YEŞU

Rab'bin Yeşu'ya Buyruğu

BÖLÜM 1

Yeşu.1: 1 RAB, kulu Musa'nın ölümünden sonra onun yardımcısı Nun oğlu Yeşu'ya şöyle seslendi:

Yeşu.1: 2 "Kulum Musa öldü. Şimdi kalk, bütün halkla birlikte Şeria Irmağı'nı geç. Size, İsrail halkına vereceğim ülkeye girin.

Yeşu.1: 3 Musa'ya söylediğim gibi, ayak basacağınız her yeri size veriyorum.

Yeşu.1: 4 Sınırlarınız çölden Lübnan'a, büyük Fırat Irmağı'ndan -bütün Hitit* ülkesi dahil- batıdaki Akdeniz'e kadar uzanacak.

Yeşu.1: 5 Yaşamın boyunca hiç kimse sana karşı koyamayacak; nasıl Musa ile birlikte oldumsa, seninle de birlikte olacağım. Seni terk etmeyeceğim, seni yüzüstü bırakmayacağım.

Yeşu.1: 6 "Güçlü ve yürekli ol. Çünkü halkı, atalarına vereceğime ant içtiğim ülkeyi miras almaya sen götüreceksin.

Yeşu.1: 7 Yeter ki, güçlü ve yürekli ol. Kulum Musa'nın sana buyurduğu Kutsal Yasa'nın tümünü yerine getirmeye dikkat et. Gittiğin her yerde başarılı olmak için bu yasadan ayrılma, sağa sola sapma.

Yeşu.1: 8 Yasa Kitabı'nda yazılanları dilinden düşürme. Tümünü özenle yerine getirmek için gece gündüz onu düşün. O zaman başarılı olacak ve amacına ulaşacaksın.

Yeşu.1: 9 Sana güçlü ve yürekli ol demedim mi? Korkma, yılma. Çünkü Tanrın RAB gideceğin her yerde seninle birlikte olacak."

Yeşu'nun Halka Buyruğu

Yeşu.1: 10 Bunun üzerine Yeşu, halkın görevlilerine şöyle buyurdu:

Yeşu.1: 11 "Ordugahın ortasından geçip halka şu buyruğu verin: 'Kendinize kumanya hazırlayın. Çünkü Tanrınız RAB'bin size vereceği ülkeye girip orayı mülk edinmek için üç gün sonra Şeria Irmağı'nı geçeceksiniz."

Yeşu.1: 12 Yeşu, Ruben ve Gad oymaklarına ve Manaşşe oymağının yarısına da şöyle dedi:

Yeşu.1: 13 "RAB'bin kulu Musa'nın, 'Tanrınız RAB bu ülkeyi size veripsizi rahata erdirecek dediğini anımsayın.

Yeşu.1: 14 Kadınlarınız, çocuklarınız ve hayvanlarınız ŞeriaIrmağı'nın doğusunda, Musa'nın size verdiği topraklarda kalsın.Ama sizler, bütün yiğit savaşçılar, silahlı olarakkardeşlerinizden önce ırmağı geçip onlara yardım edin.

Yeşu.1: 15 RAB sizi rahata erdirdiği gibi, onları da rahata erdirecek.Onlar Tanrınız RAB'bin vereceği ülkeyi mülk edindikten sonra sizde mülk edindiğiniz topraklara, RAB'bin kulu Musa'nın ŞeriaIrmağı'nın doğusunda size verdiği topraklara dönüp oraya yerleşin."

Yeşu.1: 16 Önderler Yeşu'ya, "Bize ne buyurduysan yapacağız" diyekarşılık verdiler, "Bizi nereye gönderirsen gideceğiz.

Yeşu.1: 17 Her durumda Musa'nın sözünü dinlediğimiz gibi, senin sözünü de dinleyeceğiz. Yeter ki, Musa'yla birlikte olmuş olan Tanrın RAB seninle de birlikte olsun.

Yeşu.1: 18 Sözünü dinlemeyen, buyruklarına karşı gelip başkaldıranölümle cezalandırılacaktır. Yeter ki, sen güçlü ve yürekli ol."

Rahav ve Casuslar

BÖLÜM 2

Yeşu.2: 1 Nun oğlu Yeşu Şittim'den gizlice iki casus gönderdi. "Gidip ülkeyi, özellikle de Eriha'yı araştırın" dedi. Böylece yola çıkan casuslar, Rahav adında bir fahişenin evine gidip geceyi orada geçirdiler.

Yeşu.2: 2 Bu arada Eriha Kralı'na, "Ülkemizi araştırmak üzere bu geceİsrail halkından buraya adamlar geldi" diye haber verildi.

Yeşu.2: 3 Bunun üzerine Eriha Kralı, Rahav'a, "Sana gelip evinde kalan o adamları dışarı çıkar" diye haber gönderdi, "Çünkü onlar ülkemizi araştırmak için geldiler."

Yeşu.2: 4 İki adamı saklamış olan Rahav, "Adamların bana geldikleridoğru" dedi, "Ama ben nereli olduklarını bilmiyordum.

Yeşu.2: 5 Karanlık basar basmaz, kentin kapısı kapanmak üzereyken çıktılar. Nereye gittiklerini bilmiyorum. Hemen peşlerinden giderseniz yetişirsiniz."

Yeşu.2: 6 Aslında kadın onları dama çıkarmış, oraya sermiş olduğuketen saplarının altına gizlemişti.

Yeşu.2: 7 Kralın adamlarıysa casusları Şeria Irmağı'nın geçitlerine giden yol boyunca kovaladılar. Onlar kentten çıkar çıkmaz kapı sürgülenmişti.

Yeşu.2: 8 Damdaki adamlar yatmadan önce kadın yanlarına çıktı.

Yeşu.2: 9 "RAB'bin bu ülkeyi size verdiğini biliyorum" dedi, "Sizden ötürü dehşete kapıldık; ülkede yaşayan herkesin korkudan dizlerinin bağı çözüldü.

Yeşu.2: 10 Çünkü Mısır'dan çıktığınızda RAB'bin Kızıldeniz'i* önünüzdenasıl kuruttuğunu, Şeria Irmağı'nın ötesindeki Amorlu iki krala -Sihon ve Og'a- neler yaptığınızı, onları nasıl yok ettiğinizi duyduk.

Yeşu.2: 11 Bunları duyduğumuzda korkudan dizlerimizin bağı çözüldü.Sizin korkunuzdan kimsede derman kalmadı. Çünkü Tanrınız RAB hemyukarıda göklerde, hem de aşağıda yeryüzünde Tanrı'dır.

Yeşu.2: 12-13 Size iyilik ettiğim gibi, siz de aileme iyilikedeceğinize lütfen RAB adına ant için. Annemi, babamı, erkek vekız kardeşlerimle ailelerini ölümden kurtarıp hepimizi sağbırakacağınıza ilişkin bana güvenilir bir işaret verin."

Yeşu.2: 14 Adamlar, "Eğer bu yaptıklarımızı açığa vurmazsanız,yerinize ölmeye hazırız" dediler, "RAB bu ülkeyi bize verdiğindesana iyilik edip sözümüzü tutacağız."

Yeşu.2: 15 Kent surlarında bir evde oturan Rahav, adamları iplepencereden aşağı indirdi.

Yeşu.2: 16 Onlara, "Dağa çıkın, yoksa sizi kovalayanlarlakarşılaşabilirsiniz" dedi, "Onlar dönene kadar üç gün oradasaklanın. Sonra yolunuza devam edersiniz."

Yeşu.2: 17 Adamlar Rahav'a, "Bize içirdiğin andı tutmasına tutarız"dediler,

Yeşu.2: 18 "Ama ülkeye girdiğimizde şu kırmızı ipi bizi indirdiğinpencereye bağla. Anneni, babanı, kardeşlerinle babanın bütün evhalkını yanına, kendi evine topla.

Yeşu.2: 19 Evinin kapısından dışarıya çıkan, kendi kanındansorumlu olacak; böyle biri için sorumluluk kabul etmeyiz. Amaseninle birlikte evinde olan herhangi birine gelecek zarardan bizsorumluyuz.

Yeşu.2: 20 Ancak bu yaptıklarımızı açığa vurursan, içirdiğin ant bizibağlamaz."

Yeşu.2: 21 Kadın, "Dediğiniz gibi olsun" diye karşılık verdi. Onlarıyola çıkarıp uğurladıktan sonra kırmızı ipi pencereye bağladı.

Yeşu.2: 22 Adamlar ayrılıp dağa çıktılar; kendilerini kovalayanlardönünceye dek üç gün orada kaldılar. Kovalayanlar yol boyu onlarıaradılarsa da bulamadılar.

Yeşu.2: 23 İki adam geri dönmek üzere dağdan indi. Irmağı geçip Nunoğlu Yeşu'nun yanına vardılar ve başlarından geçen her şeyi ona anlattılar.

Yeşu.2: 24 Yeşu'ya, "RAB gerçekten bütün ülkeyi elimize teslim etti"dediler, "Orada yaşayan herkesin korkudan dizlerinin bağı çözüldü."

İsrailliler Şeria Irmağı'nı Geçiyor

BÖLÜM 3

Yeşu.3: 1 Sabah erkenden kalkan Yeşu, bütün İsrail halkıyla birlikte Şittim'den yola çıkıp Şeria Irmağı'na kadar geldi. Irmağı geçmeden orada konakladılar.

Yeşu.3: 2 Üçüncü günün sonunda ordugahı baştan başa geçen görevliler

Yeşu.3: 3 halka, "Levili kâhinlerin* Tanrınız RAB'bin AntlaşmaSandığı'nı* yüklendiklerini gördüğünüzde siz de yerinizden kalkıpsandığı izleyin" diye buyurdular,

Yeşu.3: 4 "Böylece hangi yöne gideceğinizi bileceksiniz. Çünkü dahaönce bu yoldan hiç geçmediniz. Ama Antlaşma Sandığı'na yaklaşmayın; sandıkla aranızda iki bin arşın*fa* kadar bir aralık kalsın."D Not 3:4 "İki bin arşın": Yaklaşık 900 m.

Yeşu.3: 5 Yeşu halka, "Kendinizi kutsayın" dedi, "Çünkü RAB yarınaranızda mucizeler yaratacak."

Yeşu.3: 6 Yeşu kâhinlere, "Antlaşma Sandığı'nı yüklenip halkın önünegeçin" dedi. Böylece kâhinler sandığı yüklenip halkın önünde yürümeye başladılar.

Yeşu.3: 7 Bu arada RAB Yeşu'ya şöyle dedi: "Musa'yla birlikte olduğumgibi, seninle de birlikte olduğumu anlamaları için bugün senibütün İsrail halkının gözünde yüceltmeye başlayacağım.

Yeşu.3: 8 Antlaşma Sandığı'nı taşıyan kâhinlere, 'Şeria Irmağı'nınkıyısına varınca suda biraz ilerleyip durun diye buyruk ver."

Yeşu.3: 9 Yeşu İsrail halkına, "Yaklaşın, Tanrınız RAB'binsöylediklerini dinleyin" dedikten sonra ekledi:

Yeşu.3: 10 "Yaşayan Tanrı'nın aranızda olduğunu, Kenan, Hitit*, Hiv,Periz, Girgaş, Amor ve Yevus halklarını kesinlikle önünüzdensüreceğini şundan anlayacaksınız:

Yeşu.3: 11 Bütün yeryüzünün Egemeni'ne ait olan Antlaşma Sandığı,sizden önce Şeria Irmağı'nı geçecek.

Yeşu.3: 12 Şimdi her oymaktan birer kişi olmak üzere İsrailoymaklarından kendinize on iki adam seçin.

Yeşu.3: 13 Bütün yeryüzünün Egemeni RAB'bin Antlaşma Sandığı'nıtaşıyan kâhinlerin ayakları Şeria Irmağı'nın sularına değer değmez, yukarıdan aşağıya akan sular kesilip bir yığın halinde birikecek."

Yeşu.3: 14 Halk Şeria Irmağı'nı geçmek üzere konakladığı yerden yolaçıktı. Antlaşma Sandığı'nı taşıyan kâhinler önden gidiyorlardı.

Yeşu.3: 15 Sandığı taşıyan kâhinler ırmağın kıyısına varıp suya ayakbastıklarında -Şeria Irmağı, ekin biçme zamanında kabarır, kıyılarını basar-

Yeşu.3: 16 ta yukarıdan gelen sular durdu, çok uzaklarda, Saretanyakınında bulunan Adam Kenti'nde bir yığın halinde yükselmeyebaşladı. Öyle ki, Arava -Lut- Gölü'ne akan sular tümüyle kesildi.Halk Eriha'nın karşısından ırmağı geçti.

Yeşu.3: 17 RAB'bin Antlaşma Sandığı'nı taşıyan kâhinler, halkın tamamıırmağı geçinceye dek kurumuş ırmak yatağının ortasındakıpırdamadan durdular. Böylece bütün İsrail halkı kurumuş ırmakyatağından geçti.

Irmaktan Alınan Taşlar

BÖLÜM 4

Yeşu.4: 1 Halkın tümü Şeria Irmağı'nı geçtikten sonra RAB Yeşu'yaşöyle seslendi:

Yeşu.4: 2 "Her oymaktan birer kişi olmak üzere halktan on iki adamseçin.

Yeşu.4: 3 Onlara şunu buyurun: 'Buradan, Şeria Irmağı'nın ortasından,kâhinlerin ayaklarını sağlam biçimde bastıkları yerden birer taşalın. Bu taşları yanınızda götürüp geceyi geçireceğiniz yerekoyun."

Yeşu.4: 4 Böylece Yeşu İsrail'in her oymağından birer kişi olmak üzereseçtiği on iki adamı çağırdı.

Yeşu.4: 5 Onlara, "Irmağın ortasına, Tanrınız RAB'bin Antlaşma Sandığı'na* kadar gidin" diye buyurdu, "İsrail halkının oymak sayısına göre her biriniz omuzuna birer taş alsın.

Yeşu.4: 6 Bunlar sizin için bir anı olacak. Çocuklarınız ilerde, 'Butaşların sizin için anlamı ne? diye sorduklarında,

Yeşu.4: 7 onlara diyeceksiniz ki, 'Şeria Irmağı'nın suları RAB'binAntlaşma Sandığı'nın önünde kesildi. Antlaşma Sandığı ırmaktangeçerken akan sular durdu. Bu taşlar sonsuza dek İsrail halkıiçin bu olayın anısı olacak."

Yeşu.4: 8 İsrailliler Yeşu'nun buyruğunu yerine getirdiler. RAB'binYeşu'ya söylediği gibi, İsrail oymaklarının sayısına göre ŞeriaIrmağı'nın ortasından aldıkları on iki taşı konaklayacakları yeregötürüp bir araya yığdılar.

Yeşu.4: 9 Yeşu ayrıca Şeria Irmağı'nın ortasına, Antlaşma Sandığı'nı taşıyan kâhinlerin durduğu yere on iki taş diktirdi. Bu taşlar bugün de oradadır.

Yeşu.4: 10 Böylece RAB'bin Yeşu'ya, halka iletilmek üzere buyurduğu her şey yerine getirilinceye dek, sandığı taşıyan kâhinler Şeria Irmağı'nın ortasında durdular. Her şey Musa'nın Yeşu'ya buyurduğu gibi yapıldı. Halk da çabucak ırmağı geçti.

Yeşu.4: 11 Halkın tümü geçtikten sonra kâhinler RAB'bin AntlaşmaSandığı'yla birlikte halkın önüne geçtiler.

Yeşu.4: 12 Ruben ve Gad oymaklarıyla Manaşşe oymağının yarısı, Musa'nın kendilerine buyurduğu gibi, silahlı olarak İsrail halkının önüne geçtiler.

Yeşu.4: 13 Böylece kırk bin kadar silahlı adam savaşmak üzere RAB'binönünde Eriha ovalarına girdi.

Yeşu.4: 14 RAB o gün Yeşu'yu bütün İsrail halkının gözünde yüceltti.Musa'ya yaşamı boyunca nasıl saygı gösterdilerse, Yeşu'ya da öylesaygı göstermeye başladılar.

Yeşu.4: 15-16 RAB Yeşu'ya, "Levha Sandığı'nı taşıyan kâhinlerin ŞeriaIrmağı'ndan çıkmalarını buyur" dedi.

Yeşu.4: 17 Yeşu da kâhinlere, "Şeria Irmağı'ndan çıkın" diye buyurdu.

Yeşu.4: 18 RAB'bin Antlaşma Sandığı'nı taşıyan kâhinler ŞeriaIrmağı'nın ortasından ayrılıp karaya ayak basar basmaz ırmağınsuları eskisi gibi akmaya ve kıyıları basmaya başladı.

Yeşu.4: 19 Halk Şeria Irmağı'nı birinci ayın* onuncu günü geçipGilgal'da, Eriha'nın doğu sınırında konakladı.

