EZGİLER EZGİSİ

BÖLÜM 1

Ezg.1: 1 Süleyman'ın Ezgiler Ezgisi.

Kız

Ezg.1: 2 Beni dudaklarıyla öptükçe öpsün! Çünkü aşkın şaraptan daha tatlı.

Ezg.1: 3 Ne güzel kokuyor sürdüğün esans, Dökülmüş esans sanki adın, Kızlar bu yüzden seviyor seni.

Ezg.1: 4 Al götür beni, haydi koşalım!Kral beni odasına götürsün.

Kızın arkadaşları

Seninle coşup seviniriz,Aşkını şaraptan çok överiz.

Kız

Ne kadar haklılar seni sevmekte!

Ezg.1: 5 Esmerim ben, ama güzelim, Ey Yeruşalim kızları! Kedar'ın çadırları gibi, Süleyman'ın çadır bezleri gibi kara.

Ezg.1: 6 Bakmayın esmer olduğuma, Güneş kararttı beni. Çünkü kızdılar bana erkek kardeşlerim, Bağlara bakmakla görevlendirdiler. Ama kendi bağıma bakmadım.

Ezg.1: 7 Ey sevgilim, söyle bana, sürünü nerede otlatıyorsun, Öğleyin nerede yatırıyorsun? Neden arkadaşlarının sürüleri yanında Yüzünü örten bir kadın durumuna düşeyim*fa*?D Not 1:7 Eski çağlarda kadının örtünmesi fahişe olduğunugösterirdi.

Kızın Arkadaşları

Ezg.1: 8 Ey güzeller güzeli, Bilmiyorsan, Sürünün izine çık, Çobanların çadırları yanında Oğlaklarını otlat.

Erkek

Ezg.1: 9 Firavunun arabalarına koşulu kısrağa benzetiyorum seni,aşkım benim!

Ezg.1: 10 Yanakların süslerle, Boynun gerdanlıklarla ne güzel!

Ezg.1: 11 Sana gümüş düğmelerle altın süsler yapacağız.

Kız

Ezg.1: 12 Kral divandayken*fb*, Hintsümbülümün güzel kokusu yayıldı.D Not 1:12 "Divandayken" ya da "Sofradayken".

Ezg.1: 13 Memelerim arasında yatan Mür* dolu bir kesedir benim için sevgilim;

Ezg.1: 14 Eyn-Gedi bağlarında Bir demet kına çiçeğidir benim için sevgilim.

Erkek

Ezg.1: 15 Ah, ne güzelsin, aşkım, ah, ne güzel! Gözlerin tıpkı birer güvercin!

Kız

Ezg.1: 16 Ne yakışıklısın, sevgilim, ah, ne çekici! Yeşilliktir yatağımız.

Erkek

Ezg.1: 17 Sedir ağaçlarıdır evimizin kirişleri, Tavanımızın tahtaları ardıçlar.

Kız

BÖLÜM 2

Ezg.2: 1 Ben Şaron*fc* çiğdemiyim, Vadilerin zambağıyım.D Not 2:1 "Şaron" verimli bir kıyı bölgesiydi.

Erkek

Ezg.2: 2 Dikenlerin arasında bir zambağa benzer Kızların arasında aşkım.

Kız

Ezg.2: 3 Orman ağaçları arasında bir elma ağacına benzer Delikanlıların arasında sevgilim. Onun gölgesinde oturmaktan zevk alırım, Tadı damağımda kalır meyvesinin.

Ezg.2: 4 Ziyafet evine götürdü beni, Üzerimdeki sancağı aşktı.

Ezg.2: 5 Güçlendirin beni üzüm pestiliyle, Canlandırın elmayla, Çünkü aşk hastasıyım ben.

Ezg.2: 6 Sol eli başımın altında, Sağ eli sarsın beni.

Ezg.2: 7 Dişi ceylanlar, Yabanıl dişi geyikler üstüne Ant içiriyorum size, ey Yeruşalim kızları! Aşkımı ayıltmayasınız, uyandırmayasınız diye, Gönlü hoş olana dek.

