krallık çıkacak.

Dan.2: 40 Dördüncü krallık demir gibi güçlü olacak. Çünkü demir herşeyi kırıp ezer. Demir gibi tümünü kırıp parçalayacak.

Dan.2: 41 Ayaklarla parmakların bir kesiminin çömlekçi kilinden, bir kesiminin demirden olduğunu gördün; yani bölünmüş bir krallık olacak bu. Öyleyken onda demirin gücü de bulunacak, çünkü demiri kille karışık gördün.

Dan.2: 42 Ayak parmaklarının bir kesimi demirden, bir kesimi kildenolduğu gibi, krallığın da bir bölümü güçlü, bir bölümü zayıf olacak.

Dan.2: 43 Demirin kille karışık olduğunu gördüğüne göre halklarevlilik bağıyla birbirleriyle karışacaklar, ama demirin killekarışmadığı gibi onlar da birbirine bağlı kalmayacaklar.

Dan.2: 44 "Bu krallar döneminde Göklerin Tanrısı hiç yıkılmayacak,başka halkın eline geçmeyecek bir krallık kuracak. Bu krallıkönceki krallıkları ezip yok edecek, kendisiyse sonsuza dek sürecek.

Dan.2: 45 İnsan eli değmeden dağdan kesilip gelen taşın demiri, tuncu, kili, gümüşü, altını parçaladığını gördün. Ulu Tanrı bundan sonra neler olacağını krala açıklamıştır. Düş gerçek, yorumu da güvenilirdir."

Dan.2: 46 Bunun üzerine Kral Nebukadnessar Daniel'in önünde yüzüstüyere kapandı. Ona bir sunu ve buhur sunulmasını buyurdu.

Dan.2: 47 Daniel'e, "Madem bu gizi açıklayabildin, Tanrın gerçektentanrıların Tanrısı, kralların Efendisi" dedi, "Gizleri açan O'dur."

Dan.2: 48 Sonra Daniel'i yüksek bir göreve getirdi; ona birçok değerli armağan verdi. Onu Babil İli'ne vali atadı, Babil'in bütün bilgelerinin başkanı yaptı.

Dan.2: 49 Daniel'in isteği üzerine Şadrak'ı, Meşak'ı, Abed-Nego'yuda Babil İli'nde yüksek görevlere atadı. Daniel ise sarayda kaldı.

Nebukadnessar'ın Diktiği Altın Heykel

BÖLÜM 3

Dan.3: 1 Kral Nebukadnessar altın bir heykel yaptı; boyu altmış*fc*,eni altı arşındı*fç*. Onu Babil İli'nde, Dura Ovası'na dikti.D Not 3:1 "Altmış arşın": Yaklaşık 27 m. 3:1 "Altı arşın": Yaklaşık 2.7 m.

Dan.3: 2 Satrapları*, kaymakamları, valileri, danışmanları,haznedarları, yargıçları, güvenlik görevlilerini ve illerin bütünöbür yüksek memurlarını diktiği heykeli adama törenine çağırttı.

Dan.3: 3 Böylece satraplar, kaymakamlar, valiler, danışmanlar,haznedarlar, yargıçlar, güvenlik görevlileri ve illerin bütünöbür yüksek memurları Kral Nebukadnessar'ın diktiği heykeliadama töreni için toplanarak heykelin önünde durdular.

Dan.3: 4 Sonra haberci yüksek sesle bağırdı: "Ey halklar, uluslar,her dilden insanlar, size şöyle yapmanız buyruluyor:

Dan.3: 5 Boru, ney, lir, kanun, arp, davul ve her çeşit çalgı sesiniduyar duymaz yere kapanıp Kral Nebukadnessar'ın dikmiş olduğualtın heykele tapınacaksınız.

Dan.3: 6 Her kim yere kapanıp tapınmazsa hemen kızgın fırınaatılacaktır."

Dan.3: 7 Bu yüzden ne zaman boru, ney, lir, kanun, arp ve her çeşitçalgı sesi duyulsa, bütün halklar, uluslar, her dilden insanlaryere kapanıp Kral Nebukadnessar'ın diktiği altın heykele tapındılar.

Daniel'in Arkadaşları Suçlanıyor

Dan.3: 8 Bunun üzerine bazı Kildaniler* yaklaşıp Yahudiler'i suçladılar.

Dan.3: 9 Kral Nebukadnessar'a, "Ey kral, sen çok yaşa!" dediler,

Dan.3: 10-11 "Boru, ney, lir, kanun, arp, davul ve her çeşit çalgısesini duyan herkes yere kapanıp altın heykele tapınacak; kimyere kapanıp tapınmazsa kızgın fırına atılacak diye bir buyruk çıkardın, ey kral.

Dan.3: 12 Oysa Babil İli'nde yüksek görevlere atadığın Şadrak, Meşak,Abed-Nego adında bazı Yahudiler var. Bu adamlar seni saymadılar,ey kral. Senin ilahlarına kulluk etmiyor, diktiğin altın heykele tapınmıyorlar."

Dan.3: 13 Büyük öfkeye kapılan Nebukadnessar, Şadrak'ı, Meşak'ı,Abed-Nego'yu çağırttı. Bu kişiler kralın yanına getirildiler.

Dan.3: 14 Nebukadnessar, "Ey Şadrak, Meşak, Abed-Nego, ilahlarımakulluk etmediğiniz, diktiğim altın heykele tapınmadığınız doğru mu?" diye sordu,

Dan.3: 15 "Şimdi boru, ney, lir, kanun, arp, davul ve her çeşit çalgısesini duyar duymaz yere kapanıp yaptığım heykele tapınmayahazırsanız ne iyi! Ama ona tapınmazsanız, hemen kızgın fırınaatılacaksınız. O zaman bakalım hangi ilah sizi elimden kurtaracak?"

Dan.3: 16 Şadrak, Meşak, Abed-Nego, "Bu konuda kendimizi savunmagereğini duymuyoruz" diye karşılık verdiler,

Dan.3: 17 "Kızgın fırına atılsak bile, ey kral, kendisine kulluk ettiğimiz Tanrı bizi kızgın fırından kurtarabilir; senin elinden de bizi kurtaracaktır.

Dan.3: 18 Ama bizi kurtarmasa bile bil ki, ey kral, ilahlarına kulluketmeyiz, diktiğin altın heykele tapınmayız."

Daniel'in Üç Arkadaşı Fırına Atılıyor

Dan.3: 19 Nebukadnessar Şadrak, Meşak, Abed-Nego'ya çok öfkelendi; onlara karşı tutumu değişti. Fırının her zamankinden yedi kat daha çok ısıtılmasını buyurdu.

Dan.3: 20 Sonra ordusundaki bazı güçlü askerlere Şadrak'ı, Meşak'ı,Abed-Nego'yu bağlayıp kızgın fırına atmalarını buyurdu.

Dan.3: 21 Böylece bu kişiler, şalvarları, kaftanları, sarıkları veöbür giysileriyle birlikte bağlanıp kızgın fırına atıldılar.

Dan.3: 22 Kralın buyruğu çok sıkı, fırın da çok ısıtılmış olduğundan,Şadrak'ı, Meşak'ı, Abed-Nego'yu götüren adamları ateşin alevleri yakıp öldürdü.

Dan.3: 23 Üç adamsa -Şadrak, Meşak, Abed-Nego- bağlı olarak kızgın fırına düştüler.

Dan.3: 24 O zaman Kral Nebukadnessar şaşkınlık içinde birden ayağa kalktı. Danışmanlarına, "Biz ateşin içine bağlı üç kişi atmadık mı?" diye sordu.Danışmanlar, "Kuşkusuz, ey kral" diye karşılık verdiler.

Dan.3: 25 Kral, "Ben dört kişi görüyorum" dedi, "Ateşin içindeyürüyorlar, bağlarından çözülmüş, hiçbir zarara uğramamışlar.Dördüncünün görünümü de bir ilahi varlığa benziyor."

Dan.3: 26 Sonra kızgın fırının kapısına yaklaşarak, "Ey Yüce Tanrı'nın kulları Şadrak, Meşak, Abed-Nego, dışarı çıkıp buraya gelin!" diye seslendi.Bunun üzerine Şadrak, Meşak, Abed-Nego ateşin içinden çıktılar.