Yeşu.4: 20 Yeşu ırmaktan alınan on iki taşı Gilgal'a dikti.

Yeşu.4: 21 Sonra İsrail halkına şöyle dedi: "Çocuklarınız bir günsize, 'Bu taşların anlamı nedir? diye soracak olurlarsa,

Yeşu.4: 22 onlara, 'İsrail halkı Şeria Irmağı'nın kurumuş yatağındangeçti diyeceksiniz.

Yeşu.4: 23 'Tanrınız RAB Kızıldeniz'i* geçişimiz boyunca önümüzdenasıl kuruttuysa, Şeria Irmağı'nı da geçişiniz boyunca önünüzde kuruttu.

Yeşu.4: 24 Öyle ki, yeryüzünün bütün halkları RAB'bin ne denli güçlüolduğunu anlasın; siz de Tanrınız RAB'den her zaman korkasınız!"

BÖLÜM 5

Yeşu.5: 1 RAB'bin Şeria Irmağı'nın sularını İsrailliler'in önünde, halkın geçişi boyunca nasıl kuruttuğunu duyan batı yakasındaki Amorlu krallarla Akdeniz kıyısındaki Kenanlı krallar, İsrailliler'den ötürü can derdine düştüler; korkudan dizlerinin bağı çözüldü.

Gilgal'daki Sünnet Olayı

Yeşu.5: 2 Bu arada RAB, Yeşu'ya şöyle seslendi: "Kendine taştanbıçaklar yap ve İsrailliler'i eskisi gibi sünnet et."

Yeşu.5: 3 Böylece Yeşu taştan yaptığı bıçaklarla İsrailliler'iGivat-Haaralot'ta sünnet etti.

Yeşu.5: 4 Bunu yapmasının nedeni şuydu: İsrailliler Mısır'dançıktıklarında savaşabilecek yaştaki bütün erkekler, Mısır'dançıktıktan sonra çölden geçerken ölmüşlerdi.

Yeşu.5: 5 Mısır'dan çıkan erkeklerin hepsi sünnetliydi. Ama Mısır'dançıktıktan sonra yolda, çölde doğan erkeklerin hiçbiri sünnet olmamıştı.

Yeşu.5: 6 İsrailliler Mısır'dan çıktıklarında savaşacak yaşta olanların tümü ölünceye dek çölde kırk yıl dolaştılar. Çünkü RAB'bin sözünü dinlememişlerdi. RAB bize verilmek üzere atalarımıza söz verdiği süt ve bal akan ülkeyi onlara göstermeyeceğine ant içmişti.

Yeşu.5: 7 RAB onların yerine çocuklarını yaşattı. Sünnetsiz* olan buçocukları Yeşu sünnet etti. Çünkü yolda sünnet olmamışlardı.

Yeşu.5: 8 Bütün erkekler sünnet edildikten sonra yaraları iyileşinceyedek ordugahta kaldılar.

Yeşu.5: 9 RAB Yeşu'ya, "Mısır'da uğradığınız utancı bugün üzerinizdenkaldırdım" dedi. Bugün de oraya Gilgal*fb* denmesinin nedenibudur.D Not 5:9 "Gilgal": İbranice "Galal" (kaldırmak, yuvarlanmak) fiilinden türetilmiştir.

Yeşu.5: 10 Gilgal'da, Eriha ovalarında konaklamış olan İsrail halkı,ayın on dördüncü gününün akşamı Fısıh Bayramı'nı* kutladı.

Yeşu.5: 11 Bayramın ertesi günü, tam o gün, ülkenin ürününden mayasızekmek yaptılar ve kavrulmuş başak yediler.

Yeşu.5: 12 Ülkenin ürününden yemeleri üzerine ertesi gün man* kesildi.Man kesilince İsrailliler o yıl Kenan topraklarının ürünüyle beslendiler.

Eriha'nın Düşüşü

Yeşu.5: 13 Yeşu Eriha'nın yakınındaydı. Başını kaldırınca önünde,kılıcını çekmiş bir adam gördü. Ona yaklaşarak, "Sen bizdenmisin, karşı taraftan mı?" diye sordu.

Yeşu.5: 14 Adam, "Hiçbiri" dedi, "Ben RAB'bin ordusunun komutanıyım.Şimdi geldim." O zaman Yeşu yüzüstü yere kapanıp ona tapındı. "Efendimin kulunabuyruğu nedir?" diye sordu.

Yeşu.5: 15 RAB'bin ordusunun komutanı, "Çarığını çıkar" dedi, "Çünkübastığın yer kutsaldır." Yeşu söyleneni yaptı.

BÖLÜM 6

Yeşu.6: 1 Eriha Kenti'nin kapıları İsrailliler yüzünden sımsıkı kapatılmıştı. Ne giren vardı, ne de çıkan.

Yeşu.6: 2 RAB Yeşu'ya, "İşte Eriha'yı, kralını ve yiğit savaşçılarını senin eline teslim ediyorum" dedi,

Yeşu.6: 3 "Siz savaşçılar, kentin çevresini günde bir kez olmak üzere altı gün dolanacaksınız.

Yeşu.6: 4 Koç boynuzundan yapılmış birer boru taşıyan yedi kâhin sandığın önünden gitsin. Yedinci gün kentin çevresini yedi kez dolanın; bu arada kâhinler borularını çalsınlar.

Yeşu.6: 5 Kâhinlerin koç boynuzu borularını uzun uzun çaldıklarını işittiğinizde, bütün halk yüksek sesle bağırsın. O zaman kentin surları çökecek ve herkes bulunduğu yerden dosdoğru kente girecek."

Yeşu.6: 6 Nun oğlu Yeşu kâhinleri çağırıp, "RAB'bin AntlaşmaSandığı'nı* alın" dedi, "Yedi kâhin, ellerinde koç boynuzuborularla sandığın önünde yürüsün."

Yeşu.6: 7 Sonra halka, "Kalkın, kentin çevresini dolanmaya başlayın"dedi, "Silahlı öncüler RAB'bin Sandığı'nın önünden gitsin."

Yeşu.6: 8 Yeşu'nun bunları halka söylemesinden sonra, koç boynuzubirer boru taşıyan yedi kâhin borularını çalarak RAB'bin önündeilerlemeye başladılar. Onları RAB'bin Antlaşma Sandığı izliyordu.

Yeşu.6: 9 Silahlı öncüler boru çalan kâhinlerin önünden, artçılar dasandığın arkasından ilerliyor, bu arada borular çalınıyordu.

Yeşu.6: 10 Yeşu halka şu buyruğu verdi: "Savaş naraları atmayın,sesinizi yükseltmeyin. 'Bağırın diyeceğim güne dek ağzınızdantek bir söz çıkmasın. Buyruğumu duyunca bağırın."

Yeşu.6: 11 Halk RAB'bin Sandığı'yla birlikte kentin çevresini bir kezdolandı, sonra ordugaha dönüp geceyi orada geçirdi.

Yeşu.6: 12 Ertesi sabah Yeşu erkenden kalktı. Kâhinler de RAB'binSandığı'nı yüklendiler.

Yeşu.6: 13 Koç boynuzu borular taşıyan yedi kâhin RAB'bin Sandığı'nın önünde ilerliyor, bir yandan da borularını çalıyorlardı. Silahlı öncüler onların önünden gidiyor, artçılar da RAB'bin Sandığı'nı izliyordu. Bu arada borular sürekli çalınıyordu.

Yeşu.6: 14 Böylece ikinci gün de kentin çevresini bir kez dolanıpordugaha döndüler. Aynı şeyi altı gün yinelediler.

Yeşu.6: 15 Yedinci gün erkenden, şafak sökerken kalkıp kentin çevresini aynı şekilde yedi kez dolandılar. Kentin çevresini yalnız o gün yedi kez dolandılar.

Yeşu.6: 16 Kâhinler yedinci turda borularını çalınca, Yeşu halka, "Bağırın! RAB kenti size verdi" dedi,

Yeşu.6: 17 "Kent, içindeki her şeyle birlikte, RAB'be koşulsuzadanmıştır. Yalnız gönderdiğimiz ulakları saklamış olan fahişeRahav'la evindekiler sağ bırakılacak.

Yeşu.6: 18 Sakın RAB'be adanan herhangi bir şeye el sürmeyin.Adadığınız şeyleri alırsanız İsrail'in ordugahını felakete veyıkıma sürüklersiniz.

Yeşu.6: 19 Bütün altınla gümüş, tunç* ve demir eşya RAB'beayrılmıştır. Bunlar RAB'bin hazinesine girecek."

Yeşu.6: 20 Halk bağırmaya başladı, kâhinler de borularını çaldılar.Boru sesini işiten halk daha yüksek sesle bağırdı. Kentin surlarıçöktü. Herkes bulunduğu yerden dosdoğru kente girdi. Böylecekenti ele geçirdiler.

Yeşu.6: 21 Kadın erkek, genç yaşlı, küçük ve büyük baş hayvanlardaneşeklere dek, kentte ne kadar canlı varsa, hepsini kılıçtangeçirip yok ettiler.

Yeşu.6: 22 Yeşu ülkeye casus olarak gönderdiği iki adama, "O fahişeninevine gidin, ant içtiğiniz gibi, kadını ve bütün yakınlarınıdışarı çıkarın" dedi.

Yeşu.6: 23 Eve giren genç casuslar Rahav'ı, annesini, babasını, erkekkardeşleriyle bütün akrabalarını ve kendisine ait olan her şeyialıp İsrail ordugahının yakınına getirdiler.

Yeşu.6: 24 Sonra kenti içindekilerle birlikte ateşe verdiler. Ancakaltını ve gümüşü, tunç ve demir eşyayı RAB'bin Tapınağı'nınhazinesine koydular.

Yeşu.6: 25 Yeşu fahişe Rahav'a, babasının ev halkıyla yakınlarınadokunmadı. Yeşu'nun Eriha'yı araştırmak için gönderdiği ulaklarısaklayan Rahav, bugün de İsrailliler'in arasında yaşıyor.

Yeşu.6: 26 Bundan sonra Yeşu şöyle ant içti: "Bu kenti, Eriha'yıyeniden kurmaya kalkışan, RAB'bin lanetine uğrasın. Buna kalkışankişi büyük oğlunu kaybetme pahasına temel atacak, en küçük oğlunukaybetme pahasına da kentin kapılarını yerine takacak."

Yeşu.6: 27 RAB Yeşu'yla birlikteydi. Yeşu'nun ünü ülkenin her yanınayayıldı.

Akan'ın Günahı

BÖLÜM 7

Yeşu.7: 1 Ne var ki, İsrailliler adanan eşyalar konusunda RAB'be ihanet ettiler. Yahuda oymağından Zerah oğlu, Zavdi oğlu, Karmi oğlu Akan adanmış eşyaların bazılarını alınca, RAB İsrailliler'e öfkelendi.

Yeşu.7: 2 Yeşu, Eriha'dan Beytel'in doğusunda, Beytaven yakınındakiAy Kenti'ne adamlar göndererek, "Gidip ülkeyi araştırın" dedi.Adamlar da gidip Ay Kenti'ni araştırdılar.

Yeşu.7: 3 Sonra Yeşu'nun yanına dönerek ona, "Bütün halkın oraya gidip yorulmasına gerek yok" dediler, "Sayısı az olan Ay halkını yenmeye iki üç bin kişi yeter."

Yeşu.7: 4 Kentin üzerine yürüyen üç bin kadar İsrailli, Ay halkınınönünde kaçmaya başladı.

Yeşu.7: 5 Ay halkı onlardan otuz altı kadarını öldürdü, sağ kalanlarıda kentin kapısından Şevarim'e dek kovaladı. Bayırdan aşağı kaçanları öldürdü. Korkudan İsrailliler'in dizlerinin bağı çözüldü.

Yeşu.7: 6 Bunun üzerine Yeşu giysilerini yırtarak İsrail'in ileri gelenleriyle birlikte başından aşağı toprak döküp RAB'bin Sandığı'nın önünde yüzüstü yere kapandı ve akşama dek bu durumda kaldı.

Yeşu.7: 7 Ardından şöyle dedi: "Ey Egemen RAB, bizi Amorlular'ın elineteslim edip yok etmek için mi Şeria Irmağı'ndan geçirdin? Keşkehalimize razı olup ırmağın ötesinde kalsaydık.

Yeşu.7: 8 Ya Rab, İsrail halkı dönüp düşmanlarının önünden kaçtıktansonra ben ne diyebilirim!

Yeşu.7: 9 Kenanlılar ve ülkede yaşayan öbür halklar bunu duyuncaçevremizi kuşatacak, adımızı yeryüzünden silecekler. Ya sen, yaRab, kendi yüce adın için ne yapacaksın?"

Yeşu.7: 10 RAB Yeşu'ya şöyle karşılık verdi: "Ayağa kalk! Neden böyleyüzüstü yere kapanıyorsun?

Yeşu.7: 11 İsrailliler günah işlediler. Onlarla yaptığım ve yerine getirmelerini buyurduğum antlaşmayı bozdular. Koşulsuz adanmış eşyaların bir kısmını çalıp kendi eşyaları arasına gizlediler ve yalan söylediler.

Yeşu.7: 12 İşte bu yüzden İsrailliler düşmana karşı tutunamıyor,arkalarını dönüp düşmanlarının önünden kaçıyor. Çünkü laneteuğradılar. Sizde bulunan adanmış eşyaları yok etmezseniz, artıksizinle birlikte olmayacağım.

Yeşu.7: 13 Kalk, halkı kutsa ve onlara de ki, 'Kendinizi yarın içinkutsayın. Çünkü İsrail'in Tanrısı RAB şöyle diyor: Ey İsrail,adanmış eşyaların bir kısmını aldınız. Bunları yok etmedikçedüşmanlarınızın karşısında dayanamazsınız.

Yeşu.7: 14 Sabah olunca oymak oymak dizilip sırayla öne çıkacaksınız.RAB'bin belirleyeceği oymak, boy boy öne çıkacak. RAB'binbelirleyeceği boy, aile aile öne çıkacak. Yine RAB'binbelirleyeceği ailenin erkekleri teker teker öne çıkacak.

Yeşu.7: 15 Adanmış eşyaları aldığı belirlenen kişi, kendisine ait herşeyle birlikte ateşe atılacak. Çünkü RAB'bin Antlaşması'nı bozupİsrail'de iğrenç bir günah işledi."

Yeşu.7: 16 Sabah erkenden kalkan Yeşu, İsrail halkını oymak oymak öneçıkardı. Bunlardan Yahuda oymağı belirlendi.

Yeşu.7: 17 Yahuda boylarını teker teker öne çıkardığında, Zerah boyubelirlendi. Zerahlılar aile aile öne çıkarıldığında Zavdi ailesi belirlendi.

Yeşu.7: 18 Zavdi ailesinin erkekleri teker teker öne çıkarıldığındaYahuda oymağından Zerah oğlu, Zavdi oğlu, Karmi oğlu Akan belirlendi.

Yeşu.7: 19 O zaman Yeşu Akan'a, "Oğlum" dedi, "İsrail'in TanrısıRAB'bin hakkı için doğruyu söyle*fc*, ne yaptın, söyle bana,benden gizleme."D Not 7:19 "İsrail'in Tanrısı RAB'bin hakkı için doğruyu söyle":İbranice "İsrail'in Tanrısı RAB'be yücelik ver". Bu deyim birineant içirmek için kullanılırdı.

Yeşu.7: 20 Akan, "Doğru" diye karşılık verdi, "İsrail'in TanrısıRAB'be karşı günah işledim. Yaptığım şu:

Yeşu.7: 21 Ganimetin içinde Şinar*fç* işi güzel bir kaftan, iki yüzşekel*fd* gümüş, elli şekel*fe* ağırlığında bir külçe altıngörünce dayanamayıp aldım. En altta gümüş olmak üzere, tümünüçadırımın ortasında toprağa gömdüm."D Not 7:21 "Şinar", yani "Babil". 7:21 "İki yüz şekel": Yaklaşık 2.3 kg. 7:21 "Elli şekel": Yaklaşık 575 gr.

Yeşu.7: 22 Yeşu'nun görevlendirdiği adamlar hemen çadıra koştular.Gömülmüş eşyaları orada buldular. Gümüş en alttaydı.

Yeşu.7: 23 Tümünü çadırdan çıkardılar, Yeşu'ya ve İsrail halkınagetirip RAB'bin önünde yere serdiler.

Yeşu.7: 24 Yeşu ile İsrail halkı, Zerah oğlu Akan'ı, gümüşü, altın külçeyi, kaftanı, Akan'ın oğullarıyla kızlarını, sığır ve davarlarıyla eşeğini, çadırıyla bütün eşyalarını alıp Akor*ff* Vadisi'ne götürdüler. D Not 7:24 "Akor": "Sıkıntı" anlamına gelir.

