YEŞAYA

BÖLÜM 1

Yşa.1: 1 Yahuda kralları Uzziya, Yotam, Ahaz ve Hizkiya zamanındaAmots oğlu Yeşaya'nın Yahuda ve Yeruşalim'le ilgili görümü:

Rab Halkını Uyarıyor

Yşa.1: 2 Ey gökler dinleyin, ey yeryüzü kulak ver! Çünkü RAB konuşuyor: "Çocuklar yetiştirip büyüttüm, Ama bana başkaldırdılar.

Yşa.1: 3 Öküz sahibini, eşek efendisinin yemliğini bilir, Ama İsrail halkı bu kadarını bile bilmiyor, Halkım anlamıyor."

Yşa.1: 4 Günahlı ulusun, suç yüklü halkın, Kötülük yapan soyun, Baştan çıkmış çocukların vay haline! RAB'bi terk ettiler, İsrail'in Kutsalı'nı hor gördüler, O'na sırt çevirdiler.

Yşa.1: 5 Neden bir daha dövülesiniz? Neden vefasızlığı sürdürüyorsunuz? Baş büsbütün hasta, yürek büsbütün yaralı.

Yşa.1: 6 Bedeniniz tepeden tırnağa sağlıksız, Taze darbe izleriyle, yara bereyle dolu, Temizlenmemiş, yağla yumuşatılmamış, sarılmamış.

Yşa.1: 7 Ülkeniz ıssız, kentleriniz ateşe verilmiş. Yabancılar topraklarınızı Gözünüzün önünde yiyip bitiriyor! Sanki ülkenin kökünü kazımışlar.

Yşa.1: 8 Siyon kızı* bağdaki çardak, Salatalık bostanındaki kulübe gibi, Kuşatılmış bir kent gibi kalakalmış.

Yşa.1: 9 Her Şeye Egemen RAB bazılarımızı Sağ bırakmamış olsaydı, Sodom gibi olur, Gomora'ya benzerdik.

Yşa.1: 10 Ey Sodom yöneticileri, RAB'bin söylediklerini dinleyin; Ey Gomora halkı, Tanrımız'ın yasasına kulak verin.

Yşa.1: 11 "Kurbanlarınızın sayısı çokmuş, Bana ne?" diyor RAB, "Yakmalık koç sunularına*, Besili hayvanların yağına doydum. Boğa, kuzu, teke kanı değil istediğim.

Yşa.1: 12 Huzuruma geldiğinizde Avlularımı çiğnemenizi mi istedim sizden?

Yşa.1: 13 Anlamsız sunular getirmeyin artık. Buhurdan iğreniyorum. Kötülük dolu törenlere, Yeni Ay, Şabat Günü* kutlamalarına Ve düzenlediğiniz toplantılara dayanamıyorum.

Yşa.1: 14 Yeni Ay törenlerinizden, bayramlarınızdan nefret ediyorum. Bunlar bana yük oldu, Onları taşımaktan yoruldum.

Yşa.1: 15 "Ellerinizi açıp bana yakardığınızda Gözlerimi sizden kaçıracağım. Ne kadar çok dua ederseniz edin dinlemeyeceğim. Elleriniz kan dolu.

Yşa.1: 16 Yıkanıp temizlenin, Kötülük yaptığınızı gözüm görmesin, Kötülük etmekten vazgeçin.

Yşa.1: 17 İyilik etmeyi öğrenin, Adaleti gözetin, zorbayı yola getirin, Öksüzün hakkını verin, Dul kadını savunun."

Yşa.1: 18 RAB diyor ki, "Gelin, şimdi davamızı görelim. Günahlarınız sizi kana boyamış bile olsa Kar gibi ak pak olacaksınız. Elleriniz kırmız böceği gibi kızıl olsa da Yapağı gibi bembeyaz olacak.

Yşa.1: 19 İstekli olur, söz dinlerseniz, Ülkenin en iyi ürünlerini yiyeceksiniz.

Yşa.1: 20 Ama direnip başkaldırırsanız, Kılıç sizi yiyip bitirecek." Bunu söyleyen RAB'dir.

Günahlı Kent

Yşa.1: 21 Sadık kent nasıl da fahişe oldu! Adaletle doluydu, doğruluğun barınağıydı, Şimdiyse katillerle doldu.

Yşa.1: 22 Gümüşü cüruf oldu, Şarabına su katıldı.

Yşa.1: 23 Yöneticileri asilerle hırsızların işbirlikçisi; Hepsi rüşveti seviyor, Armağan peşine düşmüş. Öksüzün hakkını vermiyor, Dul kadının davasını görmüyorlar.

Yşa.1: 24 Bu yüzden Rab, Her Şeye Egemen RAB, İsrail'in Güçlüsü şöyle diyor: "Hasımlarımı cezalandırıp rahata kavuşacağım, Düşmanlarımdan öç alacağım.

Yşa.1: 25 Sana karşı duracak, Kül suyuyla arıtır gibi seni cüruftan arıtıp temizleyeceğim.

Yşa.1: 26 Eskiden, başlangıçta olduğu gibi, Sana yöneticiler, danışmanlar yetiştireceğim. Ondan sonra 'Doğruluk Kenti, 'Sadık Kent diye adlandırılacaksın."

Yşa.1: 27 Siyon adalet sayesinde, Tövbe edenleri de doğruluk sayesinde kurtulacak.

Yşa.1: 28 Ama başkaldıranlarla günahlılar Birlikte yıkıma uğrayacaklar. RAB'bi terk edenler yok olacak.

Yşa.1: 29 "Sevip altında tapındığınız yabanıl fıstık ağaçlarındanutanacaksınız, Putperest törenleriniz için seçtiğiniz bahçelerden ötürüyüzünüz kızaracak.

Yşa.1: 30 Yaprakları solmuş yabanıl fıstık ağacına, Susuz bahçeye döneceksiniz.

Yşa.1: 31 Güçlü adamlarınız kıtık gibi, Yaptıkları işler kıvılcım gibi olacak; İkisi birlikte yanacak ve söndüren olmayacak."

Rab'bin Dağı (Mik.4:1-3)

BÖLÜM 2

Yşa.2: 1 Amots oğlu Yeşaya'nın Yahuda ve Yeruşalim'le ilgili görümü:

Yşa.2: 2 RAB'bin Tapınağı'nın kurulduğu dağ, Son günlerde dağların en yücesi, Tepelerin en yükseği olacak. Oraya akın edecek ulusların hepsi.

Yşa.2: 3 Birçok halk gelecek, "Haydi, RAB'bin Dağı'na, Yakup'un Tanrısı'nın Tapınağı'na çıkalım" diyecekler, "O bize kendi yolunu öğretsin, Biz de O'nun yolundan gidelim." Çünkü yasa Siyon'dan, RAB'bin sözü Yeruşalim'den çıkacak.

Yşa.2: 4 RAB uluslar arasında yargıçlık edecek, Birçok halkın arasındaki anlaşmazlıkları çözecek. İnsanlar kılıçlarını çekiçle dövüp saban demiri, Mızraklarını bağcı bıçağı yapacaklar. Ulus ulusa kılıç kaldırmayacak, Savaş eğitimi yapmayacaklar artık.

Yşa.2: 5 Ey Yakup soyu, gelin RAB'bin ışığında yürüyelim.

Rab'bin Günü

Yşa.2: 6 Ya RAB, halkını, Yakup soyunu terk ettin, Çünkü yürekleri doğu kökenli inançlarla dolu. Filistliler gibi falcılıkla uğraşıyor, Yabancılarla el sıkışıyorlar.

Yşa.2: 7 Ülkeleri altınla, gümüşle dolu, Hazinelerinin sonu yok, Sayısız atları, savaş arabaları var.

Yşa.2: 8 Ülkeleri putlarla dolu; Elleriyle yaptıkları, Parmaklarıyla biçim verdikleri Putların önünde eğiliyorlar.

Yşa.2: 9 Bu yüzden herkes alçaltılıp dize getirilecek. Onları bağışlama, ya RAB!

Yşa.2: 10 RAB'bin dehşetinden, Yüce görkeminden kaçmak için kayalıklara gidin, Yerin altına saklanın.

Yşa.2: 11 İnsanın küstah bakışları alçaltılacak, Gururu kırılacak. O gün yalnız RAB yüceltilecek.

Yşa.2: 12 Çünkü Her Şeye Egemen RAB o gün Kibirlileri, gururluları, kendini beğenmişleri alçaltacak;

Yşa.2: 13 Lübnan'ın bütün ulu, yüksek sedir ağaçlarını, Başan'ın bütün meşelerini yok edecek;

Yşa.2: 14 Bütün ulu dağları, yüksek tepeleri,

Yşa.2: 15 Bütün yüksek kuleleri, güçlü surları Yerle bir edecek;

Yşa.2: 16 Ticaret gemilerinin, güzel teknelerinin hepsini yok edecek.

Yşa.2: 17 İnsanların gururu, kibiri kırılacak, O gün yalnız RAB yüceltilecek,

Yşa.2: 18 Putlar tümüyle ortadan kalkacak.

Yşa.2: 19 RAB kalkıp yeryüzünü sarsmaya başlayınca, İnsanlar O'nun dehşetinden Ve yüce görkeminden kaçmak için Kayalık mağaralara, yeraltı kovuklarına saklanacaklar.

Yşa.2: 20-21 O gün insanlar Yeryüzünü sarsmak üzere harekete geçen RAB'bin dehşetinden Ve yüce görkeminden kaçmak için Tapmak amacıyla yaptıkları altın, gümüş putları Köstebeklere, yarasalara atıp Kaya kovuklarına, uçurumlardaki yarıklara saklanacaklar.

Yşa.2: 22 Ölümlü insana güvenmekten vazgeçin. Onun ne değeri var ki?

Yeruşalim'de Karışıklık

BÖLÜM 3

Yşa.3: 1-3 Bakın, Rab, Her Şeye Egemen RAB, Her türlü yardım ve desteği, Yani ekmek ve suyu, Yiğitlerle savaşçıları, Yöneticilerle peygamberleri, Falcılarla ileri gelenleri, Takım komutanlarıyla soyluları, danışmanları, Hünerli büyücülerle bilge muskacıları Yeruşalim'den ve Yahuda'dan çekip alacak.

Yşa.3: 4 Çocukları onlara yönetici atayacak, Küçük çocuklar onlara egemen olacak.

Yşa.3: 5 İnsan insana, komşu komşuya haksızlık edecek. Genç yaşlıya, Sıradan adam onurlu kişiye Hayasızca davranacak.

Yşa.3: 6 Ailede bir kardeş öbürüne sarılıp, "Hiç olmazsa senin bir üstlüğün var, Önderimiz ol! Bu yıkıntıları sen yönet" diyecek.

Yşa.3: 7 O zaman adam şöyle yanıtlayacak: "Ben yaranızı saramam. Evimde ne yiyecek ne giyecek var. Beni halkın önderi yapmayın."

Yşa.3: 8 Yeruşalim sendeledi, Yahuda düştü. Çünkü söyledikleri de yaptıkları da RAB'be karşı; O'nun yüce varlığını aşağılıyor.

Yşa.3: 9 Yüzlerindeki ifade onlara karşı tanıklık ediyor. Sodom gibi günahlarını açıkça söylüyor, gizlemiyorlar. Vay onların haline! Çünkü bu felaketi başlarına kendileri getirdiler.

Yşa.3: 10 Doğru kişiye iyilik göreceğini söyleyin. Çünkü iyiliklerinin meyvesini yiyecek.

Yşa.3: 11 Vay kötülerin haline! Kötülük görecek, yaptıklarının karşılığını alacaklar.

Yşa.3: 12 Çocuklar halkımı eziyor, Kadınlar onu yönetiyor*fa*. Ey halkım, sana yol gösterenler Seni saptırıyor, yolunu şaşırtıyorlar.D Not 3:12 "Çocuklar halkımı eziyor, kadınlar onu yönetiyor" ya da "Yetkililer halkımı eziyor, tefeciler başa geçti".

Yşa.3: 13 RAB davasını görmek için yerini aldı, Halkları yargılamak için ayağa kalkıyor.

Yşa.3: 14-15 RAB halkının ileri gelenleri ve önderleriyle davasınıgörecek. Rab, Her Şeye Egemen RAB onlara diyor ki, "Bağları yiyip bitiren sizsiniz, Evleriniz yoksullardan zorla aldığınız malla dolu. Ne hakla halkımı eziyor, Yoksulu sömürüyorsunuz?"

Yeruşalim Kadınlarına Uyarı

Yşa.3: 16 RAB şöyle diyor: "Siyon kızları kibirlidir, burunları birkarış havada, göz kırparak geziyor, ayaklarındaki halhallarışıngırdatarak kırıtıyorlar.

Yşa.3: 17 Bu yüzden onların başlarında yaralar çıkaracağım, mahremyerlerini açacağım."

Yşa.3: 18-23 O gün Rab güzel halhalları, alın çatkılarını, hilalleri,küpeleri, bilezikleri, peçeleri, başlıkları, ayak zincirlerini,kuşakları, koku şişelerini, muskaları, yüzükleri, burunhalkalarını, bayramlık giysileri, pelerinleri, şalları, keseleri,el aynalarını, keten giysileri, baş sargılarını, tülbentleri ortadan kaldıracak.

Yşa.3: 24 O zaman güzel kokunun yerini pis koku, Kuşağın yerini ip, Lüleli saçın yerini kel kafa, Süslü giysinin yerini çul, Güzelliğin yerini dağlama izi alacak.

Yşa.3: 25 Erkekleri kılıçtan geçirilecek, Yiğitleri savaşta yok olacak.

Yşa.3: 26 Siyon'un kapıları ah çekip yas tutacak; Kent, yerde oturan, Terk edilmiş bir kadın gibi olacak.

BÖLÜM 4

Yşa.4: 1 O gün yedi kadın bir erkeği tutup, "Kendi yemeğimizi degiysimizi de sağlarız; yeter ki senin adını alalım. Utancımızı gider!" diyecekler.

Yeruşalim'in Geleceği

Yşa.4: 2 O gün RAB'bin dalı, İsrail halkından sağ kalanlarıngüzelliği ve görkemi olacak; ülkenin meyvesi de onların kıvancıve övüncü olacak.

Yşa.4: 3 Siyon'da, yani Yeruşalim'de sağ kalanlara, "Yeruşalim'deyaşıyor" diye kaydedilenlere, "Kutsal" denilecek.

Yşa.4: 4 Rab Siyon kızlarını pisliklerinden arındıracak. Yeruşalim'dedökülen kanı adil ve ateşten bir ruhla temizleyecek.

Yşa.4: 5 Sonra RAB Siyon Dağı'nın her yanını, orada toplananlarınüzerini gündüz bulutla, gece dumanla ve parlak alevle örtecek.Yüceliği onların üzerinde bir örtü olacak.

Yşa.4: 6 Bu, bir çardak, gündüzün sıcağına karşı gölge, yağmura,fırtınaya karşı sığınak ve korunak olacak.

Bağ Ezgisi

BÖLÜM 5

Yşa.5: 1 Sevgilimin bağı için yaktığı ezgiyi sevgilim için okuyayım: Toprağı verimli bir tepede Sevgilimin bir bağı vardı.

Yşa.5: 2 Toprağı belleyip taşları ayıkladı, Seçme asmalar dikip orta yere bir gözcü kulesi yaptı. Üzüm sıkmak için bir çukur kazdı Ve bağının üzüm vermesini bekledi. Ama bağ yabanıl üzüm verdi.

Yşa.5: 3 Sevgilim diyor ki, "Ey Yeruşalim'de yaşayanlar ve Yahudahalkı, lütfen benimle bağım arasında hakem olun!

Yşa.5: 4 Bağım için yapmadığım ne kaldı? Ben üzüm vermesini beklerkenniçin yabanıl üzüm verdi?

Yşa.5: 5 Şimdi bağıma ne yapacağımı size söyleyeyim: Çitini söküpatacağım, varsın yiyip bitirsinler; duvarını yıkacağım, varsınçiğnesinler.

Yşa.5: 6 Viraneye çevireceğim onu; budanmayacak, çapalanmayacak;dikenli çalılar bitecek her yanında. Üzerine yağmuryağdırmasınlar diye bulutlara buyruk vereceğim."

Yşa.5: 7 Her Şeye Egemen RAB'bin bağı İsrail halkı, Hoşlandığı fidan da Yahuda halkıdır. RAB adalet bekledi, Zorbalık gördü; Doğruluk bekledi, Feryatlar duydu.

İsrail Halkının Kötülükleri

Yşa.5: 8 Evlerine ev, tarlalarına tarla katanların vay haline! Oturacak yer kalmadı, Ülkede bir tek siz oturuyorsunuz.

Yşa.5: 9 Her Şeye Egemen RAB'bin şöyle ant içtiğini duydum: "Büyük ve gösterişli çok sayıda ev ıssız kalacak, İçinde oturan olmayacak.

Yşa.5: 10 Çünkü on dönümlük*fb* bağ ancak bir bat*fc* şarap, Bir homer*fç* tohum ancak bir efa*fd* tahıl üretecek."D Not 5:10 "On dönüm": İbranice "On çift öküzün bir günde işleyebileceği alan" anlamına gelir. 5:10 "Bir bat": Yaklaşık 22 lt. 5:10 "Bir homer": Yaklaşık 220 litrelik bir ölçek. 5:10 "Bir efa": Yaklaşık 22 litrelik bir ölçek.

Yşa.5: 11 Sabah erkenden kalkıp içki peşinden koşanların, gece geçvakte kadar şarap içip kızışanların vay haline!

Yşa.5: 12 Onların şölenlerinde lir, çenk, tef ve kaval çalınır, şarapiçilir. Ama RAB'bin yaptıklarına dikkat etmez, ellerinin yapıtına aldırmazlar.

Yşa.5: 13 Halkım bilgisizliği yüzünden sürgün edilecek; saygınkişileri kıtlıktan ölecek, kalabalıklar susuzluktan kırılacak.

Yşa.5: 14 Bu yüzden doymak bilmeyen ölüler diyarı ağzını ardına kadaraçtı; Yeruşalim'in soyluları, sıradan insanları ve gürültülü birşekilde eğlenenleri oraya inecek.

Yşa.5: 15 Hepsi alçaltılacak; dize getirilecek, küstah bakışları alçaltılacak.

Yşa.5: 16 Ama Her Şeye Egemen RAB adaletinden ötürü yüceltilecek.Kutsal Tanrı doğruluğuyla kutsal olduğunu gösterecek.

Yşa.5: 17 Kuzular kendi otlaklarındaymış gibi otlayacak, zenginlerinıssız kalan konutlarını yabancılar ele geçirecek.

Yşa.5: 18 Suçu yalanla örülmüş iplerle, günahı araba urganıylaçekenlerin vay haline!

Yşa.5: 19 Diyorlar ki, "Tanrı elini çabuk tutup işini hızlandırsında görelim. İsrail'in Kutsalı tasarladığını yapsın da görelim."

Yşa.5: 20 Kötüye iyi, iyiye kötü diyenlerin, karanlığı ışık, ışığıkaranlık yerine koyanların, acıya tatlı, tatlıya acı diyenlerinvay haline!

Yşa.5: 21 Kendilerini bilge görenlerin, akıllı sananların vay haline!

Yşa.5: 22-23 Şarap içmekte sınır tanımayanların, içkileri karıştırıpiçmekten çekinmeyenlerin, rüşvet uğruna kötüyü haklıçıkaranların, haklıların hakkını elinden alanların vay haline!

Yşa.5: 24 Alev alev yanan ateş, samanı nasıl yiyip bitirirse, kuruot alevin içinde nasıl birden tutuşup yok olursa, onlar da köktençürüyüp gidecek, çiçekleri toz gibi havaya savrulacak. Çünkü HerŞeye Egemen RAB'bin yasasını reddettiler, İsrail'in Kutsalı'nınsözlerini küçümsediler.

Yşa.5: 25 Bu yüzden RAB'bin halkına karşı öfkesi alevlendi, elinikaldırıp onları vurdu. Dağlar titriyor, cesetler çöp gibisokaklara serildi. Bütün bunlara karşın RAB'bin öfkesi dinmedi,eli hâlâ kalkmış durumda.

Yşa.5: 26 RAB uzaktaki ulusları bir sancak işaretiyle, dünyanın enuzağındakileri ıslık sesiyle çağıracak; hızla, hemen gelecekler.

Yşa.5: 27 Aralarında yorulan, sendeleyen olmayacak; uyuklamayacak,uyumayacaklar. Gevşek kemer, kopuk çarık bağı olmayacak.

Yşa.5: 28 Okları sivri, yayları kuruludur. Atlarının toynaklarıçakmaktaşı, arabalarının tekerlekleri kasırga gibidir.

Yşa.5: 29 Askerleri dişi aslan gibi, genç aslanlar gibi kükrüyor,homurdanarak avlarını kapıp götürüyorlar. Kimse avlarınıpençelerinden kurtaramıyor.

Yşa.5: 30 O gün İsrail'e karşı denizin gürleyişi gibi gürleyecekler.Karaya bakan biri karanlık ve sıkıntı görecek. Işık karanlık bulutlarla kaplanacak.

Rab Yeşaya'yı Çağırıyor

BÖLÜM 6

Yşa.6: 1 Kral Uzziya'nın öldüğü yıl yüce ve görkemli Rab'bi gördüm;tahtta oturuyordu, giysisinin etekleri tapınağı dolduruyordu.

Yşa.6: 2 Üzerinde Seraflar duruyordu; her birinin altı kanadı vardı;ikisiyle yüzlerini, ikisiyle ayaklarını örtüyor, öbür ikisiyle de uçuyorlardı.

Yşa.6: 3 Birbirlerine şöyle sesleniyorlardı:"Her Şeye Egemen RAB Kutsal, kutsal, kutsaldır. Yüceliği bütün dünyayı dolduruyor."

Yşa.6: 4 Seraflar'ın sesinden kapı söveleriyle eşikler sarsıldı, tapınak dumanla doldu.

Yşa.6: 5 "Vay başıma! Mahvoldum" dedim, "Çünkü dudakları kirli biradamım, dudakları kirli bir halkın arasında yaşıyorum. Bunakarşın Kral'ı, Her Şeye Egemen RAB'bi gözlerimle gördüm."

Yşa.6: 6 Seraflar'dan biri bana doğru uçtu, elinde sunaktan maşayla aldığı bir kor vardı;

Yşa.6: 7 onunla ağzıma dokunarak, "İşte bu kor dudaklarına değdi,suçun silindi, günahın bağışlandı" dedi.

Yşa.6: 8 Sonra Rab'bin sesini işittim: "Kimi göndereyim? Bizim içinkim gidecek?" diyordu."Ben! Beni gönder" dedim.

Yşa.6: 9 "Git, bu halka şunu duyur" dedi,"'Duyacak duyacak, ama anlamayacaksınız, Bakacak bakacak, ama görmeyeceksiniz!

Yşa.6: 10 Bu halkın yüreğini duygusuzlaştır, Kulaklarını ağırlaştır, Gözlerini kapat. Öyle ki, gözleri görmesin, Kulakları duymasın, yürekleri anlamasın Ve bana dönüp şifa bulmasınlar."

Yşa.6: 11 "Ne vakte kadar, ya Rab?" diye sordum.Rab yanıtladı:"Kentler viraneye dönüp kimsesiz kalıncaya, Evler ıpıssız oluncaya, Toprak büsbütün kıraçlaşıncaya kadar.

Yşa.6: 12 İnsanları çok uzaklara süreceğim, Ülke bomboş kalacak,

Yşa.6: 13 Halkın onda biri kalsa da ülke mahvolacak. Ama devrildiği zaman kütüğü kalan Yabanıl fıstık ve meşe ağacı gibi, Kutsal soy kütüğünden çıkacak."

Kral Ahaz'a Bir İşaret: İmmanuel

BÖLÜM 7


Yşa.7: 1 Uzziya oğlu Yotam oğlu Ahaz Yahuda Kralı'yken, Aram KralıResin'le Remalya oğlu İsrail Kralı Pekah Yeruşalim'e saldırdılar,ama ele geçiremediler.

Yşa.7: 2 Davut'un torunları Aram'ın Efrayimliler'le güçbirliğiettiğini duydular. Ahaz'la halkının yürekleri rüzgarda sallananorman ağaçları gibi titremeye başladı.

Yşa.7: 3 Bu arada RAB Yeşaya'ya şöyle seslendi: "Ahaz'ı karşılamakiçin oğlun Şear-Yaşuv'la*fe* birlikte Yukarı Havuz'un su yolununsonuna, Çırpıcı Tarlası'na giden yola çık.D Not 7:3 "Şear-Yaşuv": "Sağ kalanlar dönecek" anlamına gelir.

Yşa.7: 4 Ona de ki, 'Dikkatli ve sakin ol, korkma! Şu tüten iki yanıkodun parçasının -Aram Kralı Resin'le Remalya'nın oğlunun-öfkesinden korkma.

Yşa.7: 5 Aram, Efrayim ve Remalya'nın oğlu sizin için kötü şeylertasarlıyor. Diyorlar ki,

Yşa.7: 6 Haydi, Yahuda'ya saldıralım, halkı korkutup ülkeyi elegeçirelim, Taveal'ın oğlunu kral ilan edelim.

Yşa.7: 7 "'Buna karşılık Egemen RAB diyor ki, bu tasarı aslagerçekleşmeyecek.

Yşa.7: 8 Çünkü Şam sadece Aram'ın başkenti, Resin de sadece Şam'ınbaşıdır. Efrayim'e gelince, altmış beş yıl içinde paramparçaedilip halk olmaktan çıkacak.

Yşa.7: 9 Samiriye sadece Efrayim'in başkenti, Remalya'nın oğlu dasadece Samiriye'nin başıdır. Bana güvenmezseniz, güvenlikte olamazsınız."

Yşa.7: 10 RAB Ahaz'a yine seslendi:

Yşa.7: 11 "Tanrın RAB'den bir işaret iste; ölüler diyarı kadar derin,gökler kadar yüksek olsun."

Yşa.7: 12 Ama Ahaz, "Hayır, istemem, RAB'bi sınamam" dedi.

Yşa.7: 13 Bunun üzerine Yeşaya, "Dinleyin, ey Davut'un torunları!"dedi, "İnsanların sabrını taşırmanız yetmezmiş gibi şimdi deTanrım'ın sabrını mı taşırıyorsunuz?

Yşa.7: 14 Bundan ötürü Rab'bin kendisi size bir belirti verecek:İşte, kız gebe kalıp bir oğul doğuracak; adını İmmanuel*ff* koyacak.D Not 7:14 "İmmanuel": "Tanrı bizimledir" anlamına gelir.

Yşa.7: 15 Çocuk kötüyü reddedip iyiyi seçecek yaşa gelince tereyağıve bal yiyecek.

Yşa.7: 16 Ama çocuk kötüyü reddedip iyiyi seçecek yaşa gelmeden, senidehşete düşüren o iki kralın toprakları ıssız kalacak.

Yşa.7: 17 "RAB seni, halkını ve babanın soyunu Efrayim'in Yahuda'danayrıldığı günden bu yana görülmemiş bir felakete uğratacak;üzerinize Asur Kralı'nı saldırtacak.

Yşa.7: 18 "O gün RAB Mısır ırmaklarının ta uçlarından sinekleri, Asurtopraklarından arıları ıslıkla çağıracak.

Yşa.7: 19 Akın akın gelip derin vadilerde, kaya kovuklarında, dikenliçalılıklarda, otlaklarda konaklayacaklar.

Yşa.7: 20 "O gün Rab Fırat'ın ötesinden kiraladığı usturayla -AsurKralı'yla- sakalınızı, saçlarınızı, beden kıllarınızı tıraş edecek.

Yşa.7: 21 O günlerde bir inekle bir çift koyun besleyen

Yşa.7: 22 aldığı bol süt sayesinde tereyağı yiyecek. Ülkede kalanherkes bal ve tereyağıyla beslenecek.

Yşa.7: 23 "O gün bin gümüş değerinde bin asmaya sahip olan her bağdikenli çalılarla dolacak.

Yşa.7: 24 İnsanlar oralara okla, yayla gidecek. Çünkü ülkenin heryanı dikenli çalılarla kaplanacak.

Yşa.7: 25 Bir zamanlar çapalanıp ekin ekilen tepeler korkudankimsenin giremeyeceği dikenliklere dönecek, sığırın gezindiği,davarın çiğnediği yerler olacak."

Asur Kralı'nın Saldırısı

BÖLÜM 8

Yşa.8: 1 RAB bana şöyle dedi: "Büyük bir levha alıp okunaklıharflerle üzerine, 'Maher-Şalal-Haş-Baz*fg* yaz.D Not 8:1 "Maher-Şalal-Haş-Baz": "Hemen çapulla, çabuk yağmala"anlamına gelir.

Yşa.8: 2 Kâhin* Uriya ile Yeverekya oğlu Zekeriya'yı kendimegüvenilir tanık seçiyorum."

Yşa.8: 3 Peygamber olan karım bundan bir süre sonra gebe kaldı ve birerkek çocuk doğurdu. RAB bana, "Adını 'Maher-Şalal-Haş-Baz koy" dedi,

Yşa.8: 4 "Çocuk daha 'Anne, baba demesini öğrenmeden, Şam'ın servetive Samiriye'nin ganimeti Asur Kralı'na götürülecek."

Yşa.8: 5 RAB bana yine seslenip dedi ki,

Yşa.8: 6 "Bu halk usul usul akan Şiloah sularını reddettiği, Resin'leRemalya'nın oğluyla mutlu olduğu için*fh*,D Not 8:6 "Oğluyla mutlu olduğu için" ya da "Oğlundan korktuğu için".

Yşa.8: 7 ben Rab, Fırat'ın kabaran güçlü sularını -bütün dehşetiyleAsur Kralı'nı- üzerlerine salacağım. Yatağından taşan ırmak,kıyılarını su altında bırakacak.

Yşa.8: 8 Yahuda'yı kaplayan sular her şeyi silip süpürerek adam boyuyükselecek, ülkeni boydan boya dolduracak, ey İmmanuel!"

Yşa.8: 9 Ey halklar, yıkıma, bozguna uğrayacaksınız. Yeryüzünün enuç köşeleri, kulak verin. Savaşmaya, bozguna uğramaya hazırlanın.Evet, savaşa ve bozguna hazır olun.

Yşa.8: 10 İstediğinizi tasarlayın, hepsi boşa gidecek. İstediğinizkadar konuşun, hiçbiri gerçekleşmeyecek. Çünkü Tanrı bizimledir.

Rab'bin Uyarısı

Yşa.8: 11 RAB beni halkın tuttuğu yoldan gitmeme konusunda şiddetleuyararak şöyle dedi:

Yşa.8: 12 "Onların entrika dediği her şeye Siz entrika demeyin; Onların korktuğundan korkmayın, yılmayın.

Yşa.8: 13 "Her Şeye Egemen RAB'bi kutsal sayın. Korkunuz, yılgınız O'ndan olsun.

Yşa.8: 14 Tapınak O olacak. İsrail'in iki krallığı içinse Sürçme taşı ve tökezleme kayası, Yeruşalim'de yaşayanlar için Kapan ve tuzak olacak.

Yşa.8: 15 Birçokları sendeleyip düşecek, parçalanacak, Tuzağa düşüp ele geçecek."

Yşa.8: 16 Ya RAB, öğrencilerim arasında bildirimi koru, Öğretimi mühürle!

Yşa.8: 17 Kendini Yakup'un soyundan gizleyen RAB'bi özlemlebekliyorum, umudum O'nda.

Yşa.8: 18 Ben ve RAB'bin bana verdiği çocuklar, Siyon Dağı'nda oturanHer Şeye Egemen RAB'bin İsrail'deki belirtileri ve işaretleriyiz.

Yşa.8: 19 Birileri size, "Fısıldaşıp mırıldanan medyumlarla ruhçağıranlara danışın" dediğinde, "Halk kendi Tanrısı'na danışmazmı; yaşayanlar için ölülere mi danışılır?" deyin.

Yşa.8: 20 Tanrı'nın öğretisine ve bildirisine dönmek gerek! Böyledüşünmezlerse, onlar için hiç şafak sökmeyecek.

Yşa.8: 21 Aç ve çaresiz, ülkede dolanıp duracaklar. Aç kalıncaöfkelenip krallarına, Tanrıları'na lanet edecekler. Yukarıya da

Yşa.8: 22 dünyaya da baksalar sıkıntıdan, karanlıktan, korkunçkaranlıktan başka bir şey görmeyecekler. Kovulacakları yer koyu karanlıktır.

Esenlik Önderi

BÖLÜM 9

Yşa.9: 1 Bununla birlikte sıkıntı çekmiş olan ülke karanlıktakalmayacak. Geçmişte Zevulun ve Naftali bölgelerini alçaltanTanrı, gelecekte Şeria Irmağı'nın ötesinde, Deniz Yolu'nda,ulusların yaşadığı Celile'yi onurlandıracak.