Dan.3: 27 Satraplar*, kaymakamlar, valiler, kralın danışmanlarıonların çevresinde toplandılar. Adamların bedenlerinde ateşinhiçbir etkisi olmadığını gördüler. Başlarındaki tek saç yanmamış,giysileri değişmemiş, ateşin kokusu üzerlerine sinmemişti.

Dan.3: 28 Bunun üzerine Nebukadnessar, "Şadrak, Meşak ve Abed-Nego'nun Tanrısı'na övgüler olsun!" dedi, "Meleğini gönderip kendisine güvenen kullarını kurtardı. Onlar buyruğuma karşı geldiler, kendi Tanrıları'ndan başka bir ilaha kulluk edip tapınmamak için canlarını tehlikeye attılar.

Dan.3: 29 İşte buyuruyorum: Hangi halktan, ulustan ya da dildenolursa olsun, Şadrak, Meşak ve Abed-Nego'nun Tanrısı'ndansaygısızca söz eden herkes paramparça edilecek, evleri çöplüğeçevrilecek. Çünkü böyle kurtarabilen başka bir tanrı yoktur."

Dan.3: 30 Sonra Şadrak'ı, Meşak'ı, Abed-Nego'yu Babil İli'nde dahayüksek görevlere atadı.

Nebukadnessar'ın İkinci Düşü

BÖLÜM 4

Dan.4: 1 Kral Nebukadnessar dünyadaki bütün halklara, uluslara ve her dilden insanlara şu bildiriyi gönderdi: "Esenliğiniz bol olsun!

Dan.4: 2 Yüce Tanrı'nın benim için gerçekleştirdiği belirtileri veşaşılası işleri size bildirmeyi uygun gördüm.

Dan.4: 3 "Belirtileri ne büyük!Şaşılası işleri ne yüce!Krallığı ebedi krallıktır,Egemenliği kuşaklar boyu sürecek.

Dan.4: 4 "Ben, Nebukadnessar, evimde huzur, sarayımda gönenç içindeydim.

Dan.4: 5 Beni korkutan bir düş gördüm. Yatağımda yatarkendüşüncelerimle görümlerim beni ürküttü.

Dan.4: 6 Düşün ne anlama geldiğini açıklamaları için Babil'in bütünbilgelerinin yanıma getirilmesini buyurdum.

Dan.4: 7 Sihirbazlar, yıldızbilimciler, falcılar yanıma gelince, gördüğüm düşü onlara anlattımsa da ne anlama geldiğini açıklayamadılar.

Dan.4: 8 Sonunda ilahımın adından gelen Belteşassar adıyla çağrılanve kendisinde kutsal ilahların ruhu bulunan Daniel yanıma geldi.Gördüğüm düşü ona anlattım.

Dan.4: 9 "Ona şöyle dedim: Ey sihirbazların başkanı Belteşassar,sende kutsal ilahların ruhu olduğunu, her gizi açıklayabileceğinibiliyorum. İşte gördüğüm düş: Ne anlama geldiğini bana açıkla.

Dan.4: 10 Yatarken gördüğüm görümler şunlar: Dünyanın ortasında çokyüksek bir ağaç gördüm.

Dan.4: 11 Ağaç büyüdü, güçlendi, boyu göklere erişti. Dünyanın dörtbucağından görülüyordu.

Dan.4: 12 Yaprakları güzeldi, herkese yetecek kadar bol meyvesivardı. Yabanıl hayvanlar gölgesinde barınıyor, gökte uçan kuşlardallarına tünüyordu. Her canlı ondan besleniyordu.

Dan.4: 13 "Yatağımda yatarken gördüğüm görümlerde gökten inen birgözcü, kutsal bir varlık gördüm.

Dan.4: 14 Yüksek sesle, 'Ağacı ve dallarını kesin, yapraklarınıyolun, meyvesini atın diye bağırdı, 'Altında barınan hayvanlarladallarına tüneyen kuşlar kaçsın.

Dan.4: 15 Ama köklerin bulunduğu kütüğü demirle, tunçla* çevreleyipyerde, otların içinde bırakın. "'Göğün çiyiyle ıslansın, hayvanlarla birlikte yerdeki otlardan pay alsın.

Dan.4: 16 Ondaki insan yüreği değiştirilsin, yerine hayvan yüreğiverilsin. Üzerinden yedi vakit geçsin.

Dan.4: 17 Bu yargıyı gözcüler, kararı kutsallar verdi. Öyle ki, hercanlı Yüce Olan'ın insan krallıkları üzerinde egemenlik sürdüğünüve onları dilediği kişiye, en hor görülen birine bile verebileceğini bilsin.

Dan.4: 18 "İşte ben Kral Nebukadnessar'ın gördüğü düş! Şimdi, ey Belteşassar, bunun ne anlama geldiğini söyle. Çünkü krallığımdaki bilgelerin hiçbiri bu düşün ne anlama geldiğini bana açıklayamadı. Ama sen açıklayabilirsin, çünkü kutsal ilahların ruhu var sende."

Daniel Düşü Yorumluyor

Dan.4: 19 O zaman öbür adı Belteşassar olan Daniel bir süre şaşkınşaşkın durdu, düşünceleri onu ürküttü. Bunun üzerine kral, "EyBelteşassar, bu düş de yorumu da seni ürkütmesin" dedi.Belteşassar, "Ey efendim, keşke bu düş senden nefret edenlerin,yorumu da düşmanlarının başına gelseydi!" diye karşılık verdi,

Dan.4: 20 "Büyüyen, güçlenen, boyu göklere erişen, dünyadaki herkesçegörülebilen bir ağaç gördün.

Dan.4: 21 Yaprakları güzeldi, meyvesi herkese yetecek kadar boldu.Yabanıl hayvanlar altında barınır, gökte uçan kuşlar dallarına tünerdi.

Dan.4: 22 Ey kral, o ağaç sensin! Sen büyüdün, güçlendin. Büyüklüğüngiderek göklere erişti, egemenliğin dünyanın dört bucağına yayıldı.

Dan.4: 23 "Sen, ey kral, bir gözcünün, kutsal bir varlığın göktenindiğini gördün. 'Ağacı kesip yok edin, ama köklerin bulunduğukütüğü demirle, tunçla* çevreleyip yerde, otların içindebırakın. Göğün çiyiyle ıslansın; üzerinden yedi vakit geçinceyedek yabanıl hayvanlarla birlikte pay alsın diyordu.

Dan.4: 24 "Ey efendim kral, düşün anlamı ve Yüce Olan'ın senin başınagetireceği yargı şudur:

Dan.4: 25 İnsanlar arasından kovulacak, yabanıl hayvanlarla yaşayacaksın; öküz gibi otla beslenecek, göğün çiyiyle ıslanacaksın. Yüce Olan'ın insan krallıkları üzerinde egemenlik sürdüğünü ve krallığı dilediği kişiye verdiğini anlayıncaya dekyedi vakit geçecek.

Dan.4: 26 Köklerin bulunduğu kütüğün bırakılması için buyruk verildi. Bunun anlamı şu: Sen göklerin egemenlik sürdüğünü anlayınca krallığın sana geri verilecek.

Dan.4: 27 Bu yüzden, ey kral, öğüdümü benimse: Doğru olanı yaparak günahından, düşkünlere iyilik ederek suçlarından vazgeç. Olur ya, gönencin uzun sürer."

Düş Gerçekleşiyor

Dan.4: 28 Bunların hepsi Kral Nebukadnessar'ın başına geldi.

Dan.4: 29 On iki ay sonra kral Babil Sarayı'nın damında geziniyordu.

Dan.4: 30 Kral, "İşte onurum ve yüceliğim için üstün gücümlekrallığımın başkenti olarak kurduğum büyük Babil!" dedi.

Dan.4: 31 Daha sözünü bitirmeden gökten bir ses duyuldu: "Ey KralNebukadnessar, krallık senden alındı.

Dan.4: 32 İnsanlar arasından kovulacak, yabanıl hayvanlarlayaşayacaksın. Öküz gibi otla besleneceksin. Yüce Olan'ın insankrallıkları üzerinde egemenlik sürdüğünü ve krallığı dilediğikişiye verdiğini anlayıncaya dek yedi vakit geçecek."

Dan.4: 33 Nebukadnessar'a ilişkin bu söz hemen yerine geldi. İnsanlararasından kovuldu. Öküz gibi otla beslendi. Bedeni göğün çiyiyleıslandı. Saçı kartal tüyü, tırnakları kuş pençesi gibi uzadı.