Yeşu.7: 25 Yeşu Akan'a, "Bizi neden bu felakete sürükledin?" dedi,"RAB de bugün seni felakete sürükleyecek." Ardından bütün İsrailhalkı Akan'ı taşa tuttu; kendisine ait ne varsa taşlayıp yaktı.

Yeşu.7: 26 Akan'ın üzerine taşlardan büyük bir yığın yaptılar. Buyığın bugün de duruyor. Bunun üzerine RAB'bin öfkesi dindi.Oranın bugün de Akor Vadisi diye anılmasının nedeni budur.

Ay Kenti'nin Yıkılması

BÖLÜM 8

Yeşu.8: 1 RAB Yeşu'ya, "Korkma, yılma" dedi, "Bütün savaşçılarınıyanına alıp Ay Kenti'nin üzerine yürü. Ay Kralı'nı, halkını vekenti bütün topraklarıyla birlikte sana teslim ediyorum.

Yeşu.8: 2 Eriha'ya ve kralına ne yaptıysan, Ay Kenti'ne ve kralına daaynısını yap. Ama mal ve hayvanlardan oluşan ganimeti kendinizeayırın. Kentin gerisinde pusu kur."

Yeşu.8: 3 Böylece Yeşu bütün savaşçılarıyla birlikte Ay Kenti'ninüzerine yürümeye hazırlandı. Seçtiği otuz bin yiğit savaşçıyıgeceleyin yola çıkarırken

Yeşu.8: 4 onlara şöyle buyurdu: "Gidip kentin gerisinde pusuya yatın.Kentin çok uzağında durmayın. Hepiniz her an hazır olun.

Yeşu.8: 5 Ben yanımdaki halkla birlikte kente yaklaşacağım. Bir öncekigibi, düşman kentten çıkıp üzerimize gelince, önlerinde kaçar gibi yapıp

Yeşu.8: 6 onları kentten uzaklaştırıncaya dek ardımızdan sürükleyeceğiz. Önceki gibi onlardan kaçtığımızı sanacaklar. Biz kaçar gibi yaparken,

Yeşu.8: 7 siz de pusu kurduğunuz yerden çıkıp kenti ele geçirirsiniz.Tanrımız RAB orayı elinize teslim edecek.

Yeşu.8: 8 Kenti ele geçirince ateşe verin. RAB'bin buyruğuna görehareket edin. İşte buyruğum budur."

Yeşu.8: 9 Ardından Yeşu onları yolcu etti. Adamlar gidip Beytel ileAy Kenti arasında, Ay Kenti'nin batısında pusuya yattılar. Yeşuise geceyi halkla birlikte geçirdi.

Yeşu.8: 10 Yeşu sabah erkenden kalkarak halkı topladı. Sonra kendisi ve İsrail'in ileri gelenleri önde olmak üzere Ay Kenti'ne doğru yola çıktılar.

Yeşu.8: 11 Yeşu, yanındaki bütün savaşçılarla kentin üzerine yürüdü.Yaklaşıp kentin kuzeyinde ordugah kurdular. Kentle aralarında bir vadi vardı.

Yeşu.8: 12 Yeşu beş bin kişi kadar bir güce Beytel ile Ay Kentiarasında, kentin batısında pusu kurdurdu.

Yeşu.8: 13 Ardından hem kuzeyde ordugah kuranlar, hem batıda pusuyayatanlar savaş düzenine girdiler. Yeşu o gece vadide ilerledi.

Yeşu.8: 14 Bunu gören Ay Kralı, kent halkıyla birlikte sabah erkendenkalktı. Zaman yitirmeden, İsrailliler'e karşı savaşmak üzereArava bölgesinin karşısında belirlenen yere çıktı. Ne var ki,kentin gerisinde kendisine karşı kurulan pusudan habersizdi.

Yeşu.8: 15 Yeşu ile yanındaki İsrailliler, kent halkı önünde bozgunauğramış gibi, çöle doğru kaçmaya başladılar.

Yeşu.8: 16 Kentteki bütün halk İsrailliler'i kovalamaya çağrıldı. AmaYeşu'yu kovalarken kentten uzaklaştılar.

Yeşu.8: 17 Ay Kenti'yle Beytel'den İsrailliler'i kovalamaya çıkmayan tek kişi kalmamıştı. İsrailliler'i kovalamaya çıkarlarken kent kapılarını açık bıraktılar.

Yeşu.8: 18 RAB Yeşu'ya, "Elindeki palayı Ay Kenti'ne doğru uzat; orayısenin eline teslim ediyorum" dedi. Yeşu elindeki palayı kente doğru uzattı.

Yeşu.8: 19 Elini uzatır uzatmaz, pusudakiler yerlerinden fırlayıpkente girdiler; kenti ele geçirip hemen ateşe verdiler.

Yeşu.8: 20 Kentliler arkalarına dönüp bakınca, yanan kentten göklereyükselen dumanı gördüler. Çöle doğru kaçan İsrailliler de geridönüp onlara saldırınca artık kaçacak hiçbir yerleri kalmadı.

Yeşu.8: 21 Pusuya yatmış olanların kenti ele geçirdiğini, kenttendumanlar yükseldiğini gören Yeşu ile yanındaki İsrailliler, geridönüp Ay halkına saldırdılar.

Yeşu.8: 22 Kenti ele geçirenler de çıkıp saldırıya katılınca, kenthalkı iki yönden gelen İsrailliler'in ortasında kaldı.İsrailliler tek canlı bırakmadan hepsini öldürdüler.

Yeşu.8: 23 Sağ olarak tutsak aldıkları Ay Kralı'nı Yeşu'nun önüneçıkardılar.

Yeşu.8: 24 İsrailliler Ay Kenti'nden çıkıp kendilerini kırsalalanlarda ve çölde kovalayanların hepsini kılıçtan geçirdiktensonra kente dönüp geri kalanları da kılıçtan geçirdiler.

Yeşu.8: 25 O gün Ay halkının tümü öldürüldü. Öldürülenlerin toplamı,kadın erkek, on iki bin kişiydi.

Yeşu.8: 26 Yeşu kentte yaşayanların tümü yok edilinceye dek pala tutanelini indirmedi.

Yeşu.8: 27 İsrailliler, RAB'bin Yeşu'ya verdiği buyruk uyarınca,kentin yalnız hayvanlarıyla mallarını yağmaladılar.

Yeşu.8: 28 Ardından Yeşu Ay Kenti'ni ateşe verdi, yakıp yıkıp viraneyeçevirdi. Yıkıntıları bugün de duruyor.

Yeşu.8: 29 Ay Kralı'nı ağaca asıp akşama dek orada bırakan Yeşu, güneşbatarken cesedi ağaçtan indirerek kent kapısının dışına attırdı. Cesedin üzerine taşlardan büyük bir yığın yaptılar. Bu yığın bugün de duruyor.

Kutsal Yasa Halka Okunuyor

Yeşu.8: 30 Bundan sonra Yeşu Eval Dağı'nda İsrail'in Tanrısı RAB'bebir sunak yaptı.

Yeşu.8: 31 Sunak, RAB'bin kulu Musa'nın İsrail halkına verdiği buyrukuyarınca, Musa'nın Yasa Kitabı'nda yazıldığı gibi yontulmamış,demir alet değmemiş taşlardan yapıldı. RAB'be orada yakmalıksunular* sundular, esenlik kurbanları kestiler.

Yeşu.8: 32 Yeşu Musa'nın İsrail halkının önünde yazmış olduğu KutsalYasa'nın kopyasını orada taş levhalara yazdı.

Yeşu.8: 33 Bütün İsrailliler, ileri gelenleriyle, görevlileriyle vehakimleriyle birlikte -yabancılar dahil- RAB'bin AntlaşmaSandığı'nın* iki yanında, yüzleri, sandığı taşıyan Levilikâhinlere dönük olarak dizildiler. Halkın yarısı sırtını GerizimDağı'na, öbür yarısı da Eval Dağı'na verdi. Çünkü RAB'bin kuluMusa kutsanmaları için bu şekilde durmalarını daha önce buyurmuştu.

Yeşu.8: 34 Ardından Yeşu yasanın tümünü, kutsama ve lanetle ilgilibölümleri Yasa Kitabı'nda yazılı olduğu gibi okudu.

Yeşu.8: 35 Böylece Yeşu'nun, yabancıların da aralarında bulunduğukadınlı, çocuklu bütün İsrail topluluğuna, Musa'nınbuyruklarından okumadığı tek bir söz kalmadı.

Givonlular'ın Hilesi

BÖLÜM 9

Yeşu.9: 1 Şeria Irmağı'nın ötesinde, dağlık bölgede, Şefela'da veLübnan'a kadar uzanan Akdeniz kıyısındaki bütün krallar -Hitit*,Amor, Kenan, Periz, Hiv ve Yevus kralları- olup bitenleri duyunca,

Yeşu.9: 2 Yeşu'ya ve İsrail halkına karşı hep birlikte savaşmak içinbir araya geldiler.

Yeşu.9: 3 Givon halkı ise Yeşu'nun Eriha ve Ay kentlerine yaptıklarınıduyunca

Yeşu.9: 4 hileye başvurdu. Kendilerine elçi süsü vererek eşeklerinin sırtına yıpranmış heybeler, eski, yırtık ve yamalı şarap tulumları yüklediler.

Yeşu.9: 5 Ayaklarında yıpranmış, yamalı çarıklar, sırtlarında da eski püskü giysiler vardı. Azık torbalarındaki bütün ekmekler kurumuş, küflenmişti.

Yeşu.9: 6 Adamlar Gilgal'daki ordugaha, Yeşu'nun yanına gittiler. Ona ve İsrail halkına, "Uzak bir ülkeden geldik" dediler, "Bizimle bir barış antlaşması yapmanızı istiyoruz."

Yeşu.9: 7 Ama İsrailliler Hivliler'e*fg*, "Sizinle neden antlaşma yapalım?" diye karşılık verdiler, "Belki de yakınımızda yaşıyorsunuz."D Not 9:7 "Hivliler": Givonlular Hiv halkındandı.

Yeşu.9: 8 Givonlular Yeşu'ya, "Biz senin kullarınız" dediler.Yeşu, "Kimsiniz, nereden geliyorsunuz?" diye sordu.

Yeşu.9: 9 Onlar da, "Çok uzak bir ülkeden kalkıp geldik" dediler."Çünkü Tanrın RAB'bin ününü duyduk. Tanrın'la ilgili haberleri,Mısır'da yaptığı her şeyi,

Yeşu.9: 10 Şeria Irmağı'nın ötesindeki Amorlu iki krala, Heşbon Kralı Sihon'a ve Aştarot'ta egemenlik süren Başan Kralı Og'a neler yaptığını da duyduk.

Yeşu.9: 11 Bunun üzerine önderlerimiz ve ülkemizin bütün halkı bizeşöyle dediler: 'Onları karşılamak için yanınıza yiyecek alıp yola çıkın ve onlara, biz sizin kullarınızız; bunun için bizimle bir barış antlaşması yapmanızı istiyoruz deyin.

Yeşu.9: 12 Size gelmek için yola çıktığımız gün azık olarak evden aldığımız şu ekmekler sıcacıktı. Bakın şimdi, kurumuş, küflenmişler.

Yeşu.9: 13 Şarap doldurduğumuz şu tulumlar yeniydi, bakın nasıl sıyrılıp yırtılmış. Bunca yol geldiğimiz için giysilerimiz ve çarıklarımız yıprandı."

Yeşu.9: 14 İsrailliler, RAB'be danışmadan Givonlular'ın sunduğu yiyecekleri aldılar.

Yeşu.9: 15 Yeşu da onları sağ bırakacağına söz verip onlarla bir barış antlaşması yaptı. Topluluğun önderleri de antlaşmaya bağlı kalacaklarına ant içtiler.

Yeşu.9: 16 Ne var ki, antlaşmadan üç gün sonra Givonlular'ın yakında,komşu topraklarda yaşadıklarını öğrendiler.

Yeşu.9: 17 Bunun üzerine yola çıkıp üç gün sonra onların kentlerinevardılar. Bu kentler Givon, Kefira, Beerot ve Kiryat-Yearim'di.

Yeşu.9: 18 Ancak İsrailliler bunlara dokunmadılar. Çünkü topluluğun önderleri, İsrail'in Tanrısı RAB adına ant içmişlerdi. Bu yüzden topluluk önderlere karşı söylenmeye başladı.

Yeşu.9: 19 Önderler ise, "Biz İsrail'in Tanrısı RAB adına ant içtik;bu yüzden onlara el süremeyiz" diye karşılık verdiler,

Yeşu.9: 20 "Ant içtiğimiz için onları sağ bırakacağız; yoksa Tanrı'nıngazabına uğrarız."

Yeşu.9: 21 Sonra halka, "Onları sağ bırakalım" dediler, "Ama bütün topluluk için odun kesip su çekmekle görevlendirilsinler." Böylece önderler vermiş oldukları sözü tuttular.

Yeşu.9: 22 Ardından Yeşu Givonlular'ı çağırıp, "Yakınımızda yaşadığınız halde neden çok uzaktan geldiğinizi söyleyip bizi aldattınız?" dedi,

Yeşu.9: 23 "Bunun için artık lanetlisiniz. Hep köle kalacaksınız.Tanrım'ın Tapınağı için odun kesip su çekeceksiniz."

Yeşu.9: 24 Givonlular, "Efendimiz, Tanrın RAB'bin kulu Musa'ya verdiğibuyruğu duyduk" diye karşılık verdiler, "Musa'ya bütün ülkeyi size vermesini, ülkede yaşayanların hepsini yok etmenizi buyurduğunu duyduk. Sizden çok korktuk, can korkusuyla böyle davrandık.

Yeşu.9: 25 Şimdi senin elindeyiz. Sana göre adil ve doğru olanı yap."

Yeşu.9: 26 Bunun üzerine Yeşu onları İsrailliler'in elinden kurtardı,öldürülmelerine izin vermedi.

Yeşu.9: 27 O gün onları topluluk için ve gelecekte RAB'bin seçeceği yerde yapılacak RAB'bin sunağı için odun kesip su çekmekle görevlendirdi. Bugün de bu işi yapıyorlar.

Amorlular'ın Yenilgiye Uğratılması

BÖLÜM 10

Yeşu.10: 1 Yeruşalim* Kralı Adoni-Sedek, Yeşu'nun Eriha'yı ele geçirip kralını ortadan kaldırdığı gibi, Ay Kenti'ni de ele geçirip tümüyle yıktığını, kralını öldürdüğünü, Givon halkının da İsrailliler'le bir barış antlaşması yapıp onlarla birlikte yaşadığını duyunca,

Yeşu.10: 2 büyük korkuya kapıldı. Çünkü Givon, kralların yaşadığı kentler gibi büyük bir kentti; Ay Kenti'nden de büyüktü ve yiğit bir halkı vardı.

Yeşu.10: 3 Bu yüzden Yeruşalim Kralı Adoni-Sedek, Hevron Kralı Hoham,Yarmut Kralı Piram, Lakiş Kralı Yafia ve Eglon Kralı Devir'e şu haberi gönderdi:

Yeşu.10: 4 "Gelin bana yardım edin, Givon'a saldıralım. Çünkü Givonhalkı Yeşu ve İsrail halkıyla bir barış antlaşması yaptı."

Yeşu.10: 5 Böylece Amorlu beş kral -Yeruşalim, Hevron, Yarmut, Lakişve Eglon kralları- ordularını topladılar, hep birlikte gidip Givon'un karşısında ordugah kurdular; sonra saldırıya geçtiler.

Yeşu.10: 6 Givonlular Gilgal'da ordugahta bulunan Yeşu'ya şu haberi gönderdiler: "Biz kullarını yalnız bırakma. Elini çabuk tutup yardımımıza gel, bizi kurtar. Çünkü dağlık bölgedeki bütün Amorlu krallar bize karşı birleşti."

Yeşu.10: 7 Bunun üzerine Yeşu bütün savaşçıları ve yiğit adamlarıylabirlikte Gilgal'dan yola çıktı.

Yeşu.10: 8 Bu arada RAB Yeşu'ya, "Onlardan korkma" dedi, "Onları elineteslim ediyorum. Hiçbiri sana karşı koyamayacak."

Yeşu.10: 9 Gilgal'dan çıkıp bütün gece yol alan Yeşu, Amorlular'aansızın saldırdı.

Yeşu.10: 10 RAB Amorlular'ı İsrailliler'in önünde şaşkına çevirdi. İsrailliler de onları Givon'da büyük bir bozguna uğrattılar; Beythoron'a çıkan yol boyunca, Azeka ve Makkeda'ya dek kovalayıp öldürdüler.

