ÖZGÜR İRADE

   
   

 

 

Bizlere doğruyu ve yanlışı seçme hakkını veren özgür irade....

 

Ey iman edenler! "Râina" demeyin, "Unzurna" deyin/"Bizi davar gibi güt!" diye konuşmayın, "Bize bak!" diye konuşun ve dinleyin. Kâfirler için korkunç bir azap vardır.                       BAKARA SURESİ 104.

 

Yahudilerden öyleleri var ki, kelimeleri yerlerinden kaydırırlar; din içinde sövgüler üreterek, dillerini eğip-bükerek: "Dinledik, isyan ettik; dinle, dinlenmez olası, davar güder gibi güt bizi" derler. Eğer onlar, "Dinledik, boyun eğdik, dinle, bak bize!" demiş olsalardı, kendileri için daha hayırlı ve daha yerinde olurdu. Fakat Allah, küfürleri yüzünden onlara lanet etmiştir. Çok az bir kısmı hariç, iman etmezler. NİSA SURESİ 46.

 

Yoksa siz, Allah içinizden uğraşıp didinenleri seçmeden, sabredenleri seçmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? ALİ İMRAN SURESİ 142.

 

"Oku kitabını! Bugün sana hesap sorucu olarak öz benliğin yeter." İSRA SURESI 14.

 

İşte bize sunulan özgür irade bu ayetlerde belirtilmiştir.

Şimdi siz birini öldürüp, tutuklanıp mahkemeye çıkartılsanız ve hakime,

''Hakim bey benim bir suçum yok, Allah benim kaderimde bunu belirlemiş. O yüzden öldürdüm'' deseniz,… size deli derler...

Ama akla, mantığa, iradeye ve vicdana sahip olarak yaratılmıştır.

Ve kendisine verilmiş olan aklı ile iyiyi, kötüyü görür idrak eder,

Mantığı ile kıyaslama yapar, vicdanı ile iyi olanı seçer.eğer vicdanı yeterli değilse, kötü olanı seçer.

Bütün bu oluşumda Allah izleyicidir. Müdahale etmez.çünkü insana iyiyi ve kötüyü seçme hakkı tanımıştır.

Yani özgür irade.... 

Ne zaman müdahale eder biliyor musunuz ?

Siz eğer Allah'ı ve onun sana lütfettiklerini hatırlayarak minnetinizi ona ifade ederseniz, size yardım eder, ve o kişiyi öldürmenize mani olur. İşte bunu da vicdanınız aracılığı ile yapar.

Bir tarafta nefsiniz vardır. Size daima yanlışları sunan....öbür tarafta ise, vicdanınız... O size daima doğru olanı tavsiye eder.

Bu yüzden vicdanınızın sesini dinlemelisiniz.

Çünkü o size sizin içinizden seslenen Allah'ın sesidir.....

ALLAH YAR VE YOLDAŞINIZ OLSUN.

(Akın Örsmen 15.4.2005)

YOL GÖSTERİCİ

www.yolgosterici.com

 

 

   
         
   

GERİ DÖN