Yşa.9: 2 Karanlıkta yürüyen halk Büyük bir ışık görecek; Ölümün gölgelediği diyarda Yaşayanların üzerine ışık parlayacak.

Yşa.9: 3 Ya RAB, ulusu çoğaltacak, sevincini artıracaksın. Ekin biçenlerin neşelendiği, Ganimet paylaşanların coştuğu gibi, Onlar da sevinecek senin önünde.

Yşa.9: 4 Çünkü onlara yük olan boyunduruğu, Omuzlarını döven değneği, Onlara eziyet edenlerin sopasını paramparça edeceksin; Tıpkı Midyanlılar'ı yenilgiye uğrattığın günkü gibi.

Yşa.9: 5 Savaşta giyilen çizmeleri Ve kana bulanmış giysileri Yakılacak, ateşe yem olacak.

Yşa.9: 6 Çünkü bize bir çocuk doğacak, Bize bir oğul verilecek. Yönetim onun omuzlarında olacak. Onun adı Harika Öğütçü*fı*, Güçlü Tanrı, Ebedi Baba, Esenlik Önderi olacak.D Not 9:6 "Harika Öğütçü" ya da "Harikalar yaratan".

Yşa.9: 7 Davut'un tahtı ve ülkesi üzerinde egemenlik sürecek. Egemenliğinin ve esenliğinin büyümesi son bulmayacak. Egemenliğini adaletle, doğrulukla kuracak Ve sonsuza dek sürdürecek. Her Şeye Egemen RAB'bin gayreti bunu sağlayacak.

Rab'bin İsrail'e Öfkesi

Yşa.9: 8 Rab İsrail için, Yakup soyu için yargısını bildirdi. Bu yargı yerine gelecek.

Yşa.9: 9 Bütün halk, Efrayim ve Samiriye'de yaşayanlar, Rab'bin bu yargısını duyacak. Gururlu ve küstah olan bu halk diyor ki,

Yşa.9: 10 "Kerpiç evler yıkıldı, Ama yerlerine yontma taştan evler yapacağız. Yabanıl incir ağaçları kesildi, Ama yerlerine sedir ağaçları dikeceğiz."

Yşa.9: 11-12 Bundan dolayı RAB, Resin'in hasımlarını Halka karşı güçlendirecek; Düşmanlarını, doğudan Aramlılar'ı, Batıdan Filistliler'i ayaklandıracak. Bunlar ağızlarını ardına kadar açıp İsrail'i yutacaklar. Bütün bunlara karşın RAB'bin öfkesi dinmedi, Eli hâlâ kalkmış durumda.

Yşa.9: 13 Halk kendisini cezalandıran RAB'be dönmeyecek, Her Şeye Egemen RAB'bi aramayacak.

Yşa.9: 14 Bunun için RAB İsrail'den başı da kuyruğu da Hurma dalını da sazı da Bir günde kesip atacak.

Yşa.9: 15 Baş ileri gelen saygın kişi, Kuyruksa öğretisi sahte olan peygamberdir.

Yşa.9: 16 Çünkü bu halkı saptıranlar ona yol gösterenlerdir. Onları izleyenler de yem oluyor.

Yşa.9: 17 Bu yüzden Rab onların gençleri için sevinç duymayacak, Öksüzlerine, dul kadınlarına acımayacak. Çünkü hepsi tanrısızdır, kötülük yaparlar. Her ağız saçmalıyor. Bütün bunlara karşın RAB'bin öfkesi dinmedi, Eli hâlâ kalkmış durumda.

Yşa.9: 18 Kötülük dikenli çalıları yiyip bitiren ateş gibidir. Ormandaki çalılığı tutuşturur, Duman sütunları yükseltir.

Yşa.9: 19 Her Şeye Egemen RAB'bin öfkesi Ülkeyi ateş gibi sardı. Halk ateşe yem olacak, Kardeş kardeşini esirgemeyecek.

Yşa.9: 20 İnsanlar şurada burada bulduklarını yiyecekler, Ama aç kalacak, doymayacaklar. Herkes çocuğunun etini yiyecek:

Yşa.9: 21 Manaşşe Efrayim'i, Efrayim Manaşşe'yi yiyecek, Sonra birlikte Yahuda'nın üzerine yürüyecekler. Bütün bunlara karşın RAB'bin öfkesi dinmedi, Eli hâlâ kalkmış durumda.

BÖLÜM 10

Yşa.10: 1-2 Yoksullardan adaleti esirgemek, Halkımın düşkünlerinin hakkını elinden almak, Dulları avlamak, Öksüzlerin malını yağmalamak için Haksız kararlar alanların, Adil olmayan yasalar çıkaranların vay haline!

Yşa.10: 3 Yargı günü Uzaklardan başınıza felaket geldiğinde ne yapacaksınız? Yardım için kime koşacaksınız, Servetinizi nereye saklayacaksınız?

Yşa.10: 4 Tutsaklar arasında bir köşeye sinmek Ya da savaşta ölmekten başka çareniz kalmayacak. Bütün bunlara karşın RAB'bin öfkesi dinmedi, Eli hâlâ kalkmış durumda.

Tanrı'nın Asur'a İlişkin Yargısı

Yşa.10: 5 "Vay haline Asur, öfkemin değneği! Elindeki sopa benim gazabımdır.

Yşa.10: 6 Asur'u tanrısız ulusa karşı salacağım; Soyup yağma etmesi, Sokaktaki çamur gibi onları çiğnemesi, Öfkelendiğim halkın üzerine yürümesi için Buyruk vereceğim."

Yşa.10: 7 Ama Asur Kralı bundan da kötüsünü düşünüyor. Birçok ulusun kökünü kazıyıp yok etmeyi tasarlıyor.

Yşa.10: 8 "Komutanlarımın hepsi birer kral değil mi?" diyor,

Yşa.10: 9 "Kalno'yu, Karkamış gibi ele geçirmedim mi? Hama'nın sonu Arpat'ınki, Samiriye'nin sonu Şam'ınki gibi olmadı mı?

Yşa.10: 10 Putları Yeruşalim ve Samiriye'ninkinden daha çok olanputperest ülkeleri nasıl ele geçirdimse,

Yşa.10: 11 Samiriye'ye ve putlarına ne yaptımsa, Yeruşalim'e ve putlarına da yapamaz mıyım?"

Yşa.10: 12 Rab Siyon Dağı'na ve Yeruşalim'e karşı tasarladıklarınıyapıp bitirdikten sonra şöyle diyecek: "Asur Kralı'nı kibirli yüreği, Övüngen bakışları yüzünden cezalandıracağım.

Yşa.10: 13 Çünkü, 'Her şeyi bileğimin gücüyle, Bilgeliğimle yaptım diyor, 'Akıllıyım, ulusları ayıran sınırları yok ettim, Hazinelerini yağmaladım, Güçlü kralları tahtlarından indirdim.

Yşa.10: 14 Elimi yuvaya sokup kuş yumurtalarını toplar gibi Ulusların varını yoğunu topladım. Terk edilmiş yumurtaları nasıl toplarlarsa, Ben de bütün ülkeleri öyle topladım. Kanat çırpan, ağzını açan, Sesini çıkaran olmadı."

Yşa.10: 15 Balta kendisini kullanana karşı övünür mü? Testere kendisini kullanana karşı büyüklenir mi? Sanki değnek kendisini kaldıranı sallayabilir, Sopa sahibini kaldırabilirmiş gibi...

Yşa.10: 16 Rab, Her Şeye Egemen RAB, Asur'un güçlü adamlarını Yıpratıcı hastalıkla cezalandıracak. Orduları alev alev yanacak.

Yşa.10: 17 İsrail'in Işığı ateş, İsrail'in Kutsalı alev olacak; Asur'un dikenli çalılarını Bir gün içinde yakıp bitirecek.

Yşa.10: 18 Görkemli ormanıyla verimli tarlaları, Ölümcül bir hastalığa yakalanmış insan gibi Tümüyle harap olacak.

Yşa.10: 19 Ormanda artakalan ağaçlar Bir çocuğun bile sayabileceği kadar az olacak.

İsrail'in Sağ Kalanları

Yşa.10: 20 O gün İsrail'in sağ kalanları, Yakup'un kaçıp kurtulan torunları, Kendilerini yok etmek isteyene değil, Artık içtenlikle RAB'be, İsrail'in Kutsalı'na dayanacaklar.

Yşa.10: 21 Geriye kalanlar, Yakup soyundan sağ kalanlar, Güçlü Tanrı'ya dönecekler.

Yşa.10: 22 Ey İsrail, halkın denizin kumu kadar çok olsa da, Ancak pek azı dönecek*fi*. Tümüyle adil bir yıkım kararlaştırıldı.

Yşa.10: 23 Rab, Her Şeye Egemen RAB, Kararlaştırılan yıkımı bütün yeryüzünde gerçekleştirecek.D Not 10:22 "Pek azı dönecek": İbranice'de geçen "Şear-Yaşuv"sözcükleri genellikle "Sağ kalanlar dönecek" diye çevrildi.Yeşaya bu sözcükleri ilk oğluna ad olarak verdi (bkz. 7:3).

Rab Asur'u Cezalandıracak

Yşa.10: 24 Bu nedenle Rab, Her Şeye Egemen RAB şöyle diyor:"Ey sen, Siyon'da yaşayan halkım, Asurlular, Mısırlılar'ın yaptığı gibi Sana değnekle vurduklarında, Sopalarını sana karşı kaldırdıklarında korkma.

Yşa.10: 25 Çünkü çok yakında gazabım sona erecek, Öfkem Asurlular'ın yıkımını sağlayacak.

Yşa.10: 26 Ben, Her Şeye Egemen RAB, Midyanlılar'ı Orev Kayası'nda alt ettiğim gibi, Onları da kırbaçla alt edeceğim. Değneğimi Mısır'a karşı nasıl denizin üzerine uzattımsa, Şimdi yine öyle yapacağım.

Yşa.10: 27 O gün Asur'un yükü sırtınızdan, Boyunduruğu boynunuzdan kalkacak; Semirdiğiniz için*fj* boyunduruk kırılacak."D Not 10:27 "Semirdiğiniz için": İbranice "Yağdan ötürü".

İşgalcilerin Saldırısı

Yşa.10: 28 Ayat Kenti'ne saldırdılar, Migron'dan geçip ağırlıklarını Mikmas'ta bıraktılar.

Yşa.10: 29 Geçidi aşarak Geva'da konakladılar. Rama Kenti korkudan titredi, Saul'un kenti Giva'da yaşayan halk kaçıştı.

Yşa.10: 30 Ey Gallim halkı, sesini yükselt! Ey Layşa halkı, dinle! Zavallı Anatot halkı!

Yşa.10: 31 Madmena halkı kaçıyor, Hagevim'de yaşayanlar sığınacak yer arıyor.

Yşa.10: 32 Düşman bugün Nov'da duracak; Siyon Kenti'nin kurulduğu dağa, Yeruşalim Tepesi'ne yumruk sallayacak.

Yşa.10: 33 Rab, Her Şeye Egemen RAB düşmanı Dal gibi kesip korkunç güçle yere çalacak. Uzun boyluları devirecek, Gururluları alçaltacak.

Yşa.10: 34 Ormandaki çalılıkları baltayla keser gibi Kesip devirecek onları. Lübnan, Güçlü Olan'ın önünde diz çökecek.

Esenlik Umudu

BÖLÜM 11

Yşa.11: 1 İşay'ın kütüğünden yeni bir filiz çıkacak, Kökünden bir fidan meyve verecek.

Yşa.11: 2 RAB'bin Ruhu, bilgelik ve anlayış ruhu, Öğüt ve güç ruhu, bilgi ve RAB korkusu ruhu Onun üzerinde olacak.

Yşa.11: 3 RAB korkusu hoşuna gidecek. Gözüyle gördüğüne göre yargılamayacak, Kulağıyla işittiğine göre karar vermeyecek.

Yşa.11: 4 Yoksulları adaletle yargılayacak, Yeryüzünde ezilenler için dürüstçe karar verecek. Dünyayı ağzının değneğiyle cezalandıracak, Kötüleri soluğuyla öldürecek.

Yşa.11: 5 Davranışının temeli adalet ve sadakat olacak*fk*.D Not 11:5 "Davranışının temeli adalet ve sadakat olacak" ya da"Adalet ve sadakat belindeki kuşaktır".

Yşa.11: 6 Onun döneminde kurtla kuzu bir arada yaşayacak, Parsla oğlak birlikte yatacak, Buzağı, genç aslan ve besili sığır yanyana duracak, Onları küçük bir çocuk güdecek.

Yşa.11: 7 İnekle ayı birlikte otlayacak, Yavruları bir arada yatacak. Aslan sığır gibi saman yiyecek.

Yşa.11: 8 Emzikteki bebek kobra deliği üzerinde oynayacak, Sütten kesilmiş çocuk elini engerek kovuğuna sokacak.

Yşa.11: 9 Kutsal dağımın hiçbir yerinde Kimse zarar vermeyecek, yok etmeyecek. Çünkü sular denizi nasıl dolduruyorsa, Dünya da RAB'bin bilgisiyle dolacak.Sürgünler Geri Dönecek

Yşa.11: 10 O gün İşay'ın kökü ortaya çıkacak, Halklara sancak olacak, Uluslar ona yönelecek. Kaldığı yer görkemli olacak.

Yşa.11: 11 O gün Rab, Asur'dan, Mısır, Patros, Kûş*, Elam, Şinar*fl*, Hama ve deniz kıyılarından Halkının sağ kalanlarını kurtarmak için İkinci kez elini uzatacak.D Not 11:11 "Şinar", yani "Babil".

Yşa.11: 12 Uluslar için sancak kaldıracak, Sürgün İsrailliler'i toplayacak, Dağılmış Yahudalılar'ı Dünyanın dört bucağından bir araya getirecek.

Yşa.11: 13 Efrayim halkının kıskançlığı yok olacak, Yahudalılar'ı sıkıştıranlar ortadan kalkacak. Efrayim Yahuda'yı kıskanmayacak, Yahuda Efrayim'i sıkıştırmayacak.

Yşa.11: 14 Batıdaki Filistliler'e saldırıp Hep birlikte doğudakilerin her şeyini yağmalayacaklar. Edom ve Moav halklarının topraklarına el koyacak, Ammonlular'a boyun eğdirecekler.

Yşa.11: 15 RAB Mısır'ın Süveyş Körfezi'ni tümüyle kurutacak. Elinin bir sallayışıyla estireceği kavurucu rüzgarla Fırat'ı süpürüp yedi dereye bölecek. Öyle ki, insanlar ırmak yatağından çarıkla geçebilsin.

Yşa.11: 16 RAB'bin Asur'da sağ kalan halkı için Bir çıkış yolu olacak; Tıpkı Mısır'dan çıktıkları gün İsrailliler'in de bir çıkış yolu olduğu gibi.

BÖLÜM 12

Yşa.12: 1 İsrail halkı o gün, "Ya RAB, sana şükrederiz" diyecek, "Bize öfkelenmiştin ama öfken dindi, Bizi avuttun.

Yşa.12: 2 Tanrı kurtuluşumuzdur. O'na güvenecek, yılmayacağız. Çünkü RAB*fm* gücümüz ve ezgimizdir. O kurtardı bizi."D Not 12:2 "RAB": İbranice "Yah Yahve"

Yşa.12: 3 Kurtuluş pınarlarından sevinçle su alacaksınız.

Yşa.12: 4 O gün diyeceksiniz ki, "RAB'be şükredin, O'na yakarın, Halklara duyurun yaptıklarını, Adının yüce olduğunu duyurun!

Yşa.12: 5 RAB'be ezgiler söyleyin, Çünkü görkemli işler yaptı. Bütün dünya bilsin bunu.

Yşa.12: 6 Ey Siyon halkı, sesini yükselt, sevinçle haykır! Çünkü aranızda bulunan İsrail'in Kutsalı büyüktür."

Tanrı Babil'i Cezalandıracak

BÖLÜM 13

Yşa.13: 1 Amots oğlu Yeşaya'nın Babil'le ilgili bildirisi:

Yşa.13: 2 Çıplak dağın tepesine sancak dikin! Savaşçıları yüksek sesle çağırıp El sallayın ki Soylulara ayrılan kapılardan içeri girsinler.

Yşa.13: 3 RAB seçtiklerine buyruk verdi, O'nun yüceliğiyle övünen yiğitleri Öfkesinin gereğini yapmaya çağırdı.

Yşa.13: 4 Dağlardaki kalabalığın gürültüsünü dinleyin! Büyük bir halkın sesini andırıyor. Bir araya gelmiş ulusların Ve krallıkların gümbürtüsünü dinleyin! Her Şeye Egemen RAB bir orduyu savaşa hazırlıyor.

Yşa.13: 5 Öfkesinin araçlarıyla uzak bir ülkeden, Dünyanın öbür ucundan Bütün ülkeyi yerle bir etmek üzere geliyor.

Yşa.13: 6 Feryat edin! Çünkü RAB'bin günü yakındır. Her Şeye Gücü Yeten'in göndereceği yıkım gibi geliyor o gün.

Yşa.13: 7 Bu yüzden ellerde derman kalmayacak, Her yürek eriyecek.

Yşa.13: 8 Herkesi dehşet saracak, Hepsi acı ve ıstırap içinde boğulacak, Doğuran kadın gibi kıvranacak, Şaşkın şaşkın birbirlerine bakacaklar; Yüzleri kızaracak.

Yşa.13: 9 İşte RAB'bin acımasız günü geliyor. Ülkeyi viraneye çevirip İçindeki günahkârları ortadan kaldıracağı Gazap ve kızgın öfke dolu gün geliyor.

Yşa.13: 10 Gökteki yıldızlarla takımyıldızlar ışımayacak, Doğan güneş kararacak, ay ışığını vermez olacak.

Yşa.13: 11 RAB diyor ki, "Kötülüğünden ötürü dünyayı, Suçlarından ötürü kötüleri cezalandıracağım. Kibirlilerin küstahlığını sona erdirecek, Zalimlerin gururunu kıracağım.

Yşa.13: 12 İnsanı saf altından, Ofir altınından daha ender kılacağım.

Yşa.13: 13 Ben, Her Şeye Egemen RAB, Gazaba geldiğim, öfkemin alevlendiği gün Gökleri titreteceğim, yer yerinden oynayacak.

Yşa.13: 14 "Herkes kovalanan ceylan gibi, Çobansız koyunlar gibi halkına dönecek, Ülkesine kaçacak.

Yşa.13: 15 Yakalananın bedeni delik deşik edilecek, Ele geçen kılıçtan geçirilecek.

Yşa.13: 16 Yavruları gözleri önünde parçalanacak, Evleri yağmalanacak, Kadınlarının ırzına geçilecek.

Yşa.13: 17 "Gümüşe değer vermeyen, Altını sevmeyen Medler'i Onlara karşı harekete geçireceğim.

Yşa.13: 18 Oklarıyla gençleri parçalayacak, Bebeklere acımayacak, Çocukları esirgemeyecekler.

Yşa.13: 19 Ben Tanrı, Sodom ve Gomora'yı nasıl yerle bir ettimse, Kildaniler'in* yüce gururu, Krallıkların en güzeli olan Babil'i de yerle bir edeceğim.

Yşa.13: 20 Orada bir daha kimse yaşamayacak, Kuşaklar boyu kimse oturmayacak, Bedeviler çadır kurmayacak, Çobanlar sürülerini dinlendirmeyecek.

Yşa.13: 21 Orası yabanıl hayvanlara barınak olacak, Evler çakallarla dolacak, Baykuşlar yuva yapacak, tekeler*fn* oynaşacak orada.D Not 13:21 "Teke": "Teke görünümlü cin" anlamına da gelebilir(bkz. Lev.17:7).

Yşa.13: 22 Kalelerinde sırtlanlar, Görkemli saraylarında çakallar uluyacak. Babil'in sonu yaklaştı, günleri uzatılmayacak."

BÖLÜM 14

Yşa.14: 1 Çünkü RAB Yakup soyuna acıyacak, İsrail halkını yine seçip Topraklarına yerleştirecek. Yabancılar da Yakup soyuna katılıp onlara bağlanacak.

Yşa.14: 2 Uluslar İsrail halkını Kendi topraklarına götürecekler. İsrail halkı RAB'bin verdiği topraklarda onları Erkek ve kadın köle olarak sahiplenecek. Kendisini tutsak edenleri tutsak edecek, Kendisini ezenlere egemen olacak.

Yşa.14: 3 RAB İsrail halkını acıdan, sıkıntıdan Ve yaptığı ağır işlerden kurtardığı gün

Yşa.14: 4 Babil Kralı'nı alaya alarak, "Halkı ezenin nasıl da sonu geldi!" diyecekler, "Zorbalığı nasıl da sona erdi!"

Yşa.14: 5 RAB kötülerin değneğini, Egemenlerin asasını kırdı.

Yşa.14: 6 O asa ki, halklara gazapla vurdukça vurdu, Ulusları öfkeyle, dinmeyen zulümle yönetti*fo*.D Not 14:6 "Yönetti" ya da "Boyun eğdirdi".

Yşa.14: 7 Bütün dünya esenlik ve barış içinde Sevinçle haykırıyor.

Yşa.14: 8 Lübnan'ın çam ve sedir ağaçları bile Kralın yok oluşuna seviniyor. "Onun ölümünden beri kimse bizi kesmeye gelmiyor" diyorlar.

Yşa.14: 9 Toprağın altındaki ölüler diyarı Babil Kralı'nı karşılamak için sabırsızlanıyor. Onun gelişi ölüleri, Dünyanın eski önderlerini heyecanlandırıyor; Ulusları yönetmiş kralları Tahtlarından ayağa kaldırıyor.

Yşa.14: 10 Hepsi ona seslenip diyecekler ki, "Sen de bizim gibi gücünü yitirdin, Bize benzedin."

Yşa.14: 11 Görkemin de çenklerinin sesi de Ölüler diyarına indirildi. Altında kurtlar kaynaşacak, Üstünü kurtçuklar kaplayacak.

Yşa.14: 12 Ey parlak yıldız*fö*, seherin oğlu, Göklerden nasıl da düştün! Ey ulusları ezip geçen, Nasıl da yere yıkıldın!D Not 14:12 "Parlak yıldız": "Hilal" anlamına da gelebilir.

Yşa.14: 13 İçinden, "Göklere çıkacağım" dedin, "Tahtımı Tanrı'nın yıldızlarından daha yükseğe koyacağım; İlahların toplandığı dağda, Safon'un doruğunda oturacağım.

Yşa.14: 14 Bulutların üstüne çıkacak, Kendimi Yüceler Yücesi'yle eşit kılacağım."

Yşa.14: 15 Ancak ölüler diyarına, Ölüm çukurunun dibine İndirilmiş bulunuyorsun.

Yşa.14: 16-17 Seni görenler bakıp bakıp şöyle düşünecekler: "Dünyayı sarsan, ülkeleri titreten, Yeryüzünü çöle çeviren, Kentleri yerle bir eden, Tutsakları evlerine salıvermeyen adam bu mu?"

Yşa.14: 18 Ulusların bütün kralları tek tek, Görkemli mezarlarda yatıyor.

Yşa.14: 19 Ama sen reddedilen bir dal gibi Mezarından dışarı atıldın; Bedenleri kılıçla delinip Ölüm çukurunun dibine atılmış ölülerle örtülüsün; Ayak altında çiğnenen leş gibisin.

Yşa.14: 20 Ülkeni harap edip halkını katlettiğin için Başkaları gibi gömülmeyeceksin.Kötülük yapan soy bir daha anılmayacak.

Yşa.14: 21 Atalarının suçundan ötürü Babil Kralı'nın oğullarını boğazlamak için yer hazırlayın. Kalkıp dünyayı sahiplenmesinler, Yeryüzünü kentlerle doldurmasınlar.

Yşa.14: 22 "Babil halkına karşı harekete geçeceğim" Diyor Her Şeye Egemen RAB, "Babil'in adını, sağ kalanlarını, Oğullarını, torunlarını dünyadan sileceğim." Böyle diyor RAB.

Yşa.14: 23 "Babil'i baykuş yuvasına, bataklığa çevirecek, Yıkım süpürgesiyle süpüreceğim" Diyor Her Şeye Egemen RAB.

Rab Asurlular'ı Cezalandıracak

Yşa.14: 24 Her Şeye Egemen RAB ant içerek şöyle dedi: "Düşündüğüm gibi olacak, Tasarladığım gibi gerçekleşecek.

Yşa.14: 25 Asurlular'ı kendi ülkemde ezecek, Dağlarımda çiğneyeceğim. Halkım Asur'un boyunduruğundan, Omuzlarındaki yükten kurtulacak.

Yşa.14: 26 İşte bütün dünya için belirlenen tasarı budur. Bütün uluslara karşı elim kalkmış durumda.

Yşa.14: 27 Her Şeye Egemen RAB'bin tasarısını kim boşa çıkarabilir? Kalkmış durumdaki elini kim indirebilir?"

Tanrı Filistliler'i Cezalandıracak

Yşa.14: 28 Kral Ahaz'ın öldüğü yıl gelen bildiri:

Yşa.14: 29 Ey Filistliler, sizi döven değnek kırıldı diye sevinmeyin. Çünkü yılanın kökünden engerek türeyecek, Onun ürünü uçan yılan olacak.

Yşa.14: 30 Yoksulların en yoksulu doyacak, Düşkünler güvenlikte yatacak. Ama sizin kökünüzü kıtlıkla kurutacağım, Sağ kalanlarınız da ölecek.

Yşa.14: 31 Ulumaya başla ey kapı! Ey kent, feryat et! Ey Filistliler, eridiniz baştan başa. Kuzeyden toz duman yükseliyor, Düşman askerleri sıra sıra geliyor.

Yşa.14: 32 O ulusun elçilerine ne yanıt verilecek? "RAB Siyon'un temelini attı, Halkının düşkünleri oraya sığınacak" denecek.

Moav Yıkıma Uğrayacak(Yer.48:29-36)

BÖLÜM 15

Yşa.15: 1 Moav'la ilgili bildiri:Moav'ın Ar Kenti bir gecede viraneye döndü, yok oldu, Moav'ın Kîr Kenti bir gecede viraneye döndü, yok oldu.

Yşa.15: 2 Bu yüzden Divon halkı ağlamak için tapınağa, Tapınma yerlerine çıktı. Moav halkı, Nevo ve Medeva için feryat ediyor. İnsanlar saçlarını sakallarını kesiyor.

Yşa.15: 3 Çul giyiyorlar sokaklarda, Damlarda, meydanlarda herkes feryat ediyor, Gözyaşları sel gibi.

Yşa.15: 4 Heşbon ve Elale'nin haykırışları Yahas'a ulaşıyor. Moav askerleri bu yüzden feryat ediyor, Yürekleri korku içinde.

Yşa.15: 5 Yüreğim sızlıyor Moav için. Kaçanlar Soar'a, Eglat-Şelişiya'ya ulaştı, Ağlaya ağlaya çıkıyorlar Luhit Yokuşu'ndan, Horonayim yolunda yıkımlarına ağıt yakıyorlar.

Yşa.15: 6 Nimrim suları kuruduğu için otlar sararıp soldu. Taze ot kalmadı, Yşaillik yok artık.

Yşa.15: 7 Bu yüzden halk kazanıp biriktirdiği ne varsa, Kavak Vadisi üzerinden taşıyacak.

Yşa.15: 8 Haykırışları Moav topraklarında yankılanıyor, Feryatları Eglayim'e, Beer-Elim'e dek ulaştı.

Yşa.15: 9 Çünkü Dimon suları kan dolu, Ama başına daha beterini getireceğim. Moav'dan kaçıp kurtulanların, Ülkede sağ kalanların üzerine aslan salacağım.

BÖLÜM 16

Yşa.16: 1 Sela'dan çöl yoluyla Siyon Kenti'nin kurulduğu dağa, Ülkenin hükümdarına kuzular gönderin.

Yşa.16: 2 Moavlı kızlar yuvalarından atılmış, Öteye beriye uçuşan kuşlar gibi Arnon Irmağı'nın geçitlerinde dolaşıyor.

Yşa.16: 3 "Bize öğüt ver, bir karar al, Öğle sıcağında gece gibi gölge sal üstümüze. Kovulanları sakla, kaçakları ele verme" diyorlar.

Yşa.16: 4 "Kovulanlarım seninle birlikte yaşasın. Kırıp geçirenlere karşı Biz Moavlılar'a sığınak ol." Baskı ve yıkım son bulduğunda, Ülkeyi çiğneyenler yok olduğunda, Sevgiye dayanan bir yönetim kurulacak,

Yşa.16: 5 Davut soyundan biri sadakatle krallık yapacak. Yargılarken adaleti arayacak, Doğru olanı yapmakta tez davranacak.

Yşa.16: 6 Moav'ın ne denli gururlanıp büyüklendiğini, Kendini ne denli beğendiğini, Kibirlenip küstahlaştığını duyduk. Övünmesi boşunadır.

Yşa.16: 7 Bu yüzden Moavlılar Moav için feryat edecek, Hepsi feryat edecek. Kîr-Hereset'in üzüm pestillerini Anımsayıp üzülecek, yas tutacaklar.

Yşa.16: 8 Çünkü Heşbon'un tarlaları, Sivma'nın asmaları kurudu. Ulusların beyleri onların seçkin dallarını kırdılar. O dallar ki, Yazer'e erişir, çöle uzanırdı, Filizleri yayılır, gölü*fp* aşardı.D Not 16:8 "Göl", yani "Lut Gölü".

Yşa.16: 9 Bu yüzden Yazer için, Sivma'nın asmaları için acı acı ağlıyorum. Sizleri gözyaşlarımla sulayacağım, Ey Heşbon ve Elale! Çünkü savaş çığlıkları yaz meyvelerinizin, Biçtiğiniz ekinin üzerine düştü.

Yşa.16: 10 Meyve bahçelerindeki sevinç ve neşe yok oldu. Bağlarda ne şarkı söyleyen olacak, Ne sevinç çığlığı atan. Üzüm sıkma çukurlarında çalışan kalmayacak, Sevinç çığlıklarını susturdum.

Yşa.16: 11 Yüreğim bir lir gibi inliyor Moav için, Kîr-Hereset için içim sızlıyor.

Yşa.16: 12 Moav halkı tapınma yerine çıkarak kendini yoruyor, Dua etmek için tapınağa gidiyor, ama hepsi boşuna!

Yşa.16: 13 RAB'bin Moav için geçmişte söylediği budur.

Yşa.16: 14 RAB şimdi diyor ki, "Moav'ın övündükleri de kalabalık halkıda tam üç yıl sonra rezil olacak. Sağ kalan çok az sayıda kişiyse güçsüz olacak."

Tanrı Aram'ı ve İsrail'i Cezalandıracak

BÖLÜM 17

Yşa.17: 1 Şam'la ilgili bildiri:İşte Şam kent olmaktan çıkacak, Enkaz yığınına dönecek.

Yşa.17: 2 Aroer kentleri terk edilecek, Hayvan sürüleri orada yatacak, Onları ürküten olmayacak.

Yşa.17: 3 Efrayim'de surlu kent kalmayacak, Şam'ın egemenliği yok olacak. Sağ kalan Aramlılar'ın onuru İsrail'in onuru gibi kırılacak. Her Şeye Egemen RAB böyle diyor.

Yşa.17: 4 O gün Yakup soyunun görkemi sönecek, Hepsi bir deri bir kemik kalacak.

Yşa.17: 5 İsrail, ekinin elle biçilip Başakların devşirildiği bir tarla, Refaim Vadisi'nde hasattan sonra Başakların toplandığı bir tarla gibi olacak.

Yşa.17: 6 Çok az kişi kurtulacak. Artakalanların sayısı, dövüldükten sonra tepesinde iki üç, Dal uçlarında dört beş zeytin tanesi kalan Zeytin ağacı gibi olacak. İsrail'in Tanrısı RAB böyle diyor.

Yşa.17: 7 O gün insanlar kendilerini yaratana bakacaklar, gözleriİsrail'in Kutsalı'nı görecek.

Yşa.17: 8 Elleriyle yaptıkları sunaklara, parmaklarıyla biçimverdikleri Aşera* putlarına, buhur sunaklarına bakmayacaklar.

Yşa.17: 9 O gün İsrail'in güçlü kentleri İsrailliler'den kaçan Amorlular'la Hivliler'in*fr* Terk ettiği kentler gibi ıssız olacak.D Not 17:9 Septuaginta "Amorlular'la Hivliler", Masoretik metin"Orman ve dağ başı".