Yeşu.10: 11 RAB İsrailliler'den kaçan Amorlular'ın üzerineBeythoron'dan Azeka'ya inen yol boyunca gökten iri iri doluyağdırdı. Yağan dolunun altında can verenler, İsrailliler'inkılıçla öldürdüklerinden daha çoktu.

Yeşu.10: 12 RAB'bin Amorlular'ı İsrailliler'in karşısında bozgunauğrattığı gün Yeşu halkın önünde RAB'be şöyle seslendi: "Dur, ey güneş, Givon üzerinde Ve ay, sen de Ayalon Vadisi'nde."

Yeşu.10: 13 Halk, düşmanlarından öcünü alıncaya dek güneş durdu, ay dayerinde kaldı. Bu olay Yaşar Kitabı'nda da yazılıdır. Güneş,yaklaşık bir gün boyunca göğün ortasında durdu, batmakta gecikti.

Yeşu.10: 14 Ne bundan önce, ne de sonra RAB'bin bir insanın dileğiniişittiği o günkü gibi bir gün olmamıştır. Çünkü RAB İsrail'den yana savaştı.

Yeşu.10: 15 Yeşu bundan sonra İsrail halkıyla birlikte Gilgal'dakiordugaha döndü.

Amorlu Kralların Öldürülmesi

Yeşu.10: 16 Amorlu beş kral kaçıp Makkeda'daki bir mağarada gizlenmişlerdi.

Yeşu.10: 17 Yeşu'ya, "Beş kral Makkeda'daki bir mağarada gizlenirkenbulundu" diye haber verildi.

Yeşu.10: 18 Yeşu, "Mağaranın ağzına büyük taşlar yuvarlayın, orayıkorumak için adamlar görevlendirin" dedi,

Yeşu.10: 19 "Ama siz durmayın, düşmanı kovalayın; arkadan saldırıp kentlere ulaşmalarına engel olun. Tanrınız RAB onları elinize teslim etmiştir."

Yeşu.10: 20 Yeşu ve İsrailliler düşmanı çok ağır bir yenilgiye uğratıptamamını yok ettiler. Kurtulabilenler surlu kentlere sığındı.

Yeşu.10: 21 Sonra bütün halk güvenlik içinde Makkeda'daki ordugaha,Yeşu'nun yanına döndü. Hiç kimse ağzını açıp İsrailliler'e karşı bir şey söyleyemedi.

Yeşu.10: 22 Sonra Yeşu adamlarına, "Mağaranın ağzını açın, beş kralı çıkarıp bana getirin" dedi.

Yeşu.10: 23 Onlar da beş kralı -Yeruşalim, Hevron, Yarmut, Lakiş veEglon krallarını- mağaradan çıkarıp Yeşu'ya getirdiler.

Yeşu.10: 24 Krallar getirilince, Yeşu bütün İsrail halkını topladı. Savaşta kendisine eşlik etmiş olan komutanlara, "Yaklaşın, ayaklarınızı bu kralların boyunları üzerine koyun" dedi. Komutanlar yaklaşıp ayaklarını kralların boyunları üzerine koydular.

Yeşu.10: 25 Yeşu onlara, "Korkmayın, yılmayın; güçlü ve yürekli olun" dedi, "RAB savaşacağınız düşmanların hepsini bu duruma getirecek."

Yeşu.10: 26 Ardından beş kralı vurup öldürdü ve her birini bir ağacaastı. Akşama dek öylece ağaçlara asılı kaldılar.

Yeşu.10: 27 Yeşu'nun buyruğu üzerine gün batımında krallarıncesetlerini ağaçlardan indirdiler, gizlendikleri mağaraya atıp mağaranın ağzını büyük taşlarla kapadılar. Bu taşlar bugün de orada duruyor.

Yeşu.10: 28 Yeşu aynı gün Makkeda'yı aldı, kralını ve halkını kılıçtangeçirdi. Kentte tek canlı bırakmadı, hepsini öldürdü. MakkedaKralı'na da Eriha Kralı'na yaptığının aynısını yaptı.Güneydeki Kentlerin Ele Geçirilmesi

Yeşu.10: 29 Yeşu İsrail halkıyla birlikte Makkeda'dan Livna'nın üzerineyürüyüp kente saldırdı.

Yeşu.10: 30 RAB kenti ve kralını İsrailliler'in eline teslim etti. Yeşukentin bütün halkını kılıçtan geçirdi. Tek canlı bırakmadı.Kentin kralına da Eriha Kralı'na yaptığının aynısını yaptı.

Yeşu.10: 31 Bundan sonra Yeşu İsrail halkıyla birlikte Livna'dan Lakişüzerine yürüdü. Kentin karşısında ordugah kurup saldırıya geçti.

Yeşu.10: 32 RAB Lakiş'i İsrailliler'in eline teslim etti. Yeşu ertesigün kenti aldı. Livna'da yaptığı gibi, halkı ve kentteki bütün canlıları kılıçtan geçirdi.

Yeşu.10: 33 Bu arada Gezer Kralı Horam Lakiş'e yardıma geldi. Yeşu onuve ordusunu yenilgiye uğrattı; kimseyi sağ bırakmaksızın hepsini öldürdü.

Yeşu.10: 34 İsrail halkıyla birlikte Lakiş'ten Eglon üzerine yürüyenYeşu, kentin karşısında ordugah kurup saldırıya geçti.

Yeşu.10: 35 Kenti aynı gün ele geçirdiler. Lakiş'te yaptığı gibi, halkıve kentteki bütün canlıları o gün kılıçtan geçirip yok ettiler.

Yeşu.10: 36 Ardından Yeşu İsrail halkıyla birlikte Eglon'dan Hevronüzerine yürüyüp saldırıya geçti.

Yeşu.10: 37 Kenti aldılar, kralını, halkını ve köylerindeki bütün canlıları kılıçtan geçirdiler. Eglon'da yaptıkları gibi, herkesi öldürdüler; kimseyi sağ bırakmadılar.

Yeşu.10: 38 Bundan sonra Yeşu İsrail halkıyla birlikte geri dönüp Devir'e saldırdı.

Yeşu.10: 39 Kralıyla birlikte Devir'i ve köylerini alıp bütün halkıkılıçtan geçirdi; tek canlı bırakmadı, hepsini öldürdü. Hevron'a,Livna'ya ve kralına ne yaptıysa, Devir'e ve kralına da aynısını yaptı.

Yeşu.10: 40 Böylece Yeşu dağlık bölge, Negev, Şefela ve dağ yamaçlarıdahil, bütün ülkeyi ele geçirip buralardaki kralların tümünüyenilgiye uğrattı. Hiç kimseyi esirgemedi. İsrail'in TanrısıRAB'bin buyruğu uyarınca kimseyi sağ bırakmadı, hepsini öldürdü.

Yeşu.10: 41 Kadeş-Barnea'dan Gazze'ye kadar, Givon'a kadar uzanan bütünGoşen bölgesini egemenliği altına aldı.

Yeşu.10: 42 Bütün bu kralları ve topraklarını tek bir savaşta elegeçirdi. Çünkü İsrail'in Tanrısı RAB İsrail'den yana savaşmıştı.

Yeşu.10: 43 Ardından Yeşu İsrail halkıyla birlikte Gilgal'daki ordugahadöndü.

Kuzeydeki Kentlerin Ele Geçirilmesi

BÖLÜM 11

Yeşu.11: 1 Olup bitenleri duyan Hasor Kralı Yavin, Madon Kralı Yovav'a,Şimron ve Akşaf krallarına,

Yeşu.11: 2 dağlık kuzey bölgesinde, Kinneret Gölü'nün*fh* güneyindekiArava'da, Şefela'da ve batıda Dor Kenti sırtlarındaki krallara,D Not 11:2 "Kinneret Gölü", yani "Celile Gölü".

Yeşu.11: 3 doğu ve batı bölgelerindeki Kenan, Amor, Hitit*, Perizhalklarına ve dağlık bölgedeki Yevuslular'la Hermon Dağı'nıneteğindeki Mispa bölgesinde yaşayan Hivliler'e haber gönderdi.

Yeşu.11: 4 Bu krallar bütün ordularıyla, kıyıların kumu kadar sayısızaskerleriyle, çok sayıdaki at ve savaş arabalarıyla yola çıktılar.

Yeşu.11: 5 Bütün bu krallar İsrailliler'e karşı savaşmak üzerebirleşerek Merom suları kıyısına gelip hep birlikte ordugah kurdular.

Yeşu.11: 6 Bu arada RAB Yeşu'ya, "Onlardan korkma" diye seslendi,"Onların hepsini yarın bu saatlerde İsrail'in önünde yeresereceğim. Atlarını sakatlayıp savaş arabalarını ateşe ver."

Yeşu.11: 7 Böylece Yeşu bütün ordusuyla birlikte Merom suları kıyısındaki kralların üzerine beklenmedik bir anda yürüdü ve onlara saldırdı.

Yeşu.11: 8 RAB onları İsrailliler'in eline teslim etti. Onları bozguna uğratan İsrailliler, kaçanları Büyük Sayda'ya, Misrefot-Mayim'e ve doğuda Mispe Vadisi'ne kadar kovalayıp öldürdüler; kimseyi sağ bırakmadılar.

Yeşu.11: 9 Yeşu, RAB'bin kendisine buyurduğu gibi yaptı, atlarınısakatladı, savaş arabalarını ateşe verdi.

Yeşu.11: 10 Yeşu bundan sonra geri dönüp Hasor'u ele geçirdi, HasorKralı'nı kılıçla öldürdü. Çünkü Hasor eskiden bütün bu krallıkların başıydı.

Yeşu.11: 11 İsrailliler kentteki bütün canlıları kılıçtan geçirip yok ettiler. Soluk alan bir tek kişiyi esirgemediler. Ardından Yeşu Hasor'u ateşe verdi.

Yeşu.11: 12 Böylece bütün bu kentlerle krallarını ele geçirdi. RAB'binkulu Musa'nın buyruğu uyarınca hepsini kılıçtan geçirip yok etti.

Yeşu.11: 13 Ancak, İsrailliler, Yeşu'nun ateşe verdiği Hasor dışında,tepe üzerinde kurulu kentlerden hiçbirini ateşe vermediler.

Yeşu.11: 14 Bu kentlerdeki bütün mal ve hayvanları ganimet olarak aldılar, insanların tümünü ise kılıçtan geçirip öldürdüler; soluk alan bir tek kişiyi esirgemediler.

Yeşu.11: 15 RAB'bin kulu Musa RAB'den aldığı buyrukları Yeşu'yaaktarmıştı. Yeşu bunlara uydu ve RAB'bin Musa'ya buyurduklarınıeksiksiz yerine getirdi.

Yeşu.11: 16-17 Böylece Yeşu, dağlık bölge, bütün Negev ve Goşenbölgesi, Şefela, Arava ve İsrail dağlarıyla bu dağların etekleri,Seir yönünde yükselen Halak Dağı'ndan Hermon Dağı'nın altındakiLübnan Vadisi'nde bulunan Baal-Gat'a varıncaya dek bütüntoprakları ele geçirdi. Buraların krallarını yakalayıp öldürdü.

Yeşu.11: 18 Yeşu bu krallarla uzun süre savaştı.

Yeşu.11: 19 Givon'da yaşayan Hivliler dışında, İsrailliler'le barış antlaşması yapan bir kent olmadı. İsrailliler öbür kentlerin hepsini savaşarak aldılar.

Yeşu.11: 20 Çünkü onları İsrail'e karşı savaşmaya kararlı yapan RAB'binkendisiydi. Böylece RAB'bin Musa'ya buyurduğu gibi, İsrailliler onlara acımadı, hepsini öldürüp yok ettiler.

Yeşu.11: 21 Yeşu bundan sonra Anaklılar'ın üzerine yürüdü. Onlarıdağlık bölgeden, Hevron, Devir ve Anav'dan, Yahuda ve İsrail'inbütün dağlık bölgelerinden söküp attı. Kentleriyle birlikteonları tümüyle yok etti.

Yeşu.11: 22 İsrailliler'in elindeki topraklarda hiç Anaklı kalmadı.Yalnız Gazze, Gat ve Aşdot'ta sağ kalanlar oldu.

Yeşu.11: 23 RAB'bin Musa'ya söylediği gibi, Yeşu bütün ülkeyi elegeçirdi ve İsrail oymakları arasında mülk olarak bölüştürdü.Böylece savaş sona erdi, ülke barışa kavuştu.

Yenilgiye Uğratılan Krallar

BÖLÜM 12

Yeşu.12: 1 İsrailliler'in bozguna uğrattığı, Şeria Irmağı'nındoğusunda, Arava'nın bütün doğusu ile Arnon Vadisi'nden HermonDağı'na kadar topraklarını ele geçirdiği krallar şunlardır:

Yeşu.12: 2-3 Heşbon'da oturan Amorlular'ın Kralı Sihon: Krallığı ArnonVadisi kıyısındaki Aroer'den -vadinin ortasından- başlıyor,Ammonlular'ın sınırı olan Yabbuk Irmağı'na dek uzanıyor, Gilat'ınyarısını içine alıyordu. Arava bölgesinin doğusu da ona aitti.Burası Kinneret Gölü'nden Arava -Lut- Gölü'ne uzanıyor, doğudaBeytyeşimot'a, güneyde de Pisga Dağı'nın yamaçlarına varıyordu.

Yeşu.12: 4 Sağ kalan Refalılar'dan, Aştarot ve Edrei'de oturan Başan Kralı Og:

Yeşu.12: 5 Kral Og, Hermon Dağı, Salka, Geşurlular'la Maakalılar'ınsınırına kadar bütün Başan'ı ve Heşbon Kralı Sihon'un sınırınakadar uzanan Gilat'ın yarısını yönetiyordu.

Yeşu.12: 6 RAB'bin kulu Musa'nın ve İsrailliler'in yenilgiye uğrattığıkrallar bunlardı. RAB'bin kulu Musa bunların topraklarını Rubenve Gad oymaklarıyla Manaşşe oymağının yarısına mülk olarak verdi.

Yeşu.12: 7-8 Lübnan Vadisi'ndeki Baal-Gat'tan, Seir yönünde yükselenHalak Dağı'na kadar Şeria Irmağı'nın batısında bulunantoprakların kralları -Yeşu ve İsrailliler'in yenilgiye uğrattığıkralları- şunlardır: -Yeşu, Hitit*, Amor, Kenan, Periz, Hiv veYevus halklarına ait dağlık bölgeyi, Şefela'yı, Arava bölgesini,dağ yamaçlarını, çölü ve Negev'i İsrail oymakları arasında mülkolarak bölüştürdü.-

Yeşu.12: 9 Eriha Kralı, Beytel yakınındaki Ay Kenti'nin Kralı,

Yeşu.12: 10 Yeruşalim Kralı, Hevron Kralı,

Yeşu.12: 11 Yarmut Kralı, Lakiş Kralı,

Yeşu.12: 12 Eglon Kralı, Gezer Kralı,

Yeşu.12: 13 Devir Kralı, Geder Kralı,

Yeşu.12: 14 Horma Kralı, Arat Kralı,

Yeşu.12: 15 Livna Kralı, Adullam Kralı,

Yeşu.12: 16 Makkeda Kralı, Beytel Kralı,

Yeşu.12: 17 Tappuah Kralı, Hefer Kralı,

Yeşu.12: 18 Afek Kralı, Şaron Kralı,

Yeşu.12: 19 Madon Kralı, Hasor Kralı,

Yeşu.12: 20 Şimron-Meron Kralı, Akşaf Kralı,

Yeşu.12: 21 Taanak Kralı, Megiddo Kralı,

Yeşu.12: 22 Kedeş Kralı, Karmel'deki Yokneam Kralı,

Yeşu.12: 23 Dor sırtlarındaki Dor Kralı, Gilgal'daki Goyim Kralı

Yeşu.12: 24 ve Tirsa Kralı. Toplam otuz bir kral.

Alınacak Yerler

BÖLÜM 13

Yeşu.13: 1 Yeşu kocamış, yaşı hayli ilerlemişti. RAB ona, "Artık yaşlandın, yaşın hayli ilerledi" dedi, "Ama mülk olarak alınacak daha çok toprak var.

Yeşu.13: 2 "Alınacak topraklar şunlardır: Bütün Filist ve Geşur bölgeleri;

Yeşu.13: 3 -Mısır'ın doğusundaki Şihor Irmağı'ndan, kuzeyde Ekron sınırlarına kadar uzanan bölge Kenanlılar'a ait sayılırdı.- Gazze, Aşdot, Aşkelon, Gat ve Ekron adlı beş Filist beyliği ve Avlılar'ın toprakları;

Yeşu.13: 4 güneyde bütün Kenan toprakları; Afek'e, yani Amor sınırınakadar, Saydalılar'a ait olan Meara;

Yeşu.13: 5 Gevalılar'ın toprakları; Hermon Dağı eteğindeki Baal-Gat'tanLevo-Hamat'a kadar doğu yönündeki bütün Lübnan toprakları.