Ezg.2: 8 İşte! Sevgilimin sesi! Dağların üzerinden sekerek, Tepelerin üzerinden sıçrayarak geliyor.

Ezg.2: 9 Sevgilim ceylana benzer, sanki bir geyik yavrusu. Bakın, duvarımızın ardında duruyor, Pencerelerden bakıyor, Kafeslerden seyrediyor.

Ezg.2: 10 Sevgilim şöyle dedi: "Kalk, gel aşkım, güzelim.

Ezg.2: 11 Bak, kış geçti, Yağmurların ardı kesildi,

Ezg.2: 12 Çiçekler açtı, Şarkı mevsimi geldi, Kumrular ötüşmeye başladı beldemizde.

Ezg.2: 13 İncir ağacı ilk meyvesini verdi, Yeşeren asmalar mis gibi kokular saçmakta. Kalk, gel aşkım, güzelim."

Erkek

Ezg.2: 14 Kaya kovuklarında, Uçurum kenarlarında gizlenen güvercinim! Boyunu bosunu göster bana, Sesini duyur; Çünkü sesin tatlı, boyun bosun güzeldir.

Ezg.2: 15 Yakalayın tilkileri bizim için, Bağları bozan küçük tilkileri; Çünkü bağlarımız yeşerdi.

Kız

Ezg.2: 16 Sevgilim benimdir, ben de onun, Zambaklar arasında gezinir*fç* durur.D Not 2:16 "Gezinir": İbranice "Sürü otlatır".

Ezg.2: 17 Ey sevgilim, gün serinleyip gölgeler uzayana dek, Engebeli dağlar üzerinde bir ceylan gibi, Geyik yavrusu gibi ol!

BÖLÜM 3

Ezg.3: 1 Gece boyunca yatağımda Sevgilimi aradım, Aradım, ama bulamadım.

Ezg.3: 2 "Kalkıp kenti dolaşayım, Sokaklarda, meydanlarda sevgilimi arayayım" dedim, Aradım, ama bulamadım.

Ezg.3: 3 Kenti dolaşan bekçiler buldu beni, "Sevgilimi gördünüz mü?" diye sordum.

Ezg.3: 4 Onlardan ayrılır ayrılmaz Sevgilimi buldum. Tuttum onu, bırakmadım; Annemin evine, Beni doğuran kadının odasına götürünceye dek.

Ezg.3: 5 Dişi ceylanlar, Yabanıl dişi geyikler üstüne Ant içiriyorum size, ey Yeruşalim kızları! Aşkımı ayıltmayasınız, uyandırmayasınız diye, Gönlü hoş olana dek.

Ezg.3: 6 Kimdir bu kırdan çıkan, Bir duman sütunu gibi, Tüccarın türlü türlü baharatıyla, Mür* ve günnükle tütsülenmiş?

Ezg.3: 7 İşte Süleyman'ın tahtırevanı! İsrailli yiğitlerden Altmış kişi eşlik ediyor ona.

Ezg.3: 8 Hepsi kılıç kuşanmış, eğitilmiş savaşçı. Gecenin tehlikelerine karşı, Hepsinin kılıcı belinde.

Ezg.3: 9 Kral Süleyman tahtırevanı Lübnan ağaçlarından yaptı.

Ezg.3: 10 Direklerini gümüşten, Tabanını altından yaptı. Koltuğu mor kumaşla kaplıydı. İçini sevgiyle döşemişti Yeruşalim kızları.

Ezg.3: 11 Dışarı çıkın, ey Siyon kızları! Düğününde, mutlu gününde Annesinin verdiği tacı giymiş Kral Süleyman'ı görün.

Erkek

BÖLÜM 4

Ezg.4: 1 Ah, ne güzelsin, aşkım, ah, ne güzel! Peçenin ardındaki gözlerin güvercinler gibi. Siyah saçların Gilat Dağı'nın yamaçlarından inen Keçi sürüsü sanki.