Yşa.17: 10 Çünkü, ey İsrail, seni kurtaran Tanrı'yı unuttun, Sığındığın Kaya'yı anmaz oldun. Bunun yerine, güzel fidanlar, ithal asmalar dikiyorsun*fs*.D Not 17:10 "Güzel fidanlar, ithal asmalar dikiyorsun": Bunlarlabaşka ulusların putları ya da başka uluslarla yapılan antlaşmalarkastediliyor.

Yşa.17: 11 Onlar diktiğin gün filizlenip Ertesi sabah tomurcuklanabilir. Ama hastalık ve dinmez acı gününde meyve vermeyecekler.

Yşa.17: 12 Eyvah, çok sayıda ulus kükrüyor, Azgın deniz gibi gürlüyorlar. Halklar güçlü sular gibi çağlıyor.

Yşa.17: 13 Halklar kabaran sular gibi çağlayabilir, Ama Tanrı onları azarlayınca uzaklara kaçacaklar. Rüzgarın önünde dağdaki saman ufağı gibi, Kasırganın önünde diken yumağı gibi savrulacaklar.

Yşa.17: 14 Akşam dehşet saçıyorlardı, Sabah olmadan yok olup gittiler. Bizi yağmalayanların, bizi soyanların sonu budur.

Tanrı Kûş'u Cezalandıracak

BÖLÜM 18

Yşa.18: 1 Kûş* ırmaklarının ötesinde, Kanat vızıltılarının duyulduğu ülkenin vay haline!

Yşa.18: 2 O ülke ki, elçilerini Sazdan kayıklarla Nil sularından gönderir. Ey ayağına tez ulaklar, Irmakların böldüğü ülkeye, Her yana korku saçan halka, Güçlü ve ezici ulusa, O uzun boylu, pürüzsüz tenli ulusa gidin!

Yşa.18: 3 Ey sizler, dünyada yaşayan herkes, Yeryüzünün ahalisi! Sancak dağların tepesine dikilince dikkat edin. Boru çalınınca dinleyin.

Yşa.18: 4 Çünkü RAB bana şöyle dedi: "Gün ışığında duru sıcaklık gibi, Hasat döneminin sıcaklığındaki Çiy bulutu gibi durgun olacak Ve bulunduğum yerden seyredeceğim."

Yşa.18: 5 Bağbozumundan önce çiçekler düşüp Üzümler olgunlaşmaya yüz tutunca, Asmanın dalları bıçakla kesilecek, Çubukları koparılıp atılacak.

Yşa.18: 6 Hepsi dağın yırtıcı kuşlarına, Yerin yabanıl hayvanlarına terk edilecek. Yazın yırtıcı kuşlara, Kışın yabanıl hayvanlara yem olacaklar.

Yşa.18: 7 O zaman ırmakların böldüğü ülke, Her yana korku saçan güçlü ve ezici halk, O uzun boylu, pürüzsüz tenli ulus, Her Şeye Egemen RAB'be armağanlar getirecek. Her Şeye Egemen RAB'bin adını koyduğu Siyon Dağı'na getirecekler armağanlarını.

Tanrı Mısır'ı Cezalandıracak

BÖLÜM 19

Yşa.19: 1 Mısır'la ilgili bildiri:İşte RAB hızla yol alan buluta binmiş Mısır'a geliyor! Mısır putları O'nun önünde titriyor, Mısırlılar'ın yüreği hopluyor.

Yşa.19: 2 RAB diyor ki, "Mısırlılar'ı Mısırlılar'a karşı ayaklandıracağım; Kardeş kardeşe, komşu komşuya, kent kente, Ülke ülkeye karşı savaşacak.

Yşa.19: 3 Mısırlılar'ın cesareti tükenecek, Tasarılarını boşa çıkaracağım. Yardım için putlara, ölülerin ruhlarına, Medyumlarla ruh çağıranlara danışacaklar.

Yşa.19: 4 Mısırlılar'ı acımasız bir efendiye teslim edeceğim, Katı yürekli bir kral onlara egemen olacak." Rab, Her Şeye Egemen RAB böyle diyor.

Yşa.19: 5 Nil'in suları çekilecek, Kuruyup çatlayacak yatağı.

Yşa.19: 6 Su kanalları kokacak, Kuruyacak ırmağın kolları, Kamışlarla sazlar solacak.

Yşa.19: 7 Nil kıyısında, ırmağın ağzındaki sazlar, Nil boyunca ekili tarlalar kuruyacak, Savrulup yok olacak.

Yşa.19: 8 Balıkçılar yas tutacak, Nil'e olta atanların hepsi ağlayacak, Suyun yüzüne ağ atanlar perişan olacak.

Yşa.19: 9 Taranmış keten işleyenler, Beyaz bez dokuyanlar umutsuzluğa kapılacak.

Yşa.19: 10 Dokumacılar bunalacak, Ücretliler sıkıntıya düşecek.

Yşa.19: 11 Soan*fş* Kenti'nin önderleri ne kadar akılsız! Firavunun bilge danışmanları Saçma sapan öğütler veriyorlar. Nasıl olur da firavuna, "Biz bilgelerin oğulları, Eski zaman krallarının torunlarıyız" diyorlar?D Not 19:11 "Soan": Tanis olduğu sanılıyor.

Yşa.19: 12 Ey firavun, hani nerede senin bilgelerin? Her Şeye Egemen RAB Mısır'a karşı neler tasarladı, Bildirsinler bakalım sana eğer biliyorlarsa.

Yşa.19: 13 Soan Kenti'nin önderleri aptal olup çıktılar, Nof*ft* önderleri aldandılar, Mısır oymaklarının ileri gelenleri Mısır'ı saptırdılar.f t 19:13 "Nof": Memfis diye de bilinir.

Yşa.19: 14 RAB onların aklını karıştırdı; Kendi kusmuğu içinde yalpalayan sarhoş nasılsa, Mısır'ı da her alanda saptırdılar.

Yşa.19: 15 Mısır'da kimsenin yapabileceği bir şey kalmadı; Ne başın ne kuyruğun, ne hurma dalının ne de sazın.

Mısır Rab'be Bağlı Olacak

Yşa.19: 16 O gün Mısırlılar kadın gibi olacaklar; Her Şeye EgemenRAB'bin kendilerine karşı kalkan elinin önünde titreyip dehşete kapılacaklar.

Yşa.19: 17 Yahuda Mısır'ı dehşete düşürecek. Yahuda dendi mi, Her Şeye Egemen RAB'bin Mısır'a karşı tasarladıklarını anımsayan herkes dehşete kapılacak.

Yşa.19: 18 O gün Mısır'da Kenan dilini konuşan beş kent olacak. Bukentler Her Şeye Egemen RAB'be bağlılık andı içecekler;içlerinden biri 'Yıkım Kenti*fu* diye adlandırılacak.D Not 19:18 "Yıkım Kenti": İbranice'de "Güneş Kenti", yaniHeliopolis anlamına gelebilir.

Yşa.19: 19 O gün Mısır'ın ortasında RAB için bir sunak, sınırında dabir sütun dikilecek.

Yşa.19: 20 Her Şeye Egemen RAB için Mısır'da bir belirti ve tanıkolacak bu. Halk kendine baskı yapanlardan ötürü RAB'be yakarınca,RAB onları savunacak bir kurtarıcı gönderip özgür kılacak.

Yşa.19: 21 RAB kendini Mısırlılar'a tanıtacak, onlar da o gün RAB'bitanıyacak, kurbanlarla, sunularla O'na tapınacaklar. RAB'be adakadayacak ve adaklarını yerine getirecekler.

Yşa.19: 22 RAB Mısırlılar'ı hastalıkla alabildiğine cezalandıracak,sonra iyileştirecek. RAB'be yönelip yakaracaklar. RAB de onları iyileştirecek.

Yşa.19: 23 O gün Mısır'la Asur arasında bir yol olacak. Asurlu Mısır'a, Mısırlı Asur'a gidip gelecek. Mısırlılar'la Asurlular birlikte tapınacaklar.

Yşa.19: 24 O gün Mısır ve Asur'un yanısıra İsrail üçüncü ülke olacak. Dünya bu üçü sayesinde kutsanacak.

Yşa.19: 25 Her Şeye Egemen RAB, "Halkım Mısır, ellerimin işi Asur vemirasım İsrail kutsansın" diyerek dünyayı kutsayacak.

Mısır ve Kûş'un Başına Gelenler

BÖLÜM 20

Yşa.20: 1-2 Asur ordusunun başkomutanı, Asur Kralı Sargon'unbuyruğuyla gelerek Aşdot'a saldırıp kenti ele geçirdiği yıl RABAmots oğlu Yeşaya aracılığıyla şöyle dedi: "Git, belindeki çuluçöz, ayağındaki çarığı çıkar." Yeşaya denileni yaptı, çıplak veyalınayak dolaşmaya başladı.

Yşa.20: 3 RAB dedi ki, "Mısır'a ve Kûş'a* belirti ve ibret olsun diyekulum Yeşaya nasıl üç yıl çıplak ve yalınayak dolaştıysa,

Yşa.20: 4 Asur Kralı da Mısır'a utanç olsun diye Mısırlı tutsaklarlaKûşlu sürgünleri genç yaşlı demeden, çıplak ve yalınayak, mahremyerleri açık yürütecek.

Yşa.20: 5 Kûş'a bel bağlayan, Mısır'la övünen halk hüsrana uğrayacak,utanç içinde kalacak.

Yşa.20: 6 Bu kıyı bölgesinde yaşayanlar o gün, "Asur Kralı'nın elindenkurtulmak için yardımına sığındığımız, bel bağladığımız uluslarınbaşına gelene bakın!" diyecekler, "Biz nasıl kurtulacağız?"

Babil'e İlişkin Peygamberlik

BÖLÜM 21

Yşa.21: 1 Deniz kıyısındaki çölle ilgili bildiri:Negev'den fırtınalar nasıl üst üste gelirse, Çölden, korkunç ülkeden bir istilacı öyle geliyor.

Yşa.21: 2 Korkunç bir görüm gördüm: Hain hainlik etmede, Harap eden harap etmede. Ey Elam, saldır! Ey Meday, onu kuşat! Onun neden olduğu iniltileri sona erdireceğim.

Yşa.21: 3 Gördüklerimden ötürü belime ağrı saplandı, Doğuran kadının ağrıları gibi ağrılar tuttu beni. Duyduklarımdan sarsıldım, Gördüklerimden dehşete düştüm.

Yşa.21: 4 Şaşkınım, titremeler sardı beni. Özlediğim alaca karanlık bana korku veriyor artık.

Yşa.21: 5 Gördüğüm görümde sofrayı hazırlıyor, Halıları seriyor, yiyip içiyorlar. Kalkın, ey önderler, kalkanları yağlayın!

Yşa.21: 6 Rab bana dedi ki, "Git, bir gözcü dik, gördüğünü bildirsin.

Yşa.21: 7 Savaş arabalarının, Atlara, eşeklere, develere binmiş insanların Çifter çifter geldiğini görünce dikkat kesilsin."

Yşa.21: 8 Gözcü*fü*, "Ey efendim, Her gün aralıksız gözcü kulesinde duruyor, Her gece yerimde nöbet tutuyorum" diye bağırdı,D Not 21:8 Kumran, Süryanice "Gözcü", Masoretik metin "Bir aslan".

Yşa.21: 9 "Bak, savaş arabalarıyla atlılar Çifter çifter geliyor!" Sonra, "Yıkıldı, Babil yıkıldı!" diye haber verdi, "Taptıkları bütün putlar yere çalınıp parçalandı!"

Yşa.21: 10 Ey halkım, harman yerinde Buğday gibi dövülmüş olan halkım! Her Şeye Egemen RAB'den, İsrail'in Tanrısı'ndan duyduklarımı Size bildirdim.

Edom'a İlişkin Peygamberlik

Yşa.21: 11 Duma*fv* ile ilgili bildiri:Biri Seir'den bana sesleniyor: "Ey gözcü, geceden geriye ne kaldı? Geceden geriye ne kaldı?"D Not 21:11 "Duma": Edomlular'ın oturduğu yerin doğusunda, Kuzey Arabistan'da bir yer olduğu sanılıyor. "Sessizlik" anlamına gelir. "Edom" sözcüğünü çağrıştırıyor.

Yşa.21: 12 Yanıtım şöyle: "Sabah olmak üzere, Ama yine gece olacak. Soracaksanız sorun, yine gelin."

Arabistan'a İlişkin Peygamberlik

Yşa.21: 13 Arabistan'la ilgili bildiri:Arabistan çalılıklarında geceleyeceksiniz, Ey Dedan kervanları!

Yşa.21: 14 Ey Tema'da oturanlar, Su getirin, susamışları karşılayın, Kaçıp kurtulana ekmek verin.

Yşa.21: 15 Çünkü onlar kılıçtan, yalın kılıçtan, Gerilmiş yaydan, çetin çarpışmalardan kaçtılar.

Yşa.21: 16 Rab bana şöyle dedi: "Kedar'ın bütün övüncü tam bir yılsonra sona erecek.

Yşa.21: 17 Okçulardan, Kedar savaşçılarından pek az sağ kalan olacak."Bunu söyleyen, İsrail'in Tanrısı RAB'dir.

Yeruşalim'e İlişkin Peygamberlik

BÖLÜM 22

Yşa.22: 1-2 Görüm Vadisi'yle ilgili bildiri:Gürültü patırtı içinde eğlenen kent halkı, Ne oldu size, neden hepiniz damlara çıktınız? Ölenleriniz ne kılıçtan geçirildi, Ne de savaşta öldü.

Yşa.22: 3 Önderleriniz hep birlikte kaçtılar, Yaylarını kullanmadan tutsak alındılar. Uzağa kaçtığınız halde ele geçenlerin hepsi tutsak edildi.

Yşa.22: 4 Bunun için dedim ki, "Beni yalnız bırakın, acı acı ağlayayım. Halkımın uğradığı yıkımdan ötürü Beni avutmaya kalkmayın."

Yşa.22: 5 Çünkü Rab'bin, Her Şeye Egemen RAB'bin Görüm Vadisi'nde kargaşa, bozgun Ve dehşet saçacağı gün, Duvarların yıkılacağı, Dağlara feryat edileceği gün geliyor.

Yşa.22: 6 Elamlılar ok kılıflarını sırtlanıp savaş arabalarıyla, Atlılarıyla geldiler. Kîr halkı kalkanlarını açtı.

Yşa.22: 7 Verimli vadileriniz savaş arabalarıyla doldu, Atlılar kent kapılarının karşısına dizildi.

Yşa.22: 8 RAB'bin Yahuda'yı savunmasız bıraktığı gün Orman Sarayı'ndaki silahlara güvendiniz.

Yşa.22: 9 Davut Kenti'nin duvarlarında Çok sayıda gedik olduğunu gördünüz, Aşağı Havuz'da su depoladınız,

Yşa.22: 10 Yeruşalim'deki evleri saydınız, Surları onarmak için evleri yıktınız.

Yşa.22: 11 Eski Havuz'un suları için İki surun arasında bir depo yaptınız. Ama bunu çok önceden tasarlayıp Gerçekleştirmiş olan Tanrı'ya güvenmediniz, O'nu umursamadınız.

Yşa.22: 12 Rab, Her Şeye Egemen RAB O gün sizi ağlayıp yas tutmaya, Saçlarınızı kesip çul kuşanmaya çağırdı.

Yşa.22: 13 Oysa siz keyif çatıp eğlendiniz, "Yiyelim içelim, nasıl olsa yarın öleceğiz" diyerek Sığır, koyun kestiniz, Et yiyip şarap içtiniz.

Yşa.22: 14 Her Şeye Egemen RAB bana, "Siz ölene dek bu suçunuz bağışlanmayacak" diye seslendi. Rab, Her Şeye Egemen RAB böyle diyor.

Şevna'ya Uyarı

Yşa.22: 15 Rab, Her Şeye Egemen RAB diyor ki, "Haydi, o kâhyaya, Sarayın sorumlusu Şevna'ya git ve de ki,

Yşa.22: 16 'Burada ne işin var? Kimin var ki, kendine burada mezar kazdın, Yüksekte kendine mezar, kayada konut oydun?

Yşa.22: 17 Ey güçlü kişi, RAB seni tuttuğu gibi şiddetle savuracak.

Yşa.22: 18 Top gibi evirip çevirip Geniş bir ülkeye fırlatacak. Orada öleceksin, Gurur duyduğun arabaların orada kalacak. Efendinin evi için utanç nedenisin!

Yşa.22: 19 Seni görevden alacak, Makamından alaşağı edeceğim.

Yşa.22: 20 "'O gün Hilkiya oğlu kulum Elyakim'i çağırıp

Yşa.22: 21 Senin cüppeni ona giydireceğim. Senin kuşağınla onu güçlendirip Yetkini ona vereceğim. Yeruşalim'de yaşayanlara Ve Yahuda halkına o babalık yapacak.

Yşa.22: 22 Davut'un evinin anahtarını ona teslim edeceğim. Açtığını kimse kapayamayacak, Kapadığını kimse açamayacak.

Yşa.22: 23 Onu sağlam yere çakılmış çadır kazığı yapacağım, Ailesi için onur kürsüsü olacak.

Yşa.22: 24 Ailenin ağırlığı -soyundan türeyen herkes- Taslardan kâselere kadar her küçük kap ona asılacak."

Yşa.22: 25 Her Şeye Egemen RAB diyor ki, "O gün sağlam yere çakılmışkazık yerinden çıkacak, kırılıp düşecek, ona asılan yük de yokolacak." Çünkü RAB böyle diyor.

Sur Kenti'ne İlişkin Peygamberlik

BÖLÜM 23

Yşa.23: 1 Sur Kenti'yle ilgili bildiri:Ey ticaret gemileri, feryat edin! Çünkü Sur Kenti evleriyle, Limanlarıyla birlikte yok oldu. Kittim'den*fy* size haber geldi.D Not 23:1,12 "Kittim": Bugünkü Kıbrıs.

Yşa.23: 2 Ey kıyı halkı ve denizcilerin zenginleştirdiği Sayda tüccarları, susun!

Yşa.23: 3 Şihor'un*fz* tahılı, Nil'in ürünü Denizleri aşar, Sur'a gelir sağlardı. Ulusların kârı ona akardı.D Not 23:3 "Şihor": Nil'in kollarından biri olduğu sanılıyor.

Yşa.23: 4 Utan, ey Sayda, ey deniz kıyısındaki kale! Çünkü deniz sana sesleniyor: "Ne doğum ağrısı çektim, ne de doğurdum. Ne delikanlılar büyüttüm, ne de kızlar."

Yşa.23: 5 Sur'un haberi Mısır'a ulaşınca, Yüreği burkulacak insanların.

Yşa.23: 6 Tarşiş'e geçin, ey kıyıda oturanlar, Feryat edin.

Yşa.23: 7 Uzak ülkeleri yurt edinmiş,Eğlenceye düşkün halkınız,Eski, tarihsel kentiniz bu mu?

Yşa.23: 8 Taçlar giydiren Sur'a karşı bu işi kim tasarladı? O kent ki, tüccarları prenslerdi, İş adamları dünyanın saygın kişileriydi.

Yşa.23: 9 Görkeminin sonucu olan gururunu kırmak, Dünyaca ünlü bütün saygın kişilerini alçaltmak için Her Şeye Egemen RAB tasarladı bunu.

Yşa.23: 10 Kendi topraklarını Nil gibi basıp geç, Ey Tarşiş kızı, artık engel yok.

Yşa.23: 11 RAB denizin üzerine elini uzatıp ülkeleri titretti, Kenan kalelerinin yıkılmasını buyurdu.

Yşa.23: 12 "Eğlencen sona erdi, ey Sayda, erden kız!" dedi, "Kirletildin. Kalk, Kittim'e*fy* geç, Orada bile rahat yüzü görmeyeceksin."

Yşa.23: 13 Kildan* ülkesine bak! O halk yok artık. Asurlular onların ülkesini yabanıl hayvanlara verdi, Kuşatma kuleleri diktiler, saraylarını soydular, Ülkeyi viraneye çevirdiler.

Yşa.23: 14 Feryat edin, ey ticaret gemileri! Çünkü sığınağınız harap oldu.

Yşa.23: 15 Bundan sonra Sur Kenti yetmiş yıl, bir kralın ömrüsüresince unutulacak. Yetmiş yıl bitince, fahişe için bestelenentürküdeki gibi Sur'a şöyle denecek:

Yşa.23: 16 "Bir lir al, dolaş kenti,Ey sen, unutulmuş fahişe!Güzel çal seni anımsamaları için,Türkü üstüne türkü söyle."

Yşa.23: 17 Yetmiş yıl geçince RAB Sur'la ilgilenecek, ama Sur paraiçin yine fahişeliğe dönecek. Dünyanın bütün krallıklarıyla fahişelik edecek.

Yşa.23: 18 Kentin ticaretten ve fuhuştan kazandıkları RAB'be adanacak.Bunlar biriktirilmeyecek, hazineye konmayacak. Ticarettenkazandıklarını doyuncaya dek yesinler, güzel güzel giyinsinlerdiye RAB'bin önünde yaşayanlara verilecek.

Rab Dünyayı Cezalandıracak

BÖLÜM 24

Yşa.24: 1 İşte RAB yeryüzünü harap edip viraneye çevirecek, Yeryüzünü altüst edecek, Üzerinde yaşayanları darmadağın edecek.

Yşa.24: 2 Ayrım yapılmayacak; Ne halkla kâhin arasında, Ne köleyle efendi arasında, Ne hizmetçiyle hanım arasında, Ne alıcıyla satıcı arasında, Ne ödünç alanla ödünç veren arasında, Ne faizciyle borç alan arasında.

Yşa.24: 3 Dünya tümüyle yağmalanıp viraneye çevrilecek. RAB böyle söyledi.

Yşa.24: 4 Dünya kuruyup büzülüyor, Yeryüzü solup büzülüyor, Dünyadaki soylular güçlerini yitiriyor.

Yşa.24: 5 Dünyada yaşayanlar onu kirletti. Çünkü Tanrı'nın yasalarını çiğnediler, Kurallarını ayaklar altına aldılar, Ebedi antlaşmayı bozdular.

Yşa.24: 6 Bu yüzden lanet dünyayı yiyip bitirdi, Orada yaşayanlar suçlarının cezasını çekiyorlar. Yaşayanlar bu nedenle yanıyor, pek azı kurtulacak.

Yşa.24: 7 Yeni şarabın sonu geldi, Asmalar soldu, Bir zamanlar sevinçli olanların hepsi inliyor.

Yşa.24: 8 Tefin coşkun sesi kesildi, Eğlenenlerin gürültüsü durdu, Lirin coşkun sesi kesildi.

Yşa.24: 9 Ezgi eşliğinde şarap içilmiyor artık, İçkinin tadı içene acı geliyor.

Yşa.24: 10 Yıkılan kent perişan durumda, Kimse girmesin diye her evin girişi kapandı.

Yşa.24: 11 İnsanlar şarap özlemiyle sokaklarda bağrışıyor, Sevinçten eser kalmadı, Dünyanın coşkusu yok oldu.

Yşa.24: 12 Kent viraneye döndü, Kapıları paramparça oldu.

Yşa.24: 13 Çünkü zeytinler dökülsün diye dövülen ağaç nasılsa, Bağbozumundan artakalan üzümler nasılsa, Dünyadaki bütün uluslar da öyle olacak.

Yşa.24: 14 Sağ kalanlar seslerini yükseltipSevinç çığlıkları atacak,Batıda yaşayanlar RAB'bin büyüklüğü karşısındaHayranlıkla bağıracak.

Yşa.24: 15 Onun için, doğuda yaşayanlar RAB'bi yüceltin, Deniz kıyısındakiler, İsrail'in Tanrısı RAB'bin adını yüceltin.

Yşa.24: 16 Dünyanın en uzak köşelerinden ezgiler işitiyoruz: "Doğru Olan'a övgüler olsun!"Ama ben, "Bittim, bittim! Vay halime!" dedim, "Hainler hainliklerini sürdürüyor. Evet, hainler sürekli hainlik ediyorlar."

Yşa.24: 17 Ey dünyada yaşayanlar, Önünüzde dehşet, çukur ve tuzak var.

Yşa.24: 18 Dehşet haberinden kaçan çukura düşecek, Çukurdan çıkan tuzağa yakalanacak. Göklerin kapakları açılacak, Dünyanın temelleri sarsılacak.

Yşa.24: 19 Yeryüzü büsbütün çatlayıp yarılacak, Sarsıldıkça sarsılacak.

Yşa.24: 20 Dünya sarhoş gibi yalpalayacak, Bir kulübe gibi sallanacak, İsyanlarının ağırlığı altında çökecek Ve bir daha kalkamayacak.

Yşa.24: 21 O gün RAB yukarıda, gökteki güçleri Ve aşağıda, yeryüzündeki kralları cezalandıracak.

Yşa.24: 22 Zindana tıkılan tutsaklar gibi Cezaevine kapatılacak Ve uzun süre sonra cezalandırılacaklar.

Yşa.24: 23 Ayın yüzü kızaracak, güneş utanacak. Çünkü Her Şeye Egemen RAB Siyon Dağı'nda, Yeruşalim'de krallık edecek. Halkın ileri gelenleri O'nun yüceliğini görecek.

Övgü İlahisi

BÖLÜM 25

Yşa.25: 1 Ya RAB, sensin benim Tanrım,Seni yüceltir, adını överim.Çünkü sen eskiden beri tasarladığın harikalarıTam bir sadakatle gerçekleştirdin.

Yşa.25: 2 Kenti bir taş yığınına,Surlu kenti viraneye çevirdin.Yabancıların kalesiydi, kent olmaktan çıktı.Bir daha da onarılmayacak.

Yşa.25: 3 Bundan ötürü güçlü uluslar seni onurlandıracak, Acımasız ulusların kentleri senden korkacak.

Yşa.25: 4 Çünkü onların öfkesi Duvara çarpan sağanak gibi yükselince, Sen yoksulun, sıkıntı içindeki düşkünün kalesi, Sağanağa karşı sığınak, Sıcağa karşı gölgelik oldun.

Yşa.25: 5 Yabancıların gürültüsünü çöl sıcağı gibi bastırırsın. Bulutun gölgesi sıcağı nasıl kırarsa, Bu acımasız adamların türküsü de öyle diniyor.

Rab'bin Hazırladığı Şölen

Yşa.25: 6 Her Şeye Egemen RAB bu dağda Bütün uluslara yağlı yemeklerin Ve dinlendirilmiş seçkin şarapların sunulduğu Zengin bir şölen verecek.

Yşa.25: 7 Bütün halkların üzerindeki örtüyü, Bütün ulusların üzerine örülmüş olan örtüyü Bu dağda kaldıracak.

Yşa.25: 8 Ölümü sonsuza dek yutacak. Egemen RAB bütün yüzlerden gözyaşlarını silecek. Halkının utancını bütün yeryüzünden kaldıracak. Çünkü RAB böyle diyor.

Yşa.25: 9 O gün diyecekler ki, "İşte Tanrımız budur; O'na umut bağlamıştık, bizi kurtardı, RAB O'dur, O'na umut bağlamıştık, O'nun kurtarışıyla sevinip coşalım."

Rab Moav'ı Cezalandıracak

Yşa.25: 10 RAB'bin eli bu dağın üzerinde kalacak, Ama Moav gübre çukurundaki saman gibi Kendi yerinde çiğnenecek.

Yşa.25: 11 Oracıkta yüzmek isteyen biri gibi ellerini uzatacak, Ama kurnazlığına karşın RAB onun gururunu kıracak.

Yşa.25: 12 RAB surlarındaki yüksek burçları Devirip yıkacak, yerle bir edecek.

Sevinç İlahisi

BÖLÜM 26

Yşa.26: 1 O gün Yahuda'da şu ilahi söylenecek:Güçlü bir kentimiz var. Çünkü Tanrı'nın kurtarışı Kente sur ve duvar gibidir.

Yşa.26: 2 Açın kentin kapılarını, Sadık kalan doğru ulus içeri girsin.

Yşa.26: 3 Sana güvendiği için Düşüncelerinde sarsılmaz olanı Tam bir esenlik içinde korursun.

Yşa.26: 4 RAB'be sonsuza dek güvenin, Çünkü RAB, evet RAB sonsuza dek kalıcı kayadır.

Yşa.26: 5 Yüksekte oturanı alçaltır, Yüce kenti yıkar, Yerle bir eder.

Yşa.26: 6 O kent ayak altında, Mazlumların ayakları, Yoksulların adımları altında çiğnenecek.

Yşa.26: 7 Doğru adamın yolu düzdür,Ey Dürüst Olan, doğru adamın yolunu sen düzlersin.

Yşa.26: 8 Evet, ya RAB, ilkelerinin çizdiği yolda sana umut bağladık, Adın ve ünündür yüreğimizin dileği,

Yşa.26: 9 Geceleri canım sana susar, Evet, içimde ruhum seni özler; Çünkü senin ilkelerin yeryüzünde oldukça, Orada oturanlar doğruluğu öğrenir.

Yşa.26: 10 Kötüler lütfedilse bile doğruluğu öğrenmez. Dürüstlüğün egemen olduğu diyarda haksızlık eder, RAB'bin büyüklüğünü görmezler.

Yşa.26: 11 Ya RAB, elin yükseldi, ama görmüyorlar, Halkın için gösterdiğin gayreti görüp utansınlar. Evet, düşmanların için yaktığın ateş onları yiyip bitirecek.

Yşa.26: 12 Ya RAB, bizi esenliğe çıkaracak sensin, Çünkü ne yaptıysak hepsi senin başarındır.

Yşa.26: 13 Ey Tanrımız RAB, senden başka efendiler bizi yönetti, Ama yalnız sana, senin adına yakaracağız.

Yşa.26: 14 O efendiler öldü, artık yaşamıyorlar, Dirilmeyecek onlar. Çünkü onları cezalandırıp yok ettin, Anılmalarına son verdin.

Yşa.26: 15 Ulusu çoğalttın, ya RAB, Evet, ulusu çoğalttın ve yüceltildin. Her yönde ülkenin sınırlarını genişlettin.

Yşa.26: 16 Ya RAB, sıkıntıdayken seni aradılar. Onları terbiye ettiğinde sessizce yakararak içlerini döktüler.

Yşa.26: 17 Doğum vakti yaklaşan gebe kadın Çektiği sancıdan ötürü nasıl kıvranır, feryat ederse, Senin önünde biz de öyle olduk, ya RAB.

Yşa.26: 18 Gebe kaldık, kıvrandık, Rüzgardan başka bir şey doğurmadık sanki. Ne dünyaya kurtuluş sağlayabildik, Ne de dünyada yaşayanları yaşama kavuşturabildik.

Yşa.26: 19 Ama senin ölülerin yaşayacak, Bedenleri dirilecek. Ey sizler, toprak altında yatanlar, Uyanın, ezgiler söyleyin. Çünkü senin çiyin sabah çiyine benzer, Toprak ölülerini yaşama kavuşturacak.

Yşa.26: 20 Haydi halkım, iç odalarınıza girip Ardınızdan kapılarınızı kapatın, RAB'bin öfkesi geçene dek kısa süre gizlenin.

Yşa.26: 21 Çünkü dünyada yaşayanları Suçlarından ötürü cezalandırmak için RAB bulunduğu yerden geliyor. Dünya üzerine dökülen kanı açığa vuracak, Öldürülenleri artık saklamayacak.

İsrail'in Kurtuluşu

BÖLÜM 27

Yşa.27: 1 O gün RAB Livyatan'ı*, o kaçan yılanı, Evet Livyatan'ı, o kıvrıla kıvrıla giden yılanı Acımasız, kocaman, güçlü kılıcıyla cezalandıracak, Denizdeki canavarı öldürecek.

Yşa.27: 2 O gün RAB, "Sevdiğim bağ için ezgiler söyleyin" diyecek,

Yşa.27: 3 "Ben RAB, bağın koruyucusuyum, Onu sürekli sularım. Kimse zarar vermesin diye Gece gündüz beklerim.

Yşa.27: 4 Kızgın değilim. Keşke karşıma dikenli çalılar çıksa! Onların üzerine yürür, Tümünü ateşe verirdim.

Yşa.27: 5 Ya da koruyuculuğuma sarılsınlar, Barışsınlar benimle, Evet, benimle barışsınlar."

Yşa.27: 6 Yakup soyu gelecekte kök salacak, İsrail filizlenip çiçeklenecek, Yeryüzünü meyvesiyle dolduracak.

Yşa.27: 7 RAB İsrailliler'i, kendilerini cezalandıranlarıcezalandırdığı gibi cezalandırdı mı? Ya da İsrailliler'i başkalarını öldürdüğü gibi öldürdü mü?

Yşa.27: 8 RAB onları yargıladı, Kovup sürgüne gönderdi. Doğu rüzgarının estiği gün Onları şiddetli soluğuyla savurdu.