Yeşu.13: 6 Lübnan'dan Misrefot-Mayim'e dek uzanan dağlık bölgede yaşayanları, bütün Saydalılar'ı İsrailliler'in önünden söküp atacağım. Sana buyurduğum gibi, buraları kura ile İsrailliler arasında mülk olarak bölüştür.

Yeşu.13: 7 "Bu toprakları şimdiden dokuz oymakla Manaşşe oymağınınyarısı arasında mülk olarak bölüştür." Şeria Irmağı'nın Doğusundaki Topraklar

Yeşu.13: 8 Manaşşe oymağının öbür yarısı ile Ruben ve Gad oymakları,RAB'bin kulu Musa'nın Şeria Irmağı'nın doğusundaki topraklarıkendilerine vermesiyle mülkten paylarını almışlardı.

Yeşu.13: 9 Bu topraklar şunlardır: Arnon Vadisi kıyısında Aroer'denvadinin ortasındaki kentle Divon'a kadar uzanan Medeva Yaylası;

Yeşu.13: 10 Heşbon'da egemenlik sürmüş olan Amor Kralı Sihon'un Ammonsınırına kadar uzanan bütün kentleri;

Yeşu.13: 11 Gilat, Geşur ve Maaka toprakları, Hermon Dağı'yla Salka'yakadar bütün Başan;

Yeşu.13: 12 sağ kalan Refalılar'dan biri olup Aştarot ve Edrei'deegemenlik sürmüş olan Kral Og'un Başan'da kalan topraklarınıntümü. Musa'nın, krallarını yenilgiye uğratıp ele geçirdiğitopraklar bunlardı.

Yeşu.13: 13 İsrailliler Geşurlular'ı ve Maakalılar'ı topraklarındansürmediler; bunlar bugün de İsrailliler arasında yaşıyorlar.

Yeşu.13: 14 Musa, yalnız Levi oymağına topraktan pay vermedi. RAB'denaldığı buyruğa göre, Levililer'in payı İsrail'in Tanrısı RAB için yakılan sunulardı.

Rubenoğulları'na Verilen Topraklar

Yeşu.13: 15 Musa'nın boy sayısına göre Ruben oymağına verdiği topraklarşunlardır:

Yeşu.13: 16 Arnon Vadisi kıyısında Aroer'den vadinin ortasındaki kentekadar uzanan bölgeyle Medeva'nın çevresindeki yaylanın tümü;

Yeşu.13: 17 Heşbon ve buna bağlı yayladaki bütün kentler; Divon,Bamot-Baal, Beytbaal-Meon,

Yeşu.13: 18 Yahsa, Kedemot, Mefaat,

Yeşu.13: 19 Kiryatayim ve Sivma, vadideki tepede kurulu Seret-Şahar,

Yeşu.13: 20 Beytpeor, Pisga yamaçları, Beytyeşimot,

Yeşu.13: 21 yayladaki kentlerle Heşbon'da egemenlik sürmüş olan AmorKralı Sihon'un bütün ülkesi. Musa Sihon'u ve Sihon'un egemenliğialtındaki topraklarda yaşayan Midyan beylerini -Evi, Rekem, Sur,Hur ve Reva'yı- yenilgiye uğratmıştı.

Yeşu.13: 22 Öldürülenler arasında İsrailliler'in kılıçtan geçirdiğiBeor oğlu falcı Balam da vardı.

Yeşu.13: 23 Rubenoğulları'nın sınırı Şeria Irmağı'na dayanıyordu.Rubenoğulları'na, boy sayısına göre köyleriyle birlikte mülkolarak verilen kentler bunlardı.

Gadoğulları'na Verilen Topraklar

Yeşu.13: 24 Musa Gad oymağına da boy sayısına göre miras verdi.

Yeşu.13: 25 Verdiği topraklar şunlardı: Yazer bölgesi, bütün Gilatkentleri, Rabba yakınındaki Aroer'e kadar uzanan Ammonlular'a aittoprakların yarısı;

Yeşu.13: 26 Heşbon'dan Ramat-Mispe'ye ve Betonim'e, Mahanayim'den Devirsınırına kadarki bölge;

Yeşu.13: 27 Şeria Ovası'ndaki Beytharam, Beytnimra, Sukkot, Safon,Heşbon Kralı Sihon'un topraklarından geri kalan bölüm, KinneretGölü'nün güney ucuna kadar uzanan Şeria Irmağı'nın doğu yakası.

Yeşu.13: 28 Gadoğulları'na, boy sayısına göre köyleriyle birlikte mülkolarak verilen kentler bunlardı.

Yeşu.13: 29 Musa, Manaşşe oymağının yarısına boy sayısına göretopraktan miras vermişti.

Yeşu.13: 30 Bu topraklar Mahanayim'den başlıyor, Başan Kralı Og'unülkesini -bütün Başan'ı- ve Yair'in Başan'daki yerleşimbirimlerinin tümünü, yani toplam altmış kenti,

Yeşu.13: 31 Gilat'ın yarısını, Başan Kralı Og'un egemenliğindekiAştarot ve Edrei kentlerini içine alıyordu. Buralar, Manaşşe oğluMakir'in soyuna, boy sayısına göre Makiroğulları'nın yarısına ayrılmıştı.

Yeşu.13: 32 Musa'nın, Eriha'nın doğusunda, Şeria Irmağı'nın ötesindekalan Moav ovalarındayken bölüştürdüğü topraklar bunlardır.

Yeşu.13: 33 Ama Levi oymağına topraktan pay vermedi. Söz verdiği gibi,onların mirası İsrail'in Tanrısı RAB'bin kendisidir.

Şeria Irmağı'nın Batısındaki Toprakların Bölüşülmesi

BÖLÜM 14

Yeşu.14: 1 İsrailliler'in Kenan'da mülk edindiği topraklara gelince, bu topraklar Kâhin Elazar, Nun oğlu Yeşu ve İsrail oymaklarının boy başları tarafından miras olarak İsrailliler arasında bölüştürülmüştür.

Yeşu.14: 2 RAB'bin Musa aracılığıyla buyurduğu gibi, paylar dokuzoymakla bir oymağın yarısı arasında kura ile bölüştürüldü.

Yeşu.14: 3 Çünkü Musa iki oymakla yarım oymağın payını Şeria Irmağı'nındoğusunda vermişti. Ama onlarla birlikte Levililer'e mülkten pay vermemişti.

Yeşu.14: 4 Yusuf'un soyundan gelenler, Manaşşe ve Efrayim diye iki oymak oluşturuyordu. Levililer'e de yerleşecekleri kentler ve bu kentlerin çevresinde büyük ve küçük baş hayvanlarına ayrılan otlaklar dışında topraktan pay verilmedi.

Yeşu.14: 5 İsrailliler, RAB'bin Musa'ya verdiği buyruğa göre hareket edip ülkeyi paylaştılar.

Hevron Kalev'e Veriliyor

Yeşu.14: 6 Bu arada Yahudaoğulları Gilgal'da bulunan Yeşu'nun yanınageldiler. Kenizli Yefunne oğlu Kalev Yeşu'ya şöyle dedi: "RAB'binKadeş-Barnea'da Tanrı adamı Musa'ya senin ve benim hakkımda nelersöylediğini biliyorsun.

Yeşu.14: 7 RAB'bin kulu Musa ülkeyi araştırmak üzere beni Kadeş-Barnea'dan gönderdiğinde kırk yaşındaydım. Gördüklerimi ona açık yüreklilikle ilettim.

Yeşu.14: 8 Ne var ki, benimle gelmiş olan soydaşlarım halkı korkuyadüşürdüler. Ama ben tümüyle Tanrım RAB'bin yolundan gittim.

Yeşu.14: 9 Bu nedenle Musa o gün, 'Tümüyle Tanrım RAB'bin yolundan gittiğin için ayak bastığın topraklar sonsuza dek sana ve oğullarına mülk olacak diye ant içti.

Yeşu.14: 10 RAB sözünü tuttu, beni yaşattı. İsrailliler çölden geçerkenRAB'bin Musa'ya bu sözleri söylediği günden bu yana kırk beş yılgeçti. Şimdi seksen beş yaşındayım.

Yeşu.14: 11 Bugün de Musa'nın beni gönderdiği günkü kadar güçlüyüm. Ogünkü gibi hâlâ savaşa gidip gelecek güçteyim.

Yeşu.14: 12 RAB'bin o gün söz verdiği gibi, bu dağlık bölgeyi şimdibana ver. Orada Anaklılar'ın yaşadığını ve surlarla çevrili büyükkentleri olduğunu o gün sen de duymuştun. Belki RAB bana yardımeder de, O'nun dediği gibi, onları oradan sürerim."

Yeşu.14: 13 Yeşu Yefunne oğlu Kalev'i kutsadı ve Hevron'u ona mülkolarak verdi.

Yeşu.14: 14 Böylece Hevron bugün de Kenizli Yefunne oğlu Kalev'inmülküdür. Çünkü o, tümüyle İsrail'in Tanrısı RAB'bin yolundan gitti.

Yeşu.14: 15 Hevron'un eski adı Kiryat-Arba'ydı. Arba, Anaklılar'ın engüçlü adamının adıydı. Böylece savaş sona erdi ve ülke barışa kavuştu.

Yahudaoğulları'na Verilen Topraklar

BÖLÜM 15

Yeşu.15: 1 Boy sayısına göre Yahuda oymağına verilen bölge, güneydeEdom sınırına, en güneyde de Zin Çölü'ne kadar uzanıyordu.

Yeşu.15: 2 Güney sınırları, Lut Gölü'nün güney ucundaki körfezden başlayıp

Yeşu.15: 3 Akrep Geçidi'nin güneyine, oradan da Zin Çölü'ne geçiyor,Kadeş-Barnea'nın güneyinden Hesron'a ve Addar'a çıkıyor, oradanda Karka'ya kıvrılıyor,

Yeşu.15: 4 Asmon'u aşıp Mısır Vadisi'ne uzanıyor ve Akdeniz'de sonbuluyordu. Güney sınırları buydu.

Yeşu.15: 5 Doğu sınırı, Lut Gölü kıyısı boyunca Şeria Irmağı'nın ağzınakadar uzanıyordu. Kuzey sınırı, Şeria Irmağı'nın göl ağzındaki körfezden başlıyor,

Yeşu.15: 6 Beythogla'ya ulaşıp Beytarava'nın kuzeyinden geçiyor, Rubenoğlu Bohan'ın taşına varıyordu.

Yeşu.15: 7 Sınır, Akor Vadisi'nden Devir'e çıkıyor, vadinin güneyindeAdummim Yokuşu karşısındaki Gilgal'a doğru kuzeye yöneliyor,buradan Eyn-Şemeş sularına uzanarak Eyn-Rogel'e dayanıyordu.

Yeşu.15: 8 Sonra Ben-Hinnom Vadisi'nden geçerek Yevus Kenti'nin -Yeruşalim'in- güney sırtlarına çıkıyor, buradan Refaim Vadisi'nin kuzey ucunda bulunan Hinnom Vadisi'nin batısındaki dağın doruğuna yükseliyor,

Yeşu.15: 9 oradan da Neftoah sularının kaynağına kıvrılıyor, Efron Dağı'ndaki kentlere uzanarak Baala'ya -Kiryat-Yearim'e- dönüyordu.

Yeşu.15: 10 Baala'dan batıya, Seir Dağı'na yönelen sınır, Yearim -Kesalon- Dağı'nın kuzey sırtları boyunca uzanarak Beytşemeş'e iniyor, Timna'ya varıyordu.

Yeşu.15: 11 Sonra Ekron'un kuzey sırtlarına uzanıyor, Şikeron'a doğru kıvrılarak Baala Dağı'na ulaştıktan sonra Yavneel'e çıkıyor, Akdeniz'de son buluyordu.

Yeşu.15: 12 Batı sınırı Akdeniz'in kıyılarıydı. Yahudaoğulları'ndan gelen boyların çepeçevre sınırları buydu.

Yeşu.15: 13 Yeşu, RAB'den aldığı buyruk uyarınca, Yahuda bölgesindekiKiryat-Arba'yı -Hevron'u- Yefunne oğlu Kalev'e miras olarak verdi. Arba, Anaklılar'ın atasıydı.

Yeşu.15: 14 Kalev, Anak'ın üç torununu, onun soyundan gelen Şeşay,Ahiman ve Talmay'ı oradan sürdü.

Yeşu.15: 15 Oradan eski adı Kiryat-Sefer olan Devir Kenti halkınınüzerine yürüdü.

Yeşu.15: 16 Kalev, "Kiryat-Sefer halkını yenip orayı ele geçirene kızımAksa'yı eş olarak vereceğim" dedi.

Yeşu.15: 17 Kenti Kalev'in kardeşi Kenaz'ın oğlu Otniel ele geçirdi.Bunun üzerine Kalev kızı Aksa'yı ona eş olarak verdi.

Yeşu.15: 18 Kız Otniel'in yanına varınca, onu babasından bir tarla istemeye zorladı. Kalev, eşeğinden inen kızına, "Bir isteğin mi var?" diye sordu.

Yeşu.15: 19 Kız, "Bana bir armağan ver" dedi, "Madem Negev'deki toprakları bana verdin, su kaynaklarını da ver." Böylece Kalev yukarı ve aşağı su kaynaklarını ona verdi.

Yeşu.15: 20 Boy sayısına göre Yahudaoğulları oymağının payı buydu.

Yeşu.15: 21 Yahudaoğulları oymağının Edom sınırlarına doğru en güneydekalan kentleri şunlardı: Kavseel, Eder, Yagur,

Yeşu.15: 22 Kina, Dimona, Adada,

Yeşu.15: 23 Kedeş, Hasor, Yitnan,

Yeşu.15: 24 Zif, Telem, Bealot,

Yeşu.15: 25 Hasor-Hadatta, Keriyot-Hesron -Hasor-

Yeşu.15: 26 Amam, Şema, Molada,

Yeşu.15: 27 Hasar-Gadda, Heşmon, Beytpelet,

Yeşu.15: 28 Hasar-Şual, Beer-Şeva, Bizyotya,

Yeşu.15: 29 Baala, İyim, Esem,

Yeşu.15: 30 Eltolat, Kesil, Horma,

Yeşu.15: 31 Ziklak, Madmanna, Sansanna,

Yeşu.15: 32 Levaot, Şilhim, Ayin ve Rimmon; köyleriyle birlikte yirmidokuz kent.

Yeşu.15: 33 Şefela'dakiler, Eştaol, Sora, Aşna,

Yeşu.15: 34 Zanoah, Eyn-Gannim, Tappuah, Enam,

Yeşu.15: 35 Yarmut, Adullam, Soko, Azeka,

Yeşu.15: 36 Şaarayim, Aditayim, Gedera ve Gederotayim; köyleriylebirlikte on dört kent.

Yeşu.15: 37 Senan, Hadaşa, Migdal-Gad,

Yeşu.15: 38 Dilan, Mispe, Yokteel,

Yeşu.15: 39 Lakiş, Boskat, Eglon,

Yeşu.15: 40 Kabbon, Lahmas, Kitliş,

Yeşu.15: 41 Gederot, Beytdagon, Naama ve Makkeda; köyleriyle birlikteon altı kent.

Yeşu.15: 42 Livna, Eter, Aşan,

Yeşu.15: 43 Yiftah, Aşna, Nesiv,

Yeşu.15: 44 Keila, Akziv ve Mareşa; köyleriyle birlikte dokuz kent.

Yeşu.15: 45 Kasaba ve köyleriyle birlikte Ekron;

Yeşu.15: 46 Ekron'un batısı, Aşdot'un çevresindeki bütün köyler;

Yeşu.15: 47 kasaba ve köyleriyle birlikte Aşdot; Mısır Vadisi'ne veAkdeniz'in kıyısına kadar kasaba ve köyleriyle birlikte Gazze.

Yeşu.15: 48 Dağlık bölgede Şamir, Yattir, Soko,

Yeşu.15: 49 Danna, Kiryat-Sanna -Devir-

Yeşu.15: 50 Anav, Eştemo, Anim,

Yeşu.15: 51 Goşen, Holon ve Gilo; köyleriyle birlikte on bir kent.

Yeşu.15: 52 Arav, Duma, Eşan,

Yeşu.15: 53 Yanum, Beyttappuah, Afeka,

Yeşu.15: 54 Humta, Kiryat-Arba -Hevron- ve Sior; köyleriyle birliktedokuz kent.

Yeşu.15: 55 Maon, Karmel, Zif, Yutta,

Yeşu.15: 56 Yizreel, Yokdeam, Zanoah,

Yeşu.15: 57 Kayin, Giva ve Timna; köyleriyle birlikte on kent.