Dan.4: 34 Belirlenen sürenin sonunda ben Nebukadnessar gözlerimi göğekaldırdım ve kendime geldim. Yüce Olan'ı övdüm. Sonsuza dek DiriOlan'ı onurlandırıp yücelttim.O'nun egemenliği ebedi egemenliktir,Krallığı kuşaklar boyu sürecek.

Dan.4: 35 Dünyada yaşayanlar bir hiç sayılır.O gökteki güçlere de dünyada yaşayanlara daDilediğini yapar.O'nun elini durduracak,O'na, "Ne yapıyorsun?" diyecek kimse yoktur.

Dan.4: 36 O anda aklım başıma geldi. Krallığımın yüceliği için onurumve görkemim bana geri verildi. Danışmanlarımla soylu adamlarımbeni aradılar. Krallığıma kavuştum, bana daha büyük yücelik verildi.

Dan.4: 37 Ben Nebukadnessar Göklerin Kralı'na şükrederim. O'nu över,yüceltirim. Çünkü bütün yaptıkları gerçek, yolları doğrudur;kendini beğenmişleri alçaltmaya gücü yeter.

Kral Belşassar'ın Verdiği Şölen

BÖLÜM 5

Dan.5: 1 Kral Belşassar soylu adamlarından bin kişiye büyük bir şölenverdi, onlarla şarap içti.

Dan.5: 2 Şarabını keyifle içerken, atası Nebukadnessar'ınYeruşalim'deki tapınaktan çıkarıp getirdiği altın ve gümüşkapların getirilmesini buyurdu. Öyle ki, kendisi, karıları,cariyeleri, soylu adamları onlarla içsinler.

Dan.5: 3 Böylece Tanrı'nın Yeruşalim'deki tapınağından alınan altınkaplar getirildi; kral, karıları, cariyeleri, soylu adamları onlarla içtiler.

Dan.5: 4 Şaraplarını içerken altından, gümüşten, tunçtan*, demirden,ağaçtan, taştan ilahları övdüler.

Dan.5: 5 Ansızın bir insan elinin parmakları belirdi, kandilliğinyanındaki saray duvarının sıvası üzerine yazmaya başladı. Kral yazan eli gördü,

Dan.5: 6 aklından geçenler onu ürküttü, benzi soldu; eli ayağı tutmazoldu, dizlerinin bağı çözüldü.

Dan.5: 7 Yüksek sesle Babil'in bilgelerini - falcılarlayıldızbilimcileri - çağırttı. Onlara, "Bu yazıyı kim okuyup neanlama geldiğini bana açıklarsa, kendisine mor giysi giydirilipboynuna altın zincir takılacak ve ülkede üçüncü önder olacak" dedi.

Dan.5: 8 Kralın bütün bilgeleri geldiyse de yazıyı kimse okuyamadı,ne anlama geldiğini de açıklayamadı.

Dan.5: 9 Bu yüzden Kral Belşassar daha da korktu, benzi büsbütünsoldu. Soylu adamlarıysa şaşkındı.

Dan.5: 10 Kralla soyluların seslerini duyan kraliçe*fd* şölensalonuna geldi. "Çok yaşa, ey kral!" dedi, "Aklından geçenlerseni ürkütmesin, benzin solmasın!D Not 5:10 "Kraliçe" ya da "Kralın annesi" veya "Ninesi".

Dan.5: 11 Ülkende kendisinde kutsal ilahların ruhu bulunan biri var.Atan Kral Nebukadnessar'ın döneminde kavrayışa, sağduyuya,ilahlara özgü bilgeliğe sahip olmakla tanınırdı. Atan KralNebukadnessar onu sihirbazların, yıldızbilimcilerin, falcıların başkanlığına atadı.

Dan.5: 12 Kralın Belteşassar diye çağırdığı Daniel olağanüstü birruha, bilgiye, sağduyuya sahiptir. Üstelik düşleri yorumlama,bilmeceleri çözme, gizemleri açıklama yeteneği de vardır.Daniel'i çağırt, yazının ne anlama geldiğini o sana söyleyecektir."

Dan.5: 13 Böylece Daniel'i kralın önüne getirdiler. Kral, "Kral atamın Yahuda'dan getirdiği, Yahuda sürgünlerinden Daniel sen misin?" diye sordu,

Dan.5: 14 "Sende ilahların ruhu bulunduğunu, kavrayış, sağduyu veolağanüstü bilgelikle donanmış olduğunu duydum.

Dan.5: 15 Bu yazıyı okuyup ne anlama geldiğini söylemeleri içinbilgelerle falcıları çağırttım. Ama ne anlama geldiğini açıklayamadılar.

Dan.5: 16 Senin yorum yapabildiğini, gizemleri açıklayabildiğini duydum. Bu yazıyı okur, ne anlama geldiğini açıklayabilirsen, sana mor giysi giydirilip boynuna altın zincir takılacak; ülkede üçüncü önder olacaksın."

Dan.5: 17 Daniel, "Armağanların senin olsun, ödüllerini de birbaşkasına ver" diye karşılık verdi, "Ama ben yine de yazıyıokuyup ne anlama geldiğini sana açıklayacağım.

Dan.5: 18 "Ey kral, Yüce Tanrı atan Nebukadnessar'a krallığı,büyüklüğü, yüceliği, görkemi verdi.

Dan.5: 19 Tanrı'nın sağladığı büyüklük yüzünden bütün halklar,uluslar, her dilden insan ondan korkup titredi. Dilediğiniöldürür, dilediğini yaşatırdı; dilediğini yüceltir, dilediğini alçaltırdı.

Dan.5: 20 Ne var ki, gurura kapılıp saygısızlıkta direnince krallıktahtından indirildi, yüceliği kendisinden alındı.

Dan.5: 21 İnsanlar arasından kovuldu ve ona hayvan yüreği verildi.Yüce Tanrı'nın insanların krallığı üzerinde egemenlik sürdüğünü,onu dilediği kişiye verdiğini anlayıncaya dek yaban eşekleriarasında yaşadı, öküz gibi otla beslendi, bedeni göğün çiyiyle ıslandı.

Dan.5: 22 "Ama ey sen, onun torunu Belşassar, bunların hepsinibildiğin halde alçakgönüllülüğü benimsemedin.

Dan.5: 23 Bunun yerine göğün Rab'bine karşı kendini yükselttin. O'nuntapınağından aldıkları kapları sana getirdiler. Sen, karıların,cariyelerin, soylu adamların onlarla şarap içtiniz. Görmeyen,duymayan, anlamayan altından, gümüşten, tunçtan, demirden,ağaçtan, taştan ilahları övdün. Soluğunu elinde tutan, bütünyollarını gözeten Tanrı'yı ise yüceltmedin.

Dan.5: 24 Bu yüzden Tanrı o yazıyı yazan eli gönderdi.

Dan.5: 25 "Yazılan yazı şudur:MENE, MENE, TEKEL ve PARSİN.

Dan.5: 26 "Bu sözcüklerin anlamı şudur:MENE*fe*: Tanrı senin krallığının günlerini saydı ve ona son verdi.D Not 5:26 "MENE": "Sayılan" anlamına gelir.

Dan.5: 27 TEKEL*ff*: Terazide tartıldın ve eksik bulundun.D Not 5:27 "TEKEL": "Tartılan" anlamına gelir.

Dan.5: 28 PERES*fg*: Krallığın ikiye bölünerek Medler'le Persler'everildi."D Not 5:28 "PERES": "Bölünen" anlamına gelmekle birlikte "Persler" sözcüğünü de çağrıştırır. Peres "Parsin"in tekilidir.

Dan.5: 29 Belşassar'ın buyruğu üzerine Daniel'e mor giysi giydirilipboynuna altın zincir takıldı ve ülkede üçüncü önder ilan edildi.

Dan.5: 30 Kildan* Kralı Belşassar o gece öldürüldü.

Dan.5: 31 Altmış iki yaşında olan Medli Darius krallığı eline geçirdi.

Daniel Aslan Çukuruna Atılıyor

BÖLÜM 6

Dan.6: 1 Darius bütün ülkeyi yönetecek yüz yirmi satrap* atamayıuygun gördü.

Dan.6: 2 Bunların başına da biri Daniel olmak üzere üç bakan atadı.Krala zarar gelmemesi için bakanlar satraplardan hesap soracaklardı.