Yşa.27: 9 Böylece Yakup soyunun suçu bağışlanacak. Günahlarının kaldırılmasının sonucu şöyle olacak: Sunağın taşlarını tebeşir taşı gibi un ufak ettiklerinde Ne Aşera* putu ne de buhur sunağı kalacak.

Yşa.27: 10 Surlu kent terk edildi, Çöl kadar ıssız, sahipsiz bir yurt oldu. Dana orada otlayıp uzanacak, Filizlerini yiyip bitirecek.

Yşa.27: 11 Kuruyan dalları koparılacak, Kadınlar gelip bunları yakacaklar. Çünkü bu halk akıllı bir halk değil. Bu yüzden onları yaratan kendilerine acımayacak, Onlara biçim veren onları kayırmayacak.

Yşa.27: 12 Ey İsrailoğulları, o gün RAB gürül gürül akan Fırat ileMısır Vadisi arasında harman döver gibi, sizi birer birer toplayacak.

Yşa.27: 13 Evet, o gün büyük bir boru çalınacak; Asur'da yitenlerleMısır'a sürgün edilenler gelip kutsal dağda, Yeruşalim'de RAB'betapınacaklar.

Efrayim'e Uyarı

BÖLÜM 28

Yşa.28: 1 Vay haline verimli vadinin başındaki kentin, Efrayimlisarhoşların gurur tacının! Şaraba yenilmişlerin yüce ve görkemlitacı, solmakta olan çiçeği andırıyor.

Yşa.28: 2 Rab'bin güçlü kudretli bir adamı var. Dolu fırtınası gibi,harap eden kasırga gibi, silip süpüren güçlü sel gibi o kenti şiddetle yere çalacak.

Yşa.28: 3 Efrayimli sarhoşların gurur tacı ayaklar altında çiğnenecek.

Yşa.28: 4 Verimli vadinin başındaki kent, yüce ve görkemli taç, artıksolmakta olan çiçeği andıran kent, mevsiminden önce olgunlaşmışincir gibi görülür görülmez koparılıp yutulacak.

Yşa.28: 5 O gün Her Şeye Egemen RAB, halkından sağ kalanlar içinyücelik tacı, güzellik çelengi olacak.

Yşa.28: 6 Yargı kürsüsünde oturanlar için adalet ruhu, kentkapılarında saldırıları geri püskürtenler için cesaret kaynağı olacak.

Yeşaya'nın Uyarıları

Yşa.28: 7 Kâhinlerle peygamberler bile şarabın ve içkinin etkisiyle yalpalayıp sendeliyor; içkinin etkisiyle yalpalayıp sendeliyorlar, şaraba yenik düşmüşler. Yanlış görümler görüyorlar, kararlarında tutarsızlar.

Yşa.28: 8 Sofralar kusmuk dolu, pisliğe bulaşmamış yer yok!

Yşa.28: 9 "Kimi eğitmeye çalışıyor?" diyorlar, "Kime iletiyor bildirisini? Sütten yeni kesilmiş, memeden yeni ayrılmış çocuklara mı?

Yşa.28: 10 Çünkü bütün söylediği buyruk üstüne buyruk, buyruk üstünebuyruk, kural üstüne kural, kural üstüne kural, biraz şurdan, biraz burdan...*fa*"D Not 28:10,13 Bu ayetlerdeki alaylı sözlerin İbranice'si şöyle:"Sav lasav, sav lasav, kav lakav, kav lakav, zeer şam, zeer şam!"

Yşa.28: 11 Öyle olsun, o zaman RAB bu halka yabancı dudaklarla,anlaşılmaz bir dille seslenecek.

Yşa.28: 12 Onlara, "Rahatlık budur, yorgunların rahat etmelerinisağlayın, huzur budur" dedi, ama dinlemek istemediler.

Yşa.28: 13 Bu yüzden RAB'bin sözü onlar için "Buyruk üstüne buyruk,buyruk üstüne buyruk, kural üstüne kural, kural üstüne kural,biraz şurdan, biraz burdan"dır. Madem öyle, varsın sırtüstü düşüpyaralansınlar, kapana kısılıp tutsak olsunlar.

Yşa.28: 14 Bundan ötürü, ey alaycılar, Yeruşalim'deki bu halkı yönetensizler, RAB'bin sözüne kulak verin.

Yşa.28: 15 Şöyle diyorsunuz: "Ölümle antlaşma yaptık, ölüler diyarıyla uyuştuk; öyle ki, büyük bela ülkeden geçerken bize zarar vermeyecek. Çünkü yalanları kendimize sığınak yaptık, hilenin ardına gizlendik."

Yşa.28: 16 Bu yüzden Egemen RAB diyor ki, "İşte Siyon'a sağlam temelolarak bir taş, denenmiş bir taş, değerli bir köşe taşıyerleştiriyorum. Ona güvenen yenilmeyecek.

Yşa.28: 17 Adaleti ölçü ipi, doğruluğu çekül yapacağım. Yalanlaradayanan sığınağı dolu süpürüp götürecek, gizlendiğiniz yerleri sel basacak.

Yşa.28: 18 Ölümle yaptığınız antlaşma yürürlükten kaldırılacak, ölülerdiyarıyla uyuşmanız geçerli sayılmayacak. Büyük bela ülkedengeçerken sizi çiğneyecek.

Yşa.28: 19 Bu bela her geldiğinde sizi süpürüp götürecek. Her gün,gece gündüz gelecek. Bu bildiriyi anlayan dehşete kapılacak.

Yşa.28: 20 Yatak uzanamayacağınız kadar kısa, örtü sarınamayacağınızkadar dar olacak.

Yşa.28: 21 Çünkü RAB, Perasim Dağı'nda olduğu gibi kalkacak, GivonVadisi'nde olduğu gibi öfkelenecek. Ne kadar garip olsa da işinitamamlayacak, ne kadar tuhaf olsa da yapacağını yapacak.

Yşa.28: 22 Alay etmeyin artık, yoksa zincirleriniz daha da kalınlaşır.Çünkü bütün ülkenin kesin bir yıkıma uğrayacağını Rab'den, HerŞeye Egemen RAB'den duydum.

Yşa.28: 23 Kulak verin, sesimi işitin, dikkat edin, ne söylediğimi dinleyin.

Yşa.28: 24 Çiftçi ekin ekmek için durmadan toprağı sürer mi, boyunaeşeleyip tırmıklar mı?

Yşa.28: 25 Toprağı düzledikten sonra çörekotunu, kimyonu serpmez mi?Buğdayı sıra sıra, arpayı ayırdığı yere, kızıl buğdayı da onun yanına ekmez mi?

Yşa.28: 26 Tanrısı ona uygun olanı gösterir, onu eğitir.

Yşa.28: 27 Çünkü çörekotu harmanda keskin aletle dövülmez, kimyonunüzerinden tekerlekle geçilmez. Çörekotu değnekle, kimyon çubukla dövülür.

Yşa.28: 28 Buğday ekmek yapmak için öğütülür, ama boyuna dövülmez.Harmanın üzerinden tekerlek ve atlar geçse de buğdayı ezmez.

Yşa.28: 29 Bu işteki bilgelik de Her Şeye Egemen RAB'den gelir. O'nuntasarıları harikadır, bilgelikte üstündür.

Davut Kenti'nin Vay Haline!

BÖLÜM 29

Yşa.29: 1 Ariel*fb*, Ariel, Davut'un ordugah kurduğu kent, vay haline! Sen yıla yıl kat, bayramların süredursun.D Not 29:1 "Ariel": "Sunak ocağı" ya da "Tanrı'nın aslanı" anlamına gelebilir. Yeruşalim Kenti'ni simgeliyor.

Yşa.29: 2 Ama seni sıkıntıya sokacağım. Feryat, figan edeceksin, Benim için sunak ocağı gibi olacaksın.

Yşa.29: 3 Sana karşı çepeçevre ordugah kuracak, Çevreni rampalarla, kulelerle kuşatacağım.

Yşa.29: 4 Alçaltılacaksın, yerin altından konuşacak, Toz toprak içinden boğuk boğuk sesleneceksin. Sesin ölü sesi gibi yerden, Sözlerin fısıltı gibi toprağın içinden çıkacak.

Yşa.29: 5 Ama sayısız düşmanların ince toz, Acımasız orduları savrulmuş saman ufağı gibi olacak. Bir anda, ansızın,

Yşa.29: 6 Her Şeye Egemen RAB gök gürlemesiyle, Depremle, büyük gümbürtü, kasırga ve fırtınayla, Her şeyi yiyip bitiren ateş aleviyle seni cezalandıracak.

Yşa.29: 7 Sonra Ariel'e karşı savaşan çok sayıda ulus, Ona ve kalesine saldıranların hepsi, Onu sıkıntıya sokanlar bir rüya gibi, Gece görülen görüm gibi yok olup gidecekler.

Yşa.29: 8 Rüyada yemek yediğini gören aç kişi, Uyandığında hâlâ açtır; Rüyada su içtiğini gören susuz kişi, Uyandığında susuzluktan hâlâ baygındır. İşte Siyon Dağı'na karşı savaşan Kalabalık uluslar da böyle olacak.

Yşa.29: 9 Şaşırın, şaşkına dönün, Kendinizi kör edin, görmez olun. Şarap içmeden sarhoş olun, İçki içmeden sendeleyin.

Yşa.29: 10 Çünkü RAB size uyuşukluk ruhu verdi;Gözlerinizi mühürledi, ey peygamberler, Başlarınızı örttü, ey biliciler*.

Yşa.29: 11 Sizin için bütün görüm Mühürlenmiş bir kitabın sözleri gibi oldu. İnsanlar böyle bir kitabı Okuma bilen birine verip, "Rica etsek şunu okur musun?" diye sorduklarında, "Okuyamam, çünkü mühürlenmiş" yanıtını alırlar.

Yşa.29: 12 Kitabı okuma bilmeyen birine verip, "Rica etsek şunu okur musun?" diye sorduklarında ise, "Okuma bilmem" yanıtını alırlar.

Yşa.29: 13 Rab diyor ki, "Bu halk bana yaklaşıp Ağızlarıyla, dudaklarıyla beni sayar, Ama yürekleri benden uzak. Benden korkmaları da İnsanlardan öğrendikleri buyrukların sonucudur.

Yşa.29: 14 Onun için ben de bu halkın arasında yine bir harika, Evet, şaşılacak bir şey yapacağım. Bilgelerin bilgeliği yok olacak, Akıllının aklı duracak."

Yşa.29: 15 Tasarılarını RAB'den gizlemeye uğraşanların vay haline! Karanlıkta iş gören bu adamlar, "Bizi kim görecek, kim tanıyacak?" diye düşünürler.

Yşa.29: 16 Ne kadar ters düşünceler! Çömlekçi balçıkla bir tutulur mu? Yapı, kendini yapan için, "Beni o yapmadı" diyebilir mi? Çömlek kendine biçim veren için, "O bir şeyden anlamaz" diyebilir mi?

Yşa.29: 17 Lübnan pek yakında meyve bahçesine, Meyve bahçesi ormana dönmeyecek mi?

Yşa.29: 18 O gün sağırlar kitabın sözlerini işitecek, Körler koyu karanlıkta görecek.

Yşa.29: 19 Düşkünlerin RAB'de buldukları sevinç artacak, Yoksullar İsrail'in Kutsalı sayesinde coşacak.

Yşa.29: 20 Çünkü acımasızlar yok olacak, alaycılar silinecek, Kötülüğe fırsat kollayanların hepsi kesilip atılacak.

Yşa.29: 21 Onlar ki, insanı tek sözle davasında suçlu çıkarır, Kent kapısında haksızı azarlayana tuzak kurar, Yok yere haklının hakkını çiğnerler.

Yşa.29: 22 Bundan dolayı, İbrahim'i kurtarmış olan RAB Yakup soyuna diyor ki, "Yakup soyu artık utanmayacak, Yüzleri korkudan sararmayacak.

Yşa.29: 23 Elimin yapıtı olan çocuklarını Aralarında gördüklerinde Adımı kutsal sayacaklar; Evet, Yakup'un Kutsalı'nı kutsal sayacak, İsrail'in Tanrısı'ndan korkacaklar.

Yşa.29: 24 Yoldan sapmış olanlar kavrayışa, Yakınıp duranlar bilgiye kavuşacak."

Söz Dinlemeyen Halk

BÖLÜM 30

Yşa.30: 1 RAB, "Vay haline bu dikbaşlı soyun!" diyor, "Benim değil, kendi tasarılarını yerine getirip Ruhuma aykırı anlaşmalar yaparak Günah üstüne günah işliyorlar.

Yşa.30: 2 Bana danışmadan firavunun koruması altına girmek, Mısır'ın gölgesine sığınmak için oraya gidiyorlar.

Yşa.30: 3 Ne var ki, firavunun koruması onlar için utanç, Mısır'ın gölgesine sığınmaları onlar için rezillik olacak.

Yşa.30: 4 Önderleri Soan'da*fc* olduğu, Elçileri Hanes'e ulaştığı halde,D Not 30:4 "Soan": Tanis olduğu sanılıyor.

Yşa.30: 5 Kendilerine yararı olmayan bir halk yüzünden hepsi utanacak. O halkın onlara ne yardımı ne de yararı olacak, Ancak onları utandırıp rezil edecek."

Yşa.30: 6 Negev'deki hayvanlara ilişkin bildiri: "Elçiler erkek ve dişi aslanların, Engereklerin, uçan yılanların yaşadığı Çetin ve sıkıntılı bir bölgeden geçerler. Servetlerini eşeklerin sırtına, Hazinelerini develerin hörgücüne yükleyip Kendilerine hiç yararı olmayan halka taşırlar.

Yşa.30: 7 Mısır'ın yardımı boş ve yararsızdır, Bu yüzden Mısır'a 'Haylaz Rahav*fç* adını verdim.D Not 30:7 "Rahav": Mısır için takma ad olarak kullanılan Rahav"Fırtına" ya da "Küstah" anlamına gelir.

Yşa.30: 8 "Şimdi git, söylediğimi onların önünde Bir levhaya yazıp kitaba geçir ki, Gelecekte kalıcı bir tanık olsun.

Yşa.30: 9 Çünkü o asi bir halk, yalancı bir soy, RAB'bin yasasını duymak istemeyen bir soydur.

Yşa.30: 10 Bilicilere*, 'Artık görüm görmeyin, Görenlere, 'Bizim için doğru şeyler görmeyin, Bize güzel şeyler söyleyin, asılsız şeyler açıklayın diyorlar,

Yşa.30: 11 'Yoldan çekilin, yolu açın, Bizi İsrail'in Kutsalı'yla yüzleştirmekten vazgeçin."

Yşa.30: 12 Bu nedenle İsrail'in Kutsalı diyor ki, "Madem bu bildiriyi reddettiniz, Baskıya ve hileye güvenip dayandınız;

Yşa.30: 13 Bu suçunuz yüksek bir surda Sırt veren çatlağa benziyor. Böyle bir sur birdenbire yıkılıverir.

Yşa.30: 14 O, toprak çömlek gibi parçalanacak. Parçalanması öyle şiddetli olacak ki, Ocaktan ateş almaya ya da sarnıçtan su çıkarmaya Yetecek büyüklükte bir parça kalmayacak."

Yşa.30: 15 Egemen RAB, İsrail'in Kutsalı şöyle diyor: "Bana dönün, huzur bulun, kurtulursunuz. Kaygılanmayın, bana güvenin, güçlü olursunuz. Ama bunu yapmak istemiyorsunuz.

Yşa.30: 16 'Hayır, atlara binip kaçarız diyorsunuz, Bu yüzden kaçmak zorunda kalacaksınız. 'Hızlı atlara bineriz diyorsunuz, Bu yüzden sizi kovalayanlar da hızlı olacak.

Yşa.30: 17 Bir kişinin tehdidiyle bin kişi kaçacak, Beş kişinin tehdidiyle hepiniz kaçacaksınız; Dağ başında bir gönder, Tepede bir sancak gibi kalana dek kaçacaksınız.

Yşa.30: 18 "Yine de RAB size lütfetmeyi özlemle bekliyor, Size merhamet göstermek için harekete geçiyor. Çünkü RAB adil Tanrı'dır. Ne mutlu O'nu özlemle bekleyenlere!"

Rab Halkını Kutsayacak

Yşa.30: 19 "Ey Yeruşalim'de oturan Siyon halkı, Artık ağlamayacaksın! Feryat ettiğinde Rab sana nasıl da lütfedecek! Feryadını duyar duymaz seni yanıtlayacak.

Yşa.30: 20 Rab ekmeği sıkıntıyla, Suyu cefayla verse de, Öğretmeniniz artık gizlenmeyecek*fd*, Gözünüzle göreceksiniz onu*fe*.D Not 30:20 "Öğretmeniniz artık gizlenmeyecek" ya da "Öğretmenlerinizi artık dışlamayacaksınız". 30:20 "Onu" ya da "Onları".

Yşa.30: 21 Sağa ya da sola sapacağınız zaman, Arkanızdan, 'Yol budur, bu yoldan gidin Diyen sesini duyacaksınız.

Yşa.30: 22 Gümüş kaplı oyma putlarınızı, Altın kaplama dökme putlarınızı 'Kirli ilan edecek, Kirli bir âdet bezi gibi atıp 'Defol diyeceksiniz.

Yşa.30: 23 Rab toprağa ektiğiniz tohum için yağmur verecek, Toprağın ürünü olan yiyecek bol ve zengin olacak. O gün sığırlarınız geniş otlaklarda otlanacak.

Yşa.30: 24 Toprağı işleyen öküzlerle eşekler Kürekle, yabayla savrulmuş, Tuzlanmış yem yiyecekler.

Yşa.30: 25 Kalelerin düştüğü o büyük kıyım günü Her yüksek dağda, her yüce tepede Akarsular olacak.

Yşa.30: 26 RAB halkının kırıklarını sardığı, Vuruşuyla açtığı yaraları iyileştirdiği gün, Ay güneş gibi parlayacak, Güneş yedi kat, yedi günün toplam parlaklığı kadar parlak olacak."

Rab Asur'u Cezalandıracak

Yşa.30: 27 Bakın, RAB'bin kendisi*ff* uzaktan geliyor, Kızgın öfkeyle kara bulut içinde. Dudakları gazap dolu, Dili her şeyi yiyip bitiren ateş sanki.D Not 30:27 "Kendisi": İbranice "Adı".

Yşa.30: 28 Soluğu adam boynuna dek yükselmiş taşkın ırmak gibi. Ulusları elekten geçirecek, değersizleri ayıracak, Halkların ağzına yoldan saptıran bir gem takacak.

Yşa.30: 29 Ama sizler bayram gecesini kutlar gibi Ezgiler söyleyeceksiniz. RAB'bin dağına, İsrail'in Kayası'na Kaval eşliğinde çıktığınız gibi İçten sevineceksiniz.

Yşa.30: 30 RAB heybetli sesini işittirecek; Kızgın öfkeyle, her şeyi yiyip bitiren ateş aleviyle, Sağanak yağmurla, fırtına ve doluyla Bileğinin gücünü gösterecek.

Yşa.30: 31 Asur RAB'bin sesiyle dehşete düşecek, O'nun değneğiyle vurulacak.

Yşa.30: 32 RAB'bin terbiye değneğiyle onlara indirdiği her darbeye Tef ve lir eşlik edecek. RAB silahlarını savura savura onlarla savaşacak.

Yşa.30: 33 Tofet* çoktan hazırlandı, Evet, kral için hazırlandı. Geniş ve yüksektir odun yığını, Ateşi, odunu boldur. RAB kızgın kükürt selini andıran Soluğuyla tutuşturacak onu.

Mısır'a Güvenmeyin

BÖLÜM 31

Yşa.31: 1 Vay haline yardım bulmak için Mısır'a inenlerin! Atlara, çok sayıdaki savaş arabalarına, Kalabalık atlılara güveniyorlar, Ama İsrail'in Kutsalı'na güvenmiyor, RAB'be yönelmiyorlar.

Yşa.31: 2 Oysa bilge olan RAB'dir. Felaket getirebilir ve sözünü geri almaz. Kötülük yapan soya, Suç işleyenlerin yardımına karşı çıkar.

Yşa.31: 3 Mısırlılar Tanrı değil, insandır, Atları da ruh değil, et ve kemiktir. RAB'bin eli kalkınca yardım eden tökezler, Yardım gören düşer, hep birlikte yok olurlar.

Yşa.31: 4 Çünkü RAB bana dedi ki, "Avının başında homurdanan aslan Bir araya çağrılan çobanlar topluluğunun Bağırıp çağırmasından yılmadığı, gürültüsüne aldırmadığı gibi, Her Şeye Egemen RAB de Siyon Dağı'nın doruğuna inip savaşacak.

Yşa.31: 5 Her Şeye Egemen RAB Kanat açmış kuşlar gibi koruyacak Yeruşalim'i. Koruyup özgür kılacak, esirgeyip kurtaracak onu."

Yşa.31: 6 Ey İsrailoğulları, Bunca vefasızlık ettiğiniz RAB'be dönün.

Yşa.31: 7 Çünkü hepiniz günahkâr ellerinizle yaptığınız Altın ve gümüş putları o gün reddedip atacaksınız.

Yşa.31: 8 Asur kılıca yenik düşecek, Ama insan kılıcına değil. Halkı kılıçtan geçirilecek, Ama bu insan kılıcı olmayacak. Kimileri kaçıp kurtulacak, Gençleri de angaryaya koşulacak.

Yşa.31: 9 Asur Kralı*fg* dehşet içinde kaçacak, Önderleri sancağı görünce dehşete kapılacak. Siyon'da ateşi, Yeruşalim'de ocağı bulunan RAB söylüyor bunları.D Not31:9 "Asur Kralı": İbranice "Kayası".

Adil Kral

BÖLÜM 32

Yşa.32: 1 İşte kral doğrulukla krallık yapacak, Önderler adaletle yönetecek.

Yşa.32: 2 Her biri rüzgara karşı bir sığınak, Fırtınaya karşı bir barınak, çölde akarsu, Çorak yerde gölge salan Büyük bir kaya gibi olacak.

Yşa.32: 3 Artık görenlerin gözleri kapanmayacak, Dinleyenler kulak kesilecek.

Yşa.32: 4 Düşüncesizin aklı bilgiye erecek, Kekeme açık seçik, akıcı konuşacak.

Yşa.32: 5 Artık budalaya soylu, Alçağa saygın denmeyecek.

Yşa.32: 6 Çünkü budala saçmalıyor, Aklı fikri hep kötülükte. İşi gücü fesat işlemek, RAB'be ilişkin yanlış sözler söylemek, Açları aç bırakmak, Susamışlardan suyu esirgemek.

Yşa.32: 7 Alçağın yöntemleri kötüdür; Yoksul davasında haklı olsa da Onu yalanlarla yok etmek için Kötü düzenler tasarlar.

Yşa.32: 8 Soylu kişiyse soylu şeyler tasarlar, Yaptığı soylu işlerle ayakta kalır.

Yargı ve Kurtuluş

Yşa.32: 9 Ey tasasızca yaşayan kadınlar, Kalkın, sesimi işitin; Ey kaygısız kızlar, sözüme kulak verin!

Yşa.32: 10 Bir yıl kadar sonra sarsılacaksınız, Ey kaygısız kadınlar. Çünkü bağbozumu olmayacak, Devşirecek meyve bulunmayacak.

Yşa.32: 11 Titreyin, ey tasasızca yaşayan kadınlar, Sarsılın, ey kaygısızlar. Giysilerinizi çıkarın, soyunup belinize çul kuşanın.

Yşa.32: 12-13 Güzel tarlalar, verimli asmalar, Halkımın diken ve çalı bitmiş toprakları için, Neşeli kentteki mutluluk dolu evler için göğsünüzü dövün.

Yşa.32: 14 Çünkü saray ıssız, Kalabalık kent bomboş kalacak. Ofel Mahallesi'yle gözcü kulesi Bir çayırlığa dönecek; Yaban eşeklerinin keyifle gezindiği, Sürülerin otladığı bir yer olacak.

Yşa.32: 15 Ta ki yukarıdan üzerimize ruh dökülene dek; O zaman çöl meyve bahçesine, Meyve bahçesi ormana dönecek.

Yşa.32: 16 O zaman adalet çöle dek yayılacak, Doğruluk meyve bahçesinde yurt bulacak.

Yşa.32: 17 Doğruluğun ürünü esenlik, Sonucu, sürekli huzur ve güven olacaktır.

Yşa.32: 18 Halkım esenlik dolu evlerde, Güvenli ve rahat yerlerde yaşayacak.

Yşa.32: 19 Dolu ormanları harap etse, Kent yerle bir olsa da,

Yşa.32: 20 Sulak yerde tohum eken, Sığırını, eşeğini özgürce çayıra salan sizlere ne mutlu!

Yardım için Yakarma

BÖLÜM 33

Yşa.33: 1 Vay sana, yıkıp yok eden Ama kendisi yıkılmamış olan! Vay sana, ihanete uğramamış hain! Yıkıma son verir vermez sen de yıkılacaksın, İhanetin sona erer ermez sen de ihanete uğrayacaksın.

Yşa.33: 2 Ya RAB, lütfet bize, Çünkü sana umut bağladık, Gün be gün gücümüz ol! Sıkıntıya düştüğümüzde bizi kurtar.

Yşa.33: 3 Kükreyişinden halklar kaçışır, Sen ayağa kalkınca uluslar darmadağın olur.

Yşa.33: 4 Çekirgeler tarlayı nasıl yağmalarsa, Ganimetiniz de öyle yağmalanacak, ey uluslar. Malınızın üzerine çekirge sürüsü gibi saldıracaklar.

Yşa.33: 5 Yükseklerde oturan RAB yücedir, Siyon'u adalet ve doğrulukla doldurur.

Yşa.33: 6 Yaşadığınız sürenin güvencesi O'dur. Bol bol kurtuluş, bilgi ve bilgelik sağlayacak. Halkın hazinesi RAB korkusudur.

Yşa.33: 7 İşte, en yiğitleri sokaklarda feryat ediyor, Barış elçileri acı acı ağlıyor.

Yşa.33: 8 Anayollar bomboş, Yolculuk eden kimse kalmadı. Düşman antlaşmayı bozdu, kentleri hor gördü, İnsanları hiçe saydı.

Yşa.33: 9 Ülke yas tutuyor, zayıflıyor. Lübnan utancından soldu, Şaron Ovası çöle döndü, Başan ve Karmel'de ağaçlar yaprak döküyor.

Rab Halkları Uyarıyor

Yşa.33: 10 RAB diyor ki, "Şimdi harekete geçeceğim, Ne denli yüce ve üstün olduğumu göstereceğim.

Yşa.33: 11 Samana gebe kalıp anız doğuracaksınız, Soluğunuz sizi yiyip bitiren bir ateş olacak.

Yşa.33: 12 Halklar yanıp kül olacak, Kesilip yakılan dikenli çalı gibi olacak.

Yşa.33: 13 "Ey uzaktakiler, ne yaptığımı işitin, Ey yakındakiler, gücümü anlayın."

Yşa.33: 14 Siyon'daki günahkârlar dehşet içinde, Tanrısızları titreme aldı. "Her şeyi yiyip bitiren ateşin yanında Hangimiz oturabilir? Sonsuza dek sönmeyecek alevin yanında Hangimiz yaşayabilir?" diye soruyorlar.

Yşa.33: 15 Ama doğru yolda yürüyüp doğru dürüst konuşan, Zorbalıkla edinilen kazancı reddeden, Elini rüşvetten uzak tutan, Kan dökenlerin telkinlerine kulak vermeyen, Kötülük görmeye dayanamayan,

Yşa.33: 16 Yükseklerde oturacak; Uçurumun başındaki kaleler onun korunağı olacak, Ekmeği sağlanacak, hiç susuz kalmayacak.

Kral Siyon'da

Yşa.33: 17 Kralı bütün güzelliğiyle görecek, Uçsuz bucaksız ülkeyi seyredeceksin.

Yşa.33: 18 "Haracı tartıp kaydeden nerede, Kulelerden sorumlu olan nerede?" diyerek Geçmişteki dehşetli günleri düşüneceksin.

Yşa.33: 19 Garip, anlaşılmaz bir yabancı dil konuşan O küstah halkı artık görmeyeceksin.

Yşa.33: 20 Bayramlarımızın kenti olan Siyon'a bak! Yeruşalim'i bir esenlik yurdu, Kazıkları asla yerinden sökülmeyen, Gergi ipleri hiç kopmayan, Sarsılmaz bir çadır olarak görecek gözlerin.

Yşa.33: 21 Heybetli RAB orada bizden yana olacak. Orası geniş ırmakların, çayların yeri olacak. Bunların üzerinden ne kürekli tekneler, Ne de büyük gemiler geçecek.

Yşa.33: 22 Çünkü yargıcımız RAB'dir; Yasamızı koyan RAB'dir, Kralımız RAB'dir, bizi O kurtaracak.

Yşa.33: 23 Senin gemilerinin halatları gevşedi, Direklerinin dibini pekiştirmediler, Yelkenleri açmadılar. O zaman büyük ganimet paylaşılacak, Topallar bile yağmaya katılacak.

Yşa.33: 24 Siyon'da oturan hiç kimse "Hastayım" demeyecek, Orada yaşayan halkın suçu bağışlanacak.

Rab Ulusları Cezalandıracak

BÖLÜM 34

Yşa.34: 1 Ey uluslar, işitmek için yaklaşın! Ey halklar, kulak verin! Dünya ve üzerindeki herkes, Yeryüzü ve ondan türeyenlerin hepsi işitsin!

Yşa.34: 2 RAB bütün uluslara öfkelendi, Onların ordularına karşı gazaba geldi. Onları tümüyle mahvolmaya, Boğazlanmaya teslim edecek.

Yşa.34: 3 Ölüleri dışarı atılacak, Pis kokacak cesetleri; Dağlar kanlarıyla sulanacak.

Yşa.34: 4 Bütün gök cisimleri küçülecek, Gökler bir tomar gibi dürülecek; Gök cisimleri, asma yaprağı, İncir yaprağı gibi dökülecek.

Yşa.34: 5 "Kılıcım göklerde kanıncaya kadar içti. Şimdi de Edom'un, Tümüyle yıkmaya karar verdiğim halkın Üzerine inecek" diyor RAB.

Yşa.34: 6 RAB'bin kılıcı kana, Kuzu ve teke kanına doydu; Yağla, koç böbreklerinin yağıyla kaplandı. Çünkü RAB'bin Bosra'da bir kurbanı, Edom'da büyük bir kıyımı var.

Yşa.34: 7 Onlarla birlikte yaban öküzleri, Körpe boğalarla güçlü boğalar da yere serilecek. Toprakları kana doyacak, yağla sulanacak.

Yşa.34: 8 Çünkü RAB'bin bir öç günü, Siyon'un davasını güdeceği birkarşılık yılı olacak.

Yşa.34: 9 Edom dereleri zifte, toprağı kükürde dönecek; ülkenin heryanı yanan zift olacak.

Yşa.34: 10 Zift gece gündüz sönmeyecek, dumanı hep tütecek. Ülkekuşaklar boyu ıssız kalacak, sonsuza dek oradan kimse geçmeyecek.

Yşa.34: 11 Baykuşların mülkü olacak orası, büyük baykuşlarla kargalaryaşayacak orada. RAB, Edom'un üzerine kargaşa ipini, boşlukçekülünü gerecek.

Yşa.34: 12 Kral ilan edebilecekleri soylular kalmayacak, bütünönderlerinin sonu gelecek.

Yşa.34: 13 Saraylarında dikenler, kalelerinde ısırganlarlaböğürtlenler bitecek. Orası çakalların barınağı, baykuşların yurdu olacak.

Yşa.34: 14 Yabanıl hayvanlarla sırtlanlar orada buluşacak, tekeler*fh*karşılıklı böğürecek. Lilit*fı* oraya yerleşip rahata kavuşacak.D Not 34:14 "Teke": Teke görünümlü cin anlamına da gelebilir (bkz. Lev.17:7). 34:14 "Lilit": Bir tür cin olabilir.

Yşa.34: 15 Baykuşlar orada yuva kurup yumurtlayacak, kuluçkaya yatıpyavrularını kendi gölgelerinde toplayacak. Çaylaklar eşleşip orada toplanacaklar.

Yşa.34: 16 RAB'bin kitabını okuyup araştırın: Bunlardan hiçbiri eksikkalmayacak, eşten yoksun hiçbir hayvan olmayacak. Çünkü bu buyrukRAB'bin ağzından çıktı, Ruhu da onları toplayacak.

Yşa.34: 17 RAB onlar için kura çekti, ülkeyi ölçüp aralarında payetti. Orayı sonsuza dek sahiplenip kuşaklar boyu orada yaşayacaklar.