Yeşu.15: 58 Halhul, Beytsur, Gedor,

Yeşu.15: 59 Maarat, Beytanot ve Eltekon; köyleriyle birlikte altı kent.

Yeşu.15: 60 Kiryat-Baal -Kiryat-Yearim- ve Rabba; köyleriyle birlikteiki kent.

Yeşu.15: 61 Çölde Beytarava, Middin, Sekaka,

Yeşu.15: 62 Nivşan, Tuz Kenti ve Eyn-Gedi; köyleriyle birlikte altıkent.

Yeşu.15: 63 Yahudaoğulları Yeruşalim'de yaşayan Yevuslular'ı oradan çıkartamadılar. Yevuslular bugün de Yeruşalim'de Yahudaoğulları'yla birlikte yaşıyorlar.

Efrayimoğulları'na Verilen Topraklar

BÖLÜM 16

Yeşu.16: 1 Kurada Yusufoğulları'na düşen toprakların sınırları, doğuda Eriha sularının doğusundan, Eriha'daki Şeria Irmağı'ndan başlayarak çöle geçiyor, Eriha'dan Beytel'in dağlık bölgesine çıkıyor,

Yeşu.16: 2 Beytel'den Luz'a geçerek Arklılar'ın sınırına, Atarot'a uzanıyordu.

Yeşu.16: 3 Sınır batıda Yafletliler'in topraklarına, Aşağı Beythoronbölgesine, oradan da Gezer'e iniyor ve Akdeniz'de son buluyordu.

Yeşu.16: 4 Böylece Yusuf'un soyundan gelen Manaşşe ve Efrayim paylarınıalmış oldular.

Yeşu.16: 5 Boy sayısına göre Efrayimoğulları'na pay olarak verilen toprakların sınırları, doğuda Atrot-Addar'dan yukarı Beythoron'a kadar uzanarak

Yeşu.16: 6 Akdeniz'e varıyordu. Sınır kuzeyde Mikmetat'ta doğuya, Taanat-Şilo'ya dönüyor, kentin doğusundan geçip Yanoah'a uzanıyor,

Yeşu.16: 7 buradan Atarot ve Naara'ya iniyor, Eriha'yı aşarak Şeria Irmağı'na ulaşıyordu.

Yeşu.16: 8 Sınır Tappuah'tan batıya, Kana Vadisi'ne uzanıp Akdeniz'de son buluyordu. Boy sayısına göre Efrayimoğulları oymağının payı buydu.

Yeşu.16: 9 Ayrıca Manaşşeoğulları'na düşen payda da Efrayimoğulları'naayrılan kentler ve bunlara bağlı köyler vardı.

Yeşu.16: 10 Ne var ki, Efrayimoğulları Gezer'de yaşayan Kenanlılar'ıburadan sürmediler. Kenanlılar bugüne kadar Efrayimoğullarıarasında yaşayıp onlara ücretsiz hizmet etmek zorunda kaldılar.

Manaşşeoğulları'na Düşen Topraklar

BÖLÜM 17

Yeşu.17: 1 Yusuf'un büyük oğlu Manaşşe'nin oymağı için kura çekildi.-Gilat ve Başan, Manaşşe'nin ilk oğlu Makir'e verilmişti. ÇünküGilatlılar'ın atası olan Makir büyük bir savaşçıydı.-

Yeşu.17: 2 Manaşşe soyundan gelen öbürleri -Aviezer, Helek, Asriel,Şekem, Hefer ve Şemidaoğulları- bu kuranın içindeydi. Bunlarboylarına göre Yusuf oğlu Manaşşe'nin erkek çocuklarıydı.

Yeşu.17: 3 Bunlardan Manaşşe oğlu, Makir oğlu, Gilat oğlu, Hefer oğluSelofhat'ın erkek çocuğu olmadı; yalnız Mahla, Noa, Hogla, Milkave Tirsa adında kızları vardı.

Yeşu.17: 4 Bunlar, Kâhin Elazar'a, Nun oğlu Yeşu'ya ve önderlere gidipşöyle dediler: "RAB, Musa'ya erkek akrabalarımızla birlikte bizede mirastan pay verilmesini buyurdu." RAB'bin bu buyruğu üzerineYeşu, amcalarıyla birlikte onlara da mirastan pay verdi.

Yeşu.17: 5 Böylece Manaşşe oymağına Şeria Irmağı'nın doğusundaki Gilatve Başan bölgelerinden başka on pay verildi.

Yeşu.17: 6 Çünkü Manaşşe'nin kız torunları da erkek torunların yanısıramirastan pay almışlardı. Gilat bölgesi ise Manaşşe'nin öbür oğullarına verilmişti.

Yeşu.17: 7 Manaşşe sınırı Aşer sınırından Şekem yakınındaki Mikmetat'auzanıyor, buradan güneye kıvrılarak Eyn-Tappuah halkının topraklarına varıyordu.

Yeşu.17: 8 Tappuah Kenti'ni çevreleyen topraklar Manaşşe'nindi. AmaManaşşe sınırındaki Tappuah Kenti Efrayimoğulları'na aitti.

Yeşu.17: 9 Sonra sınır Kana Vadisi'ne iniyordu. Vadinin güneyindeManaşşe kentleri arasında Efrayim'e ait kentler de vardı. Manaşşesınırları vadinin kuzeyi boyunca uzanarak Akdeniz'de son buluyordu.

Yeşu.17: 10 Güneydeki topraklar Efrayim'in, kuzeydeki topraklarsaManaşşe'nindi. Böylece Manaşşe bölgesi Akdeniz'le, kuzeydeAşer'le ve doğuda İssakar'la sınırlanmıştı.

Yeşu.17: 11 İssakar ve Aşer'e ait topraklardaki Beytşean ve köyleri,Yivleam'la köyleri, Dor, yani Dor sırtları halkıyla köyleri, Eyn-Dor halkıyla köyleri, Taanak halkıyla köyleri, Megiddo halkıylaköyleri Manaşşe'ye aitti.

Yeşu.17: 12 Ne var ki, Manaşşeoğulları bu kentleri tümüyle elegeçiremediler. Çünkü Kenanlılar buralarda yaşamaya kararlıydı.

Yeşu.17: 13 İsrailliler güçlenince, Kenanlılar'ı sürecek yerde, onlarıangaryasına çalıştırmaya başladılar.

Yeşu.17: 14 Yusufoğulları Yeşu'ya gelip, "Mülk olarak bize neden tekkurayla tek pay verdin?" dediler, "Çok kalabalığız. Çünkü RABbizi bugüne dek alabildiğine çoğalttı."

Yeşu.17: 15 Yeşu, "O kadar kalabalıksanız ve Efrayim'in dağlık bölgesisize dar geliyorsa, Perizliler'in ve Refalılar'ın topraklarındakiormanlara çıkıp kendinize yer açın" diye karşılık verdi.

Yeşu.17: 16 Yusufoğulları, "Dağlık bölge bize yetmiyor" dediler, "Ancakhem Beytşean ve köylerinde, hem de Yizreel Vadisi'ndeoturanların, ovada yaşayan bütün Kenanlılar'ın demirden savaşarabaları var."

Yeşu.17: 17 Yeşu Yusufoğulları'na, Efrayim ve Manaşşe oymaklarına şöylededi: "Kalabalıksınız ve çok güçlüsünüz. Tek kuraya kalmayacaksınız.

Yeşu.17: 18 Dağlık bölge de sizin olacak. Orası ormanlıktır, ama ağaçları kesip açacağınız bütün topraklar sizin olur. Kenanlılar güçlüdür, demirden savaş arabalarına sahiptirler ama, yine de onları sürersiniz."

Öbür Toprakların Bölüşülmesi

BÖLÜM 18

Yeşu.18: 1 Ülkenin denetimini eline geçiren İsrail topluluğu Şilo'dabir araya geldi. Orada Buluşma Çadırı'nı kurdular.

Yeşu.18: 2 Ne var ki, mülkten henüz paylarını almamış yedi İsrailoymağı vardı.

Yeşu.18: 3 Yeşu İsrailliler'e, "Bu uyuşukluğu üzerinizden ne zamanatacaksınız, atalarınızın Tanrısı RAB'bin size verdiği topraklarıele geçirmek için daha ne kadar bekleyeceksiniz?" dedi.

Yeşu.18: 4 "Her oymaktan üçer adam seçin. Onları, ülkeyi incelemeyegöndereceğim. Mülk edinecekleri yerlerin sınırlarını belirleyipkayda geçirerek yanıma dönsünler.

Yeşu.18: 5 Bu toprakları yedi bölgeye ayırsınlar. Yahuda güneybölgesinde, Yusufoğulları kuzey bölgesinde kalsın.

Yeşu.18: 6 Yedi bölgeyi belirleyip kayda geçirdikten sonra, sonucu banagetirin. Burada, Tanrımız RAB'bin önünde aranızda kura çekeceğim.

Yeşu.18: 7 Levililer'e gelince, onların aranızda payı yoktur; miraslarıRAB için kâhinlik yapmaktır. Gad ve Ruben oymaklarıyla Manaşşeoymağının yarısı ise RAB'bin kulu Musa'nın Şeria Irmağı'nındoğusunda kendilerine verdiği mülkü almış bulunuyorlar."

Yeşu.18: 8 Yeşu, toprakları kayda geçirmek için yola çıkmak üzere olanadamlara, "Gidip toprakları inceleyin, kayda geçirip yanımadönün" diye buyurdu, "Sonra burada, Şilo'da, RAB'bin önünde siziniçin kura çekeceğim."

Yeşu.18: 9 Adamlar yola çıkıp ülkeyi dolaştılar; kent kent, yedi bölgehalinde kayda geçirdikten sonra Şilo'da, ordugahta bulunanYeşu'nun yanına döndüler.

Yeşu.18: 10 Yeşu Şilo'da RAB'bin önünde onlar için kura çekti vetoprakları İsrail oymakları arasında bölüştürdü.

Benyaminoğulları'na Verilen Topraklar

Yeşu.18: 11 Boy sayısına göre Benyaminoğulları oymağı için kuraçekildi. Paylarına düşen bölge Yahudaoğulları'ylaYusufoğulları'nın toprakları arasında kalıyordu.

Yeşu.18: 12 Topraklarının sınırı kuzeyde Şeria Irmağı'ndan başlıyor,Eriha'nın kuzey sırtlarına doğru yükselerek batıda dağlık bölgeyeuzanıyor, Beytaven kırlarında son buluyordu.

Yeşu.18: 13 Sınır oradan Luz'a -Beytel'e- Luz'un güney sırtlarınageçiyor, Aşağı Beythoron'un güneyindeki dağın üzerinde kuruluAtrot-Addar'a iniyor,

Yeşu.18: 14 bölgenin batısında Beythoron'un güneyindeki dağdan güneyedönüyor ve Yahudaoğulları'na ait Kiryat-Baal -Kiryat-Yearim-Kenti'nde son buluyordu. Bu batı tarafıydı.

Yeşu.18: 15 Güney tarafı Kiryat-Yearim'in batı varoşlarındanbaşlıyor*fı*, Neftoah sularının kaynağına uzanıyordu.D Not 18:15 "Batı varoşlarından başlıyor" ya da "Varoşlarından başlayıp batıya yöneliyor."

Yeşu.18: 16 Sınır buradan Refaim Vadisi'nin kuzeyindeki Ben-HinnomVadisi'ne bakan dağın yamaçlarına varıyor, Hinnom Vadisi'ni geçipYevus'un güney sırtlarına, oradan da Eyn-Rogel'e iniyordu.

Yeşu.18: 17 Kuzeye kıvrılan sınır Eyn-Şemeş ve Adummim Yokuşu'nunkarşısındaki Gelilot'a çıkıyor, Ruben oğlu Bohan'ın taşına iniyor,

Yeşu.18: 18 sonra Arava Vadisi'nin kuzey sırtlarından geçip Arava'yasarkıyor,

Yeşu.18: 19 buradan Beythogla'nın kuzey yamaçlarına geçiyor, Lut Gölü'nün kuzey körfezinde, Şeria Irmağı'nın güney ağzında bitiyordu. Güney sınırı buydu.

Yeşu.18: 20 Şeria Irmağı doğu sınırını oluşturuyordu. Boy sayısına göreBenyaminoğulları'nın payına düşen mülkün sınırları çepeçevre buydu.

Yeşu.18: 21 Boy sayısına göre Benyaminoğulları oymağının payına düşenkentler şunlardı: Eriha, Beythogla, Emek-Kesis,

Yeşu.18: 22 Beytarava, Semarayim, Beytel,

Yeşu.18: 23 Avvim, Para, Ofra,

Yeşu.18: 24 Kefar-Ammoni, Ofni, Geva; köyleriyle birlikte on iki kent.

Yeşu.18: 25 Givon, Rama, Beerot,

Yeşu.18: 26 Mispe, Kefira, Mosa,

Yeşu.18: 27 Rekem, Yirpeel, Tarala,

Yeşu.18: 28 Sela, Haelef, Yevus -Yeruşalim- Givat ve Kiryat; köyleriyle birlikte on dört kent. Boy sayısına göre Benyaminoğulları'nın payı buydu.

Şimonoğulları'na Verilen Topraklar

BÖLÜM 19

Yeşu.19: 1 İkinci kura Şimon'a, boy sayısına göre Şimonoğulları oymağına düştü. Onların payı Yahudaoğulları'na düşen payın sınırları içinde kalıyordu.

Yeşu.19: 2 Bu pay Beer-Şeva ya da Şeva, Molada,

Yeşu.19: 3 Hasar-Şual, Bala, Esem,

Yeşu.19: 4 Eltolat, Betul, Horma,

Yeşu.19: 5 Ziklak, Beytmarkavot, Hasar-Susa,

Yeşu.19: 6 Beytlevaot ve Şaruhen'i içeriyordu. Köyleriyle birlikte toplam on üç kent.

Yeşu.19: 7 Ayin, Rimmon, Eter ve Aşan; köyleriyle birlikte dört kent.

Yeşu.19: 8 Baalat-Beer, yani Negev'deki Rama'ya kadar uzanan bu kentlerin çevresindeki bütün köyler de Şimonoğulları'na aitti. Boy sayısına göre Şimonoğulları oymağının payı buydu.

Yeşu.19: 9 Şimonoğulları'na verilen pay Yahudaoğulları'nın payından alınmıştı. Çünkü Yahudaoğulları'nın payı ihtiyaçlarından fazlaydı. Böylece Şimonoğulları'nın payı Yahuda oymağının sınırları içinde kalıyordu.

Zevulunoğulları'na Verilen Topraklar

Yeşu.19: 10 Üçüncü kura boy sayısına göre Zevulunoğulları'na düştü.Topraklarının sınırı Sarit'e kadar uzanıyordu.

Yeşu.19: 11 Sınır batıda Marala'ya doğru çıkıyor, Dabbeşet'e erişipYokneam karşısındaki vadiye uzanıyor,

Yeşu.19: 12 Sarit'ten doğuya, gün doğusuna, Kislot-Tavor sınırınadönüyor, oradan Daverat'a dayanıyor ve Yafia'ya çıkıyordu.

Yeşu.19: 13 Buradan yine doğuya, Gat-Hefer ve Et-Kasin'e geçiyor,Rimmon'a uzanıyor, Nea'ya kıvrılıyordu.

Yeşu.19: 14 Kuzey sınırı buradan Hannaton'a dönüyor ve YiftahelVadisi'nde son buluyordu.

Yeşu.19: 15 Kattat, Nahalal, Şimron, Yidala ve Beytlehem; köyleriylebirlikte on iki kentti.

Yeşu.19: 16 Boy sayısına göre Zevulunoğulları'nın payı köyleriylebirlikte bu kentlerdi.

İssakaroğulları'na Verilen Topraklar

Yeşu.19: 17 Dördüncü kura İssakar'a, boy sayısına göre İssakaroğulları'na düştü.

Yeşu.19: 18 Yizreel, Kesullot, Şunem,

Yeşu.19: 19 Hafarayim, Şion, Anaharat,

Yeşu.19: 20 Rabbit, Kişyon, Eves,

Yeşu.19: 21 Remet, Eyn-Gannim, Eyn-Hadda ve Beytpasses bu sınırlarıniçinde kalıyordu.

Yeşu.19: 22 Sınır Tavor, Şahasima ve Beytşemeş boyunca uzanarak ŞeriaIrmağı'nda son buluyordu. Köyleriyle birlikte on altı kentti.

Yeşu.19: 23 Boy sayısına göre İssakaroğulları oymağının payı köyleriylebirlikte bu kentlerdi.

Aşeroğulları'na Verilen Topraklar

Yeşu.19: 24 Beşinci kura boy sayısına göre Aşeroğulları oymağına düştü.