Dan.6: 3 Kendisinde bulunan olağanüstü ruh sayesinde Daniel öbürbakanlarla satraplardan üstün olduğundan, kral onu bütün ülkeninbaşına atamayı tasarlıyordu.

Dan.6: 4 Bunun üzerine öbür bakanlarla satraplar Daniel'i ülkeyönetimi konusunda suçlamak için fırsat kollamaya başladılar.Ancak ne suçlanacak bir yanını, ne de bir yanlışını buldular.Çünkü Daniel güvenilir biriydi. Kendisinde hiçbir eksiklik ya dayanlışlık bulamadılar.

Dan.6: 5 Sonunda, "Daniel'i Tanrısı'nın Yasası'yla ilgili bir konudasuçlayamazsak, bir suçlama nedeni bulamayacağız" dediler.

Dan.6: 6 Bunun üzerine bakanlarla satraplar hep birlikte krala gidip,"Ey Kral Darius, çok yaşa!" dediler,

Dan.6: 7 "Ülkenin bütün bakanları, kaymakamları, satrapları,danışmanları, valileri olarak kralın zorlu bir yasa çıkarmasıüzerinde anlaştık. Ey kral, kim otuz gün içinde senden başka birinsana ya da ilaha dua ederse, aslan çukuruna atılsın.

Dan.6: 8 Şimdi, ey kral, yasağı koy; Medler'le Persler'in değişmezyasası uyarınca yazıyı imzala ki değiştirilemesin."

Dan.6: 9 Böylece Kral Darius yasağı içeren yasayı imzaladı.

Dan.6: 10 Daniel yasanın imzalandığını öğrenince evine gitti. Yukarıodasının Yeruşalim yönüne bakan pencereleri açıktı. Daha önceyaptığı gibi her gün üç kez diz çöküp dua etti, Tanrısı'na övgüler sundu.

Dan.6: 11 Ona tuzak kuran adamlar hep birlikte oraya gittiklerinde,onu Tanrısı'na dua edip yalvarırken gördüler.

Dan.6: 12 Bunun üzerine krala gidip çıkardığı yasayla ilgili şunlarısöylediler: "Ey kral, kim otuz gün içinde senden başka bir insanaya da ilaha dua ederse, aslan çukuruna atılsın diye yasa imzalamadın mı?"Kral, "Medler'le Persler'in değişmez yasası uyarınca çıkardığımyasa geçerlidir" diye karşılık verdi.

Dan.6: 13 Bunun üzerine, "Ey kral, Yahuda sürgünlerinden olan Danielseni de imzaladığın yasayı da saymıyor; günde üç kez dua ediyor" dediler.

Dan.6: 14 Bunu duyan kral çok üzüldü, Daniel'i kurtarmayı kafasınakoydu. Onu kurtarmak için güneş batıncaya dek uğraştı.

Dan.6: 15 O zaman adamlar toplu halde krala gidip, "Ey kral,Medler'le Persler'in yasası uyarınca, kralın koyduğu yasanın yada yasağın değiştirilemeyeceğini bilmelisin" dediler.

Dan.6: 16 Bunun üzerine kral Daniel'i getirip aslan çukuruna atmalarını buyurdu. Daniel'e de, "Kendisine sürekli kulluk ettiğin Tanrın seni kurtarsın!" dedi.

Dan.6: 17 Bir taş getirip çukurun ağzına koydular. Daniel'le ilgilihiçbir şey değiştirilmesin diye kral hem kendi mühür yüzüğüyle,hem soyluların mühür yüzükleriyle taşı mühürledi.

Dan.6: 18 Sonra sarayına döndü; geceyi yemek yemeden, eğlenmedengeçirdi; uykusu kaçtı.

Dan.6: 19 Şafak sökerken kalkıp acele aslan çukuruna gitti.

Dan.6: 20 Çukura yaklaşınca üzgün bir sesle, "Ey yaşayan Tanrı'nın kulu Daniel, kendisine sürekli kulluk ettiğin Tanrın seni aslanlardan kurtarabildi mi?" diye haykırdı.

Dan.6: 21 Daniel, "Ey kral, sen çok yaşa!" diye yanıtladı,

Dan.6: 22 "Tanrım meleğini gönderip aslanların ağzını kapadı. Beniincitmediler. Çünkü Tanrı'nın önünde suçsuz bulundum. Sana karşıda, ey kral, hiçbir yanlışlık yapmadım."

Dan.6: 23 Kral buna çok sevindi, Daniel'i çukurdan çıkarmalarınıbuyurdu. Daniel çukurdan çıkarıldı. Bedeninde hiçbir yara izibulunmadı. Çünkü Tanrısı'na güvenmişti.

Dan.6: 24 Kralın buyruğu uyarınca, Daniel'i haksız yere suçlayan adamları, karılarıyla, çocuklarıyla birlikte getirip aslan çukuruna attılar. Daha çukurun dibine varmadan aslanlar onları kapıp kemiklerini kırdılar.

Dan.6: 25 Kral Darius dünyada yaşayan bütün halklara, uluslara ve herdilden insanlara şöyle yazdı:"Esenliğiniz bol olsun!

Dan.6: 26 Krallığımda yaşayan herkesin Daniel'in Tanrısı'ndan korkuptitremesini buyuruyorum.O yaşayan Tanrı'dır,Sonsuza dek var olacak.Krallığı yıkılmayacak,Egemenliği son bulmayacak.

Dan.6: 27 O kurtarır, O yaşatır,Gökte de yerde deBelirtiler, şaşılası işler yapar.Daniel'i aslanların pençesinden kurtaran O'dur."

Dan.6: 28 Böylece Darius'un ve Persli Koreş'in krallığı dönemindeDaniel'in işleri iyi gitti.

Daniel'in Dört Yaratıkla İlgili Düşü

BÖLÜM 7

Dan.7: 1 Babil Kralı Belşassar'ın krallığının birinci yılında, Daniel yatağında yatarken bir düş ve görümler gördü. Sonra düşünün özetini yazdı;

Dan.7: 2 şöyle dedi:"Gece bir görümde göğün dört rüzgarının büyük denize saldırdığını gördüm.

Dan.7: 3 Denizden birbirinden farklı dört büyük yaratık çıktı.

Dan.7: 4 "Birinci yaratık aslana benziyordu, kartal kanatları vardı.Ben bakarken kanatları koparıldı, yaratık yerden kaldırıldı,insan gibi ayakları üzerine durduruldu. Ona bir insan yüreği verildi.

Dan.7: 5 "İkinci yaratık ayıya benziyordu. Bir yanı üzerindedoğrulmuştu. Ağzında, dişleri arasında üç kaburga kemiği vardı.Ona, 'Haydi kalk, yiyebildiğin kadar et ye! dediler.

Dan.7: 6 "Sonra baktım, parsa benzer bir başka yaratık gördüm. Sırtında dört kuş kanadı vardı. Bu yaratığın dört başı vardı ve ona egemenlik verilmişti.

Dan.7: 7 "Bundan sonraki gece görümlerimde korkunç, ürkütücü, çokgüçlü dördüncü bir yaratık gördüm. Büyük demir dişleri vardı;yiyip parçalıyor, artakalanı ayakları altında çiğniyordu.Kendisinden önceki yaratıklara benzemiyordu. On boynuzu vardı.

Dan.7: 8 "Ben gözümü dikmiş boynuzlara bakarken, onların arasından daha küçük başka bir boynuz çıktı. İlk boynuzlardan üçü onun önünde söküldü. Bu boynuzun insan gözü gibi gözleri, böbürlenen bir ağzı vardı.

Dan.7: 9 "Ben bakarkenTahtlar kuruldu,Eskiden beri var Olan yerine oturdu.Giysileri kar gibi beyaz,Başındaki saçlar yün gibi apaktı.Tahtı alev alev,Tekerlekleri kızgın ateş gibiydi.

Dan.7: 10 Önünden ateşten bir ırmak çıkıp akıyordu.Binlerce binlerO'na hizmet ediyordu;On binlerce on binlerÖnünde duruyordu.Mahkeme kuruldu,Kitaplar açıldı.

Dan.7: 11 "Boynuzun söylediği övüngen sözleri duyunca baktım, yaratıkgözümün önünde öldürüldü, bedeni kızgın ateşe atıldı, yok oldu.