Rab'bin Egemenliği

BÖLÜM 35

Yşa.35: 1 Çöl ve kurak toprak sevinecek, Bozkır coşup çiğdem gibi çiçeklenecek.

Yşa.35: 2 Her yanı çiçeklenip sevinçle coşacak, Sevincini haykıracak. Lübnan'ın yüceliği, Karmel ve Şaron'un görkemi ona verilecek. İnsanlar RAB'bin yüceliğini, Tanrımız'ın görkemini görecek.

Yşa.35: 3 Gevşek elleri güçlendirin, Pekiştirin çözülen dizleri.

Yşa.35: 4 Yüreği kaygılı olanlara, "Güçlü olun, korkmayın" deyin, "İşte Tanrınız geliyor! Öç almaya, karşılık vermeye geliyor. Sizi O kurtaracak."

Yşa.35: 5 O zaman körlerin gözleri, Sağırların kulakları açılacak;

Yşa.35: 6 Topallar geyik gibi sıçrayacak, Sevinçle haykıracak dilsizlerin dili. Çünkü çölde sular fışkıracak, Irmaklar akacak bozkırda.

Yşa.35: 7 Kızgın kum havuza, Susuz toprak pınara dönüşecek. Çakalların yattığı yerlerde Kamış, saz ve ot bitecek.

Yşa.35: 8 Orada bir yol, bir anayol olacak, "Kutsal yol" diye anılacak, Murdar* kişiler geçemeyecek oradan. O yol kurtulmuş olanların yoludur. O yolda yürüyenler, bön kişiler de olsa yoldan sapmayacak.

Yşa.35: 9 Aslan olmayacak orada, Yırtıcı hayvan o yola çıkmayacak; Orada bulunmayacaklar. Ancak kurtulmuş olanlar yürüyecek o yolda.

Yşa.35: 10 RAB'bin kurtardıkları dönecek, Sevinçle haykırarak Siyon'a varacaklar. Yüzlerinde sonsuz sevinç olacak. Onların olacak coşku ve sevinç, Üzüntü ve inilti kaçacak.

Sanherib'in Tehdidi(2Kr.18:13-37; 2Ta.32:9-19)

BÖLÜM 36

Yşa.36: 1 Hizkiya'nın krallığının on dördüncü yılında Asur KralıSanherib, Yahuda'nın surlu kentlerine saldırıp hepsini ele geçirdi.

Yşa.36: 2 Komutanını büyük bir orduyla Lakiş'ten Yeruşalim'e, KralHizkiya'ya gönderdi. Komutan Çırpıcı Tarlası yolunda, YukarıHavuz'un su yolunun yanında durdu.

Yşa.36: 3 Saray sorumlusu Hilkiya oğlu Elyakim, Yazman Şevna ve devlettarihçisi Asaf oğlu Yoah onu karşılamaya çıktı.

Yşa.36: 4 Komutan onlara şöyle dedi: "Hizkiya'ya söyleyin. 'Büyükkral, Asur Kralı diyor ki: Güvendiğin şey ne, neye güveniyorsun?

Yşa.36: 5 Savaş tasarıların ve gücün boş laftan başka birşey değildiyorum. Kime güveniyorsun da bana karşı ayaklanıyorsun?

Yşa.36: 6 İşte sen şu kırık kamış değneğe, Mısır'a güveniyorsun. Budeğnek kendisine yaslanan herkesin eline batar, deler. Firavunda kendisine güvenenler için böyledir.

Yşa.36: 7 Yoksa bana, Tanrımız RAB'be güveniyoruz mu diyeceksiniz?Hizkiya'nın Yahuda ve Yeruşalim halkına, yalnız bu sunağın önündetapınacaksınız diyerek tapınma yerlerini, sunaklarını ortadankaldırdığı Tanrı değil mi bu?

Yşa.36: 8 "Haydi, efendim Asur Kralı'yla bahse giriş. Binicilerisağlayabilirsen sana iki bin at veririm.

Yşa.36: 9 Mısır'ın savaş arabalarıyla atlıları sağlayacağına güvensenbile, efendimin en küçük rütbeli komutanlarından birini yenemezsin!

Yşa.36: 10 Dahası var: RAB'bin buyruğu olmadan mı saldırıp ülkeyiyıkmak için yola çıktığımı sanıyorsun? RAB, 'Git, o ülkeyi yık dedi."

Yşa.36: 11 Elyakim, Şevna ve Yoah, "Lütfen biz kullarınla Aramice*konuş" diye karşılık verdiler, "Çünkü biz bu dili anlarız.Yahudice konuşma. Surların üzerindeki halk bizi dinliyor."

Yşa.36: 12 Komutan, "Efendim bu sözleri yalnız size ve efendinizesöyleyeyim diye mi gönderdi beni?" dedi, "Surların üzerindeoturan bu halka, sizin gibi dışkısını yemek, idrarını içmekzorunda kalacak olan herkese gönderdi."

Yşa.36: 13 Sonra ayağa kalkıp Yahudi dilinde bağırdı: "Büyük kralın,Asur Kralı'nın sözlerini dinleyin!

Yşa.36: 14 Kral diyor ki, 'Hizkiya sizi aldatmasın, o sizi kurtaramaz.

Yşa.36: 15 RAB bizi mutlaka kurtaracak, bu kent Asur Kralı'nın elinegeçmeyecek diyen Hizkiya'ya kanmayın, RAB'be güvenmeyin.

Yşa.36: 16-17 Hizkiya'yı dinlemeyin. Çünkü Asur Kralı diyor ki,'Teslim olun, bana gelin. Böylece ben gelip sizi kendi ülkenizgibi bir ülkeye -tahıl ve yeni şarap, ekmek ve üzüm dolu birülkeye- götürene kadar herkes kendi asmasından, kendi incirağacından yiyecek, kendi sarnıcından içecek.

Yşa.36: 18 "'Hizkiya, RAB bizi kurtaracak diyerek sizi aldatmasın.Ulusların ilahları ülkelerini Asur Kralı'nın elinden kurtarabildi mi?

Yşa.36: 19 Hani nerede Hama'nın, Arpat'ın ilahları? Sefarvayim'in*fi*ilahları nerede? Samiriye'yi elimden kurtarabildiler mi?

Yşa.36: 20 Bütün bu ülkelerin ilahlarından hangisi ülkesini elimdenkurtardı ki, RAB Yeruşalim'i elimden kurtarabilsin?"D Not 36:19 "Sefarvayim": Asurlular'ın Samiriye'ye sürgün ettiği halk (bkz. 2Kr.17:24,31; 18:34).

Yşa.36: 21 Herkes sustu, komutana tek sözle bile karşılık verenolmadı. Çünkü Kral Hizkiya, "Karşılık vermeyin" diye buyurmuştu.

Yşa.36: 22 Sonra saray sorumlusu Hilkiya oğlu Elyakim, Yazman Şevnave devlet tarihçisi Asaf oğlu Yoah giysilerini yırttılar ve gidipkomutanın söylediklerini Hizkiya'ya bildirdiler.

Hizkiya Yeşaya'ya Başvuruyor(2Kr.19:1-13)

BÖLÜM 37

Yşa.37: 1 Kral Hizkiya olanları duyunca giysilerini yırttı, çulkuşanıp RAB'bin Tapınağı'na girdi.

Yşa.37: 2 Saray sorumlusu Elyakim'i, Yazman Şevna'yı ve ileri gelenkâhinleri Amots oğlu Peygamber Yeşaya'ya gönderdi. Hepsi çul kuşanmıştı.

Yşa.37: 3 Yeşaya'ya şöyle dediler: "Hizkiya diyor ki, 'Bugün sıkıntı,azar ve utanç günü. Çünkü çocukların doğum vakti geldi, ama doğuracak güç yok.

Yşa.37: 4 Yaşayan Tanrı'yı aşağılamak için efendisi Asur Kralı'nıngönderdiği komutanın söylediklerini belki Tanrın RAB duyar da duyduğu sözlerden ötürü onları cezalandırır. Bu nedenle sağ kalanlarımız için dua et."

Yşa.37: 5-6 Yeşaya, Kral Hizkiya'dan gelen görevlilere şöyle dedi:"Efendinize şunları söyleyin: 'RAB diyor ki, Asur Kralı'nınadamlarından benimle ilgili duyduğunuz küfürlerden korkma.

Yşa.37: 7 Onun içine öyle bir ruh koyacağım ki, bir haber üzerinekendi ülkesine dönecek. Orada onu kılıçla öldürteceğim."

Yşa.37: 8 Komutan, Asur Kralı'nın Lakiş'ten ayrılıp Livna'ya karşısavaştığını duydu. Krala danışmak için oraya gitti.

Yşa.37: 9 Kûş* Kralı Tirhaka'nın kendisiyle savaşmak üzere yolaçıktığını haber alan Asur Kralı, Hizkiya'ya ulaklar göndererek şöyle dedi:

Yşa.37: 10 "Yahuda Kralı Hizkiya'ya deyin ki, 'Güvendiğin Tanrın,Yeruşalim Asur Kralı'nın eline teslim edilmeyecek diyerek seni aldatmasın.

Yşa.37: 11 Asur krallarının bütün ülkelere neler yaptığını, onlarınasıl yerle bir ettiğini duymuşsundur. Sen kurtulacağını mı sanıyorsun?

Yşa.37: 12 Atalarımın yok ettiği ulusları -Gozanlılar'ı, Harranlılar'ı, Resefliler'i, Telassar'da yaşayan Edenliler'i- ilahları kurtarabildi mi?

Yşa.37: 13 Hani nerede Hama ve Arpat kralları? Lair, Sefarvayim, Hena, İvva kralları nerede?"

Hizkiya'nın Duası(2Kr.19:14-19)

Yşa.37: 14 Hizkiya mektubu ulakların elinden alıp okuduktan sonraRAB'bin Tapınağı'na çıktı. RAB'bin önünde mektubu yere yayarak

Yşa.37: 15 şöyle dua etti:

Yşa.37: 16 "Ey Keruvlar* arasında taht kuran İsrail'in Tanrısı, HerŞeye Egemen RAB, bütün dünya krallıklarının tek Tanrısı sensin.Yeri, göğü sen yarattın.

Yşa.37: 17 Ya RAB, kulak ver de işit, gözlerini aç da gör, ya RAB;Sanherib'in söylediklerini, yaşayan Tanrı'yı nasıl aşağıladığını duy.

Yşa.37: 18 Ya RAB, gerçek şu ki, Asur kralları bütün ulusları veülkelerini viraneye çevirdiler.

Yşa.37: 19 İlahlarını yakıp yok ettiler. Çünkü onlar tanrı değil,insan eliyle biçimlendirilmiş tahta ve taşlardı.

Yşa.37: 20 Ya RAB Tanrımız, şimdi bizi Sanherib'in elinden kurtar ki,bütün dünya krallıkları senin tek RAB olduğunu anlasın."

Yeşaya'nın Sözleri Gerçekleşiyor(2Kr.19:20-37; 2Ta.32:20-21)

Yşa.37: 21-22 Bunun üzerine Amots oğlu Yeşaya, Hizkiya'ya şu haberigönderdi: "İsrail'in Tanrısı RAB şöyle diyor: 'Asur KralıSanherib'le ilgili olarak bana yalvardığın için diyorum ki,"'Erden kız Siyon seni hor görüyor, Alay ediyor seninle. Yeruşalim kızı* ardından alayla baş sallıyor.

Yşa.37: 23 Sen kimi aşağıladın, kime küfrettin? Kime sesini yükselttin? İsrail'in Kutsalı'na tepeden baktın!

Yşa.37: 24 Uşakların aracılığıyla Rab'bi aşağıladın. Bir sürü savaş arabamla dağların tepesine, Lübnan'ın doruklarına çıktım, dedin. Yüksek sedir ağaçlarını, seçme çamlarını kestim, Lübnan'ın en uzak tepelerine, Gür ormanlarına ulaştım.

Yşa.37: 25 Kuyular kazdım, sular içtim, Mısır'ın bütün ırmaklarını ayağımın tabanıyla kuruttum, dedin.

Yşa.37: 26 "'Bütün bunları çoktan yaptığımı, Çok önceden tasarladığımı duymadın mı? Surlu kentleri enkaz yığınlarına çevirmeni Şimdi ben gerçekleştirdim.

Yşa.37: 27 O kentlerde yaşayanların kolu kanadı kırıldı. Yılgınlık ve utanç içindeydiler; Kır otuna, körpe filizlere, Damlarda büyümeden kavrulup giden ota döndüler.

Yşa.37: 28 Senin oturuşunu, kalkışını, Ne zaman gidip geldiğini, Bana nasıl öfkelendiğini biliyorum.

Yşa.37: 29 Bana duyduğun öfkeden, Kulağıma erişen küstahlığından ötürü Halkamı burnuna, gemimi ağzına takacak, Seni geldiğin yoldan geri çevireceğim.

Yşa.37: 30 "'Senin için belirti şu olacak, ey Hizkiya: Bu yıl kendiliğinden yetişeni yiyeceksiniz, İkinci yıl ise ardından biteni. Üçüncü yıl ekip biçin, Bağlar dikip ürününü yiyin.

Yşa.37: 31 Yahudalılar'ın kurtulup sağ kalanları Yine aşağıya doğru kök salacak, Yukarıya doğru meyve verecek.

Yşa.37: 32 Çünkü sağ kalanlar Yeruşalim'den, Kurtulanlar Siyon Dağı'ndan çıkacak. Her Şeye Egemen RAB'bin gayretiyle olacak bu.

Yşa.37: 33 "Bundan dolayı RAB Asur Kralı'na ilişkin şöyle diyor: 'Bu kente girmeyecek, ok atmayacak. Kente kalkanla yaklaşmayacak, Karşısında rampa kurmayacak.

Yşa.37: 34 Geldiği yoldan dönecek ve kente girmeyecek diyor RAB,

Yşa.37: 35 'Kendim için ve kulum Davut'un hatırı içinBu kenti savunup kurtaracağım diyor."

Yşa.37: 36 RAB'bin meleği gidip Asur ordugahında yüz seksen beş binkişiyi öldürdü. Ertesi sabah uyananlar salt cesetlerle karşılaştılar.

Yşa.37: 37 Bunun üzerine Asur Kralı Sanherib ordugahını bırakıpçekildi. Ninova'ya döndü ve orada kaldı.

Yşa.37: 38 Bir gün ilahı Nisrok'un tapınağında tapınırken,oğullarından Adrammelek'le Şareser, onu kılıçla öldürüp Araratülkesine kaçtılar. Yerine oğlu Esarhaddon kral oldu.

Hizkiya'nın Hastalığı(2Kr.20:1-11; 2Ta.32:24-26)

BÖLÜM 38

Yşa.38: 1 O günlerde Hizkiya ölümcül bir hastalığa yakalandı. Amotsoğlu Peygamber Yeşaya ona gidip şöyle dedi: "RAB diyor ki, 'Evişlerini düzene sok. Çünkü iyileşmeyecek, öleceksin."

Yşa.38: 2 Hizkiya yüzünü duvara dönüp RAB'be yalvardı:

Yşa.38: 3 "Ya RAB, yürekten bir sadakatle önünde nasıl yaşadığımı,gözünde iyi olanı yaptığımı anımsa lütfen." Sonra acı acıağlamaya başladı.

Yşa.38: 4 Bunun üzerine RAB Yeşaya'ya seslendi:

Yşa.38: 5 "Git, Hizkiya'ya şunu söyle: 'Atan Davut'un Tanrısı RAB diyor ki: Duanı işittim, gözyaşlarını gördüm. Bak, ömrünü on beş yıl daha uzatacağım.

Yşa.38: 6 Bu kenti savunacak, seni de kenti de Asur Kralı'nın elinden kurtaracağım.

Yşa.38: 7 Sözümü gerçekleştireceğime ilişkin sana vereceğim belirti şu olacak:

Yşa.38: 8 RAB, batmakta olan güneşin Ahaz'ın inşa ettiği basamaklarınüzerine düşen gölgesini on basamak kısaltacak." Böylece batmaktaolan güneşin gölgesi on basamak kısaldı.

Yşa.38: 9 Yahuda Kralı Hizkiya hastalanıp iyileştikten sonra şunları yazdı:

Yşa.38: 10 "Hayatımın baharında ölüler diyarının kapılarından geçip Ömrümün geri kalan yıllarından yoksun mu kalmalıyım?" demiştim,

Yşa.38: 11 "Yaşayanlar diyarında RAB'bi, evet, RAB'bi bir daha görmeyeceğim, Bu dünyada yaşayanlar gibi insan yüzü görmeyeceğim bir daha.

Yşa.38: 12 Evim bir çoban çadırı gibi bozuldu, alındı elimden. Dokumacı gibi dürdüm yaşamımı, RAB tezgahtan beni kesti, Bir gün içinde sonumu getiriverdi.

Yşa.38: 13 Sabırla bekledim sabaha kadar, RAB bir aslan gibi kırdı bütün kemiklerimi, Bir gün içinde sonumu getiriverdi.

Yşa.38: 14 Kırlangıç gibi, turna gibi acı acı öttüm, Güvercin gibi inledim, gözlerim yoruldu yukarı bakmaktan. Ya Rab, eziyet çekiyorum, Yardım et bana.

Yşa.38: 15 "Ne diyeyim? Bana seslenen de bunu yapan da Rab'dir. Tattığım bu acılardan sonra daha dikkatli yaşayacağım.

Yşa.38: 16 Ya Rab, insanlar bunlarla yaşarlar. Canım da bunların sayesinde yaşıyor. İyileştirdin, yaşattın beni!

Yşa.38: 17 Çektiğim bunca acı esenlik bulmam içindi. Beni sevdiğin için yıkım çukuruna düşmekten alıkoydun, Günahlarımı arkana attın.

Yşa.38: 18 Çünkü ölüler diyarı sana şükredemez, Ölüm övgüler sunmaz sana. Ölüm çukuruna inenler senin sadakatine umut bağlayamaz.

Yşa.38: 19 Diriler, yalnız diriler Bugün benim yaptığım gibi sana şükreder; Babalar senin sadakatini çocuklarına anlatır.

Yşa.38: 20 Beni kurtaracak olan RAB'dir. Ömrümüz boyunca O'nun tapınağında Telli çalgılarımızı çalacağız."

Yşa.38: 21 Yeşaya, "İncir pestili getirin, Hizkiya'nın çıbanına koyun,iyileşir" demişti.

Yşa.38: 22 Hizkiya da, "RAB'bin Tapınağı'na çıkacağıma ilişkin belirtinedir?" diye sormuştu.

Hizkiya'nın Akılsızlığı(2Kr.20:12-19)

BÖLÜM 39

Yşa.39: 1 O sırada Hizkiya'nın hastalanıp iyileştiğini duyan Baladanoğlu Babil Kralı Merodak-Baladan, ona mektuplarla birlikte bir armağan gönderdi.

Yşa.39: 2 Bunlar Hizkiya'yı sevindirdi. O da deposundaki bütün değerlieşyaları -altını, gümüşü, baharatı, değerli yağı, silah deposunuve hazine odalarındaki her şeyi- elçilere gösterdi. Sarayında dakrallığında da onlara göstermediği hiçbir şey kalmadı.

Yşa.39: 3 Peygamber Yeşaya Kral Hizkiya'ya gidip, "Bu adamlar sana nedediler, nereden gelmişler?" diye sordu.Hizkiya, "Uzak bir ülkeden, Babil'den gelmişler" diye karşılık verdi.

Yşa.39: 4 Yeşaya, "Sarayında ne gördüler?" diye sordu.Hizkiya, "Sarayımdaki her şeyi gördüler, hazinelerimde onlaragöstermediğim hiçbir şey kalmadı" diye yanıtladı.

Yşa.39: 5 Bunun üzerine Yeşaya şöyle dedi: "Her Şeye Egemen RAB'binsözüne kulak ver.

Yşa.39: 6 RAB diyor ki, 'Gün gelecek, sarayındaki her şey, atalarınınbugüne kadar bütün biriktirdikleri Babil'e taşınacak. Hiçbir şey kalmayacak.

Yşa.39: 7 Soyundan gelen bazı çocuklar alınıp götürülecek, BabilKralı'nın sarayında hadım edilecek."

Yşa.39: 8 Hizkiya, "RAB'den ilettiğin bu söz iyi" dedi. Çünkü, "Nasılolsa yaşadığım sürece barış ve güvenlik olacak" diye düşünüyordu.

Avutucu Sözler

BÖLÜM 40

Yşa.40: 1 "Avutun halkımı" diyor Tanrınız, "Avutun!

Yşa.40: 2 Yeruşalim halkına dokunaklı sözler söyleyin. Angaryanın bittiğini, Suçlarının cezasını ödediklerini, Günahlarının cezasını RAB'bin elinden İki katıyla aldıklarını ilan edin."

Yşa.40: 3 Şöyle haykırıyor bir ses: "Çölde RAB'bin yolunu hazırlayın, Bozkırda Tanrımız için düz bir yol açın*fj*.D Not 40:3 "Şöyle haykırıyor bir ses: 'Çölde RAB'bin yolunu hazırlayın, bozkırda Tanrımız için düz bir yol açın" ya da "Çölde haykıran, 'RAB'bin yolunu hazırlayın, geçeceği patikaları düzleyin diye sesleniyor".

Yşa.40: 4 Her vadi yükseltilecek, Her dağ, her tepe alçaltılacak. Böylelikle engebeler düzleştirilecek, Sarp yerler ovaya dönüştürülecek.

Yşa.40: 5 O zaman RAB'bin yüceliği görünecek, Bütün insanlar hep birlikte onu görecek. Bunu söyleyen RAB'dir."

Yşa.40: 6 Ses, "Duyur" diyor. "Neyi duyurayım?" diye soruyorum*fk*. "İnsan soyu ota benzer, Bütün vefası*fl* kır çiçeği gibidir.D Not 40:6 Septuaginta, Kumran, Vulgata "Soruyorum", Masoretik metin "Sordu". 40:6 "Vefası" ya da "Güzelliği".

Yşa.40: 7 RAB'bin soluğu esince üzerlerine, Ot kurur, çiçek solar. Gerçekten de halk ottan farksızdır.

Yşa.40: 8 Ot kurur, çiçek solar, Ama Tanrımız'ın sözü sonsuza dek durur."

Eşsiz Tanrı

Yşa.40: 9 Ey Siyon'a müjde getiren, Yüksek dağa çık! Ey Yeruşalim'e müjde getiren*fm*, Yükselt sesini, bağır, Sesini yükselt, korkma. Yahuda kentlerine, "İşte, Tanrınız!" de.D Not 40:9 "Ey Siyon'a müjde getiren, yüksek dağa çık!Ey Yeruşalim'e müjde getiren" ya da "Ey müjde getiren Siyonhalkı, yüksek dağa çık! Ey müjde getiren Yeruşalim halkı".

Yşa.40: 10 İşte Egemen RAB gücüyle geliyor, Kudretiyle egemenlik sürecek. Ücreti kendisiyle birlikte, Ödülü önündedir.

Yşa.40: 11 Sürüsünü çoban gibi güdecek, Kollarına alacak kuzuları, Bağrında taşıyacak; Usul usul yol gösterecek emziklilere.

Yşa.40: 12 Kim denizleri avucuyla, Gökleri karışıyla ölçebildi? Yerin toprağını ölçeğe sığdıran, Dağları kantarla, Tepeleri teraziyle tartabilen var mı?

Yşa.40: 13 RAB'bin düşüncesine kim akıl erdirebildi? O'na öğüt verip öğretebilen var mı?

Yşa.40: 14 Akıl almak, adalet yolunu öğrenmek için RAB kime danıştı ki? O'na bilgi veren, anlayış yolunu bildiren var mı?

Yşa.40: 15 RAB için uluslar kovada bir damla su, Terazideki toz zerreciği gibidir. Adaları ince toz gibi tartar.

Yşa.40: 16 Adakları yakmaya yetmez Lübnan ormanı, Yakmalık sunu* için az gelir hayvanları.

Yşa.40: 17 RAB'bin önünde bütün uluslar bir hiç gibidir, Hiçten bile aşağı, değersiz sayılır.

Yşa.40: 18 Öyleyse Tanrı'yı kime benzeteceksiniz? Neyle karşılaştıracaksınız O'nu?

Yşa.40: 19 Putu döküm işçisi yapar, Kuyumcu altınla kaplar, Gümüş zincirler döker.

Yşa.40: 20 Böyle bir sunuya gücü yetmeyen yoksul kişi Çürümez bir ağaç parçası seçer. Yerinden kımıldamaz bir put yapsın diye Usta bir işçi arar.

Yşa.40: 21 Bilmiyor musunuz, duymadınız mı? Başlangıçtan beri size bildirilmedi mi? Dünyanın temelleri atılalı beri anlamadınız mı?

Yşa.40: 22 Gökkubbenin üstünde oturan RAB'dir, Yeryüzünde yaşayanlarsa çekirge gibidir. Gökleri perde gibi geren, Oturmak için çadır gibi kuran O'dur.

Yşa.40: 23 O'dur önderleri bir hiç eden, Dünyanın egemenlerini sıfıra indirgeyen.

Yşa.40: 24 O önderler ki, yeni dikilmiş, yeni ekilmiş ağaç gibi, Gövdeleri yere yeni kök salmışken RAB'bin soluğu onları kurutuverir, Kasırga saman gibi savurur.

Yşa.40: 25 "Beni kime benzeteceksiniz ki, Eşitim olsun?" diyor Kutsal Olan.

Yşa.40: 26 Başınızı kaldırıp göklere bakın. Kim yarattı bütün bunları? Yıldızları sırayla görünür kılıyor, Her birini adıyla çağırıyor. Büyük kudreti, üstün gücü sayesinde hepsi yerli yerinde duruyor.

Yşa.40: 27 Ey Yakup soyu, ey İsrail! Neden, "RAB başıma gelenleri görmüyor, Tanrı hakkımı gözetmiyor?" diye yakınıyorsun?

Yşa.40: 28 Bilmiyor musun, duymadın mı? Ebedi Tanrı, RAB, bütün dünyayı yaratan, Ne yorulur ne de zayıflar, O'nun bilgisi kavranamaz.

Yşa.40: 29 Yorulanı güçlendirir, Takati olmayanın kudretini artırır.

Yşa.40: 30 Gençler bile yorulup zayıf düşer, Yiğitler tökezleyip düşerler.

Yşa.40: 31 RAB'be umut bağlayanlarsa taze güce kavuşur, Kanat açıp yükselirler kartallar gibi. Koşar ama zayıf düşmez, Yürür ama yorulmazlar.

Rab'den Güvence

BÖLÜM 41

Yşa.41: 1 RAB diyor ki, "Susun karşımda, ey kıyı halkları! Halklar güçlerini tazelesin, Öne çıkıp konuşsunlar. Yargı için bir araya gelelim.

Yşa.41: 2 "Doğudan adaleti*fn* harekete geçiren, Hizmete koşan kim? Ulusları önüne katıyor, krallara baş eğdiriyor. Kılıcıyla toz ediyor onları, Yayıyla savrulan samana çeviriyor.D Not 41:2 "Adalet" ya da "Galip": Bu sözcük Pers Kralı Koreş'i simgeliyor (bkz. 45:1).

Yşa.41: 3 Kovalıyor onları, Ayak basmadığı bir yoldan esenlikle geçiyor.

Yşa.41: 4 Bunları yapıp gerçekleştiren,Kuşakları başlangıçtan beri çağıran kim?Ben RAB, ilkim; sonuncularla da yine Ben olacağım."

Yşa.41: 5 Kıyı halkları bunu görüp korktu. Dünyanın dört bucağı titriyor. Yaklaşıyor, geliyorlar.

Yşa.41: 6 Herkes komşusuna yardım ediyor, Kardeşine, "Güçlü ol" diyor.

Yşa.41: 7 Zanaatçı kuyumcuyu yüreklendiriyor, Madeni çekiçle düzleyen, "Lehim iyi oldu" diyerek örse vuranı yüreklendiriyor. Kımıldamasın diye putu yerine çiviliyor.

Yşa.41: 8 "Ama sen, ey kulum İsrail, Seçtiğim Yakup soyu, Dostum İbrahim'in torunları!

Yşa.41: 9 Sizleri dünyanın dört bucağından topladım, En uzak yerlerden çağırdım. Dedim ki, 'Sen kulumsun, seni seçtim, Seni reddetmedim.

Yşa.41: 10 Korkma, çünkü ben seninleyim, Yılma, çünkü Tanrın benim. Seni güçlendireceğim, evet, sana yardım edeceğim; Zafer kazanan sağ elimle sana destek olacağım.

Yşa.41: 11 "Sana öfkelenenlerin hepsi utanacak, rezil olacak. Sana karşı çıkanlar hiçe sayılıp yok olacak.

Yşa.41: 12 Seninle çekişenleri arasan da bulamayacaksın. Seninle savaşanlar hiçten beter olacak.

Yşa.41: 13 Çünkü sağ elinden tutan, 'Korkma, sana yardım edeceğim diyen Tanrın RAB benim.

Yşa.41: 14 "Ey Yakup soyu, toprak kurdu, Ey İsrail halkı, korkma! Sana yardım edeceğim" diyor RAB, Seni kurtaran İsrail'in Kutsalı.

Yşa.41: 15 "İşte, seni dişli, keskin, yepyeni bir harman döveniyaptım. Harman edip ufalayacaksın dağları, Tepeleri samana çevireceksin.

Yşa.41: 16 Onları savurduğunda rüzgar alıp götürecek, Darmadağın edecek hepsini kasırga. Sense RAB'de sevinç bulacak, İsrail'in Kutsalı'yla övüneceksin.

Yşa.41: 17 "Düşkünlerle yoksullar su arıyor, ama yok. Dilleri kurumuş susuzluktan. Ben RAB, onları yanıtlayacağım, Ben, İsrail'in Tanrısı, onları bırakmayacağım.

Yşa.41: 18 Çıplak tepeler üzerinde ırmaklar, Vadilerde su kaynakları yapacağım. Çölü havuza, Kurak toprağı pınara çevireceğim.

Yşa.41: 19 Çölü sedir, akasya, Mersin ve iğde ağaçlarına kavuşturacağım. Bozkıra çam, köknar Ve selviyi bir arada dikeceğim.

Yşa.41: 20 Öyle ki, insanlar görüp bilsinler, Hep birlikte düşünüp anlasınlar ki, Bütün bunları RAB'bin eli yapmış, İsrail'in Kutsalı yaratmıştır."

Rab Putlara Karşı

Yşa.41: 21 "Davanızı sunun" diyor RAB, "Kanıtlarınızı ortaya koyun" diyor Yakup'un Kralı,

Yşa.41: 22 "Putlarınızı getirin de olacakları bildirsinler bize. Olup bitenleri bildirsinler ki düşünelim, Sonuçlarını bilelim. Ya da gelecekte olacakları duyursunlar bize.

Yşa.41: 23 Ey putlar, bundan sonra olacakları bize bildirin de, İlah olduğunuzu bilelim! Haydi bir iyilik ya da kötülük edin de, Hepimiz korkup dehşete düşelim.

Yşa.41: 24 Siz de yaptıklarınız da hiçten betersiniz, Sizi yeğleyen iğrençtir.

Yşa.41: 25 "Kuzeyden birini harekete geçirdim, geliyor, Gün doğusundan bana yakaran biri. Çömlekçinin balçığı çiğnediği gibi, Önderleri çamur gibi çiğneyecek ayağıyla.

Yşa.41: 26 Hanginiz bunu başlangıçtan bildirdi ki, bilelim, Kim önceden bildirdi ki, 'Haklısın diyelim? Konuştuğunuzu bildiren de Duyuran da Duyan da olmadı hiç.

Yşa.41: 27 Siyon'a ilk, 'İşte, geldiler diyen benim. Yeruşalim'e müjdeci gönderdim.

Yşa.41: 28 Bakıyorum, aralarında öğüt verebilecek kimse yok ki, Onlara danışayım, onlar da yanıtlasınlar.

Yşa.41: 29 Hepsi bomboş, yaptıkları da bir hiç. Halkın putları yalnızca yeldir, sıfırdır."

Rab'bin Kulu

BÖLÜM 42

Yşa.42: 1 "İşte kendisine destek olduğum, Gönlümün hoşnut olduğu seçtiğim kulum! Ruhum'u onun üzerine koydum. Adaleti uluslara ulaştıracak.

Yşa.42: 2 Bağırıp çağırmayacak, Sokakta sesini yükseltmeyecek.

Yşa.42: 3 Ezilmiş kamışı kırmayacak, Tüten fitili söndürmeyecek. Adaleti sadakatle ulaştıracak.

Yşa.42: 4 Yeryüzünde adaleti sağlayana dek Umudunu, cesaretini yitirmeyecek. Kıyı halkları onun yasasına umut bağlayacak."