Ezg.4: 2 Yeni kırkılıp yıkanmış, Sudan çıkmış koyun sürüsü gibi dişlerin, Hepsinin ikizi var. Yavrusunu yitiren yok aralarında.

Ezg.4: 3 Al kurdele gibi dudakların, Ağzın ne güzel! Peçenin ardındaki yanakların Nar parçası sanki.

Ezg.4: 4 Boynun Davut'un kulesi gibi, Kakma taşlarla*fd* yapılmış, Üzerine bin kalkan asılmış, Hepsi de birer yiğit kalkanı.D Not 4:4 "Kakma taşlarla" ya da "Silahhane olarak". İbranice sözcüğün anlamı kesin olarak bilinmiyor.

Ezg.4: 5 Sanki bir çift geyik yavrusu memelerin Zambaklar arasında otlayan İkiz ceylan yavrusu.

Ezg.4: 6 Gün serinleyip gölgeler uzayınca, Mür* dağına, Günnük tepesine gideceğim.

Ezg.4: 7 Tepeden tırnağa güzelsin, aşkım, Hiç kusurun yok.

Ezg.4: 8 Benimle gel Lübnan'dan, yavuklum, Benimle gel Lübnan'dan! Amana doruğundan, Senir ve Hermon doruklarından, Aslanların inlerinden, Parsların dağlarından geç.

Ezg.4: 9 Çaldın gönlümü kızkardeşim, yavuklum, Bir bakışınla, Gerdanlığının tek zinciriyle çaldın gönlümü!

Ezg.4: 10 Aşkın ne güzel, kızkardeşim, yavuklum, Şaraptan çok daha tatlı; Esansının kokusu her türlü baharattan güzel!

Ezg.4: 11 Ey yavuklum, bal damlar dudaklarından, Bal ve süt var dilinin altında, Lübnan'ın kokusu geliyor giysilerinden!

Ezg.4: 12 Kapalı bahçesin sen, kızkardeşim, yavuklum, Kapalı bir kaynak, mühürlü bir pınar.

Ezg.4: 13 Fidanların nar bahçesidir; Seçme meyvelerle, Kına ve hintsümbülüyle, Ezg.4: 14 Hintsümbülü ve safranla, Güzel kokulu kamış ve tarçınla, her türlü günnük ağacıyla, Mür ve ödle, her türlü seçme baharatla.

Ezg.4: 15 Sen bir bahçe pınarısın, Bir taze su kuyusu, Lübnan'dan akan bir dere.

Kız

Ezg.4: 16 Uyan, ey kuzey rüzgarı, Sen de gel, ey güney rüzgarı! Bahçemde es de güzel kokusu saçılsın. Sevgilim bahçesine gelsin, seçme meyvelerini yesin!

Erkek

BÖLÜM 5

Ezg.5: 1 Bahçeme girdim, kızkardeşim, yavuklum, Mürümü* topladım baharatımla, Gümecimi, balımı yedim, Şarabımı, sütümü içtim.

Kızın Arkadaşları

Yiyin, için, ey dostlar!Mest olun aşktan, ey sevgililer!

Kız

Ezg.5: 2 Ben uyuyordum ama yüreğim uyanıktı. Dinleyin! Sevgilim kapıyı vuruyor. "Aç bana, kızkardeşim, aşkım, eşsiz güvercinim! Sırılsıklam oldu başım çiyden, Kaküllerim gecenin neminden."

Ezg.5: 3 Entarimi çıkardım, Yine giyinmeli miyim? Ayaklarımı yıkadım, Yine kirletmeli miyim?

Ezg.5: 4 Kapı deliğinden uzattı elini sevgilim, Aşk duygularım kabardı onun için.

Ezg.5: 5 Kalktım, sevgilime kapıyı açayım diye, Mür* elimden damladı, Parmaklarımdan aktı Sürgü tokmakları üzerine.

Ezg.5: 6 Kapıyı açtım sevgilime, Ama sevgilim yoktu, gitmişti! Kendimden geçmişim o konuşurken. Aradım onu, ama bulamadım,