TAMAHKARLIK

 

   
     

Adam oldukça yaşlanmış, bir gün oğluna demiş ki; ‘’Oğlum benim vaktim yaklaştı, sana vasiyetim odur ki, ben ölünce beni çoraplarım ile gömdür.’’ Ve çıkarmış bir zarf vermiş ve demiş ki; ‘’bu mektubu da o vakit açıp okursun’’ Çocuk babasının bu söylediklerine bir anlam verememiş.

 

Gel zaman git zaman yaşlı adam bir gün ölmüş. Cenazesini kaldıracaklar. Oğlu hatırlamış.

Babamın vasiyeti var çorapları ile gömülmek istiyordu. Bunu söyleyince imam; ‘’olur mu hiç öyle şey evladım ?’’ demiş. ‘’Hiç çorap ile ölü gömülür mü ?’’ Olurdu olmazdı. Sonunda imam ‘’Ben böyle cenaze namazı kıldırmam’’ diyince, oğlan çaresiz kabul etmiş. Ve Yaşlı adamı çorapsız olarak gömmüşler. İşte o vakit çocuk babasının verdiği mektubu hatırlamış. Cebinden çıkarmış, zarfı açmış. Mektupta şunlar yazılıymış;

‘’Görüyorsun ya evladım, bu dünyadan bir çorap bile götüremiyorum. Onun için dünya malına tamah edip, tutkulu bir şekilde sarılma. Çünkü bir gün hepsini arkanda bırakıp gideceksin’’

 

İnsanların çoğu dünya malına tutkulu bir şekilde sarılmıştır.

Ahiret hayatını kazanmak için gönderildiğimiz bu dünyada,

Bizler, bu dünyayı kazanmak için var gücümüzle çaba harcamaktayız.

 

Para bir araç olmaktan çıkmış, amaç haline gelmiştir günümüzde.

 

Mal ve oğullar, şu iğreti dünya hayatının süsüdür. Barışa ve hayra yönelik kalıcı eylemlerse, Rabbin katında sevapça da üstündür, beklenti bakımından da.

KEHF SURESİ 46.

 

İnsanın içindeki bu mal mülk hırsı, dinmek bilmek bir şekilde artmakta ve para kazanmayı amaç haline getirmiş insanlar, kazandıkça daha fazlasını kazanmak gibi sonu asla gelmeyecek bir uğraşı içinde ahiret hayatını unutmuşlar, hiç ölmeyecekmiş gibi davranmaktadırlar.

 

Hesapsız bir mal verdim ona.Göz doyurucu oğullar verdim.Alabildiğine imkânlar döşedim onun için.Tüm bunlardan sonra hırs ile daha da artırmamı istiyor. MÜDDESSİR SURESİ 12-13-14-15)

 

Halbuki para kazanmaktan çok daha önemli bir şey vardır.

O da; Allahın rızasını kazanmak.....

Ne yazık ki insanların bir çoğu maddi kazançları, manevi kazançlara tercih etmektedirler.

 

Şu iğreti dünya hayatı, bir eğlence ve oyundan başka şey değil. Âhiret yurduna gelince, asıl hayat işte odur. Ah, bilebilselerdi!

ANKEBUT SURESİ 64.

 

Oysa Allahın sevgisi, kainatın hazineleri ile kıyaslanamayacak kadar değerlidir.

 

İnsan bugün dünyaya sahip olsa, yarın güneşi de isteyecektir.

Ve bu mal mülk edinme hırsı, bu tutkulu yarış, benim dediği her şeyi bir gün bırakıp gidene kadar sürer.

 

Allah'ın huzuruna varmayı yalanlayanlar, gerçekten hüsrana uğramıştır. Sonunda o saat ansızın kendilerine gelip çatınca, sırtlarında günahlarını taşır bir halde şöyle demişlerdir: "Dünya hayatında düşdüğümüz aşırılıklardan dolayı vay hasretimize!" Dikkat edin! Ne kötü şeylerdir taşıyıp durdukları.

EN'AM SURESI 31.

 

İşte o zaman insan sahip olduğunu sandığı her şeyin aslında sahipli olduğunu anlar. Ama bunu anlamak artık ona bir yarar sağlayamaz.

 

Bilmedin mi ki göklerin de yerin de mülk ve saltanatı yalnız Allah'ındır. Sizin için Allah'tan başka ne bir velî vardır ne de bir yardımcı.

BAKARA SURESİ 107.

 

İşte o andan itibaren kazanmak için asla bir çaba sarf etmediği,

Allahın rızasına ihtiyacı başlamıştır.

 

Allah, rızasına uyanları o Kitap'la esenlik ve barış yollarına iletir ve onları kendi izniyle karanlıklardan aydınlığa çıkarıp şaşmayan ve sapmayan dosdoğru yola kılavuzlar.

MAİDE SURESİ 16.

 

Dünyada iken kazanmak için büyük çaba harcadığı mal ve mülkü ona bir fayda sağlayamayacaktır.

 

(Peşin isteyene dünyada peşin veririz: Dilediğimize dilediğimiz kadar. Sonra da ona cehennemi veririz; yaslanır ona, kınanmış ve kovulmuş olarak.

Kim de âhireti ister ve inanmış olarak ona yaraşır bir gayretle çalışırsa, böylelerinin gayretleri teşekkürle karşılanır. İSRA SURESI 18-19)

 

ALLAH YAR VE YOLDAŞINIZ OLSUN.

 

(Akın Örsmen 15.4.2005)

YOL GÖSTERİCİ

www.yolgosterici.com

 

 

 
   
         
   

GERİ DÖN