Yşa.42: 5 Gökleri yaratıp geren, Yeryüzünü ve ürününü seren, Dünyadaki insanlara soluk, Orada yaşayanlara ruh veren RAB Tanrı diyor ki,

Yşa.42: 6 "Ben, RAB, seni doğrulukla çağırdım, Elinden tutacak, Seni koruyacağım. Seni halka antlaşma, Uluslara ışık yapacağım.

Yşa.42: 7 Öyle ki, kör gözleri açasın, Zindandaki tutsakları, Cezaevi karanlığında yaşayanları özgür kılasın.

Yşa.42: 8 "Ben RAB'bim, adım budur. Onurumu bir başkasına, Övgülerimi putlara bırakmam.

Yşa.42: 9 Bakın, önceden bildirdiklerim gerçekleşti. Şimdi de yenilerini bildiriyorum; Bunlar ortaya çıkmadan önce size duyuruyorum."

Övgü İlahisi

Yşa.42: 10 Ey denizlere açılanlar ve denizlerdeki her şey, Kıyılar ve kıyı halkları, RAB'be yeni bir ilahi söyleyin, Dünyanın dört bucağından O'nu ezgilerle övün.

Yşa.42: 11 Bozkır ve bozkırdaki kentler, Kedar köylerinde yaşayan halk Sesini yükseltsin. Sela'da oturanlar sevinçle haykırsın, Bağırsın dağların doruklarından.

Yşa.42: 12 Hepsi RAB'bi onurlandırsın, Kıyı halkları O'nu övsün.

Yşa.42: 13 Yiğit gibi çıkagelecek RAB, Savaşçı gibi gayrete gelecek. Bağırıp savaş çığlığı atacak, Düşmanlarına üstünlüğünü gösterecek.

Rab'bin Yardım Sözü

Yşa.42: 14 "Uzun zamandır ses çıkarmadım, Sustum, kendimi tuttum. Ama şimdi feryat edeceğim doğuran kadın gibi, Nefesim tutulacak, kesik kesik soluyacağım.

Yşa.42: 15 Harap edeceğim dağları, tepeleri, Bütün Yşailliklerini kurutacağım. Irmakları adalara çevirip havuzları kurutacağım.

Yşa.42: 16 Körlere bilmedikleri yolda rehberlik edeceğim, Onlara kılavuz olacağım bilmedikleri yollarda, Karanlığı önlerinde ışığa, Engebeleri düzlüğe çevireceğim. Yerine getireceğim sözler bunlardır. Onlardan geri dönmem.

Yşa.42: 17 Oyma putlara güvenenler, Dökme putlara, 'İlahlarımız sizsiniz diyenlerse Geri döndürülüp büsbütün utandırılacaklar."

Kör, Sağır İsrail

Yşa.42: 18 "Ey sağırlar, işitin, Ey körler, bakın da görün!

Yşa.42: 19 Kulum kadar kör olan var mı? Gönderdiğim ulak kadar sağır olan var mı? Benimle barışık olan kadar, RAB'bin kulu kadar kör olan kim var?

Yşa.42: 20 Pek çok şey gördünüz, ama aldırmıyorsunuz, Kulaklarınız açık, ama işitmiyorsunuz."

Yşa.42: 21 Kendi doğruluğu uğruna Kutsal Yasa'yı Büyük ve yüce kılmak RAB'bi hoşnut etti.

Yşa.42: 22 Ama bu yağmalanmış, soyulmuş bir halktır. Hepsi deliklere, cezaevlerine kapatılmışlardır. Yağmalanmak için varlar, kurtaran yok. Soyulmak içinler, "Geri verin" diyen yok.

Yşa.42: 23 Hanginiz kulak verecek? Gelecekte kim can kulağıyla dinleyecek?

Yşa.42: 24 Yakup soyunun soyulmasına, İsrail'in yağmalanmasına kim olur verdi? Kendisine karşı günah işlediğimiz RAB değil mi? Çünkü O'nun yolunda yürümek istemediler, Yasasına kulak asmadılar.

Yşa.42: 25 Bu yüzden kızgın öfkesini, Savaşın şiddetini üzerlerine yağdırdı. Ama ateş çemberi içinde olduklarını farketmediler, Aldırmadılar kendilerini yakıp bitiren ateşe.

İsrail'in Tek Kurtarıcısı Rab

BÖLÜM 43

Yşa.43: 1 Ey Yakup soyu, seni yaratan, Ey İsrail, sana biçim veren RAB şimdi şöyle diyor: "Korkma, çünkü seni kurtardım, Seni adınla çağırdım, sen benimsin.

Yşa.43: 2 Suların içinden geçerken seninle olacağım, Irmakların içinden geçerken su boyunu aşmayacak. Ateşin içinde yürürken yanmayacaksın, Alevler seni yakmayacak.

Yşa.43: 3 Çünkü senin Tanrın, İsrail'in Kutsalı, Seni kurtaran RAB benim. Fidyen olarak Mısır'ı, Sana karşılık Kûş* ve Seva diyarlarını verdim.

Yşa.43: 4 Gözümde değerli ve saygın olduğun, Seni sevdiğim için, senin yerine insanlar, Canın karşılığında halklar vereceğim.

Yşa.43: 5 Korkma, çünkü seninleyim, Soyundan olanları doğudan getireceğim, Sizleri de batıdan toplayacağım.

Yşa.43: 6 "Kuzeye, 'Ver, güneye, 'Alıkoyma; Oğullarımı uzaktan, Kızlarımı dünyanın dört bucağından getir diyeceğim.

Yşa.43: 7 'Yüceliğim için yaratıp biçim verdiğim, Adımla çağrılan herkesi, Evet, oluşturduğum herkesi getirin diyeceğim."

Rab'bin Tanığı İsrail

Yşa.43: 8 Gözleri olduğu halde kör, Kulakları olduğu halde sağır olan halkı öne getir.

Yşa.43: 9 Bütün uluslar bir araya gelsin, halklar toplansın. İçlerinden hangisi bunları bildirebilir, Olup bitenleri bize duyurabilir? Tanıklarını çağırıp haklı olduklarını kanıtlasınlar, Ötekiler de duyup, "Doğrudur" desinler.

Yşa.43: 10 "Tanıklarım sizlersiniz" diyor RAB, "Seçtiğim kullar sizsiniz. Öyle ki beni tanıyıp bana güvenesiniz, Benim O olduğumu anlayasınız. Benden önce bir tanrı olmadı, Benden sonra da olmayacak.

Yşa.43: 11 "Ben, yalnız ben RAB'bim, Benden başka kurtarıcı yoktur.

Yşa.43: 12 Ben bildirdim, ben kurtardım, ben duyurdum, Aranızdaki yabancı ilahlar değil. Tanıklarım sizsiniz" diyor RAB, "Tanrı benim,

Yşa.43: 13 Gün gün olalı ben O'yum. Elimden kimse kurtaramaz. Ben yaparım, kim engel olabilir?"

Babil'den Kurtuluş

Yşa.43: 14 Kurtarıcınız RAB, İsrail'in Kutsalı diyor ki, "Uğrunuza Babil üzerine bir ordu göndereceğim. Övündükleri gemilerle kaçan bütün Kildaniler'e* Boyun eğdireceğim.

Yşa.43: 15 Kutsalınız, İsrail'in Yaratıcısı, Kralınız RAB benim."

Yşa.43: 16-17 Denizde geçit, azgın sularda yol açan, Atlarla savaş arabalarını, Yiğit savaşçıları ve orduyu Yola çıkaran RAB şöyle diyor: "Onlar yattı, kalkamaz oldu, Fitil gibi bastırılıp söndürüldüler.

Yşa.43: 18 "Olup bitenlerin üzerinde durmayın, Düşünmeyin eski olayları.

Yşa.43: 19 Bakın, yeni bir şey yapıyorum! Olmaya başladı bile, farketmiyor musunuz? Çölde yol, kurak topraklarda ırmaklar yapacağım.

Yşa.43: 20 Kır hayvanları, çakallarla baykuşlar beni yüceltecek. Çünkü seçtiğim halkın içmesi için çölde su, Kurak yerlerde ırmaklar sağladım.

Yşa.43: 21 Kendim için biçim verdiğim bu halk Bana ait olan övgüleri ilan edecek."

İsrail'in Günahı

Yşa.43: 22 "Ne var ki, ey Yakup soyu, Yakardığın ben değildim, Benden usandın, ey İsrail.

Yşa.43: 23 Yakmalık sunu* için bana davar getirmediniz, Kurbanlarınızla beni onurlandırmadınız. Sizi sunularla uğraştırmadım, Günnük isteyerek sizi usandırmadım.

Yşa.43: 24 Benim için güzel kokulu kamış satın almadınız, Doyurmadınız beni kurbanlarınızın yağıyla. Tersine, beni günahlarınızla uğraştırdınız, Suçlarınızla usandırdınız.

Yşa.43: 25 Kendi uğruna suçlarınızı silen benim, evet benim, Günahlarınızı anmaz oldum.

Yşa.43: 26 "Geçmişi bana anımsatın, hesaplaşalım, Haklı çıkmak için davanızı anlatın.

Yşa.43: 27 İlk atanız günah işledi, Sözcüleriniz bana başkaldırdı.

Yşa.43: 28 Bu yüzden tapınak görevlilerini bayağılaştırdım; Yakup soyunu bütünüyle yıkıma, İsrail'i rezilliğe mahkûm ettim."

Rab Tek Tanrı'dır

BÖLÜM 44

Yşa.44: 1 "Şimdi, ey kulum Yakup soyu, Seçtiğim İsrail halkı, dinle!

Yşa.44: 2 Seni yaratan, rahimde sana biçim veren, Sana yardım edecek olan RAB şöyle diyor: 'Korkma, ey kulum Yakup soyu, Ey seçtiğim Yşaurun*fo*!D Not 44:2 "Dürüst" anlamına gelen "Yşaurun" İsrail halkına verilen bir addır.

Yşa.44: 3 "'Susamış toprağı sulayacak, Kurumuş toprakta dereler akıtacağım. Çocuklarının üzerine Ruhum'u dökecek, Soyunu kutsayacağım.

Yşa.44: 4 Akarsu kıyısında otlar arasında yükselen Kavaklar gibi boy atacaklar.

Yşa.44: 5 "Kimi, 'Ben RAB'be aitim diyecek, Kimi Yakup adını alacak, Kimi de eline 'RAB'be ait yazıp İsrail adını benimseyecek."

Yşa.44: 6 RAB, İsrail'in Kralı ve Kurtarıcısı, Her Şeye Egemen RAB diyor ki, "İlk ve son benim, Benden başka Tanrı yoktur.

Yşa.44: 7 Benim gibi olan var mı? Haber versin. Ezeli halkımı var ettiğimden beri olup bitenleri, Bundan sonra olacakları söyleyip sıralasın, Evet, gelecek olayları bildirsin!

Yşa.44: 8 Yılmayın, korkmayın! Size çok önceden beri söyleyip açıklamadım mı? Tanıklarım sizsiniz. Benden başka Tanrı var mı? Hayır, başka Kaya yok; Ben bir başkasını bilmiyorum."

Putatapanlar Utanacak

Yşa.44: 9 Putlara biçim verenlerin hepsi boş insanlardır. Değer verdikleri nesneler hiçbir işe yaramaz. Putların tanıkları onlardır; Ne bir şey görür ne de bir şey bilirler. Bunun sonucunda utanç içinde kalacaklar.

Yşa.44: 10 Kim yararsız ilaha biçim vermek, Dökme put yapmak ister?

Yşa.44: 11 Bakın, bu putlarla uğraşanların hepsi utanacak. Onları yapanlar salt insan. Hepsi toplanıp yargılanmaya gelsin. Dehşete düşecek, utanacaklar birlikte.

Yşa.44: 12 Demirci aletini alır, Kömür ateşinde çalışır, Çekiçle demire biçim verir. Güçlü koluyla onu işler. Acıkır, güçsüz kalır, su içmeyince tükenir.

Yşa.44: 13 Marangoz iple ölçü alır, Tahtayı tebeşirle çizer. Raspayla tahtayı biçimlendirir, Pergelle işaretler, insan biçimi verir. İnsan güzelliğinde, Evde duracak bir put yapar.

Yşa.44: 14 İnsan kendisi için sedir ağaçları keser, Palamut, meşe ağaçları alır. Ormanda kendine bir ağaç seçer. Bir çam diker, ama ağacı büyüten yağmurdur.

Yşa.44: 15 Sonra ağaç odun olarak kullanılır. İnsan aldığı odunla hem ısınır, Hem tutuşturup ekmek pişirir, Hem de bir ilah yapıp tapınır. Yaptığı putun önünde yere kapanır.

Yşa.44: 16 Odunun bir kısmını yakar, Ateşinde et kızartıp karnını doyurur. Isınınca bir oh çeker, "Isındım, ateşin sıcaklığını duyuyorum" der.

Yşa.44: 17 Artakalan odundan kendine bir ilah, Oyma put yapar; Önünde yere kapanıp ona tapınır, "Beni kurtar, çünkü ilahım sensin" diye yakarır.

Yşa.44: 18 Böyleleri anlamaz, bilmez. Çünkü gözleri de zihinleri de öylesine kapalı ki, Görmez, anlamazlar.

Yşa.44: 19 Durup düşünmez, bilmez, Anlamazlar ki şöyle desinler: "Odunun bir kısmını yakıp Ateşinde ekmek pişirdim, et kızartıp yedim. Artakalanından iğrenç bir şey mi yapayım? Bir odun parçasının önünde yere mi kapanayım?"

Yşa.44: 20 Külle besleniyorlar. Aldanan yürekleri onları saptırıyor. Canlarını kurtaramaz, "Sağ elimdeki şu nesne aldatıcı değil mi?" diyemezler.

Rab Yaratıcı ve Kurtarıcıdır

Yşa.44: 21 "Ey Yakup soyu, ey İsrail, Söylediklerimi anımsayın, çünkü kulumsunuz. Size ben biçim verdim, kulumsunuz; Seni unutmam, ey İsrail.

Yşa.44: 22 İsyanlarınızı bulut gibi, Günahlarınızı sis gibi sildim. Bana dönün, çünkü sizi kurtardım."

Yşa.44: 23 Sevinçle haykırın, ey gökler, Çünkü bunu RAB yaptı. Haykırın, ey yerin derinlikleri. Ey dağlar, ey orman, ormandaki her ağaç, Sevinç çığlıklarına katılın. Çünkü RAB Yakup soyunu kurtararak İsrail'de görkemini gösterdi.

Yşa.44: 24-28 Sizi kurtaran, Size rahimde biçim veren RAB diyor ki, "Her şeyi yaratan, Gökleri yalnız başına geren,Yeryüzünü tek başına seren, Sahte peygamberlerin belirtilerini boşa çıkaran, Falcılarla alay eden, Bilgeleri geri çeviren, Bilgilerini saçmalığa dönüştüren, Kulunun sözlerini yerine getiren, Ulaklarının peygamberlik sözlerini gerçekleştiren, Yeruşalim için, 'İçinde oturulacak, Yahuda kentleri için, 'Yeniden kurulacak, Yıkıntılarını onaracağım diyen; Engine, 'Kuru! Sularını kurutacağım diyen, Koreş için, 'O çobanımdır, Her istediğimi yerine getirecek, Yeruşalim için, 'Yeniden kurulacak, Tapınak için, 'Temeli atılacak diyen RAB benim."

Rab Pers Kralı Koreş'i Seçiyor

BÖLÜM 45

Yşa.45: 1 RAB meshettiği* kişiye, Sağ elinden tuttuğu Koreş'e sesleniyor. Uluslara onun önünde baş eğdirecek, Kralları silahsızlandıracak*fö*, Bir daha kapanmayacak kapılar açacak. Ona şöyle diyor:D Not 45:1 "Silahsızlandıracak": İbranice "Kuşağını çözecek".

Yşa.45: 2 "Senin önünsıra gidip Dağları düzleyecek, Tunç* kapıları kırıp Demir sürgülerini parçalayacağım.

Yşa.45: 3 Seni adınla çağıranın Ben RAB, İsrail'in Tanrısı olduğumu anlayasın diye Karanlıkta kalmış hazineleri, Gizli yerlerde saklı zenginlikleri sana vereceğim.

Yşa.45: 4 Sen beni tanımadığın halde Kulum Yakup soyu ve seçtiğim İsrail uğruna Seni adınla çağırıp onurlu bir unvan vereceğim.

Yşa.45: 5 RAB benim, başkası yok, Benden başka Tanrı yok. Beni tanımadığın halde seni güçlü kılacağım.

Yşa.45: 6 Öyle ki, doğudan batıya dek Benden başkası olmadığını herkes bilsin. RAB benim, başkası yok.

Yşa.45: 7 Işığı biçimlendiren, karanlığı yapan, Esenliği ve felaketi yaratan, Bütün bunları yapan RAB benim.

Yşa.45: 8 Ey gökler, yukarıdan doğruluk damlatın, Ey bulutlar, doğruluk yağdırın. Toprak yarılsın, kurtuluş meyvesi versin, Onunla birlikte doğruluk yetiştirsin. Bunları yaratan RAB benim."

Her Şeyi Yaratan Tanrı

Yşa.45: 9 Kendine biçim verenle çekişenin vay haline! Kil, topraktan yapılmış çömlek parçası, Kendisine biçim verene, "Ne yapıyorsun? Yarattığın nesnenin tutacağı yok" diyebilir mi?

Yşa.45: 10 Babasına, "Dünyaya ne getirdin?" Ya da annesine, "Ne biçim şey doğurdun?" Diyenin vay haline!

Yşa.45: 11 İsrail'in Kutsalı, Ona biçim veren RAB diyor ki, "Çocuklarımın geleceği hakkında beni sorgulayabilir, Ellerimin yapıtları hakkında bana buyruk verebilir misiniz?

Yşa.45: 12 Dünyayı ben yaptım, Üzerindeki insanı ben yarattım. Benim ellerim gerdi gökleri, Bütün gök cisimleri benim buyruğumda.

Yşa.45: 13 Koreş'i doğrulukla harekete geçirecek, Yollarını düzleyeceğim. Kentimi o onaracak, Sürgünlerimi ücret ya da ödül almadan o özgür kılacak." Böyle diyor Her Şeye Egemen RAB.

Yşa.45: 14 RAB diyor ki, "Mısır'ın ürettikleri, Kûş'un* ticaret gelirleri Ve uzun boylu Sevalılar size gelecek, sizin olacak. Zincire vurulmuş olarak ardınızsıra yürüyecekler. Önünüzde yere kapanıp yalvaracaklar: 'Tanrı yalnız sizinledir, Başkası, başka Tanrı yok."

Yşa.45: 15 Gerçekten sen kendini gizleyen bir Tanrı'sın, Ey İsrail'in Tanrısı, ey Kurtarıcı!

Yşa.45: 16 Put yapanların hepsi utandırılacak, rezil olacak. Utanç içinde uzaklaşacaklar.

Yşa.45: 17 Ama İsrail RAB tarafından kurtarılacak, Sonsuza dek sürecek kurtuluşu. Çağlar boyunca utandırılmayacak, Asla rezil olmayacak.

Yşa.45: 18 Çünkü gökleri yaratan RAB, Dünyayı yaratıp biçimlendiren, pekiştiren, Üzerinde yaşanmasın diye değil, yaşansın diye Biçimlendiren RAB -Tanrı O'dur- şöyle diyor: "RAB benim, başkası yok.

Yşa.45: 19 Ben gizlide, Karanlıklar ülkesinin bir köşesinde konuşmadım. Yakup soyuna, 'Beni olmayacak yerlerde*fp* arayın demedim. Doğru olanı söyleyen, adil olanı bildiren RAB benim."D Not 45:19 "Olmayacak yerlerde" ya da "Boşuna".

Tanrı ve Babil'in Putları

Yşa.45: 20 "Ey sizler, uluslardan kaçıp kurtulanlar, Toplanıp gelin, birlikte yaklaşın! Tahtadan oyma putlar taşıyan, Kurtaramayan ilahlara yakaranlar bilgisizdir.

Yşa.45: 21 Konuşun, davanızı sunun, Birbirinize danışın. Bunları çok önceden duyurup bildiren kim? Ben RAB, bildirmedim mi? Benden başka Tanrı yok, adil Tanrı ve Kurtarıcı benim. Yok benden başkası.

Yşa.45: 22 "Ey dünyanın dört bucağındakiler, Bana dönün, kurtulursunuz. Çünkü Tanrı benim, başkası yok.

Yşa.45: 23 Kendi üzerime ant içtim, Ağzımdan çıkan söz doğrudur, boşa çıkmaz: Her diz önümde çökecek, Her dil bana ant içecek.

Yşa.45: 24 "Benim için şöyle diyecekler: 'Doğruluk ve güç yalnız RAB'dedir, İnsanlar O'na gelecek. RAB'be öfkelenenlerin hepsi utandırılacak.

Yşa.45: 25 Ama bütün İsrail soyu RAB tarafından aklanacak, O'nunla övünecek.

BÖLÜM 46

Yşa.46: 1 "İlah Bel diz çökmüş, ilah Nebo sinmiş, Putları hayvanlara, öküzlere yüklenmiş gidiyor. Taşınan bu nesneleriniz ağırlık, Yorgun hayvana yük oldu.

Yşa.46: 2 Birlikte sinmiş, diz çökmüşler, Putlarını yük olmaktan kurtaramıyorlar. Sürgüne gidecek onlar.

Yşa.46: 3 "Ey Yakup soyu, İsrail'in sağ kalanları, Doğdunuz doğalı yüklendiğim, Rahimden çıktınız çıkalı taşıdığım sizler, Dinleyin beni:

Yşa.46: 4 Siz yaşlanıncaya dek ben O'yum; Saçlarınız ağarıncaya dek Ben yükleneceğim sizi. Sizi ben yarattım, ben taşıyacağım, Evet, sizi ben yüklenecek, ben kurtaracağım.

Yşa.46: 5 "Beni kime benzetecek, Kime denk tutacaksınız? Kiminle karşılaştıracaksınız ki, benzer olalım?

Yşa.46: 6 Kimisi bol keseden harcadığı altından, Terazide tarttığı gümüşten Ücret karşılığında kuyumcuya ilah yaptırır, Önünde yere kapanıp tapınır.

Yşa.46: 7 Onu omuzlayıp taşır, yerine koyar. Öylece durur put, yerinden kımıldamaz. Kendisine yakarana yanıt veremez, Onu sıkıntısından kurtaramaz.

Yşa.46: 8 "Bunu anımsayın, ey başkaldıranlar, Adam olun, aklınızdan çıkarmayın!

Yşa.46: 9 Çok önceden beri olup bitenleri anımsayın. Çünkü Tanrı benim, başkası yok. Tanrı benim, benzerim yok.

Yşa.46: 10 Sonu ta başlangıçtan, Henüz olmamış olayları çok önceden bildiren, 'Tasarım gerçekleşecek, İstediğim her şeyi yapacağım diyen benim.

Yşa.46: 11 Doğudan yırtıcı kuşu, Uzak bir ülkeden Tasarımı gerçekleştirecek adamı çağıran benim. Evet, bunları söyledim, Kesinlikle yerine getirecek, Tasarladığımı yapacağım mutlaka.

Yşa.46: 12 "Ey dikbaşlılar, doğruluktan uzak olanlar, Dinleyin beni!

Yşa.46: 13 Zaferim yaklaştı, uzak değil; Kurtarışım gecikmeyecek. Güzelliğim olan İsrail için Siyon'u kurtaracağım."

Babil'in Düşüşü

BÖLÜM 47

Yşa.47: 1 "Ey Babil, erden kız, İn aşağı, toprağa otur. Ey Kildani* kızı, Tahtın yok artık, yere otur. Bundan böyle, 'Nazik, narin demeyecekler sana.

Yşa.47: 2 Bir çift değirmen taşı al da un öğüt, Çıkar peçeni, kaldır eteğini. Baldırını aç, ırmaklardan geç.

Yşa.47: 3 Çıplaklığın sergilenecek, mahrem yerlerin görünecek. Öç alacağım, kimseyi esirgemeyeceğim."

Yşa.47: 4 Bizim kurtarıcımız İsrail'in Kutsalı'dır. O'nun adı "Her Şeye Egemen RAB'dir!"

Yşa.47: 5 RAB diyor ki, "Ey Kildani kızı, Karanlığa çekilip sessizce otur. Çünkü bundan böyle 'Ülkeler kraliçesi demeyecekler sana.

Yşa.47: 6 Halkıma öfkelenmiş, Mirasım olduğu halde onu bayağılaştırıp Eline teslim etmiştim. Ama sen onlara acımadın, Yaşlılara bile çok ağır bir boyunduruk yükledin.

Yşa.47: 7 'Sonsuza dek kraliçe olacağım diye düşünüyordun, Bunları aklına getirmedin, sonuçlarını düşünmedin.

Yşa.47: 8 "Ey şimdi güvenlikte yaşayan zevk düşkünü, İçinden, 'Kraliçe benim, başkası yok; Hiç dul kalmayacak, Evlat acısı görmeyeceğim diyorsun. Dinle şimdi:

Yşa.47: 9 Bir gün içinde ikisi birden başına gelecek: Çok sayıda büyüye, etkili muskalarına karşın Hem dul kalacak, Hem evlat acısını alabildiğine yaşayacaksın.

Yşa.47: 10 "Kötülüğüne güvendin,'Beni gören yok diye düşündün.Bilgin ve bilgeliğin seni saptırdı.İçinden, 'Kraliçe benim, başkası yok diyordun.

Yşa.47: 11 Ne var ki, felakete uğrayacaksın. Onu durduracak büyü yok elinde, Başına gelecek belayı önleyemeyeceksin. Üzerine ansızın hiç beklemediğin bir yıkım gelecek.

Yşa.47: 12 Gençliğinden beri emek verdiğin Muskalarına, çok sayıda büyüye devam et; Belki yararını görür, Kimilerini titretirsin.

Yşa.47: 13 Aldığın öğütlerin çokluğu Seni tüketti. Yıldız falcıların, yıldızbilimcilerin, Ay başlarında ne olacağını bildirenlerin, Şimdi kalksınlar da Başına geleceklerden seni kurtarsınlar.

Yşa.47: 14 "Bak, hepsi anızdan farksız, Ateş yakacak onları. Canlarını alevden kurtaramayacaklar. Ne ısınmak için kor, Ne de karşısında oturulacak ateş olacak.

Yşa.47: 15 Emek verdiğin adamlar böyle olacak. Gençliğinden beri alışveriş ettiğin herkes Kendi yoluna gidecek, Seni kurtaran olmayacak."

İsrail'in İnatçılığı

BÖLÜM 48

Yşa.48: 1 "Dinle, ey Yakup soyu! İsrail adıyla anılan, Yahuda soyundan gelen, RAB'bin adıyla ant içen sizler, İsrail'in Tanrısı'na yakarır, Ama bunu doğrulukla, içtenlikle yapmazsınız.

Yşa.48: 2 Kutsal kentli* olduğunuzu, İsrail'in Tanrısı'na dayandığınızı ileri sürersiniz. O'nun adı Her Şeye Egemen RAB'dir.

Yşa.48: 3 Olup bitenleri çok önceden bildirdim, Ağzımı açıp duyurdum. Ansızın yaptım ve gerçekleştiler.

Yşa.48: 4 İnatçı olduğunuzu, Tunç* alınlı, demir boyunlu olduğunuzu bildiğim için

Yşa.48: 5 Bunları size çok önceden bildirdim, Olmadan önce duyurdum. Yoksa, 'Bunları yapan putlarımızdır, Olmalarını buyuran Oyma ve dökme putlarımızdır derdiniz.

Yşa.48: 6 Bunları duydunuz, hepsini inceleyin. Peki, kabul etmeyecek misiniz? Şimdiden size yeni şeyler, Bilmediğiniz gizli şeyler açıklayacağım.

Yşa.48: 7 Bunlar şimdi yaratılıyor, Geçmişte değil; Bugüne kadar duymadınız, Yoksa, 'Bunları biliyorduk derdiniz.

Yşa.48: 8 Ne duydunuz, ne de anladınız, Öteden beri kulaklarınız tıkalı. Ne denli hain olduğunuzu biliyorum, Doğuştan isyankâr olduğunuz biliniyor.

Yşa.48: 9 Adım uğruna öfkemi geciktiriyorum. Ünümden ötürü kendimi tutuyorum, Yoksa sizi yok ederdim.

Yşa.48: 10 Bakın, gümüşü arıtır gibi olmasa da sizleri arıttım, Sıkıntı ocağında denedim.

Yşa.48: 11 Bunu kendim için, evet, kendim için yapıyorum. Adımı bayağılaştırmanızı nasıl hoş görebilirim? Bana ait olan onuru başkasına vermem."

İsrail Kurtulacak

Yşa.48: 12 "Ey Yakup soyu, çağırdığım İsrail, beni dinle: Ben O'yum; ilk Ben'im, son da Ben'im.

Yşa.48: 13 Yeryüzünün temelini elimle attım, Gökleri sağ elim gerdi. Onları çağırdığımda Birlikte önümde dikilirler.

Yşa.48: 14 "Toplanıp dinleyin hepiniz: Putlardan hangisi bunları önceden bildirebildi? RAB'bin sevdiği kişi O'nun Babil'e karşı tasarladığını yerine getirecek. Gücünü Kildaniler'e* karşı kullanacak.

Yşa.48: 15 Ben, evet, ben söyledim, onu ben çağırdım, Onu getirdim, görevini başaracak.

Yşa.48: 16 "Yaklaşın bana, dinleyin söyleyeceklerimi: Başlangıçtan beri açıkça konuştum, O zamandan bu yana oradayım." Egemen RAB şimdi beni ve Ruhu'nu gönderiyor.

Yşa.48: 17 Sizleri kurtaran İsrail'in Kutsalı RAB diyor ki, "Yararlı olanı size öğreten, Gitmeniz gereken yolda sizi yürüten Tanrınız RAB benim.

Yşa.48: 18 "Keşke buyruklarıma dikkat etseydiniz! O zaman esenliğiniz ırmak gibi, Doğruluğunuz denizin dalgaları gibi olurdu.

Yşa.48: 19 Soyunuz kum gibi, Torunlarınız kum taneleri gibi olurdu. Adları ne unutulur, Ne de huzurumdan yok olurdu."

Yşa.48: 20 Babil'den çıkın, Kildaniler'den kaçın, Sevinç çığlıklarıyla ilan edin bunu, Haberini duyurun, dünyanın dört bucağına yayın. "RAB, kulu Yakup'un soyunu kurtardı" deyin.

Yşa.48: 21 Onları çöllerden geçirirken susuzluk çekmediler, Onlar için sular akıttı kayadan, Kayayı yardı, sular fışkırdı.

Yşa.48: 22 "Kötülere esenlik yoktur" diyor RAB.

Rab'bin Kulunun Görevi

BÖLÜM 49

Yşa.49: 1 Ey kıyı halkları, işitin beni, Uzaktaki halklar, iyi dinleyin. RAB beni ana rahmindeyken çağırdı, Annemin karnındayken adımı koydu.

Yşa.49: 2 Ağzımı keskin kılıç yaptı, Elinin gölgesinde gizledi beni. Beni keskin bir ok yaptı, Kendi ok kılıfına sakladı.

Yşa.49: 3 Bana, "Kulumsun, ey İsrail, Görkemimi senin aracılığınla göstereceğim" dedi.

Yşa.49: 4 Ama ben, "Boşuna emek verdim" dedim, "Gücümü boş yere, bir hiç için tükettim. RAB yine de hakkımı savunur, Tanrım yaptıklarımın karşılığını verir."

Yşa.49: 5 Kulu olmam için, Yakup soyunu kendisine geri getirmem, İsrail'i önünde toplamam için Rahimde beni biçimlendiren RAB şimdi şöyle diyor: -O'nun gözünde onurluyum, Tanrım bana güç kaynağı oldu.-

Yşa.49: 6 "Yakup'un oymaklarını canlandırmak, Sağ kalan İsrailliler'i geri getirmek için Kulum olman yeterli değil. Seni uluslara ışık yapacağım. Öyle ki, kurtarışım yeryüzünün dört bucağına ulaşsın."

Yşa.49: 7 İnsanların hor gördüğüne, Ulusların iğrendiğine, Egemenlerin kulu olana İsrail'in Kurtarıcısı ve Kutsalı RAB diyor ki, "Seni seçmiş olan İsrail'in Kutsalı sadık RAB'den ötürü Krallar seni görünce ayağa kalkacak, Önderler yere kapanacak."

İsrail'in Rab'be Dönüşü

Yşa.49: 8 RAB şöyle diyor: "Lütuf zamanında seni yanıtlayacağım, Kurtuluş günü sana yardım edecek, Seni koruyacağım. Seni halka antlaşma olarak vereceğim. Öyle ki, yıkık ülkeyi yeniden kurasın, Mülk olarak yeni sahiplerine veresin.