Yeşu.19: 25 Sınırları içindeki kentler Helkat, Hali, Beten, Akşaf,

Yeşu.19: 26 Allammelek, Amat ve Mişal'dı. Sınır batıda Karmel veŞihor-Livnat'a erişiyordu.

Yeşu.19: 27 Buradan doğuya, Beytdagon'a dönüyor, Zevulun sınırı veYiftahel Vadisi boyunca uzanarak kuzeyde Beytemek ve Neiel'eulaşıyordu. Kavul'un kuzeyinden,

Yeşu.19: 28 Evron, Rehov, Hammon ve Kana'ya geçerek Büyük Sayda'yakadar çıkıyordu.

Yeşu.19: 29 Buradan Rama'ya dönüyor, sonra surlarla çevrili SurKenti'ne uzanıyor, Hosa'ya dönerek Akziv yöresinde, Akdeniz'deson buluyordu.

Yeşu.19: 30 Umma, Afek ve Rehov; köyleriyle birlikte yirmi iki kent,

Yeşu.19: 31 boy sayısına göre Aşeroğulları oymağına verilen payıniçinde kalıyordu.

Naftalioğulları'na Verilen Topraklar

Yeşu.19: 32 Altıncı kura Naftali'ye, boy sayısına göre Naftalioğulları'na düştü.

Yeşu.19: 33 Sınırları Helef ve Saanannim'deki büyük meşe ağacındanbaşlayarak Adami-Nekev ve Yavneel üzerinden Lakkum'a uzanıyor,Şeria Irmağı'nda son buluyordu.

Yeşu.19: 34 Sınır buradan batıya yöneliyor, Aznot-Tavor'dan geçerekHukok'a erişiyordu. Güneyde Zevulun toprakları, batıda Aşertoprakları, doğuda ise Şeria Irmağı*fi* vardı.D Not 19:34 Septuaginta "Doğuda ise Şeria Irmağı", Masoretik metin"Doğuda ise Şeria Irmağı boyunca uzanan Yahuda toprakları".

Yeşu.19: 35 Surlu kentler şunlardı: Siddim, Ser, Hammat, Rakkat, Kinneret,

Yeşu.19: 36 Adama, Rama, Hasor,

Yeşu.19: 37 Kedeş, Edrei, Eyn-Hasor,

Yeşu.19: 38 Yiron, Migdal-El, Horem, Beytanat, Beytşemeş; köyleriylebirlikte toplam on dokuz kent.

Yeşu.19: 39 Boy sayısına göre Naftalioğulları oymağının payı köyleriylebirlikte bu kentlerdi.

Danoğulları'na Verilen Topraklar

Yeşu.19: 40 Yedinci kura boy sayısına göre Danoğulları oymağına düştü.

Yeşu.19: 41 Mülklerinin sınırı içinde kalan kentler şunlardı: Sora,Eştaol, İr-Şemeş,

Yeşu.19: 42 Şaalabbin, Ayalon, Yitla,

Yeşu.19: 43 Elon, Timna, Ekron,

Yeşu.19: 44 Elteke, Gibbeton, Baalat,

Yeşu.19: 45 Yehut, Bene-Berak, Gat-Rimmon,

Yeşu.19: 46 Me-Yarkon ve Yafa'nın karşısındaki topraklarla birlikteRakkon.

Yeşu.19: 47 Topraklarını yitiren Danoğulları gidip Leşem'e saldırdılar. Kenti alıp halkını kılıçtan geçirdikten sonra tümüyle işgal ederek oraya yerleştiler. Ataları Dan'ın anısına buraya Dan adını verdiler.

Yeşu.19: 48 Boy sayısına göre Danoğulları oymağının payı köyleriyle birlikte bu kentlerdi.

Yeşu'nun Payı

Yeşu.19: 49 İsrailliler bölgelere göre toprakları bölüştürme işini bitirdikten sonra, kendi topraklarından Nun oğlu Yeşu'ya pay verdiler.

Yeşu.19: 50 RAB'bin buyruğu uyarınca, ona istediği kenti, Efrayim'in dağlık bölgesindeki Timnat-Serah'ı verdiler. Yeşu kenti onarıp oraya yerleşti.

Yeşu.19: 51 Kâhin Elazar, Nun oğlu Yeşu ve İsrail oymaklarının boy başları tarafından Şilo'da RAB'bin önünde, Buluşma Çadırı'nın kapısında kura ile pay olarak bölüştürülen topraklar bunlardı. Böylece ülkeyi bölüştürme işini tamamladılar.

Sığınak Kentler(Say.35:9-34; Yas.4:41-43; 19:1-14)

BÖLÜM 20

Yeşu.20: 1-2 Bundan sonra RAB Yeşu'ya, "Musa aracılığıyla size buyurduğum gibi, İsrailliler'e kendileri için sığınak olacak kentler seçmelerini söyle" dedi.

Yeşu.20: 3 "Öyle ki, istemeyerek, kazayla birini öldüren oraya kaçsın.Sizin de öç alacak kişiden kaçıp sığınacak bir yeriniz olsun.

Yeşu.20: 4 "Bu kentlerden birine kaçan kişi, kentin kapısına gidip durumunu kent ileri gelenlerine anlatsın. Onlar da onu kente, yanlarına kabul edip kendileriyle birlikte oturacağı bir yer versinler.

Yeşu.20: 5 Öç almak isteyen kişi adam öldürenin peşine düşerse, kent ileri gelenleri onu teslim etmesinler. Çünkü adam öldüren öldürdüğü kişiye önceden kin beslemiyordu, onu istemeyerek öldürdü.

Yeşu.20: 6 Bu kişi topluluğun önüne çıkıp yargılanıncaya ve o dönemde görevli başkâhin ölünceye dek o kentte kalmalıdır. Ondan sonra kaçıp geldiği kente, kendi evine dönebilir."

Yeşu.20: 7 Böylece Naftali'nin dağlık bölgesinde bulunan Celile'dekiKedeş'i, Efrayim'in dağlık bölgesindeki Şekem'i ve Yahuda'nındağlık bölgesindeki Kiryat-Arba'yı -Hevron'u- seçtiler.

Yeşu.20: 8 Ayrıca Şeria Irmağı'nın kıyısındaki Eriha'nın doğusunda,Ruben oymağının sınırları içindeki kırsal bölgede bulunan Beser Kenti'ni, Gad oymağının sınırları içinde Gilat'taki Ramot'u, Manaşşe oymağı sınırları içinde de Başan'daki Golan'ı belirlediler.

Yeşu.20: 9 Birini kazayla öldürüp kaçan bir İsrailli'nin ya daİsrailliler arasında yaşayan bir yabancının, topluluğun önündeyargılanmadan öç almak isteyenlerce öldürülmesini önlemek içinbelirlenen kentler bunlardı.

Levililer'e Ayrılan Kentler(1Ta.6:54-80)

BÖLÜM 21

Yeşu.21: 1-2 Levili boy başları, Kenan topraklarında, Şilo'da, KâhinElazar, Nun oğlu Yeşu ve İsrail oymaklarının boy başlarınagiderek, "RAB, Musa aracılığıyla bize oturmak için kentler,hayvanlarımız için de otlaklar verilmesini buyurmuştu" dediler.

Yeşu.21: 3 Bunun üzerine İsrailliler RAB'bin buyruğu uyarınca kendipaylarından Levililer'e otlaklarıyla birlikte şu kentleri verdiler:

Yeşu.21: 4 İlk kura Kehat boylarına düştü. Levililer'den olan Kâhin Harun'un oğullarına kurayla Yahuda, Şimon ve Benyamin oymaklarından on üç kent verildi.

Yeşu.21: 5 Geri kalan Kehatoğulları'na Efrayim, Dan ve Manaşşeoymağının yarısına ait boylardan alınan on kent kurayla verildi.

Yeşu.21: 6 Gerşonoğulları'na kurayla İssakar, Aşer, Naftali oymaklarına ait boylardan ve Başan'da Manaşşe oymağının yarısından alınan on üç kent verildi.

Yeşu.21: 7 Merarioğulları'na boy sayılarına göre Ruben, Gad ve Zevulunoymaklarından alınan on iki kent verildi.

Yeşu.21: 8 Böylece RAB'bin Musa aracılığıyla buyurduğu gibi, İsrailliler otlaklarıyla birlikte bu kentleri kurayla Levililer'e verdiler.

Yeşu.21: 9 Yahuda, Şimon oymaklarından alınan ve aşağıda adları verilen kentler,

Yeşu.21: 10 ilk kurayı çeken Levili Kehat boylarından Harunoğulları'na ayrıldı.

Yeşu.21: 11 Yahuda'nın dağlık bölgesinde, Anaklılar'ın atası Arba'nın adıyla anılan Kiryat-Arba'yla -Hevron'la- çevresindeki otlaklar onlara verildi.

Yeşu.21: 12 Kentin tarlalarıyla köyleri ise Yefunne oğlu Kalev'e mülk olarak verilmişti.

Yeşu.21: 13 Kâhin Harun'un oğullarına kazayla adam öldürenler için sığınak kent seçilen Hevron, Livna,

Yeşu.21: 14 Yattir, Eştemoa,

Yeşu.21: 15 Holon, Devir,

Yeşu.21: 16 Ayin, Yutta ve Beytşemeş kentleriyle bunların otlakları-iki oymaktan toplam dokuz kent- verildi.

Yeşu.21: 17 Benyamin oymağından da Givon, Geva,

Yeşu.21: 18 Anatot, Almon ve bunların otlakları, toplam dört kent verildi.

Yeşu.21: 19 Böylece Harun'un soyundan gelen kâhinlere otlaklarıylabirlikte verilen kentlerin toplam sayısı on üçü buldu.

Yeşu.21: 20 Kehatoğulları'ndan geri kalan Levili ailelere gelince,kurada onlara düşen kentler Efrayim oymağından alınmıştı.

Yeşu.21: 21 Bunlar, Efrayim dağlık bölgesinde bulunan ve kazayla adamöldürenler için sığınak kent seçilen Şekem, Gezer,

Yeşu.21: 22 Kivsayim ve Beythoron olmak üzere otlaklarıyla birliktedört kentti.

Yeşu.21: 23-24 Dan oymağından Elteke, Gibbeton, Ayalon ve Gat-Rimmonolmak üzere otlaklarıyla birlikte dört kent;

Yeşu.21: 25 Manaşşe oymağının yarısından da Taanak, Gat-Rimmon veotlakları olmak üzere iki kent alındı.

Yeşu.21: 26 Böylece Kehatoğulları'ndan geri kalan boylara otlaklarıylabirlikte verilen kentlerin toplam sayısı onu buldu.

Yeşu.21: 27 Levili boylardan Gerşonoğulları'na, Manaşşe oymağınınyarısına ait Başan'da kazayla adam öldürenler için sığınak kentseçilen Golan ve Beeştera, otlaklarıyla birlikte iki kent;

Yeşu.21: 28-29 İssakar oymağından alınan Kişyon, Daverat, Yarmut veEyn-Gannim olmak üzere otlaklarıyla birlikte dört kent;

Yeşu.21: 30-31 Aşer oymağından alınan Mişal, Avdon, Helkat ve Rehovolmak üzere otlaklarıyla birlikte dört kent;

Yeşu.21: 32 Naftali oymağından alınan ve kazayla adam öldürenler için sığınak kent seçilen Celile'deki Kedeş, Hammot-Dor, Kartan ve otlakları olmak üzere toplam üç kent.

Yeşu.21: 33 Boy sayısına göre Gerşonoğulları'na otlaklarıyla birlikteverilen kentlerin toplam sayısı on üçü buldu.

Yeşu.21: 34 Merarioğulları boylarına, geri kalan Levililer'e, Zevulunoymağından alınan Yokneam, Karta,

Yeşu.21: 35 Dimna ve Nahalal olmak üzere otlaklarıyla birlikte toplamdört kent;

Yeşu.21: 36-37 Ruben oymağından alınan Beser, Yahsa, Kedemot ve Mefaatolmak üzere otlaklarıyla birlikte dört kent;

Yeşu.21: 38-39 Gad oymağından alınan ve kazayla adam öldürenler içinsığınak kent seçilen Gilat'taki Ramot, Mahanayim, Heşbon ve Yazerolmak üzere otlaklarıyla birlikte toplam dört kent verildi.

Yeşu.21: 40 Boy sayısına göre Merarioğulları'na, yani Levili boylarıngeri kalanlarına kurayla verilen kentlerin sayısı on ikiydi.

Yeşu.21: 41 İsrailliler'in toprakları içinde olup otlaklarıyla birlikteLevililer'e verilen kentlerin toplamı kırk sekizi buluyordu.

Yeşu.21: 42 Bu kentlerin hepsinin çevresinde otlakları vardı. Otlaksızkent yoktu.

Yeşu.21: 43 Böylece RAB atalarına vermeye ant içtiği bütün ülkeyi İsrailliler'e vermiş oldu. İsrailliler de ülkeyi mülk edinip buraya yerleştiler.

Yeşu.21: 44 RAB atalarına ant içtiği gibi, onları her yönden rahata erdirdi. Düşmanlarından hiçbiri onların önünde tutunamadı. RAB hepsini onların eline teslim etti.

Yeşu.21: 45 RAB'bin İsrail halkına verdiği sözlerden hiçbiri boşçıkmadı; hepsi yerine geldi.

Doğuda Yerleşen Oymakların Dönüşü

BÖLÜM 22

Yeşu.22: 1 Bundan sonra Yeşu, Ruben ve Gad oymaklarıyla Manaşşeoymağının yarısını topladı.

Yeşu.22: 2 Onlara, "RAB'bin kulu Musa'nın size buyurduğu her şeyiyaptınız" dedi, "Benim bütün buyruklarımı da yerine getirdiniz.

Yeşu.22: 3 Bugüne dek, bunca zaman kardeşlerinizi yalnız bırakmadınız;Tanrınız RAB'bin sizi yükümlü saydığı buyruğu yerine getirdiniz.

Yeşu.22: 4 Görüyorsunuz, Tanrınız RAB, kardeşlerinize söylediği gibi, onları rahata kavuşturdu. Şimdi kalkın, RAB'bin kulu Musa'nın, Şeria Irmağı'nın ötesinde size mülk olarak verdiği topraklardaki evlerinize dönün.

Yeşu.22: 5 RAB'bin kulu Musa'nın size verdiği buyrukları ve KutsalYasa'yı yerine getirmeye çok dikkat edin. Tanrınız RAB'bi sevin,tümüyle gösterdiği yolda yürüyün, buyruklarını yerine getirin,O'na bağlı kalın, O'na candan ve yürekten hizmet edin."

Yeşu.22: 6 Sonra onları kutsayıp yolcu etti. Onlar da evlerine döndüler.

Yeşu.22: 7 Musa Manaşşe oymağının yarısına Başan'da toprak vermişti. Yeşu da oymağın öbür yarısına Şeria Irmağı'nın batısında, öbür kardeşleri arasında toprak vermişti. Bu oymakları kutsayıp evlerine gönderirken,

Yeşu.22: 8 "Evlerinize büyük servetle, çok sayıda hayvanla, altın, gümüş, tunç*, demir ve çok miktarda giysiyle dönün" dedi, "Düşmanlarınızdan elde ettiğiniz ganimeti kardeşlerinizle paylaşın."

Yeşu.22: 9 Böylece Rubenliler'le Gadlılar ve Manaşşe oymağının yarısı, Kenan topraklarındaki Şilo'dan, İsrailliler'in yanından ayrıldılar; RAB'bin buyruğu uyarınca, Musa aracılığıyla yurt edindikleri Gilat topraklarına -kendi mülkleri olan topraklara-dönmek üzere yola çıktılar.

Yeşu.22: 10 Rubenlilerle Gadlılar ve Manaşşe oymağının yarısı, ŞeriaIrmağı'nın Kenan topraklarında kalan kesimine varınca, ırmakkıyısında büyük ve gösterişli bir sunak yaptılar.

Yeşu.22: 11 Rubenliler'le Gadlılar ve Manaşşe oymağının yarısının Kenansınırında, Şeria Irmağı kıyısında, İsrailliler'e ait topraklarda bir sunak yaptıklarını

Yeşu.22: 12 duyan İsrail topluluğu, onlara karşı savaşmak üzere Şilo'da toplandı.

Yeşu.22: 13 Ardından İsrailliler Kâhin Elazar'ın oğlu Pinehas'ı Gilatbölgesine, Rubenliler'le Gadlılar'a ve Manaşşe oymağının yarısına gönderdiler.

Yeşu.22: 14 İsrail'in her oymağından birer temsilci olmak üzere on oymak önderini de onunla birlikte gönderdiler. Bunların her biri bir İsrail boyunun başıydı.

