NORMAL NEDİR ?

   
   

Normal kavramı literatürlerde ‘’çoğunlukta olan şey’’ olarak tanımlanır.

 

Mesela insanların çoğunluğu altıparmaklı olsa idi, o zaman altıparmaklı insanlar normal, beş parmaklılar anormal olarak nitelendirileceklerdi.

 

Rabbin ki seni yarattı, düzgün hale koydu, en güzel ölçülerle şekillendirdi. İNFİTAR SURESİ 7.

 

Kâinatta bulunan her şey Cenab-ı Allah tarafından ölçülendirilmiş ve en uygun biçimde şekillendirilmiştir. İki metre boyunda bir insan vücut tasarımının dinamiği açısından hareket etme ve yürüme problemleri yaşar ve böyle bir insanın yaşamı zor ömrü ise kısa olur. Çünkü vücut ağırlığını iskelet sistemi kaldıramaz. Ayni şekilde boyu bir metrenin altında olan bir insanda ideal ölçünün altında bir boya sahip olduğu için, vücut dengesi ve hareketi açısından problemler yaşar.

 

Bu yaşamın her alanında örneklendirilebilir.

 

Doğaya baktığımızda hava sıcaklığı mevsim normallerinin üstünde veya altında olması canlıların yaşamı açısından rahatsız edici ve yaşamı tehdit edicidir.

 

Hiçbir insan nefes almadan, su içmeden ve yemek yemeden yaşayamaz. Nefes alırken, havadaki oksijenin az oluşu solunumumuzu zorlaştırır, ölümcül olabilir. Ayni şekilde oksijen fazlası da bizi komaya sokar ve öldürebilir. Havadaki oksijen miktarı normal düzeyde olmalıdır ki, rahat nefes alabilelim. Ve Allah atmosferdeki oksijen oranını bizim rahat nefes alabilmemiz için en ideal ölçülerde ayarlamıştır.

 

İnsan vücudunun % 80’i sudur. Yaşarken su kaybettiği için bir şekilde kaybolan suyu yerine koymamız gerekir. Yoksa susuzluktan yaşamımızı yitirebiliriz. Ayni şekilde fazla miktarda su boğulup ölmemize neden olur.

 

Düzenli bir beslenme uygulamadığımız takdirde fazla kilolarımız hayatımız için risk oluşturur.

 

Normal bir insanın yaşantısında cinsellikte gereklidir. Hayatımızdan cinselliği çıkartıp atmak normal bir davranış biçimi değildir. İşte bu yüzden, Allah insanlara evlenip, bir aile kurmayı ve çocuk sahibi olmayı hak tanımıştır. Fakat cinsellik, gayri meşru ya da sapıklık şeklinde olduğu takdirde bu normalin dışına çıkıp anormale yönelmek olur ki, bu azgınlıktan başka bir şey değildir.

 

Eşcinselliği bir cinsel tercih olarak görmek, Allah’ın koymuş olduğu ölçü ve kuralları hiçe saymaktır ve Allah’a başkaldırıştır.

 

Allah her organımızı belli bir amaç için yaratmış ve ölçülendirmiştir.

 

Siz, burnunuz ile su içebilir misiniz ?

Kulağınız ile yemek yiyebilir misiniz ?

 

İşte bu yüzdendir ki, onun koymuş olduğu sınırlar en normal ölçülerdir.

 

İşte bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Kim Allah'a ve onun resulüne itaat ederse Allah onu, altından nehirler akan cennetlere, orada sürekli kalıcılar halinde, sokar. İşte bu, en büyük başarıdır. NİSA SURESİ 13.

 

Maddesel yapılar için söz konusu olan bu normal kavramı psikolojik ve ruhsal yapılar açısından da ayni şekilde ölçülendirilmiştir.

 

Mesela, bazı insanlar vardır çabuk sinirlenirler. Asabi mizaçlıdırlar. Alışagelmişin dışında davranışlar sergilerler. Oysa bazıları olaylar karşısında tepkisiz ya da soğukkanlı davranabilirler.

 

Normal kavramı bir başka açıdan sürekli olarak görmeye alışık olduğumuz şeyler olarak yorumlanabilir.

 

Gezegenlerin hareketi asırlardır ayni yörünge ve hızda seyretme olup, hızlarında yada yörüngelerindeki en ufak bir değişiklik, alışagelmişin dışında olduğundan, anormal tabir edilir. Ve bu değişiklikler sistemin işleyişinde ciddi problemler yaratabilir.

 

Güneşin her sabah doğudan doğması görmeye alışık olduğumuz bir olay olduğu için, normal karşılanır. Bir gün güneşin batıdan doğabileceğini aklımıza bile getirmeyiz.

 

Oysa bir şeyin bu güne kadar hep olmuş olması, ebediyen tekerrür edeceği anlamına gelmez. Ayni şekilde, bir şeyin bu güne kadar hiç olmamış olması da asla olmayacağı anlamına gelmez. Buna örnek olarak, 17 ağustos depremini gösterebiliriz. 7.4 lük bir sallantı İstanbul da daha önce hiç görülmemiş bir olaydı fakat oldu.

 

Normal kavramını görmeye alışık olduğumuz olaylar olarak yorumladık. Fakat bu tanımlama kavramın tam anlamını yansıtmaz.

 

Şöyle ki; bir toplum içindeki insanların ahlaki davranışlarındaki sapmaların giderek artması, o toplumu normalden çıkartarak, anormale yönlendirir. Yalancılığın, hırsızlığın, fuhuş’un yaygınlaşması o toplumun normalden uzaklaşmış ve giderek anormale yöneliş göstermiş olduğunun belirtisidir. Geçmiş toplumlardaki eşcinselliğin yaygınlaşması, hırsızlığın ve ahlaksızlığın artması, o dönemlerde normal kabul edilmeyen şeylerin çoğunluk kazanması artık o toplumun anormalleştiğini gösterir. %80’i hırsız olan bir toplum, hırsızlar çoğunlukta olmasına rağmen normal kabul edilemez.

 

O halde normal kavramını Cenab-ı Allah’ın belirlemiş olduğu ölçüler olarak tanımlayabiliriz.

 

Şu bir gerçek ki, biz her şeyi bir ölçüye göre/bir kaderle yarattık. KAMER SURESİ 49.

 

Allah’ın belirlemiş olduğu her şey, her ölçü normal, yani olması gereken, bunun dışındakiler ise anormaldir.

 

Gözleriniz ile yaptığınız değerlendirmelere aldanmayın.

Eğer çevrenize baktığınızda, insanların davranışlarında bir anormallik sezerseniz, kıyaslamayı Allah’ın ölçülerine göre yapınız. Çünkü alışagelmiş olduğunuz veya çoğunlukta olan şeyler yanıltıcı olabilir.

 

Allah yar ve yoldaşınız olsun.

 

(AKIN ÖRSMEN 24.8.2008)

YOL GÖSTERİCİ

www.yolgosterici.com

 

 
   
         
   

GERİ DÖN