Yşa.49: 9 Tutsaklara, 'Çıkın, Karanlıktakilere, 'Dışarı çıkın diyeceksin. Yol boyunca beslenecek, Her çıplak tepede otlak bulacaklar.

Yşa.49: 10 Acıkmayacak, susamayacaklar, Kavurucu sıcak ve güneş çarpmayacak onları. Çünkü onlara merhamet eden kendilerine yol gösterecek Ve onları pınarlara götürecek.

Yşa.49: 11 Bütün dağlarımı yola dönüştüreceğim, Anayollarım yükseltilecek.

Yşa.49: 12 İşte halkım ta uzaklardan, Kimi kuzeyden, kimi batıdan, kimi de Sinim'den*fr* gelecek."D Not 49:12 "Sinim": Mısır'daki Asvan bölgesi olduğu sanılıyor.

Yşa.49: 13 Ey gökler, sevinçle haykırın, Neşeyle coş, ey yeryüzü! Ey dağlar, sevinç çığlıklarına katılın, Çünkü RAB halkını avutacak, Ezilene merhamet gösterecek.

Yşa.49: 14 Oysa Siyon, "RAB beni terk etti, Rab beni unuttu" diyordu.

Yşa.49: 15 Ama RAB, "Kadın emzikteki çocuğunu unutabilir mi?" diyor, "Rahminden çıkan çocuktan sevecenliği esirger mi? Kadın unutabilir, Ama ben seni asla unutmam.

Yşa.49: 16 Bak, adını avuçlarıma kazıdım, Duvarlarını gözlüyorum sürekli.

Yşa.49: 17 Oğulların koşar adım geliyor, Seni yıkıp viran edenlerse çıkıp gidecek.

Yşa.49: 18 Başını kaldır da çevrene bir bak: Hepsi toplanmış sana geliyor. Ben RAB, varlığım hakkı için diyorum ki, Onların hepsi senin süsün olacak, Bir gelin gibi takınacaksın onları.

Yşa.49: 19 "Çünkü yıkılmış, viraneye dönmüştün, Ülken yerle bir olmuştu. Ama şimdi halkına dar geleceksin, Seni harap etmiş olanlar senden uzak duracaklar.

Yşa.49: 20 Yitirdiğini sandığın çocuklarının sesini yine duyacaksın: 'Burası bize dar geliyor, Yaşayacak bir yer ver bize diyecekler.

Yşa.49: 21 O zaman içinden, 'Kim doğurdu bunları bana? diyeceksin, 'Çocuklarımı yitirmiştim, doğuramıyordum. Sürgüne gönderilmiş, dışlanmıştım. Öyleyse bunları kim büyüttü? Yapayalnız kalmıştım, Nereden çıkıp geldi bunlar?"

Yşa.49: 22 Egemen RAB diyor ki, "Bakın, uluslara elimle işaret verdiğimde, Sancağımı yükselttiğimde halklara, Senin oğullarını kucaklarında getirecek, Kızlarını omuzlarında taşıyacaklar.

Yşa.49: 23 Krallar size babalık, Prensesler sütannelik yapacak, Yüzüstü yere kapanıp Ayaklarının tozunu yalayacaklar. O zaman benim RAB olduğumu anlayacaksın. Bana umut bağlayan utandırılmayacak."

Yşa.49: 24 Güçlünün ganimeti elinden alınabilir mi? Zorbanın*fs* elindeki tutsak kurtulabilir mi?D Not 49:24 Kumran, Süryanice, Vulgata "Zorbanın", Masoretik metin"Doğru olanın" (bkz. 25. ayet).

Yşa.49: 25 Ama RAB diyor ki, "Evet, güçlünün elindeki tutsaklar alınacak, Zorbanın aldığı ganimet de kurtarılacak. Seninle çekişenle ben çekişeceğim, Senin çocuklarını ben kurtaracağım.

Yşa.49: 26 Sana zulmedenlere kendi etlerini yedireceğim, Tatlı şarap içmiş gibi kendi kanlarıyla sarhoş olacaklar. Böylece bütün insanlar bilecek ki Seni kurtaran RAB benim; Kurtarıcın, Yakup'un Güçlüsü benim."

İsrail'in Günahı

BÖLÜM 50

Yşa.50: 1 RAB şöyle diyor: "Boşadığım annenizin boşanma belgesi nerede? Hangi alacaklıma sattım sizi? Suçlarınız yüzünden satıldınız, Anneniz isyanlarınız yüzünden dışlandı.

Yşa.50: 2 Geldiğimde neden kimse yoktu, Çağırdığımda niçin yanıt veren olmadı? Sizi kurtaramayacak kadar kısa mı elim, Ya da gücüm yok mu sizi özgür kılmaya? Azarlayarak denizi kurutur, Irmakları çöle çeviririm. Su kalmayınca balıklar ölür ve kokar.

Yşa.50: 3 Göklere karalar giydirir, Çul ederim onların örtüsünü."

Kulun Söz Dinleyişi

Yşa.50: 4 Yorgunlara sözle destek olmayı bileyim diye Egemen RAB bana eğitilmişlerin dilini verdi. Eğitilenler gibi dinleyeyim diye kulağımı uyandırır her sabah.

Yşa.50: 5 Egemen RAB kulağımı açtı, Karşı koymadım, geri çekilmedim.

Yşa.50: 6 Bana vuranlara sırtımı açtım, Yanaklarımı uzattım sakalımı yolanlara. Aşağılamalardan, tükürükten yüzümü gizlemedim.

Yşa.50: 7 Egemen RAB bana yardım ettiği için Utanç duymam. Kararımdan dönmem*fş*, Utandırılmayacağımı bilirim.D Not 50:7 "Kararımdan dönmem": İbranice "Yüzümü çakmaktaşı gibiettim".

Yşa.50: 8 Beni haklı çıkaran yakınımda. Benden davacı olan kim, yüzleşelim, Kimdir hasmım, karşıma çıksın.

Yşa.50: 9 Bana yardım eden Egemen RAB'dir, Kim suçlu çıkaracak beni? Onların hepsi giysi gibi eskiyecek, Tümünü güve yiyip bitirecek.

Yşa.50: 10 Aranızda RAB'den korkan, Kulunun sözünü dinleyen kim var? Karanlıkta yürüyen, ışığı olmayan, RAB'bin adına güvensin, Tanrısı'na dayansın.

Yşa.50: 11 Ama ateş yakan, Alevli oklar kuşanan sizler, hepiniz, Ateşinizin aydınlığında, Tutuşturduğunuz alevli okların arasında yürüyün. Benden alacağınız şudur: Azap içinde yatacaksınız.

Rab Siyon'u Avutuyor

BÖLÜM 51

Yşa.51: 1 "Doğruluğun ardından giden, RAB'be yönelen sizler, beni dinleyin: Yontulduğunuz kayaya, Çıkarıldığınız taş ocağına bakın.

Yşa.51: 2 Atanız İbrahim'e, sizi doğuran Sara'ya bakın. Çağırdığımda tek kişiydi İbrahim, Ama ben onu kutsayıp çoğalttım."

Yşa.51: 3 RAB Siyon'u ve bütün yıkıntılarını avutacak. Siyon çölünü Aden'e, bozkırı RAB'bin bahçesine döndürecek. Orada coşku, sevinç, Şükran ve ezgi olacak.

Yşa.51: 4 "Beni dinle, ey halkım, Bana kulak ver, ey ulusum! Yasa benden çıkacak, Halklara ışık olarak adaletimi yerleştireceğim.

Yşa.51: 5 Zaferim yaklaştı, Kurtarışım ortaya çıktı. Halkları gücümle yöneteceğim. Kıyı halkları bana umut bağladı, Umutla gücümü bekliyorlar.

Yşa.51: 6 Başınızı kaldırıp göklere bakın, Aşağıya, yeryüzüne bakın. Çünkü bu gökler duman gibi dağılacak, Giysi gibi eskiyecek yeryüzü; Üzerinde yaşayanlar sinek gibi ölecek. Ama benim kurtarışım sonsuz olacak, Ardı kesilmeyecek zaferimin.

Yşa.51: 7 "Ey sizler, doğru olanı bilenler, Yasamı yüreğinde taşıyan halk, dinleyin beni! İnsanların aşağılamalarından korkmayın, Yılmayın sövgülerinden.

Yşa.51: 8 Güvenin yediği giysi gibi, Kurtçuğun yediği yapağı gibi yitecekler. Oysa zaferim sonsuza dek kalacak, Kurtarışım kuşaklar boyu sürecek."

Yşa.51: 9 Uyan, ey RAB'bin gücü, uyan, kudreti kuşan! Eski günlerde, önceki kuşaklar döneminde olduğu gibi uyan! Rahav'ı*ft* parçalayan, Deniz canavarının bedenini deşen sen değil miydin?D Not 51:9 "Rahav", yani "Mısır" (bkz. 30:7).

Yşa.51: 10 Denizi, engin suların derinliklerini kurutan, Kurtulanların geçmesi için Denizin derinliklerini yola çeviren sen değil miydin?

Yşa.51: 11 RAB'bin kurtardıkları dönecek, Sevinçle haykırarak Siyon'a varacaklar. Yüzlerinde sonsuz sevinç olacak. Onların olacak coşku ve sevinç, Üzüntü ve inilti kaçacak.

Yşa.51: 12 RAB diyor ki, "Sizi avutan benim, evet benim. Siz kimsiniz ki, ölümlü insandan, Ottan farksız insanoğlundan korkarsınız?

Yşa.51: 13 Sizi yaratan, gökleri geren, Dünyanın temellerini atan RAB'bi Nasıl olur da unutursunuz? Sizi yok etmeye hazırlanan zalimin öfkesinden Neden gün boyu yılıp duruyorsunuz? Hani nerede zalimin gazabı?

Yşa.51: 14 Zincire vurulmuş tutsaklar Çok yakında özgürlüğe kavuşacak. Ölüm çukuruna inmeyecek, Aç kalmayacaklar.

Yşa.51: 15 Tanrınız RAB benim. Dalgalar gürlesin diye denizi çalkalayan benim." O'nun adı Her Şeye Egemen RAB'dir!

Yşa.51: 16 "Sözlerimi ağzına koydum, Seni elimin gölgesiyle örttüm; Gökleri yerleştirmen, Yeryüzünün temellerini atman Ve Siyon'a, 'Halkım sensin demen için..."

Rab'bin Gazap Kâsesi

Yşa.51: 17 Uyan, ey Yeruşalim, uyan, kalk ayağa! Sen ki, RAB'bin gazap kâsesini* O'nun elinden içtin. Tamamını içtin sersemleten kâsenin.

Yşa.51: 18 Doğurduğun bunca oğuldan sana yol gösteren yok, Elinden tutan da yok büyüttüğün bunca oğuldan.

Yşa.51: 19 Başına çifte felaket geldi, kim başsağlığı dileyecek? Yıkım ve kırım, kıtlık ve kılıç. Nasıl avutayım seni?

Yşa.51: 20 Oğulların baygın, ağa düşmüş ahular gibi Her sokak başında yatıyor. RAB'bin öfkesine de Tanrın'ın azarlayışına da doymuşlar.

Yşa.51: 21 Bu nedenle, ey ezilmiş Yeruşalim, Şarapsız sarhoş olmuş halk, şunu dinle!

Yşa.51: 22 Egemenin RAB, kendi halkını savunan Tanrın diyor ki, "Seni sersemleten kâseyi, gazabımın kâsesini Elinden aldım. Bir daha asla içmeyeceksin ondan.

Yşa.51: 23 Onu sana eziyet edenlerin eline vereceğim; Onlar ki sana, 'Yere yat da Üzerinden geçelim dediklerinde, Sırtını toprak, yol ettin."

Tanrımız'ın Egemenliği

BÖLÜM 52

Yşa.52: 1 Uyan, ey Siyon, uyan, kudretini kuşan. Ey Yeruşalim, kutsal kent, güzel giysilerini giy. Çünkü sünnetsizlerle* murdarlar* Kapılarından asla içeri girmeyecek artık.

Yşa.52: 2 Üzerindeki tozu silk! Kalk, ey Yeruşalim, tahtına otur, Boynundaki zinciri çöz, Ey Siyon, tutsak kız.

Yşa.52: 3 RAB diyor ki, "Karşılıksız satılmıştınız, Parasız kurtulacaksınız."

Yşa.52: 4 Egemen RAB diyor ki, "Halkım gurbette yaşamak için önce Mısır'a inmişti. Şimdi de Asurlular onları ezdi.

Yşa.52: 5 Halkım boş yere alınıp götürüldü, Benim burayla ne ilgim kaldı?" diyor RAB, "Yöneticileri feryat ediyor, Adıma günboyu sövülüyor" diyor RAB.

Yşa.52: 6 "Bundan ötürü halkım adımı bilecek, O gün, 'İşte ben diyenin ben olduğumu anlayacak."

Yşa.52: 7 Dağları aşıp gelen müjdecinin ayakları ne güzeldir! O müjdeci ki, esenlik duyuruyor. İyilik müjdesi getiriyor, kurtuluş haberi veriyor. Siyon halkına, "Tanrınız egemenlik sürüyor!" diye ilan ediyor.

Yşa.52: 8 Dinleyin! Bekçileriniz seslerini yükseltiyor, Hep birlikte sevinçle haykırıyorlar. Çünkü RAB'bin Siyon'a dönüşünü gözleriyle görmekteler!

Yşa.52: 9 Ey Yeruşalim yıkıntıları, Hep birlikte sevinçle haykırıp bağırın! Çünkü RAB halkını avuttu, Yeruşalim'i kurtardı.

Yşa.52: 10 Bütün ulusların gözü önünde Kutsal kolunu sıvadı, Dünyanın dört bucağı Tanrımız'ın kurtarışını görecek.

Yşa.52: 11 Çekilin, çekilin, oradan çıkın, Murdara dokunmayın. Oradan çıkıp temizlenin, Ey RAB'be tapınma araçlarını taşıyan sizler!

Yşa.52: 12 Aceleyle çıkmayacak, Kaçıp gitmeyeceksiniz; Çünkü RAB önünüzden gidecek, İsrail'in Tanrısı artçınız olacak.

Kulun Acı Çekmesi ve Yücelmesi

Yşa.52: 13 Bakın, kulum başarılı olacak; Üstün olacak, el üstünde tutulup alabildiğine yüceltilecek.

Yşa.52: 14 Birçokları onun karşısında dehşete düşüyor; Biçimi, görünüşü öyle bozuldu ki, İnsana benzer yanı kalmadı;

Yşa.52: 15 Pek çok ulus ona şaşacak, Onun önünde kralların ağızları kapanacak. Çünkü kendilerine anlatılmamış olanı görecek, Duymadıklarını anlayacaklar.

BÖLÜM 53

Yşa.53: 1 Verdiğimiz habere kim inandı? RAB'bin gücü kime açıklandı?

Yşa.53: 2 O RAB'bin önünde bir fidan gibi, Kurak yerdeki kök gibi büyüdü. Bakılacak biçimden, güzellikten yoksundu. Gönlümüzü çeken bir görünüşü de yoktu.

Yşa.53: 3 İnsanlarca hor görüldü, Yapayalnız bırakıldı. Acılar adamıydı, hastalığı yakından tanıdı. İnsanların yüz çevirdiği biri gibi hor görüldü, Ona değer vermedik.

Yşa.53: 4 Aslında hastalıklarımızı o üstlendi, Acılarımızı o yüklendi. Bizse Tanrı tarafından cezalandırıldığını, Vurulup ezildiğini sandık.

Yşa.53: 5 Oysa, bizim isyanlarımız yüzünden onun bedeni deşildi, Bizim suçlarımız yüzünden o eziyet çekti. Esenliğimiz için gerekli olan ceza Ona verildi. Bizler onun yaralarıyla şifa bulduk.

Yşa.53: 6 Hepimiz koyun gibi yoldan sapmıştık, Her birimiz kendi yoluna döndü. Yine de RAB hepimizin cezasını ona yükledi.

Yşa.53: 7 O baskı görüp eziyet çektiyse de Ağzını açmadı. Kesime götürülen kuzu gibi, Kırkıcıların önünde sessizce duran koyun gibi Açmadı ağzını.

Yşa.53: 8 Acımasızca yargılanıp ölüme götürüldü. Halkımın isyanı ve hak ettiği ceza yüzünden Yaşayanlar diyarından atıldı. Onun kuşağından bunu düşünen oldu mu?

Yşa.53: 9 Şiddete başvurmadığı, Ağzından hileli söz çıkmadığı halde, Ona kötülerin yanında bir mezar verildi, Ama öldüğünde zenginin yanındaydı.

Yşa.53: 10 Ne var ki, RAB onun ezilmesini uygun gördü, Acı çekmesini istedi. Canını suç sunusu* olarak sunarsa Soyundan gelenleri görecek ve günleri uzayacak. RAB'bin istemi onun aracılığıyla gerçekleşecek.

Yşa.53: 11 Canını feda ettiği için Gördükleriyle*fu* hoşnut olacak. RAB'bin doğru kulu, kendisini kabul eden birçoklarınıaklayacak. Çünkü onların suçlarını o üstlendi.D Not 53:11 "Gördükleriyle": Septuaginta, Kumran "Işığı görünce".

Yşa.53: 12 Bundan dolayı ona ünlüler arasında bir pay vereceğim, Ganimeti güçlülerle paylaşacak. Çünkü canını feda etti, başkaldıranlarla bir sayıldı. Pek çoklarının günahını o üzerine aldı, Başkaldıranlar için de yalvardı.

İsrail'in Kurtuluşu

BÖLÜM 54

Yşa.54: 1 "Çocuk doğurmayan ey kısır kadın, Sevinç çığlıkları at; Ey doğum ağrısı nedir bilmeyen sen, Sevinçle haykır, bağır. Çünkü terk edilmiş kadının, Evli kadından daha çok çocuğu olacaktır" diyor RAB.

Yşa.54: 2 "Çadırının alanını genişlet, Perdelerini uzat, çekinme. Gergi iplerini de uzat, kazıklarını sağlamlaştır.

Yşa.54: 3 Çünkü sağa sola yayılacaksın, Soyundan gelenler ulusları mülk edinecek, Issız kentlere yerleşecek.

Yşa.54: 4 "Korkma, ayıplanmayacaksın,Utanma, aşağılanmayacaksın.Unutacaksın gençliğinde yaşadığın utancı,Dulluk ayıbını artık anmayacaksın.

Yşa.54: 5 Çünkü kocan, seni yaratandır.O'nun adı Her Şeye Egemen RAB'dir,İsrail'in Kutsalı'dır seni kurtaran.O'na bütün dünyanın Tanrısı denir."

Yşa.54: 6 Tanrın diyor ki, "RAB seni terk edilmiş, Ruhu kederli bir kadın, Genç yaşta evlenip sonra dışlanmış Bir kadın olarak çağırıyor:

Yşa.54: 7 'Bir an için seni terk ettim, Ama büyük sevecenlikle geri getireceğim.

Yşa.54: 8 Bir anlık taşkın öfkeyle senden yüz çevirmiştim, Ama sonsuz sadakatle sana sevecenlik göstereceğim." Seni kurtaran RAB böyle diyor.

Yşa.54: 9 "Bu benim için Nuh tufanı gibidir. Nuh tufanının bir daha yeryüzünü Kaplamayacağına nasıl ant içtimse, Sana öfkelenmeyeceğime, Seni azarlamayacağıma da ant içiyorum.

Yşa.54: 10 Dağlar yerinden kalksa, tepeler sarsılsa da Sadakatim senin üzerinden kalkmaz, Esenlik antlaşmam sarsılmaz" Diyor sana merhamet eden RAB.

Yşa.54: 11 "Ey kasırgaya tutulmuş, Avuntu bulmamış ezik kent! Taşlarını koyu harçla yerine koyacak, Temellerini laciverttaşıyla atacağım.

Yşa.54: 12 Kale burçlarını yakuttan,Kapılarını mücevherden,Surlarını değerli taşlardan yapacağım.

Yşa.54: 13 Bütün çocuklarını ben RAB eğiteceğim, Esenlikleri tam olacak.

Yşa.54: 14 Doğrulukla güçlenecek, Baskıdan uzak olacak, korkmayacaksın. Dehşet senden uzak kalacak, sana yaklaşmayacak.

Yşa.54: 15 Sana saldıran olursa, benden olmadığını bil. Sana saldıran herkes önünde yenilgiye uğrayacak.

Yşa.54: 16 "İşte, kor halindeki ateşi üfleyen, Amaca uygun silah yapan demirciyi ben yarattım. Yok etsin diye yıkıcıyı da ben yarattım.

Yşa.54: 17 Ama sana karşı yapılan hiçbir silah işe yaramayacak, Mahkemede seni suçlayan her dili Suçlu çıkaracaksın. RAB'be kulluk edenlerin mirası şudur: Onların gönenci bendendir" diyor RAB.

Rab'bin Çağrısı

BÖLÜM 55

Yşa.55: 1 "Ey susamış olanlar, sulara gelin, Parası olmayanlar, gelin, satın alın, yiyin. Gelin, şarabı ve sütü parasız, bedelsiz alın.

Yşa.55: 2 Paranızı neden ekmek olmayana, Emeğinizi doyurmayana harcıyorsunuz? Beni iyi dinleyin ki, iyi olanı yiyesiniz, Bolluğun tadını çıkarasınız!

Yşa.55: 3 "Kulak verin, bana gelin. Dinleyin ki yaşayasınız. Ben de sizinle sonsuz bir antlaşma, Davut'a söz verdiğim kalıcı iyilikleri içeren bir antlaşma yapayım.

Yşa.55: 4 Bakın, onu halklara tanık,Önder ve komutan yaptım.

Yşa.55: 5 Tanımadığınız ulusları çağıracaksınız, Sizi tanımayan uluslar koşa koşa size gelecek. Tanrınız RAB'den, İsrail'in Kutsalı'ndan ötürü gelecekler. Çünkü RAB sizleri yüceltecek."

Yşa.55: 6 Bulma fırsatı varken RAB'bi arayın, Yakındayken O'na yakarın.

Yşa.55: 7 Kötü kişi yolunu, Fesatçı düşüncelerini bıraksın; RAB'be dönsün, merhamet bulur, Tanrımız'a dönsün, bol bol bağışlanır.

Yşa.55: 8 "Çünkü benim düşüncelerim Sizin düşünceleriniz değil, Sizin yollarınız benim yollarım değil" diyor RAB.

Yşa.55: 9 "Çünkü gökler nasıl yeryüzünden yüksekse, Yollarım da sizin yollarınızdan, Düşüncelerim düşüncelerinizden yüksektir.

Yşa.55: 10 Gökten inen yağmur ve kar, Toprağı sulamadan, yeri Yşaertmeden, Ekinciye tohum, yiyene ekmek vermeden Nasıl göğe dönmezse,

Yşa.55: 11 Ağzımdan çıkan söz de öyle olacaktır. Bana boş dönmeyecek, İstemimi yerine getirecek, Yapması için onu gönderdiğim işi başaracaktır.

Yşa.55: 12 Sevinçle çıkacak, Esenlikle geri götürüleceksiniz. Dağlar, tepeler önünüzde sevinçle çığıracak, Kırdaki bütün ağaçlar alkış tutacak.

Yşa.55: 13 Dikenli çalı yerine çam, Isırgan yerine mersin ağacı bitecek. Bunlar bana ün getirecek, Yok olmayan sonsuz bir belirti olacak."

Rab Ulusları Kabul Ediyor

BÖLÜM 56

Yşa.56: 1 RAB şöyle diyor: "Adil ve doğru olanı koruyup yerine getirin. Çünkü doğruluğum gelmek, Adaletim görünmek üzeredir.

Yşa.56: 2 Bunu yapan insana, Buna sımsıkı sarılan insanoğluna ne mutlu! Şabat Günü'nü* tutar, bayağılaştırmaz, Her türlü kötülükten sakınır."

Yşa.56: 3 RAB'be bağlanan hiçbir yabancı, "Kuşkusuz RAB beni halkından ayıracak", Hiçbir hadım da, "Ben kuru bir ağacım" demesin.

Yşa.56: 4 Çünkü RAB diyor ki, "Şabat günlerimi tutan, Beni hoşnut edeni seçen, Antlaşmama sımsıkı bağlı kalan hadıma

Yşa.56: 5 Evimde, evimin dört duvarı arasında Oğullardan da kızlardan da daha iyi bir anıt ve ad vereceğim; Yok edilemez, ebedi bir ad olacak bu.

Yşa.56: 6 "RAB'be hizmet etmek, O'nun adını sevmek, Kulu olmak için O'na bağlanan yabancıları, Şabat Günü'nü tutan, bayağılaştırmayan, Antlaşmama sımsıkı bağlı kalan herkesi,

Yşa.56: 7 Kutsal dağıma getirip Dua evimde sevindireceğim. Yakmalık sunularıyla* kurbanları Sunağımda kabul edilecek, Çünkü evime 'Bütün ulusların dua evi denecek."

Yşa.56: 8 İsrail'in sürgünlerini toplayan Egemen RAB diyor ki, "Toplanmış olanlara katmak üzere Daha başkalarını da toplayacağım."

İsrail'in Kötü Önderleri Yargılanıyor

Yşa.56: 9 Ey bütün kır hayvanları, Ormanda yaşayan bütün hayvanlar, Yiyip bitirmek için gelin!

Yşa.56: 10 İsrail'in bekçileri kördür, hepsi bilgisizdir. Havlayamayan dilsiz köpekler gibidirler. Uzanıp düş görürler, Uykuyu pek severler!

Yşa.56: 11 Doymak bilmeyen azgın köpeklere benzerler, Aklı kıt çobanlar bunlar! Kendi yollarına döndüler, Her biri yalnız kendi çıkarını düşünüyor.

Yşa.56: 12 Birbirlerine, "Haydi, şarap getirelim, Bol bol içki içelim! Yarın da bugün gibi geçecek, Hatta çok daha iyi olacak" diyorlar.

Vefasız Halk

BÖLÜM 57

Yşa.57: 1 Doğru kişi ölüp gidiyor, Kimsenin umurunda değil. Sadık adamlar da göçüp gidiyor; Kimse doğru kişinin göçüp gitmekle Kötülükten kurtulduğunun farkında değil.

Yşa.57: 2 Doğru kişi esenliğe kavuşur, Doğru yolda yürümüş olan mezarında*fü* rahat uyur.D Not 57:2 "Mezarında" ya da "Yatağında".

Yşa.57: 3 Ama siz, ey falcı kadının çocukları, Fahişelik ve zina edenlerin soyu, buraya gelin!

Yşa.57: 4-5 Siz kiminle alay ediyorsunuz? Kime dudak büküyor, dil çıkarıyorsunuz? Ağaçlar arasında, bol yapraklı her ağacın altında Şehvetle yanıp tutuşan, Vadilerde, kaya kovuklarında çocuklarını kurban eden, İsyan torunları, yalan soyu değil misiniz siz?

Yşa.57: 6 Sizin payınız Vadinin düzgün taşlarından yapılan putlardır, Evet, sizin nasibiniz onlardır! Onlara dökmelik sunular döktünüz, Tahıl sunuları* sundunuz. Bütün bunlardan sonra sizi cezalandırmaktan çekineceğimi misanıyorsunuz?

Yşa.57: 7 Yatağınızı ulu, yüksek dağa serdiniz, Oraya bile kurban kesmeye gidiyorsunuz.

Yşa.57: 8 Kapılarınızın, sövelerinizin arkasına İğrenç simgeler koydunuz. Beni bıraktınız, Yataklarınızı ardına kadar açıp içine girdiniz, Oynaşlarınızla anlaşıp birlikte yatmaya can atıyorsunuz. Onların çıplaklığını seyrettiniz.

Yşa.57: 9 Çeşit çeşit hoş kokular sürünüp ilah Molek'e*fv* yağgötürdünüz. Elçilerinizi ta uzaklara gönderdiniz, Ölüler diyarına dek alçalttınız kendinizi.D Not 57:9 "İlah Molek'e" ya da "Krala".

Yşa.57: 10 Uzun yolculuklar sizi yorduğu halde, "Pes ettim" demediniz. Gücünüzü tazeleyip durdunuz, Bu nedenle de tükenmediniz.

Yşa.57: 11 "Sizi kaygılandıran, korkutan kim ki, Bana ihanet ediyor, beni anmıyor, Yüreğinizde bana yer vermiyorsunuz? Benden korkmamanızın nedeni Uzun zamandır suskun kalışım değil mi?

Yşa.57: 12 Sözde doğruluğunuzu da yaptıklarınızı da ilan edeceğim, Bunların size yararı olmayacak.

Yşa.57: 13 Feryat ettiğinizde Topladığınız putlar sizi kurtarsın bakalım! Rüzgar hepsini silip süpürecek, Bir soluk onları alıp götürecek. Bana sığınansa ülkeyi mülk edinecek, Kutsal dağımı miras alacak."

Tanrı'nın Şifa Sözü

Yşa.57: 14 RAB diyor ki, "Toprak yığıp yol yapın, Halkımın yolundaki engelleri kaldırın."

Yşa.57: 15 Yüce ve görkemli Olan,Sonsuzlukta yaşayan, adı Kutsal Olan diyor ki,"Yüksek ve kutsal yerde yaşadığım halde,Alçakgönüllülerle, ezilenlerle birlikteyim.Yüreklerini sevindirmek için ezilenlerin yanındayım.

Yşa.57: 16 Çünkü sonsuza dek davacı ve öfkeli olacak değilim, Öyle olsa, yarattığım canlarla ruhlar karşımda dayanamazdı.

Yşa.57: 17 Haksız kazanç suçuna öfkelenip halkı cezalandırdım, Öfkeyle yüzümü çevirdim onlardan. Ne var ki, inatla kendi yollarından gittiler.

Yşa.57: 18 "Yaptıklarını gördüm, Ama onları iyileştirip yol göstereceğim. Karşılık olarak hem onları Hem de aralarında yas tutanları avutacağım.

Yşa.57: 19 Dudaklardan övgü sözleri döktüreceğim. Uzaktakine de yakındakine de Tam esenlik olsun" diyor RAB, "Hepsini iyileştireceğim."

Yşa.57: 20 Ama kötüler çalkalanan deniz gibidir, O deniz ki, rahat duramaz, suları çamur ve pislik savurur.

Yşa.57: 21 "Kötülere esenlik yoktur" diyor Tanrım.

Gerçek Oruç

BÖLÜM 58

Yşa.58: 1 "Avaz avaz bağırın, çekinmeyin, Sesinizi boru sesi gibi yükseltin; Halkıma isyanlarını, Yakup soyuna günahlarını bildirin.

Yşa.58: 2 Bana her gün danışıyor, Yollarımı öğrenmekten zevk duyuyorlarmış! Doğru davranan, Tanrısı'nın buyruğundan ayrılmayan bir ulusmuş gibi... Benden adil yargılar diliyor, Bana yaklaşmaktan zevk alıyorlarmış*fy*.D Not 58:2 "Bana yaklaşmaktan zevk alıyorlarmış" ya da "Onlara yakın olmamı istiyorlarmış".

Yşa.58: 3 Diyorlar ki, 'Oruç* tuttuğumuzu neden görmüyor, İsteklerimizi denetlediğimizi neden farketmiyorsun?"Bakın, oruç tuttuğunuz gün keyfinize bakıyor, İşçilerinizi eziyorsunuz.

Yşa.58: 4 Orucunuz kavgayla, çekişmeyle, Şiddetli yumruklaşmayla bitiyor. Bugünkü gibi oruç tutmakla Sesinizi yükseklere duyuramazsınız.

Yşa.58: 5 İstediğim oruç bu mu sanıyorsunuz? İnsanın isteklerini denetlemesi gereken gün böyle mi olmalı? Kamış gibi baş eğip çul ve kül üzerine mi oturmalı? Siz buna mı oruç, RAB'bi hoşnut eden gün diyorsunuz?

Yşa.58: 6 Benim istediğim oruç, Haksız yere zincire, boyunduruğa vurulanları salıvermek, Ezilenleri özgürlüğe kavuşturmak, Her türlü boyunduruğu kırmak değil mi?

Yşa.58: 7 Yiyeceğinizi açla paylaşmak değil mi? Barınaksız yoksulları evinize alır, Çıplak gördüğünüzü giydirir, Yakınlarınızdan yardımınızı esirgemezseniz,

Yşa.58: 8 Işığınız tan gibi ağaracak, Çabucak şifa bulacaksınız. Doğruluğunuz önünüzden gidecek, RAB'bin yüceliği artçınız olacak.

Yşa.58: 9 O zaman yardım çağrılarınızı RAB yanıtlayacak, Feryat ettiğinizde, 'İşte buradayım diyecek."Eğer boyunduruğa, başkalarını suçlamaya*fz*, Kötücül konuşmalara son verirseniz,D Not 58:9 "Başkalarını suçlamak": İbranice "Parmakla göstermek".

