BİR YAPRAK DÜŞTÜ

   
   

 

Derler ki cennette bir ağaç varmış,

Her yaprağı birer insanmış…

O yapraklar kopuveripte dalından,

Düşerse yere,

Ait olduğu insanlar göğe uçarmış…

Düşerken bir yaprak ağır ağır,

Sürtünüverirse bir başka yaprağa eğer,

Ölümün soğuk eli değmişçesine,

İnsan titrermiş…

Ürperdim…

Yanımdaki dallardan birinden,

Bir yaprak düştü…

Belli ki…

Bir insan öldü…

 

(Akın Örsmen 1974)

 

O'nun bilgisi dışında bir yaprak bile düşmez. Toprağın karanlıklarındaki bir dâne, yaş ve kuru her şey apaçık bir Kitap'ın içindedir.

EN'AM SURESI 59.

 

Bir yaprağın düşmesi görünüşte ne kadar basit bir olaydır öyle değil mi ?...

 

Yerçekimi ve rüzgarı etkisi ile salına salına düşer. İlk bakışta çok doğal ve çok basit gibi gelebilir. Fakat bu ayeti okuduktan sonra olaya çok farklı bir açıdan bakacaksınız.

 

Düşünün bir kez... Bir yaprağın düşmesi gibi çok önemsiz bir olay bile Allahın izni olmadan gerçekleşemez.... İşte işin düşündürücü ve hayranlık uyandırıcı yanı budur.... Bu kainattaki en basit gibi görünen olaylar bile yüce Allahın kontrolü altındadır.

 

Mesela;

 

Onun ilmi dışında ne meyveler kabuğundan çıkar ne de bir dişi gebe kalır veya doğurur. FUSSİLET SURESI 47.

 

İnsanlar gün gelir çocuk sahibi olmak isterler. Ama Allah dilemezse bu mümkün olmaz. Günümüzde tüp bebek ile çocuk sahibi olmak isteyen çiftler uzun, yorucu ve çok pahalı tedaviler geçirmektedir. Bazen bu tedavilere rağmen yine de çocuk sahibi olamayan çiftler vardır.

 

Oysa o dilerse ;

 

"Vay başıma, dedi. Doğuracak mıyım ben? Kendim bir kocakarı, kocam bir ihtiyar. Gerçekten şaşılacak şey bu."

Dediler ki: "Allah'ın emrine mi şaşıyorsun? Allah'ın rahmeti ve bereketleri üzerinizdedir ey ev halkı! O Hamîd'dir, Mecîd'dir."  HÛD SURESI 72-73

 

Hz. İbrahim’in eşi sara gibi doksan yaşında bile çocuk sahibi olabilir.

 

Burada verdiğim örnekler çoğaltılabilir. Ve bilinmelidir ki;

 

O dilerse her şey olabilir. O dilemezse hiç bir şey olmaz.

 

Peygamber efendimiz (s.a.v.) bu gerçeği şu sözleri ile hatırlatmıştır.

 

Sana, arşın altından, cennet hazinelerinden bir söze delalet edeyim mi?

Şöyle dersin: "La havle vela kuvvete İlla Billah"

(Allah'tan başka ne men edecek ve ne de yapacak bir kuvvet vardır.)

 

O zaman Allah buyurur ki: "Kulum teslim oldu ve selamet buldu." [Ramuz el-Ehadis-1, s. 166/3]

 

ALLAH YAR VE YOLDAŞINIZ OLSUN.

 

 

(AKIN ÖRSMEN 20.3.2005)

YOL GÖSTERİCİ

www.yolgosterici.com

 

   
         
   

GERİ DÖN