Dan.7: 12 Öbür yaratıklara gelince, egemenlik onlardan alınmış, ancakbelirli bir süre için yaşamalarına izin verilmişti.

Dan.7: 13 "Gece görümlerimde insanoğluna benzer birinin göğünbulutlarıyla geldiğini gördüm. Eskiden beri var Olan'ın yanınadoğru ilerledi, O'nun önüne getirildi.

Dan.7: 14 Ona egemenlik, yücelik ve krallık verildi. Bütün halklar, uluslar ve her dilden insan ona tapındı. Egemenliği hiç bitmeyecek sonsuz bir egemenlik, krallığı hiç yıkılmayacak bir krallıktır."

Düşün Yorumu

Dan.7: 15 "Ben Daniel'e gelince, ruhum üzüntüyle sarsıldı, gördüğüm görümler beni ürküttü.

Dan.7: 16 Orada duranlardan birine yaklaştım, bütün bunların gerçekanlamını açıklamasını istedim."O da bana bunların ne anlama geldiğini açıkladı:

Dan.7: 17 'Bu dört büyük yaratık yeryüzünde ortaya çıkacak dört kraldır.

Dan.7: 18 Ama Yüceler Yücesi'nin kutsalları krallığı alacak, sonsuzadek ellerinde tutacaklar. Evet, sonsuzlara dek.

Dan.7: 19 "Bundan sonra öbürlerinden farklı, çok korkunç, demirden dişleri, tunçtan* tırnakları olan, yiyip parçalayan, artakalanı ayakları altında çiğneyen dördüncü yaratığın ne anlama geldiğini öğrenmek istedim.

Dan.7: 20 Bunun yanısıra başındaki on boynuzdan sonra çıkan öbürboynuzun ne olduğunu da öğrenmek istedim. Bu boynuzun önünden üçboynuz düşmüştü, sanki ötekilerden daha iriceydi. Gözleri veböbürlenen bir ağzı vardı.

Dan.7: 21 Ben baktığım sırada bu boynuz kutsallarla savaşıyor veonları yeniyordu.

Dan.7: 22 Eskiden beri var Olan -Yüceler Yücesi- gelip kutsallarınınlehine yargı verene dek bu böyle sürdü. Kutsalların krallığı almazamanı gelmişti.

Dan.7: 23 "Bana şu açıklamayı yaptı: 'Dördüncü yaratık yeryüzündeortaya çıkacak dördüncü krallıktır. Bütün öbür krallıklardanfarklı olacak, bütün dünyayı yiyip bitirecek, çiğneyip parçalayacak.

Dan.7: 24 On boynuz bu krallıktan çıkacak on kraldır. Bunlardan sonraöncekilerden farklı bir başka kral ortaya çıkıp üç kralı tahtlarından indirecek.

Dan.7: 25 Yüceler Yücesi'ni kötüleyen sözler söyleyecek, O'nunkutsallarına baskı yapacak. Belirlenen zamanları, yasaları değiştirmeyi amaçlayacak. Kutsallar üç buçuk yıl için*fh* eline teslim edilecekler.D Not 7:25 "Üç buçuk yıl için": Aramice "Bir vakte, vakitlere, yarım vakte kadar".

Dan.7: 26 "'Ama mahkeme kurulacak, onun egemenliğine son verilecek,büsbütün yok edilecek.

Dan.7: 27 Göklerin altındaki krallıklara özgü krallık, egemenlik vebüyüklük kutsallara, Yüceler Yücesi'nin halkına verilecek. Bu halkın krallığı sonsuza dek sürecek, bütün uluslar ona kulluk edip sözünü dinleyecek.

Dan.7: 28 "İşte olayın gelişimi burada bitiyor. Ben Daniel'e gelince,düşüncelerim beni çok ürküttü, benzim soldu. Ama bu olayı içimde sakladım."

Koç ve Tekeyle İlgili Görüm

BÖLÜM 8

Dan.8: 1 Kral Belşassar'ın krallığının üçüncü yılında, ben Danieldaha önce gördüğüm görümden başka bir görüm gördüm.

Dan.8: 2 Görümde kendimi Elam İli'ndeki Sus Kalesi'nde, UlayKanalı'nın yanında gördüm.

Dan.8: 3 Gözlerimi kaldırıp bakınca kanal kıyısında duran bir koçgördüm; iki uzun boynuzu vardı. Boynuzlardan daha geç çıkanıöbüründen daha uzundu.

Dan.8: 4 Koçun batıya, kuzeye, güneye doğru boynuz attığını gördüm.Hiçbir hayvan ona karşı koyamıyor, kimse onun elindenkurtaramıyordu. Koç dilediği gibi davrandı ve gitgide güçlendi.

Dan.8: 5 Ben bu olayı düşünürken, batıdan ansızın gözleri arasındaçarpıcı bir boynuzu olan bir teke geldi. Yere basmadan bütün dünyayı aştı.

Dan.8: 6 Güç ve öfkeyle, kanalın yanında durduğunu gördüğüm ikiboynuzlu koça doğru koştu.

Dan.8: 7 Öfkeyle saldırdığını, koça vurup boynuzlarını kırdığınıgördüm. Koçun tekeye karşı duracak gücü yoktu; teke koçu yerevurup çiğnedi. Koçu onun elinden kurtaracak kimse yoktu.

Dan.8: 8 Teke çok güçlendi, ama en güçlü olduğu sırada büyük boynuzu kırıldı. Kırılan boynuzun yerine, göğün dört rüzgarına doğru çarpıcı dört boynuz çıktı.

Dan.8: 9 Bu boynuzların birinden başka bir küçük boynuz çıktı;güneye, doğuya ve Güzel Ülke'ye*fı* doğru yayılarak çok güçlendi.D Not 8:9 "Güzel Ülke": "İsrail ülkesi".

Dan.8: 10 Göklerin ordusuna erişinceye dek büyüdü. Gökteki ordudanve yıldızlardan bazılarını yeryüzüne düşürdü, ayakları altına alıp çiğnedi.

Dan.8: 11 Kendisini Gök Ordusu'nun Önderi'ne*fi* kadar yükseltti.Tanrı'ya sunulan günlük sunu kaldırıldı, tapınak terk edildi.D Not 8:11 "Gök Ordusu'nun Önderi": "Tanrı".

Dan.8: 12 Başkaldırı yüzünden günlük sunuya karşı çıkıldı. Gerçekayak altında çiğnendi. Küçük boynuz yaptığı her şeyde başarılı oldu.

Dan.8: 13 Sonra kutsal bir varlığın konuştuğunu duydum. Başka kutsalbir varlık ona, "Bu görümde -günlük sunuyla, yıkım getirenbaşkaldırıyla, kutsal yerin ve ordunun ayak altında çiğnenmesiyle ilgili görümde- olanlar ne zamana dek sürecek?" diye sordu.

Dan.8: 14 Kutsal varlık bana, "2 300 akşam, sabah olacak, sonrakutsal yer yeniden düzene konulacak" dedi.

Görümün Yorumu

Dan.8: 15 Ben Daniel, gördüğüm görümün ne anlama geldiğini çözmeyeçalışırken, insana benzer biri karşımda durdu.

Dan.8: 16 Bir insan sesinin Ulay Kanalı'ndan, "Ey Cebrail, görümünne anlama geldiğini şuna açıkla" diye seslendiğini duydum.

Dan.8: 17 Cebrail durduğum yere yaklaşınca korkudan yere yığıldım.Bana, "Ey insanoğlu!" dedi, "Bu görümün sonla ilgili olduğunu anla."

Dan.8: 18 O benimle konuşurken, yüzükoyun yere uzanmış, derin biruykuya dalmışım. Dokunup beni ayağa kaldırdı.

Dan.8: 19 Bana, "Daha sonra Tanrı'nın öfkesi sona erdiğinde neler olacağını sana söyleyeceğim" dedi, "Çünkü görüm sonun belirlenen zamanıyla ilgilidir.

Dan.8: 20 Gördüğün iki boynuzlu koç Med ve Pers krallarını simgeler.

Dan.8: 21 Teke Grek Kralı'dır; gözleri arasındaki büyük boynuz birinci kraldır.

Dan.8: 22 Kırılan boynuzun yerine çıkan dört boynuz, ulusundançıkacak dört krallığı simgeliyor. Ama ilk kral kadar güçlü olmayacaklar.