Yşa.58: 10 Açlar uğruna kendinizi feda eder, Yoksulların gereksinimini karşılarsanız, Işığınız karanlıkta parlayacak, Karanlığınız öğlen gibi ışıyacak.

Yşa.58: 11 RAB her zaman size yol gösterecek, Kurak topraklarda sizi doyurup güçlendirecek. İyi sulanmış bahçe gibi, Tükenmez su kaynağı gibi olacaksınız.

Yşa.58: 12 Halkınız eski yıkıntıları onaracak, Geçmiş kuşakların temelleri üzerine Yeni yapılar dikeceksiniz. 'Duvardaki gedikleri onaran, Sokakları oturulacak hale getiren denecek sizlere.

Yşa.58: 13 "Kutsal günümde dilediğinizi yapmaz, Şabat Günü'nü*çiğnemezseniz, Şabat Günü'ne 'Zevkli, RAB'bin kutsal gününe 'Onurlu derseniz, Kendi yolunuzdan gitmez, Keyfinize bakmayıp boş konulara dalmaz, O günü yüceltirseniz,

Yşa.58: 14 RAB'den zevk alırsınız. O zaman sizi yeryüzünün yüksek yerlerine çıkarır, Atanız Yakup'un mirasıyla doyururum." Bunu söyleyen RAB'dir.

Günah ve İtiraf

BÖLÜM 59

Yşa.59: 1 Bakın, RAB'bin eli kurtaramayacak kadar kısa, Kulağı duyamayacak kadar sağır değildir.

Yşa.59: 2 Ama suçlarınız sizi Tanrınız'dan ayırdı. Günahlarınızdan ötürü O'nun yüzünü göremez, Sesinizi işittiremez oldunuz.

Yşa.59: 3 Çünkü elleriniz kanla, Parmaklarınız suçla kirlendi. Dudaklarınız yalan söyledi, Diliniz kötülük mırıldanıyor.

Yşa.59: 4 Adaletle dava açan, Davasını dürüstçe savunan yok. Boş laflara güveniyor, yalan söylüyorlar. Fesada gebe kalıp kötülük doğuruyorlar.

Yşa.59: 5 Engerek yumurtaları üzerinde kuluçkaya yatıyor, Örümcek ağı dokuyorlar. Onların yumurtalarından yiyen ölür, Kırılan yumurtadan engerek yavrusu çıkar.

Yşa.59: 6 Dokudukları ağdan giysi olmaz, Elleriyle yaptıklarıyla örtünemezler. Eylemleri kötü eylemlerdir, Elleri zorbalığın araçlarıdır.

Yşa.59: 7 Ayakları kötülüğe koşar, Çekinmeden suçsuz kanı dökerler. Akılları fikirleri hep kötülükte, Şiddet ve yıkım var yollarında.

Yşa.59: 8 Esenlik yolunu bilmezler, İzledikleri yolda adalet yoktur. Kendilerine çarpık yollar yaptılar, O yoldan gidenlerin hiçbiri esenlik nedir bilmez.

Yşa.59: 9 Diyorlar ki, "Bu yüzden adalet bizden uzak, Doğruluk bize erişemiyor. Işık bekliyoruz, yalnız karanlık var; Parıltı bekliyor, koyu karanlıkta yürüyoruz.

Yşa.59: 10 Kör gibi duvarı el yordamıyla arıyor, Yolumuzu bulmaya çalışıyoruz. Öğle vakti alaca karanlıktaymış gibi tökezliyoruz, Güçlüler arasında ölüler gibiyiz.

Yşa.59: 11 Hepimiz ayı gibi homurdanıyor, Güvercin gibi inim inim inliyoruz. Adalet bekliyoruz, ortada yok; Kurtuluş bekliyoruz, bizden uzak.

Yşa.59: 12 Çünkü sana çok kez başkaldırdık, Günahlarımız bize karşı tanıklık ediyor, İsyanlarımız hep yanıbaşımızda. Suçlarımızı kabul ediyoruz.

Yşa.59: 13 Başkaldırıp RAB'bi yadsıdık, Tanrımız'ı izlemez olduk. Zorbalık, isyan dolu sözler söyledik, Yüreğimizde tasarladığımız yalanları mırıldandık.

Yşa.59: 14 Adalet püskürtüldü, doğruluk bizden uzak duruyor. Çünkü gerçek, kent meydanında sendeleyip düştü, Dürüstlük aramıza giremez oldu.

Yşa.59: 15 Hiçbir yerde gerçek yok, Kötülükten çekinen soyuluyor!"

Rab Halkını Kurtaracak

RAB olanları gördü ve adaletin yokluğuna üzüldü.

Yşa.59: 16 Kimsenin olmadığını gördü,Aracılık edecek birinin olmadığına şaştı.Kendi gücüyle kurtuluş sağladı,Doğruluğu O'na destek oldu.

Yşa.59: 17 Doğruluğu göğüslük gibi kuşandı, Kurtuluş miğferini başına taktı, Öç giysisini giydi, Gayreti kaftan gibi sarındı.

Yşa.59: 18 Herkese yaptıklarının karşılığını verecek. Düşmanlarına öfkeyle, Hasımlarına ve kıyı halklarına cezayla karşılık verecek.

Yşa.59: 19 Böylece batıdan doğuya kadar insanlar RAB'bin adından ve yüceliğinden korkacak. Çünkü düşman azgın bir ırmak gibi geldiğinde, RAB'bin Ruhu*fa* onu kaçırtacak.D Not 59:19 "Ruh": İbranice'de "Ruah" (Ruh) sözcüğü "Rüzgar", "Soluk" anlamına da gelir.

Yşa.59: 20 RAB diyor ki, "Kurtarıcı Siyon'a, Yakup soyundan olup başkaldırmaktan vazgeçenlere gelecek.

Yşa.59: 21 Bana gelince, onlarla yapacağım antlaşma şudur: Üzerindeki Ruhum, ağzına koyduğum sözler Şimdiden sonsuza dek senin, çocuklarının, Torunlarının ağzından düşmeyecek."

Yeruşalim'in Görkemli Geleceği

BÖLÜM 60

Yşa.60: 1 "Kalk, parla; Çünkü Işığın geliyor, RAB'bin yüceliği üzerine doğuyor.

Yşa.60: 2 Dünyayı karanlık, halkları koyu karanlık örtüyor; Oysa RAB senin üzerine doğacak, Yüceliği üzerinde görünecek.

Yşa.60: 3 Uluslar senin Işığına, Krallar üzerine doğan aydınlığa gelecek.

Yşa.60: 4 "Başını kaldır da çevrene bir bak, Hepsi toplanmış sana geliyor. Oğulların uzaktan geliyor, Kızların kucakta taşınıyor.

Yşa.60: 5 Bunu görünce yüzün parlayacak, Yüreğin heyecandan hızlı hızlı çarpacak; Çünkü denizin zenginlikleri senin olacak, Ulusların serveti sana akacak.

Yşa.60: 6 "Deve sürüleri, Midyan'ın ve Efa'nın deve yavruları Senin topraklarını dolduracak. Bütün Saba halkı geliyor, Altın ve günnük getiriyor, RAB'bin erdemlerini ilan ediyorlar.

Yşa.60: 7 Kedar'ın bütün sürüleri sana gelecek, Nevayot'un koçları senin buyruğunda olacak, Sunağımın üzerinde kabul edilen sunular olarak sunulacak. Böylece görkemli tapınağımı daha görkemli kılacağım.

Yşa.60: 8 "Nedir bunlar, bulut gibi, Yuvalarına yaklaşan güvercinler gibi süzülüp gelenler?

Yşa.60: 9 Bana umut bağlayan kıyı halklarının, Ticaret gemileri öncülüğünde Senin çocuklarını altınlarıyla, gümüşleriyle birlikte Tanrın RAB'bin onuruna İsrail'in Kutsalı'na Uzaktan getiren gemileridir bunlar. RAB seni görkemli kıldı.

Yşa.60: 10 "Yabancılar senin surlarını onaracak, Kralları sana hizmet edecek. Öfkelendiğimde seni cezalandırdıysam da, Kabul ettiğimde sana merhamet göstereceğim.

Yşa.60: 11 Kapıların hep açık duracak, Ulusların serveti ve zafer alayları ardında yürütülen yenikKrallar Gece gündüz açık kalan bu kapılardan girsin diye.

Yşa.60: 12 Çünkü sana kulluk etmeyen ulus ya da krallık yok olacak, Evet, o uluslar tam bir yıkıma uğrayacak.

Yşa.60: 13 "Lübnan'ın görkemi olan çam, köknar ve selvi ağaçları, Tapınağımı süslemek için hep birlikte sana taşınacak. Ayak bastığım yeri görkemli kılacağım.

Yşa.60: 14 Seni ezenlerin çocukları Gelip önünde eğilecekler; Seni hor görenlerin hepsi, 'RAB'bin kenti, İsrail'in Kutsalı'nın Siyon'u Diyerek ayaklarına kapanacaklar.

Yşa.60: 15 "Kimsenin uğramadığı, terk edilmiş, Nefret edilen bir yer olduğun halde Seni sonsuz bir övünç kaynağı, Bütün kuşakların sevinci kılacağım.

Yşa.60: 16 Uluslar ve krallıklar Bir anne gibi seni emzirecekler. O zaman bileceksin ki, seni kurtaran RAB, Seni fidyeyle kurtaran, Yakup'un Güçlüsü benim.

Yşa.60: 17 Sana tunç* yerine altın, Demir yerine gümüş, ağaç yerine tunç, Taş yerine demir getireceğim. Barışı yöneticin, doğruluğu önderin yapacağım.

Yşa.60: 18 Ülkenden şiddet, sınır boylarından Soygun ve yıkım haberleri duyulmayacak artık. Surlarına Kurtuluş, kapılarına Övgü adını vereceksin.

Yşa.60: 19 "Gündüz ışığın güneş olmayacak artık, Ay da aydınlatmayacak seni; Çünkü RAB sonsuz ışığın, Tanrın görkemin olacak.

Yşa.60: 20 Artık güneşin batmayacak, ayın çekilmeyecek, Çünkü RAB sonsuz ışığın olacak, Sona erecek yas günlerin.

Yşa.60: 21 Halkının hepsi doğru kişiler olacak; El emeğim, görkemimi göstermek için diktiğim fidan, Ülkeyi sonsuza dek mülk edinecek.

Yşa.60: 22 En küçük ailen bini bulacak, Sayıca en az olanı koca bir ulus olacak. Ben RAB, zamanı gelince bunu hızlandıracağım."

Rab'bin Lütuf Yılı

BÖLÜM 61

Yşa.61: 1-3 Egemen RAB'bin Ruhu üzerimdedir. Çünkü O beni yoksullara müjde iletmek için meshetti*. Yüreği ezik olanların yaralarını sarmak için, Tutsaklara serbest bırakılacaklarını, Zindanlarda bulunanlara kurtulacaklarını, RAB'bin lütuf yılını, Tanrımız'ın öç alacağı günü ilan etmek, Yas tutanların hepsini avutmak, Siyon'da yas tutanlara yardım sağlamak -Kül yerine çelenk, Yas yerine sevinç yağı, Çaresizlik ruhu yerine Onlara övgü giysisini vermek- için RAB beni gönderdi. Öyle ki, RAB'bin görkemini yansıtmak için, Onlara "RAB'bin diktiği doğruluk ağaçları" densin.

Yşa.61: 4 O zaman eski yıkıntıları yeniden inşa edecek, Çoktan viraneye dönmüş yerleri yeniden kuracak, Kuşaklar boyu yıkık kalmış kentleri onaracaklar.

Yşa.61: 5 Yabancılar sürülerinizi güdecek, Irgatınız, bağcınız olacaklar.

Yşa.61: 6 Sizlerse RAB'bin kâhinleri, Tanrımız'ın görevlileri diye çağrılacaksınız. Ulusların servetiyle beslenecek, Zenginlikleriyle övüneceksiniz.

Yşa.61: 7 Utanç yerine iki kat onur bulacaksınız, Aşağılanma yerine payınızla sevineceksiniz, Böylece ülkenizde iki kat mülk edineceksiniz; Sevinciniz sonsuz olacak.

Yşa.61: 8 "Çünkü ben RAB adaleti severim, Nefret ederim soygun ve haksızlıktan*fb*. Sözümde durup hak ettiklerini verecek, Onlarla ebedi bir antlaşma yapacağım.D Not 61:8 "Soygun ve haksızlıktan" ya da "Soyguncuların getirdiğiyakmalık sunulardan".

Yşa.61: 9 Soylarından gelenler uluslar arasında, Torunları halklar arasında tanınacak. Onları gören herkes RAB'bin kutsadığı soy olduklarını anlayacak."

Yşa.61: 10 RAB'de büyük sevinç bulacağım, Tanrım'la yüreğim coşacak. Çünkü çelenkle süslenmiş güvey gibi, Takılarını kuşanmış gelin gibi, Bana kurtuluş giysisini giydirdi, Beni doğruluk kaftanıyla örttü.

Yşa.61: 11 Toprak filizlerini nasıl çıkartır, Bahçe ekilen tohumları nasıl yetiştirirse, Egemen RAB de doğruluk ve övgüyü Bütün ulusların önünde öyle yetiştirecek.

Siyon'un Yeni Adı

BÖLÜM 62

Yşa.62: 1 Zaferi ışık gibi parlayıncaya, Kurtuluşu meşale gibi yanıncaya dek Siyon uğruna susmayacak, Yeruşalim uğruna sessiz kalmayacağım.

Yşa.62: 2 Uluslar senin zaferini, Bütün krallar görkemini görecek. RAB'bin kendi ağzıyla belirlediği yeni bir adla anılacaksın.

Yşa.62: 3 RAB'bin elinde güzellik tacı, Tanrın'ın elinde krallık sarığı olacaksın.

Yşa.62: 4 Artık sana "Terk edilmiş", Ülkene "Virane" denmeyecek; Bunun yerine sana "Sevdiğim", Ülkene "Evli" denecek. Çünkü RAB seni seviyor, Ülken de evli sayılacak.

Yşa.62: 5 Bir delikanlı bir kızla nasıl evlenirse, Oğulların da seninle öyle evlenecek*fc*. Güvey gelinle nasıl sevinirse, Tanrın da seninle öyle sevinecek.D Not 62:5 "Oğulların da seninle öyle evlenecek" ya da "Sana biçimveren seninle evlenecek".

Yşa.62: 6-7 Ey Yeruşalim, surlarına bekçiler diktim, Gece gündüz hiç susmayacaklar. Ey RAB'be sözünü anımsatanlar, Yeruşalim'i pekiştirene, Onu yeryüzünün övüncü kılana dek Durup dinlenmeden RAB'be yakarın, O'na rahat vermeyin.

Yşa.62: 8 RAB sağ elini, güçlü kolunu kaldırıp ant içti: "Tahılını bir daha düşmanlarına yedirmeyeceğim, Emek verdiğin yeni şarabı yabancılar içmeyecek.

Yşa.62: 9 Tahılı devşiren yiyecek Ve RAB'be övgüler sunacak. Üzümü toplayan, Şarabını kutsal avlularımda içecek."

Yşa.62: 10 Geçin, geçin kent kapılarından! Halkın yolunu açın! Toprak yığıp yol yapın, Taşları ayıklayın, uluslar için sancak dikin!

Yşa.62: 11 RAB çağrısını dünyanın dört bucağına duyurdu: "Siyon kızına*, 'İşte kurtuluşun geliyor deyin, 'Ücreti kendisiyle birlikte, ödülü önündedir."

Yşa.62: 12 Siyon halkına, "RAB'bin fidyeyle kurtardığı kutsal halk"diyecekler. Ve sen Yeruşalim, "Aranan, terk edilmemiş kent" diye anılacaksın.

Rab'bin Gücü

BÖLÜM 63

Yşa.63: 1 Edom'dan*fç*, Bosra'dan*fç*Al giysiler içinde bu gelen kim?Göz kamaştırıcı giysiler içinde,Büyük güçle yürüyen*fd* kim?"O benim! Adaleti duyuran,Kurtarmaya gücü olan."D Not 63:1 Edom sözcüğü İbranice "Al" sözcüğünü, Edom'un önemlikentlerinden olan Bosra ise "Bağbozumu" sözcüğünü çağrıştırıyor. 63:1 Vulgata "Yürüyen", Masoretik metin "Eğilen".

Yşa.63: 2 Giysilerin neden kırmızı? Üstün başın neden çukurda üzüm çiğneyen biri gibi kızıla bulanmış?

Yşa.63: 3 "Çukurda üzümü tek başıma çiğnedim, Yanımda halklardan kimse yoktu. Öfkeyle çiğnedim onları, Gazapla ayaklarımın altına aldım. Kanları giysilerime sıçradı, bütün elbisemi kirletti.

Yşa.63: 4 Çünkü öç alma günü yüreğimdeydi, Halkımı kurtaracağım yıl gelmişti.

Yşa.63: 5 Baktım, yardım edecek kimse yoktu, Destek verecek kimsenin olmayışına şaştım; Gücüm kurtuluş sağladı, Gazabım bana destek oldu.

Yşa.63: 6 Öfkeyle halkları çiğnedim, Onları gazapla sarhoş ettim, Yere akıttım kanlarını."

Rab'bin İyiliği

Yşa.63: 7 Şefkati ve iyiliği uyarınca Bizim için yaptıklarından, evet, İsrail halkı için yaptığı bütün iyiliklerinden ötürü RAB'bin iyiliklerini ve övülesi işlerini anacağım.

Yşa.63: 8 RAB dedi ki, "Onlar kuşkusuz benim halkım, Beni aldatmayacak çocuklardır." Böylece onların Kurtarıcısı oldu.

Yşa.63: 9 Sıkıntı çektiklerinde O da sıkıntı çekti. Huzurundan çıkan melek onları kurtardı. Sevgisi ve merhametinden ötürü onları kurtardı, Geçmişte onları sürekli yüklenip taşıdı.

Yşa.63: 10 Ama başkaldırıp O'nun Kutsal Ruhu'nu incittiler. O da düşmanları olup onlara karşı savaştı.

Yşa.63: 11-13 Sonra halkı eski günleri, Musa'nın dönemini anımsadı. "Çobanlarıyla birlikte onları denizden geçiren, Kutsal Ruhu'nu aralarına yerleştiren, Görkemli gücüyle Musa'nın sağında yol alan, Sonsuz onur kazanmak için önlerinde suları yaran, Bir at nasıl tökezlemeden kırdan geçerse Onları deniz yatağından öyle geçiren RAB nerede?" Diye sordular.

Yşa.63: 14 Ovaya götürülen sürü gibi RAB'bin Ruhu onları rahata kavuşturdu. İşte adını onurlandırmak için Halkına böyle yol gösterdi.

Merhamet ve Yardım Dileği

Yşa.63: 15 Ya RAB, gökten bak, Kutsal, görkemli ve yüce yerinden bizi gör! Gayretin, gücün nerede? Gönlündeki özlem ve merhameti Bizden esirgedin.

Yşa.63: 16 Babamız sensin. İbrahim bizi tanımasa da, İsrail bizi kabul etmese de, Babamız'sın, ya RAB, Ezelden beri adın "Kurtarıcımız"dır.

Yşa.63: 17 Ya RAB, neden bizi yolundan saptırıyor, İnatçı kılıyor, Senden korkmamızı engelliyorsun? Kulların uğruna, Mirasın olan oymakların uğruna geri dön.

Yşa.63: 18 Kutsal halkın kısa süre tapınağına sahip oldu, Ama düşmanlarımız onu çiğnedi.

Yşa.63: 19 Öteden beri yönetmediğin, Sana ait olmayan bir halk gibi olduk.

BÖLÜM 64

Yşa.64: 1-2 Ya RAB, adını düşmanlarına duyurmak için Keşke gökleri yarıp insen! Dağlar önünde sarsılsa! Gelişin, ateşin çalıları tutuşturmasına, Suyu kaynatmasına benzese! Uluslar senin önünde titrese!

Yşa.64: 3 Beklemediğimiz olağanüstü işler yaparak Yeryüzüne indin, dağlar önünde sarsıldı.

Yşa.64: 4 Çünkü kendisine umut bağlayanlar için Etkin olan tek Tanrı sensin; Senden başkasını hiçbir zaman hiç kimse işitmedi, Hiçbir kulak duymadı, hiçbir göz görmedi.

Yşa.64: 5 Doğru olanı sevinçle yapanların, Senin yollarından yürüyüp seni unutmayanların yardımınakoşarsın. Ama onlara karşı uzun süre günah işlediğimizde öfkelendin. Nasıl kurtuluruz?

Yşa.64: 6 Hepimiz murdar* olanlara benzedik, Bütün doğru işlerimiz kirli âdet bezi gibi. Yaprak gibi soluyoruz, Suçlarımız rüzgar gibi sürükleyip götürüyor bizi.

Yşa.64: 7 Adınla sana yakaran, sana tutunmak için çaba gösteren yok; Çünkü bizden yüz çevirdin, Suçlarımız yüzünden bizi tükettin.

Yşa.64: 8 Yine de Babamız sensin, ya RAB, Biz kiliz, sen çömlekçisin. Hepimiz senin ellerinin eseriyiz.

Yşa.64: 9 Ya RAB, fazla öfkelenme, Suçlarımızı sonsuza dek anma. Lütfen bak bize, hepimiz senin halkınız.

Yşa.64: 10 Kutsal kentlerin çölleşti, Siyon çöl oldu, Yeruşalim viraneye döndü.

Yşa.64: 11 Atalarımızın sana övgü sunduğu Kutsal ve görkemli tapınağımız yandı, Değer verdiğimiz her yer yıkıntıya döndü.

Yşa.64: 12 Bunlara karşın, ya RAB, Hâlâ kendini tutacak mısın, Suskun kalıp bize alabildiğine eziyet çektirecek misin?

Yargı ve Kurtuluş

BÖLÜM 65

Yşa.65: 1 "Beni sormayanlara göründüm, Aramayanlar beni buldu. Adımla anılmayan bir ulusa, 'Buradayım, buradayım dedim.

Yşa.65: 2 Kötü yolda yürüyen, Kendi tasarılarının ardınca giden Asi bir halka Bütün gün ellerimi uzatıp durdum.

Yşa.65: 3 O halk ki, bahçelerde kurban keserek, Tuğlalar üzerinde buhur yakarak Gözümün içine baka baka boyuna öfkelendirir beni.

Yşa.65: 4 Mezarlıkta oturur, Gizli yerlerde geceler, Domuz eti yerler; Kaplarında haram et var.

Yşa.65: 5 Birbirlerine, 'Uzak dur, yaklaşma derler, 'Çünkü ben senden daha kutsalım. Böyleleri burnumda duman, Bütün gün yanan ateştir.

Yşa.65: 6-7 "Bakın, yanıt önümde yazılı duruyor. Susmayacak, suçlarının karşılığını vereceğim. Onların da atalarının da suçlarının cezasını Başlarına getireceğim" diyor RAB. "Çünkü dağların üzerinde buhur yaktılar, Tepelerin üzerinde beni aşağıladılar. Bu nedenle eskiden yaptıklarının karşılığını Başlarına getireceğim."

Yşa.65: 8 RAB diyor ki, "Taneleri sulu salkımı görünce, Halk, 'Salkımı yok etmeyin, bereket onda diyor. Kullarımın hatırı için ben de öyle yapacağım, Onların hepsini yok etmeyeceğim.

Yşa.65: 9 Yakup soyunu sürdürecek, Dağlarımı miras alacak olanları Yahuda soyuna bırakacağım. Seçtiklerim oraları miras alacak, Kullarım orada yaşayacak.

Yşa.65: 10 Şaron, bana yönelen halkımın sürülerine ağıl, Akor Vadisi sığırlarına barınak olacak.

Yşa.65: 11 "Ama sizler, RAB'bi terk edenler, Kutsal dağımı unutanlar, Talih ilahına sofra kuranlar, Kısmet ilahına karışık şarap sunanlar,

Yşa.65: 12 Ben de sizi kılıca kısmet edeceğim, Boğazlanmak üzere eğileceksiniz hepiniz. Çünkü çağırdığımda yanıt vermediniz, Konuştuğumda dinlemediniz; Gözümde kötü olanı yaptınız, Hoşlanmadığımı seçtiniz."

Yşa.65: 13 Bu yüzden Egemen RAB diyor ki, "Bakın, kullarım yemek yiyecek, Ama siz aç kalacaksınız. Kullarım içecek, Ama siz susuz kalacaksınız. Kullarım sevinecek, Ama sizin yüzünüz kızaracak.

Yşa.65: 14 Kullarım mutluluk içinde ezgiler söyleyecek, Ama siz yürek acısından feryat edecek, Ezik bir ruhla haykıracaksınız.

Yşa.65: 15 Adınız seçtiklerimin ağzında ancak lanet olarak kalacak. Egemen RAB sizi öldürecek, Ama kullarına başka bir ad verecek.

Yşa.65: 16 Öyle ki, ülkede kim bereket istese Sadık Tanrı'dan*fe* isteyecek; Ülkede kim ant içse, Sadık Tanrı üzerine ant içecek. Çünkü geçmiş sıkıntılar unutulup Gözümden saklanacak."D Not 65:16 "Sadık Tanrı": İbranice "Amin Tanrısı".

Yeni Yer, Yeni Gök

Yşa.65: 17 "Çünkü bakın, yeni bir yeryüzü, Yeni bir gök yaratmak üzereyim; Geçmiştekiler anılmayacak, akla bile gelmeyecek.

Yşa.65: 18 Yaratacaklarımla sonsuza dek sevinip coşun; Çünkü Yeruşalim'i coşku, Halkını sevinç kaynağı olarak yaratacağım.

Yşa.65: 19 Yeruşalim için sevinecek, Halkım için coşacağım. Orada ağlayış ve feryat duyulmayacak artık.

Yşa.65: 20 Orada birkaç gün yaşayıp ölen bebekler olmayacak, Yaşını başını almadan kimse ölümü tatmayacak. Yüz yaşında ölen genç, Yüz yaşına basmayan kişi lanetli sayılacak.

Yşa.65: 21 Evler yapıp içlerinde yaşayacak, Bağlar dikip meyvesini yiyecekler.

Yşa.65: 22 Yaptıkları evlerde başkası oturmayacak, Diktikleri bağın meyvesini başkası yemeyecek. Çünkü halkım ağaçlar gibi uzun yaşayacak, Seçtiklerim, elleriyle ürettiklerinin tadını çıkaracaklar.

Yşa.65: 23 Emek vermeyecekler boş yere, Felakete uğrayan çocuklar doğurmayacaklar. Çünkü kendileri de çocukları da RAB'bin kutsadığı soy olacak.

Yşa.65: 24 Onlar bana yakarmadan yanıt verecek, Daha konuşurlarken işiteceğim onları.

Yşa.65: 25 Kurtla kuzu birlikte otlayacak, Aslan sığır gibi saman yiyecek. Yılanın yiyeceğiyse toprak olacak. Kutsal dağımın hiçbir yerinde Kimse zarar vermeyecek, yok etmeyecek." Böyle diyor RAB.

Yargı ve Umut

BÖLÜM 66

Yşa.66: 1 RAB diyor ki,"Gökler tahtım,Yeryüzü ayaklarımın taburesidir.Nerede benim için yapacağınız ev,Neresi dinleneceğim yer?

Yşa.66: 2 Çünkü bütün bunları ellerim yaptı, Hepsi böylece var oldu" diyor RAB."Ancak ben alçakgönüllüye, ruhu ezik olana, Sözümden titreyen kişiye değer veririm.

Yşa.66: 3 Sığır boğazlayan, adam öldüren gibidir, Davar kurban eden, köpek boynu kıran, Tahıl sunusu* getiren, domuz kanı sunan, Anma sunusu olarak günnük yakan, putperest gibidir. Evet, bunlar kendi yollarını seçtiler, Yaptıkları iğrençliklerden hoşlanıyorlar.

Yşa.66: 4 Ben de onlar için yıkımı seçecek, Korktuklarını başlarına getireceğim. Çünkü çağırdığımda yanıt veren olmadı, Konuştuğumda dinlemediler, Gözümde kötü olanı yaptılar, Hoşlanmadığımı seçtiler."

Yşa.66: 5 RAB'bin sözünden titreyenler, Kulak verin O'nun söylediklerine: "Sizden nefret eden, Adımdan ötürü sizi dışlayan kardeşleriniz, 'RAB yüceltilsin de sevincinizi görelim! diyorlar. Utandırılacak olan onlardır.

Yşa.66: 6 Kentten gürültülü sesler, Tapınaktan bir ses yükseliyor! Düşmanlarına hak ettikleri karşılığı veren RAB'bin sesidir bu.

Yşa.66: 7 "Doğum sancısı çekmeden doğurdu, Sancısı tutmadan bir erkek çocuk doğurdu.

Yşa.66: 8 Kim böyle bir şey duydu? Kim böyle şeyler gördü? Bir ülke bir günde doğar mı, Bir anda doğar mı bir ulus? Ama Siyon, ağrısı tutar tutmaz çocuklarını doğurdu.

Yşa.66: 9 Doğum anına dek getiririm de Doğuracak gücü vermez miyim?" diyor RAB. "Doğuracak güç veren ben, rahmi kapatır mıyım?" diyor Tanrın.

Yşa.66: 10 "Yeruşalim'le birlikte sevinin, Onu sevenler, hepiniz onun için coşun, Yeruşalim için yas tutanlar, onunla sevinçle coşun.

Yşa.66: 11 Öyle ki, onun avutucu memelerini emip doyasınız, Kana kana içip Onun yüce bolluğundan zevk alasınız."

Yşa.66: 12 Çünkü RAB diyor ki, "Bakın, esenliği bir ırmak gibi, Ulusların servetini taşkın bir ırmak gibi ona akıtacağım.Ondan beslenecek, kucakta taşınacak,Dizleri üzerinde sallanacaksınız.

Yşa.66: 13 Çocuğunu avutan bir anne gibi avutacağım sizi, Yeruşalim'de avuntu bulacaksınız.

Yşa.66: 14 Bunları gördüğünüzde yüreğiniz sevinecek,Bedenleriniz körpe ot gibi tazelenecek.Herkes bilecek ki, RAB'bin koruyucu eli kullarının,Gazabı ise düşmanlarının üzerindedir."

Yşa.66: 15 Bakın, RAB ateşle geliyor,Savaş arabaları kasırga gibi.Şiddetli öfkesini,Azarını alev alev dökmek üzere.

Yşa.66: 16 Çünkü O bütün insanlığı ateş ve kılıçla yargılayacak,Pek çok kişiyi öldürecek.

Yşa.66: 17 "Bahçelere girmek için kendilerini arıtıp kutsayanlar,domuz, fare ve öteki iğrenç hayvanların etini yiyenlerin ortasında duranı izleyenler hep birlikte yok olacaklar*ff*" diyor RAB,

Yşa.66: 18 "Çünkü ben onların eylemlerini de düşüncelerini de bilirim.Bütün ulusları ve dilleri bir araya toplayacağım an geliyor; gelip yüceliğimi görecekler.D Not 66:17 Putperest törenleriyle ilgili olduğu sanılıyor.

Yşa.66: 19 "Aralarına bir belirti koyacağım. Onlardan kaçıpkurtulanları uluslara, Tarşiş'e, Pûl'a, Lud'a -yay gerenlere-Tuval'a, Yâvan'a, ünümü duymamış, yüceliğimi görmemiş uzak kıyıhalklarına göndereceğim. Uluslar arasında yüceliğimi ilan edecekler.

Yşa.66: 20 İsrailoğulları tahıl sunularını* pak kaplar içinde RAB'binTapınağı'na nasıl getiriyorsa, onlar da bütün kardeşleriniziuluslardan atlarla, savaş arabalarıyla, at arabalarıyla,katırlarla, develerle kutsal dağıma, Yeruşalim'e, RAB'be sunuolarak getirecekler." Böyle diyor RAB.

Yşa.66: 21 "Onların arasından kimilerini kâhin ve Levili olarakseçeceğim" diyor RAB.

Yşa.66: 22 "Çünkü yaratacağım yeni yer ve gök önümde nasıl duracaksa,soyunuz ve adınız da öyle duracak" diyor RAB.

Yşa.66: 23 "Yeni Ay'dan Yeni Ay'a, Şabat Günü'nden* Şabat Günü'nebütün insanlar önüme gelip bana tapınacaklar" diyor RAB.

Yşa.66: 24 "Dışarı çıktıklarında bana başkaldırmış olanlarıncesetlerini görecekler. Öylelerini kemiren kurt ölmez, yakan ateşsönmez. Bütün insanlar onlardan iğrenecek."