Yeşu.22: 15 Gilat topraklarına, Rubenliler'le Gadlılar'a ve Manaşşe oymağının yarısına gelen temsilciler şunları bildirdiler:

Yeşu.22: 16 "RAB'bin topluluğu, 'Bugün kendinize bir sunak yaparakRAB'be başkaldırdınız, O'nu izlemekten vazgeçtiniz diyor,'İsrail'in Tanrısı'na karşı bu hainliği nasıl yaparsınız?

Yeşu.22: 17 Peor'un günahı bize yetmedi mi? RAB'bin topluluğu onun yüzünden felakete uğradı. Bugüne dek kendimizi bu günahtan temizleyebilmiş değiliz.

Yeşu.22: 18 Bugün RAB'bi izlemekten vaz mı geçiyorsunuz? Eğer bugün RAB'be isyan ederseniz, O da yarın bütün İsrail topluluğuna öfkelenir.

Yeşu.22: 19 Eğer size ait olan topraklar murdarsa*, RAB'binTapınağı'nın bulunduğu RAB'be ait topraklara gelip aramızda mülkedinin. Kendinize, Tanrımız RAB'bin sunağından başka bir sunakyaparak RAB'be ve bize karşı isyan etmeyin.

Yeşu.22: 20 Zerah oğlu Akan RAB'be adanan ganimete ihanet ettiğinde,bütün İsrail topluluğu RAB'bin öfkesine uğramadı mı? Akan'ıngünahı yalnız kendisini ölüme götürmekle kalmadı!"

Yeşu.22: 21 Rubenliler'le Gadlılar ve Manaşşe oymağının yarısı, İsrailboy başlarına şöyle karşılık verdiler:

Yeşu.22: 22 "Tanrıların Tanrısı RAB, tanrıların Tanrısı RAB her şeyi biliyor; İsrail de bilecek. Eğer yaptığımızı, RAB'be isyan etmek ya da O'na ihanet etmek için yaptıysak, ya RAB, bugün bizi esirgeme!

Yeşu.22: 23 Eğer sunağı, RAB'bi izlemekten vazgeçip yakmalık sunular* ve tahıl ya da esenlik sunuları* sunmak için yaptıysak, RAB bizden hesap sorsun.

Yeşu.22: 24 Bunu yaparken kaygımız şuydu: Oğullarınız ilerde bizimoğullarımıza, 'İsrail'in Tanrısı RAB ile ne ilginiz var?

Yeşu.22: 25 Ey Rubenliler ve Gadlılar, RAB Şeria Irmağı'nı sizinlebizim aramızda sınır yaptı. Sizin RAB'de hiçbir payınız yokturdiyebilir, oğullarımızı RAB'be tapmaktan alıkoyabilirler.

Yeşu.22: 26 Bu nedenle, kendimize bir sunak yapalım dedik. Yakmalıksunu* ya da kurban sunmak için değil,

Yeşu.22: 27 yalnız sizinle bizim aramızda ve bizden sonra gelecekkuşaklar arasında bir tanık olması için yaptık. Böylece RAB'binTapınağı'nda yakmalık sunularla, kurbanlarla ve esenliksunularıyla RAB'be tapınacağız. Oğullarınız da ilerde bizimoğullarımıza, 'RAB'de hiçbir payınız yok diyemeyecekler.

Yeşu.22: 28 Şöyle düşündük: İlerde bize ya da gelecek kuşaklarımızaböyle bir şey diyecek olurlarsa, biz de, 'Atalarımızın RAB içinyaptığı sunağın örneğine bakın deriz. 'Yakmalık sunu ya dakurban sunmak için değildir bu. Sizinle bizim aramızdaki birliğin tanığıdır.

Yeşu.22: 29 RAB'be isyan etmek, bugün RAB'bi izlemekten vazgeçmek,yakmalık sunu, tahıl sunusu ya da kurban sunmak için TanrımızRAB'bin sunağından, tapınağının önündeki sunaktan başka bir sunakyapmak bizden uzak olsun."

Yeşu.22: 30 Kâhin Pinehas ve onunla birlikte olan topluluk önderleri,yani İsrail'in boy başları, Rubenliler'le Gadlılar'ın veManaşşeliler'in söylediklerini duyunca hoşnut kaldılar.

Yeşu.22: 31 Bunun üzerine Kâhin Elazar'ın oğlu Pinehas, Rubenliler'le Gadlılar'a ve Manaşşeliler'e, "Şimdi RAB'bin aramızda olduğunu biliyoruz" dedi, "Çünkü O'na ihanet etmediniz. Böylece İsrailliler'i O'nun elinden kurtardınız."

Yeşu.22: 32 Kâhin Elazar'ın oğlu Pinehas ve önderler, Rubenliler'leGadlılar'ın bulunduğu Gilat topraklarından Kenan topraklarına,İsrailliler'in yanına dönüp olan biteni anlattılar.

Yeşu.22: 33 Anlatılanlardan hoşnut kalan İsrailliler Tanrı'ya övgüler sundular. Rubenliler'le Gadlılar'ın yaşadıkları toprakların üzerine yürüyüp savaşmaktan ve orayı yakıp yıkmaktan bir daha söz etmediler.

Yeşu.22: 34 Rubenliler'le Gadlılar, "Bu sunak RAB'bin Tanrı olduğunasizinle bizim aramızda tanıktır" diyerek sunağa "Tanık" adını verdiler.

Yeşu'nun Veda Konuşması

BÖLÜM 23

Yeşu.23: 1 RAB İsrail'i çevresindeki bütün düşmanlarından kurtarıp esenliğe kavuşturdu. Aradan uzun zaman geçmişti. Yeşu kocamış, yaşı hayli ilerlemişti.

Yeşu.23: 2 Bu nedenle ileri gelenleri, boy başlarını, hakimleri, görevlileri, bütün İsrail halkını topladı. Onlara, "Kocadım, yaşım hayli ilerledi" dedi,

Yeşu.23: 3 "Tanrınız RAB'bin sizin yararınıza bütün bu uluslara neleryaptığını gördünüz. Çünkü sizin için savaşan Tanrınız RAB'di.

Yeşu.23: 4 İşte Şeria Irmağı'ndan gün batısındaki Akdeniz'e dek yokettiğim bütün bu uluslarla birlikte, geri kalan uluslarıntopraklarını da kurayla oymaklarınıza mülk olarak böldüm.

Yeşu.23: 5 Tanrınız RAB bu ulusları önünüzden püskürtüp sürecektir. Tanrınız RAB'bin size söz verdiği gibi, onların topraklarını mülk edineceksiniz.

Yeşu.23: 6 Musa'nın Yasa Kitabı'nda yazılı olan her şeyi korumak ve yerine getirmek için çok güçlü olun. Yazılanlardan sağa sola sapmayın.

Yeşu.23: 7 Aranızda kalan uluslarla hiçbir ilişkiniz olmasın; ilahlarının adını anmayın; kimseye onların adıyla ant içirmeyin; onlara kulluk edip tapmayın.

Yeşu.23: 8 Bugüne dek yaptığınız gibi, Tanrınız RAB'be sımsıkı bağlı kalın.

Yeşu.23: 9 Çünkü RAB büyük ve güçlü ulusları önünüzden sürdü. Bugünedek hiçbiri önünüzde tutunamadı.

Yeşu.23: 10 Biriniz bin kişiyi kovalayacak. Çünkü Tanrınız RAB, sizesöylediği gibi, yerinize savaşacak.

Yeşu.23: 11 Bunun için Tanrınız RAB'bi sevmeye çok dikkat edin.

Yeşu.23: 12 Çünkü O'na sırt çevirir, sağ kalıp aranızda yaşayan bu uluslarla birlik olur, onlara kız verip onlardan kız alır, onlarla oturup kalkarsanız,

Yeşu.23: 13 iyi bilin ki, Tanrınız RAB bu ulusları artık önünüzdensürmeyecek. Ve sizler Tanrınız RAB'bin size verdiği bu güzeltopraklardan yok oluncaya dek bu uluslar sizin için tuzak, kapan,sırtınızda kırbaç, gözlerinizde diken olacaklar.

Yeşu.23: 14 "İşte her insan gibi ben de bu dünyadan göçüp gitmeküzereyim. Bütün varlığınızla ve yüreğinizle biliyorsunuz ki,Tanrınız RAB'bin size verdiği sözlerden hiçbiri boş çıkmadı;hepsi gerçekleşti, boş çıkan olmadı.

Yeşu.23: 15 Tanrınız RAB'bin size verdiği sözlerin tümü nasılgerçekleştiyse, Tanrınız RAB verdiği bu güzel topraklardan siziyok edene dek sözünü ettiği bütün kötülükleri de öylece başınızagetirecektir.

Yeşu.23: 16 Tanrınız RAB'bin size buyurduğu antlaşmayı bozarsanız,gidip başka ilahlara kulluk eder, taparsanız, RAB'bin öfkesi sizekarşı alevlenecek; RAB'bin size verdiği bu güzel ülkeden çabucakyok olup gideceksiniz."

Şekem'de Yenilenen Antlaşma

BÖLÜM 24

Yeşu.24: 1 Yeşu İsrail oymaklarının tümünü Şekem'de topladıktan sonra, İsrail'in ileri gelenlerini, boy başlarını, hakimlerini, görevlilerini yanına çağırdı. Hepsi gelip Tanrı'nın önünde durdular.

Yeşu.24: 2 Yeşu bütün halka, "İsrail'in Tanrısı RAB şöyle diyor" diye söze başladı, "'İbrahim'in ve Nahor'un babası Terah ve öbür atalarınız eski çağlarda Fırat Irmağı'nın ötesinde yaşar, başka ilahlara kulluk ederlerdi.

Yeşu.24: 3 Ama ben atanız İbrahim'i ırmağın öte yakasından alıp bütün Kenan topraklarında dolaştırdım; soyunu çoğalttım, ona İshak'ı verdim.

Yeşu.24: 4 İshak'a da Yakup ve Esav'ı verdim. Esav'a mülk edinmesi içinSeir dağlık bölgesini bağışladım. Yakup'la oğulları ise Mısır'a gittiler.

Yeşu.24: 5 Ardından Musa ile Harun'u Mısır'a gönderdim. Orada yaptıklarımla Mısırlılar'ı felakete uğrattım; sonra sizi Mısır'dan çıkardım.

Yeşu.24: 6 Evet, atalarınızı Mısır'dan çıkardım; gelip denize dayandılar. Mısırlılar savaş arabalarıyla, atlılarıyla atalarınızı Kızıldeniz'e* dek kovaladılar.

Yeşu.24: 7 Atalarınız bana yakarınca, onlarla Mısırlılar'ın arasınakaranlık çöktürdüm. Mısırlılar'ı deniz sularıyla örttüm. Mısır'dayaptıklarımı gözlerinizle gördünüz. "'Uzun zaman çölde yaşadınız.

Yeşu.24: 8 Sonra sizi Şeria Irmağı'nın ötesinde yaşayan Amorlular'ıntopraklarına götürdüm. Size karşı savaştıklarında onları elinizeteslim ettim. Topraklarını yurt edindiniz. Onları önünüzden yok ettim.

Yeşu.24: 9 Moav Kralı Sippor oğlu Balak, İsrail'e karşı savaşmayahazırlandığında, haber gönderip Beor oğlu Balam'ı size lanet etmeye çağırdı.

Yeşu.24: 10 Ama ben Balam'ı dinlemeyi reddettim. O da sizi tekrartekrar kutsadı; böylece sizi onun elinden kurtardım.

Yeşu.24: 11 Sonra Şeria Irmağı'nı geçip Eriha'ya geldiniz. Size karşısavaşan Erihalılar'ı, Amor, Periz, Kenan, Hitit*, Girgaş, Hiv veYevus halklarını elinize teslim ettim.

Yeşu.24: 12 Önden gönderdiğim eşekarısı*fj* Amorlu iki kralı önünüzdenkovdu. Bu işi kılıcınız ya da yayınız yapmadı.D Not 24:12 "Eşekarısı": İbranice sözcüğün anlamı kesin bilinmiyor. Dehşet ya da bir çeşit hastalık anlamına da gelebilir.

Yeşu.24: 13 Böylece, emek vermediğiniz toprakları, kurmadığınızkentleri size verdim. Buralarda yaşıyor, dikmediğiniz bağlardan,zeytinliklerden yiyorsunuz."

Yeşu.24: 14 Yeşu, "Bunun için RAB'den korkun, içtenlik ve bağlılıklaO'na kulluk edin" diye devam etti, "Atalarınızın Fırat Irmağı'nın ötesinde ve Mısır'da kulluk ettikleri ilahları atın, RAB'be kulluk edin.

Yeşu.24: 15 İçinizden RAB'be kulluk etmek gelmiyorsa, atalarınızınFırat Irmağı'nın ötesinde kulluk ettikleri ilahlara mı, yoksa topraklarında yaşadığınız Amorlular'ın ilahlarına mı kulluk edeceksiniz, bugün karar verin. Ben ve ev halkım RAB'be kulluk edeceğiz."

Yeşu.24: 16 Halk, "RAB'bi bırakıp başka ilahlara kulluk etmek bizdenuzak olsun!" diye karşılık verdi,

Yeşu.24: 17 "Çünkü bizi ve atalarımızı Mısır'da kölelikten kurtarıporadan çıkaran, gözümüzün önünde o büyük mucizeleri yaratan,bütün yolculuğumuz ve uluslar arasından geçişimiz boyunca bizikoruyan Tanrımız RAB'dir.

Yeşu.24: 18 RAB bu ülkede yaşayan bütün ulusları, yani Amorlular'ıönümüzden kovdu. Biz de O'na kulluk edeceğiz. Çünkü Tanrımız O'dur."

Yeşu.24: 19 Yeşu, "Ama sizler RAB'be kulluk edemeyeceksiniz" dedi, "Çünkü O kutsal bir Tanrı'dır, kıskanç bir Tanrı'dır. Günahlarınızı, suçlarınızı bağışlamayacak.

Yeşu.24: 20 RAB'bi bırakıp yabancı ilahlara kulluk ederseniz, RAB daha önce size iyilik etmişken, bu kez size karşı döner, sizi felakete uğratıp yok eder."

Yeşu.24: 21 Halk, "Hayır! RAB'be kulluk edeceğiz" diye karşılık verdi.

Yeşu.24: 22 O zaman Yeşu halka, "Kulluk etmek üzere RAB'bi seçtiğinizesiz kendiniz tanıksınız" dedi. "Evet, biz tanığız" dediler.

Yeşu.24: 23 Yeşu, "Öyleyse şimdi aranızdaki yabancı ilahları atın.Yüreğinizi İsrail'in Tanrısı RAB'be verin" dedi.

Yeşu.24: 24 Halk, "Tanrımız RAB'be kulluk edip O'nun sözünüdinleyeceğiz" diye karşılık verdi.

Yeşu.24: 25 Yeşu o gün Şekem'de halk adına bir antlaşma yaptı. Onlariçin kurallar ve ilkeler belirledi.

Yeşu.24: 26 Bunları Tanrı'nın Yasa Kitabı'na da geçirdi. Sonra büyük bir taş alıp oraya, RAB'bin Tapınağı'nın yanındaki yabanıl fıstık ağacının altına dikti.

Yeşu.24: 27 Ardından bütün halka, "İşte taş bize tanık olsun" dedi, "Çünkü RAB'bin bize söylediği bütün sözleri işitti. Tanrınız'ı inkâr ederseniz bu taş size karşı tanıklık edecek."

Yeşu'nun Ölümü(Hak.2:6-9)

Yeşu.24: 28 Bundan sonra Yeşu halkı mülk aldıkları topraklara gönderdi.

Yeşu.24: 29 RAB'bin kulu Nun oğlu Yeşu bir süre sonra yüz on yaşında öldü.

Yeşu.24: 30 Onu Efrayim'in dağlık bölgesindeki Gaaş Dağı'nın kuzeyine,kendi mülkünün sınırları içinde kalan Timnat-Serah'a gömdüler.

Yeşu.24: 31 Yeşu yaşadıkça ve Yeşu'dan sonra yaşayan ve RAB'bin İsrailiçin yaptığı her şeyi bilen ileri gelenler durdukça İsrail halkı RAB'be kulluk etti.

Yeşu.24: 32 İsrailliler Mısır'dan çıkarken Yusuf'un kemiklerini de yanlarında getirmişlerdi. Bunları Yakup'un Şekem'deki tarlasına gömdüler. Yakup bu tarlayı Şekem'in babası Hamor'un torunlarından yüz parça gümüşe*fk* satın almıştı. Burası Yusuf soyundan gelenlerin mülkü oldu.D Not 24:32 "Yüz parça gümüş": İbranice "Yüz kesita". Kesita ağırlığı ve değeri bilinmeyen bir para birimiydi.

Yeşu.24: 33 Harun'un oğlu Elazar ölünce, onu Efrayim'in dağlık bölgesinde oğlu Pinehas'a verilen tepeye gömdüler.