Dan.8: 23 "Bu dört krallığın sonu yaklaşıp yapılan kötülükler doruğavarınca, sert yüzlü ve aldatmada usta bir kral ortaya çıkacak.

Dan.8: 24 Kendisinden gelmeyen büyük bir güce kavuşacak. Şaşırtıcı yıkımlar yapacak, el attığı her işte başarılı olacak. Güçlüleri ve kutsal halkı yok edecek.

Dan.8: 25 Yapacağı işleri aldatarak başaracak, kendisini yükseltecek.Güvenlikte olan birçoklarını yok edecek, Önderler Önderi'ne*fx*karşı duracak. Ama kendisi insan eli değmeden yok edilecek.D Not 8:25 "Önderler Önderi": "Tanrı".

Dan.8: 26 "Akşam ve sabahla ilgili sana bildirilen görüm gerçektir.Ama sen görümü gizli tut. Çünkü uzak bir gelecekle ilgilidir."

Dan.8: 27 Ben Daniel günlerce bitkin ve hasta kaldım. Sonra kalkıp kralın işlerini yapmayı sürdürdüm. Bu anlaşılması güç görümden ötürü şaşkındım.

Daniel Dua Ediyor

BÖLÜM 9

Dan 9: 1-2 Medli Ahaşveroş oğlu Darius Kildan* Kralı oldu.Krallığının birinci yılında ben Daniel, RAB'bin PeygamberYeremya'ya bildirdiği sayının - Yeruşalim'in ıssız kalacağıyılların sayısının - yetmiş olduğunu Kutsal Yazılar'dan anladım.

Dan 9: 3 Bunun üzerine yüzümü Rab Tanrı'ya çevirdim. Duayla,yakarışla, oruçla* O'na yalvardım; çul kuşanıp külde oturdum.

Dan 9: 4 RAB Tanrım'a dua edip günahlarımızı itiraf ettim. Şöylededim:"Ya Rab, kendisini sevenlerle, buyruklarına uyanlarla yaptığıantlaşmaya bağlı kalan yüce ve görkemli Tanrı!

Dan 9: 5 Buyruklarından, ilkelerinden ayrılıp günah, suç işledik,kötülük yaptık, başkaldırdık.

Dan 9: 6 Senin adına krallarımıza, önderlerimize, atalarımıza,ülkedeki bütün halka seslenen kulların peygamberleri dinlemedik.

Dan 9: 7 "Sen adaletlisin, ya Rab! Sadakatsizliğimiz yüzünden biziuzak yakın ülkelere sürdün. Oralarda yaşayan biz Yahudiler,Yeruşalim halkı, İsrailliler bugün utanç içindeyiz.

Dan 9: 8 Evet, ya RAB, bizler, krallarımız, önderlerimiz, atalarımızsana karşı işlediğimiz günah yüzünden utanç içindeyiz.

Dan 9: 9 Sana karşı geldiğimiz halde, sen acıyan, bağışlayan TanrımızRab'sin.

Dan 9: 10 Tanrımız RAB'bin sözüne kulak vermedik, kullarıpeygamberler aracılığıyla bize verdiği yasalara uymadık.

Dan 9: 11 Bütün İsrail halkı yasanı çiğnedi, sırtını sana dönüp senidinlemek istemedi."Bu yüzden Tanrı kulu Musa'nın Yasası'nda yazılan lanet başımızayağdı, içilen ant yerine geldi. Çünkü sana karşı günah işledik.

Dan 9: 12 Üzerimize büyük yıkım getirerek bizim ve bizi yöneten önderlerimiz için söylediğin sözleri yerine getirdin. Yeruşalim'in başına gelen, göğün altındaki başka hiçbir kentin başına gelmemiştir.

Dan 9: 13 Musa'nın Yasası'nda yazıldığı gibi, bütün bu yıkımlarbaşımıza geldi. Buna karşın, ey Tanrımız RAB, suçumuzdan dönüpsenin gerçeklerine yönelerek lütfunu dilemedik.

Dan 9: 14 RAB üzerimize yıkım göndermekten caymadı. Çünkü TanrımızRAB yaptığı her şeyde adildir. Bizse O'nun sözüne kulak vermedik.

Dan 9: 15 "Ey Tanrımız Rab, sen halkını Mısır'dan güçlü elinleçıkardın ve bugün olduğu gibi ün kazandın. Bizse günah işledik, kötülük yaptık.

Dan 9: 16 Ya Rab, doğru işlerin uyarınca kentin Yeruşalim'den, kutsaldağından öfkeni, kızgınlığını kaldırmanı dilerim. Günahlarımızve atalarımızın suçları yüzünden Yeruşalim de halkın daçevremizdekilerin tümüne alay konusu oldu.

Dan 9: 17 "Şimdi, ey Tanrımız, kulunun duasını, yakarışını işit. Adınuğruna, ya Rab, yüzünü viran tapınağına çevir.

Dan 9: 18 Ey Tanrım, kulak ver ve işit! Gözlerini aç, senin olanviran kenti gör. Doğruluğumuzdan değil, senin büyük merhametindenötürü dilekte bulunuyoruz.

Dan 9: 19 Ya Rab, dinle! Ya Rab, bağışla! İşit ve davran, ya Rab! EyTanrım, adının hatırı için gecikme! Çünkü kent ve halk senindir."

Cebrail Açıklama Yapıyor

Dan 9: 20 Ben daha konuşup dua ederken, günahımı ve halkım İsrail'ingünahını açıkça kabul edip Tanrım'ın kutsal dağı için TanrımRAB'be dilekte bulunurken,

Dan 9: 21 daha dua ediyorken, önceden görümde gördüğüm adam -Cebrail-akşam sunusu saatinde hızla uçarak*fj* yanıma geldi.D Not 9:21 Hızla uçarak" ya da "Çok yorgun".

Dan 9: 22 "Daniel, sana anlayış vermek için geldim" diye açıkladı,

Dan 9: 23 "Sen Tanrı'ya yalvarmaya başlar başlamaz, duan yanıtlandı;bunu bildirmeye geldim. Çünkü sen çok sevilen birisin. Bu nedenlesözün anlamını kavra ve görümü anla:

Dan 9: 24 "Başkaldırıyı ortadan kaldırmak, günaha son vermek, suçubağışlatmak, sonsuza dek kalıcı doğruluğu sağlamak, görüm vepeygamberliği mühürlemek, En Kutsal'ı meshetmek* için seninhalkına ve kutsal kentine* yetmiş hafta*fk* kadar zaman saptanmıştır.D Not 9:24 "Hafta": Bu bölümde bir haftanın yedi yıl anlamına geldiği sanılıyor.

Dan 9: 25 "Şunu bil ve anla: Yeruşalim'i yeniden kurmak için buyruğunverilmesinden, meshedilmiş* olan önderin gelişine dek yedi haftageçecek. Altmış iki hafta içinde Yeruşalim yeniden sokaklarla,hendeklerle kurulacak. Ancak bu sıkıntılı zamanlarda olacak.

Dan 9: 26 Bu altmış iki hafta sonunda meshedilmiş olan öldürülecekve onu destekleyen olmayacak. Gelecek önderin halkı, kenti vekutsal yeri yerle bir edecek. Sonu tufanla olacak: Savaş sonadek sürecek. Yıkımların da olacağı kararlaştırıldı.

Dan 9: 27 Gelecek önder*fl* birçoklarıyla bir haftalık sağlam birantlaşma yapacak. Haftanın yarısı geçince, kurbanı da sunuyu dakaldıracak. Kararlaştırılan yıkım başına gelinceye dek yok ediciönder tapınağın üst bölümüne yıkıcı iğrenç şeyler* yerleştirecek."D Not 9:27 "Gelecek önder": İbranice "O".

Daniel'in Dicle Irmağı'nda Gördüğü Görüm

BÖLÜM 10

Dan 10: 1 Pers Kralı Koreş'in krallığının üçüncü yılında Belteşassar diye çağrılan Daniel'e bir giz açıklandı. Büyük bir savaşla ilgili olan bu giz gerçekti. Daniel görümde kendisine açıklanan gizi anladı.

Dan 10: 2 O sırada ben Daniel üç haftadır yas tutuyordum.

Dan 10: 3 Üç hafta dolana dek ağzıma ne güzel bir yiyecek ya da etkoydum, ne şarap içtim, ne de yağ süründüm.

Dan 10: 4 Birinci ayın* yirmi dördüncü günü, Büyük Irmak'ın, yaniDicle'nin kıyısındayken,

Dan 10: 5 gözlerimi kaldırıp bakınca keten giysi giyinmiş, beline Ufazaltınından kemer kuşanmış bir adam gördüm.

Dan 10: 6 Bedeni sarı yakut gibiydi. Yüzü şimşek gibi parlıyordu.Gözleri alevli meşalelere benziyordu. Kollarıyla bacakları cilalıtunç* gibi parlıyor, sesi büyük bir kalabalığın çıkardığı gürültüyü andırıyordu.

Dan 10: 7 Görümü yalnız ben Daniel gördüm. Yanımdakiler görmediler,ama dehşete düşerek gizlenmek için kaçtılar.

Dan 10: 8 Böylece ben yalnız kaldım. Bu büyük görümü seyrederken gücümtükendi, benzim büsbütün soldu, kendimi toparlayamadım.

Dan 10: 9 Sonra adamın sesini duyunca yüzüstü yere düşüp derin biruykuya daldım.

Dan 10: 10 Derken bir el dokundu, titredim; beni dizlerimle elleriminüzerine kaldırdı.

Dan 10: 11 Bana, "Ey Daniel, sen ki çok sevilen birisin!" dedi, "Ayağakalk ve söyleyeceklerime iyi kulak ver. Çünkü sana gönderildim."O bunları söyler söylemez titreyerek ayağa kalktım.

Dan 10: 12 "Korkma, ey Daniel!" diye devam etti, "Anlayışa erişmeye ve kendini Tanrın'ın önünde alçaltmaya karar verdiğin gün duan işitildi. İşte bu yüzden geldim.

Dan 10: 13 Pers krallığının önderi yirmi bir gün bana karşı durdu.Sonra baş önderlerden Mikail bana yardıma geldi, çünkü orada,Pers krallarının yanında alıkonulmuştum.

Dan 10: 14 Son günlerde halkının başına neler geleceğini sanaaçıklamak için geldim şimdi, çünkü bu görüm gelecekle ilgilidir."

Dan 10: 15 O bunları söyleyince, suskun suskun yere baktım.

Dan 10: 16 Derken insanoğluna benzeyen biri dudaklarıma dokundu. Bende ağzımı açıp konuşmaya başladım. Karşımda durana, "Ey efendim,bu görüm yüzünden acı çekiyorum, kendimi toparlayamıyorum" dedim,

Dan 10: 17 "Ben kulun nasıl seninle konuşayım? Gücüm tükendi, soluğumkesildi."

Dan 10: 18 İnsana benzeyen varlık yine dokunup beni güçlendirdi.

Dan 10: 19 "Ey çok sevilen adam, korkma!" dedi, "Esenlik olsun sana!Güçlü ol! Evet, güçlü ol!" O benimle konuşunca güçlendim. "Konuşmanı sürdür, efendim, çünkü bana güç verdin" dedim.

Dan 10: 20 Bunun üzerine, "Sana neden geldiğimi biliyor musun?" dedi,"Çok yakında dönüp Pers önderiyle savaşacağım. Ben gidince Grek önderi gelecek.

Dan 10: 21 Ama önce Gerçek Kitap'ta neler yazıldığını sana bildireceğim. Onlara karşı önderiniz Mikail dışında bana yardım eden kimse yok.

BÖLÜM 11

Dan 11: 1 "Medli Darius'un krallığının birinci yılında Mikail'idestekleyip korumak için onun yanında durdum."

Güney ve Kuzey Kralları

Dan 11: 2 "Şimdi sana gerçeği bildireceğim: Pers krallığında üç kral daha ortaya çıkacak. Ama dördüncü kral öbür üçünden daha zengin olacak. Zenginliği sayesinde elde edeceği güçle herkesi Grek ülkesine karşı kışkırtacak.

Dan 11: 3 Sonra güçlü bir kral çıkacak. Büyük yetkiyle krallık edecekve dilediği gibi davranacak.

Dan 11: 4 Ne var ki, o gücünün doruğundayken, krallığı darmadağınedilecek, göğün dört rüzgarı gibi dört parçaya bölünecek. Krallıkonun soyundan gelenlere geçmeyecek, yerine geçenlerin hiçbirionun gibi egemenlik sürmeyecek. Krallığı yıkılıp başkalarına verilecek.

Dan 11: 5 "Güney Kralı*fm* güçlenecek. Ancak komutanlarından biriondan daha çok güçlenecek ve krallığı büyük olacak.D Not 11:5 "Güney Kralı": "Mısır Kralı".

Dan 11: 6 Birkaç yıl sonra bu ikisi uzlaşacak. Güney Kralı yapılanuzlaşmayı onaylamak için kızını Kuzey Kralı'na*fn* eş olarakverecek. Ama kız gücünü koruyamayacak. Kralın ömrü de gücü deuzun sürmeyecek. Bu arada kızla babası da, ona eşlik edenlerleonu destekleyen de ele verilecek.D Not 11:6 "Kuzey Kralı": "Suriye Kralı".

Dan 11: 7 "Babasının yerine kızın ailesinden biri ortaya çıkacak.Kuzey Kralı'nın ordusuna saldırıp kalesini alacak. Onlarla savaşıp yenecek.

Dan 11: 8 Onların ilahlarını, dökme putlarını, değerli altın ve gümüşkaplarını alıp Mısır'a götürecek. Kuzey Kralı'nı birkaç yıl rahat bırakacak.

Dan 11: 9 Sonra Kuzey Kralı gidip Güney Kralı'nın ülkesine saldıracak,ardından kendi ülkesine dönecek.

Dan 11: 10 Kuzey Kralı'nın oğulları savaşa hazırlanarak çok büyük birordu toplayacaklar. Ordu sel gibi taşacak, önüne geleni alıpgötürecek, gelip Güney Kralı'nın kalesine dayanacak.

Dan 11: 11 "Güney Kralı öfkeyle çıkıp Kuzey Kralı'na karşı savaşacak.Kuzey Kralı büyük bir ordu topladığı halde, bu ordu GüneyKralı'nın eline teslim edilecek.

Dan 11: 12 Bu büyük ordu yenilgiye uğrayınca Güney Kralı gururakapılacak. On binlerce insanı öldürecek, ama zaferi uzun sürmeyecek.

Dan 11: 13 Çünkü Kuzey Kralı öncekinden daha büyük bir ordu toplayacakve birkaç yıl sonra büyük, iyi donatılmış bir orduyla ülkeye doğru ilerleyecek.

Dan 11: 14 "Bu sırada birçokları Güney Kralı'na karşı çıkacak. Seninhalkından bazı zorbalar da, görüm yerine gelsin diye ayaklanacak,ama yenilgiye uğrayacaklar.

Dan 11: 15 Sonra Kuzey Kralı gelip toprak yığarak tepecikler yapacakve surlu kenti ele geçirecek. Güney Kralı'nın güçleri buna karşıduramayacak. En seçme askerlerinin bile karşı durmaya güçleri yetmeyecek.

Dan 11: 16 Kente saldıran Kuzey Kralı dilediği gibi davranacak, kimseona karşı duramayacak. Güzel Ülke'yi*fo* yönetecek, yıkıp yok etmeyetkisi onun elinde olacak.D Not 11:16 "Güzel Ülke": "İsrail ülkesi".

Dan 11: 17 Krallığının bütün gücünü toplayıp Güney Kralı'nın üzerineyürümeyi amaçlayacak ve Güney Kralı'yla bir antlaşma yapacak.Ülkesini yerle bir etmek için kızını eş olarak ona verecek. Amatasarısı*fp* başarılı olmayacak, ona yarar sağlamayacak.D Not 11:17 "Tasarısı" ya da "Kızı".

Dan 11: 18 Bundan sonra deniz kıyısındaki bölgelere yönelecek,birçoklarını ele geçirecek. Ne var ki, bir komutan onunsaygısızlıklarını sona erdirecek, saygısızlığının karşılığını verecek.

Dan 11: 19 Bunun üzerine Kuzey Kralı kendi ülkesinin kalelerineyönelecek, ama tökezleyip düşecek. Bir daha da ortaya çıkmayacak.

Dan 11: 20 "Yerine geçen kral, krallığının yüceliği için zorla vergi toplayacak birini gönderecek. Ama birkaç gün içinde öfkesiz ve savaşsız yok edilecek.

Dan 11: 21 "Yerine krallıkla onurlandırılmamış değersiz biri geçecek. Halk güvenlik içindeyken, kurduğu düzenler sayesinde gelip krallığı ele geçirecek.

Dan 11: 22 Çok güçlü orduları süpürüp yok edecek; antlaşma önderi deyok edilecek.

Dan 11: 23 Onunla antlaşma yaptıktan sonra hileye başvuracak. Az sayıda insanla gittikçe güçlenecek.

Dan 11: 24 Beklenmedik bir anda ilin zengin bölgelerine saldırıpbabalarının, atalarının yapmadığı şeyleri yapacak. Adamlarınayağma ve çapul malı, servetler dağıtacak. Kalelere saldırmak içindüzenler kuracak, ama bu uzun sürmeyecek.

Dan 11: 25 "Gücünü ve cesaretini toplayarak büyük bir orduyla GüneyKralı'na karşı çıkacak. Güney Kralı da büyük ve çok güçlü birorduyla savaşacak. Ne var ki, kurulan düzenler yüzünden ona karşı duramayacak.

Dan 11: 26 Sofrasından yiyenler Güney Kralı'nı yıkmaya çalışacaklar;ordusu dağılacak, birçokları vurulup öldürülecek.

Dan 11: 27 Her iki kral da kötülük tasarlayacak. Aynı masada oturupbirbirlerine yalan söyleyecekler. Ancak bu bir yararsağlamayacak. Çünkü son yine de belirlenen zamanda gelecek.

Dan 11: 28 Kuzey Kralı büyük bir servetle ülkesine dönecek, ama amacı kutsal antlaşmaya karşı gelmek olacak. Dilediğini yaptıktan sonra ülkesine dönecek.

Dan 11: 29 "Belirlenen zamanda dönüp yine Güney'e saldıracak. Ancakbu kez sonuç öncekinden farklı olacak.

Dan 11: 30 Ona karşı koymak için Kittim'den gelen gemiler cesaretinikıracak. Geri dönecek ve öfkeyle kutsal antlaşmaya karşı çıkacak,kutsal antlaşmayı bırakanları yine kayıracak.

Dan 11: 31 "Askerleri gidip tapınakla kaleyi kirletecek, günlüksunuları kaldırıp yıkıcı iğrenç şeyi* koyacaklar.

Dan 11: 32 Kuzey Kralı antlaşmayı bozanları yaltaklanarak ayartacak,ama Tanrısı'nı tanıyan halk var gücüyle ona karşı duracak.

Dan 11: 33 "Halkın arasındaki bilge kişiler birçoklarını eğitecekler.Ama bir süre bu kişiler ya kılıçla öldürülecek, yakılacak, tutsakedilecek ya da mallarından edilecekler.

Dan 11: 34 Yenilgiye uğrayınca biraz yardım görecekler. İçtenliktenuzak birçok kişi onlardan yana geçecek.

Dan 11: 35 Bilgelerden kimisi tökezleyecek; öyle ki, son gelinceye dekarınıp temizlenebilsin, lekesiz duruma gelebilsinler*fr*. Çünküson yine de belirlenen zamanda gelecek.D Not 11:35 "Öyle ki, son gelinceye dek arınıp temizlenebilsin, lekesiz duruma gelebilsinler" ya da "Öyle ki, son gelinceye dek Tanrı'nın halkı arınıp temizlenebilsin, lekesiz duruma gelebilsin".

Dan 11: 36 "Kral dilediği gibi davranacak. Kendini bütün tanrılardandaha büyük, daha yüce gösterecek, tanrıların Tanrısı'na karşıduyulmamış sözler söyleyecek. Tanrı'nın öfkesi tamamlanıncaya dekbaşarılı olacak. Çünkü tasarlanan, yerine gelecektir.

Dan 11: 37 Kral hiçbir tanrıya, atalarının ilahlarına da kadınlarınbağlandığına da ilgi göstermeyecek. Kendisini hepsinden üstün görecek.

Dan 11: 38 Bu ilahların yerine, kaleler ilahını yüceltecek. Atalarının tanımadığı bu ilaha altın, gümüş, değerli taşlar, pahalı armağanlar sunup onu onurlandıracak.

Dan 11: 39 Bu yabancı ilahın yardımıyla en güçlü kalelere saldıracak; onu kabul edenleri alabildiğine onurlandıracak, onları birçoklarının başına önder atayacak, ülkeyi ödül olarak onlar arasında bölüştürecek.

Dan 11: 40 "Son gelince, Güney Kralı Kuzey Kralı'yla savaşa tutuşacak. Kuzey Kralı savaş arabalarıyla, atlılarla, birçok gemilerle saldıracak. Her şeyi süpürüp götüren sel gibi taşarak birçok ülkeden geçecek.

Dan 11: 41 Güzel Ülke'ye*fx* de girecek, birçok ülke yenilgiye uğrayacak.Ancak Edom, Moav ve Ammon önderleri onun elinden kurtulacak.D Not 11:41 "Güzel Ülke": "İsrail ülkesi".

Dan 11: 42 Öbür ülkelere de saldıracak. Mısır bile elinden kurtulmayacak.

Dan 11: 43 Altın ve gümüş hazinelerine, Mısır'ın bütün değerli eşyalarına el koyacak. Luvlular'la Kûşlular* onun ardınca yürüyecekler.

Dan 11: 44 Ne var ki, doğudan ve kuzeyden gelen haberler onu ürkütecek. Birçoklarını yıkıp yok etmek için büyük öfkeyle yola çıkacak.

Dan 11: 45 Denizle güzel kutsal dağ arasında saray çadırlarını kuracak. Yine de yaşamı son bulacak ve ona yardım eden olmayacak."

Zamanın Sonu

BÖLÜM 12

Dan 12: 1 "O zaman senin halkını koruyan büyük önder Mikail görünecek. Ulusun oluşumundan beri hiç görülmemiş bir sıkıntı dönemi olacak. Bu dönemde halkın -adı kitapta yazılı olanlar- kurtulacak.

Dan 12: 2 Yeryüzü toprağında uyuyanların birçoğu uyanacak: Kimisi sonsuz yaşama, kimisi utanca ve sonsuz iğrençliğe gönderilecek.

Dan 12: 3 Bilgeler gökkubbe gibi, birçoklarını doğruluğa döndürenler yıldızlar gibi sonsuza dek parlayacaklar.

Dan 12: 4 Ama sen, ey Daniel, son gelinceye dek bu sözleri sakla, kitabı mühürle. Bilgileri artsın diye birçokları oraya buraya gidecek."

Dan 12: 5 Ben Daniel baktım, biri ırmağın bu kıyısında, öbürü öbür kıyısında duran başka iki varlık gördüm.

Dan 12: 6 İçlerinden biri, ırmağın suları üzerinde duran keten giysili adama, "Bu şaşırtıcı olayların son bulması ne kadar zaman alacak?" diye sordu.

Dan 12: 7 Irmağın suları üzerinde duran keten giysili adamın sağ vesol elini göğe kaldırarak sonsuza dek Diri Olan'ın adıyla antiçip, "Üç buçuk yıl*fs* alacak" dediğini duydum, "Kutsal halkıngücü tümüyle kırılınca, bütün bu olaylar son bulacak."D Not 12:7 "Üç buçuk yıl": İbranice "Bir vakit, vakitler ve yarım vakit".

Dan 12: 8 Adamın söylediklerini duydumsa da anlamadım. Bunun için, "Eyefendim, bunların sonu ne olacak?" diye sordum.

Dan 12: 9 Şöyle yanıtladı: "Sen git, Daniel. Bu sözler son gelinceyedek saklanıp mühürlenecek.

Dan 12: 10 Birçokları kendilerini arıtıp temizlenecek, lekesiz duruma gelecek, ama kötüler kötülük etmeyi sürdürecek. Kötülerin hiçbiri anlamayacak, bilgeler anlayacak.

Dan 12: 11 "Günlük sununun kaldırılıp yıkıcı iğrenç şeyin* konduğu zamandan başlayarak 1 290 gün geçecek.

Dan 12: 12 Bekleyip 1 335 güne ulaşana ne mutlu!

Dan 12: 13 "Sana gelince, ey Daniel, son gelinceye dek yoluna devam et. Rahatına kavuşacak ve günlerin sonunda ödülünü almak için uyanacaksın."